OMDEFINIERAR AVANCERAT HOTSKYDD

Hur kan din organisation stå emot nya attacker?

Redifining Advanced Cyber-Threat Protection with Btdefender Next-Gen Technology

2018 års cyberhotslandskap

Hur kan attacker få fäste på så många enheter utan att upptäckas? Intrång sker i rekordfart och orsakar förluster på 1,7 miljoner USD per incident. Och intrången ökar ännu snabbare. Den huvudsakliga boven i dramat är de fillösa attackerna.

Upptäck de största säkerhetshoten under 2018 i Bitdefenders halvårswebinar om cyberhotsgranskning.

SE WEBBSEMINARIE

Varför konventionell säkerhet misslyckas

65 % av företagen tror att de har tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats,
men ändå har 80 % fallit offer för en cyberattack eller ett intrång under de senaste året,
enligt AT&T 2017 Global State of Cybersecurity. Var misslyckas traditionell säkerhet?

 • Traditionell säkerhet fokuserar på filskanning

  Upptäcker inte avancerade attacker, som utnyttjar fillösa tekniker

 • Konventionell säkerhet fokuserar på förebyggande

  Begränsad förmåga att upptäcka, svara eller stärka infrastrukturen

 • Vissa administratörer begränsar säkerhet till perimeterskydd

  Slutpunktssäkerhet är viktigt för att upptäcka attacker som tar sig förbi perimeterskydd

 • Vissa leverantörers sensorer fokuserar på olika regioner

  Sensorer är inte geografiskt balanserade och därför ineffektiva mot hot "utifrån"

 • Med flersäkerhetsagent från olika leverantörer

  Separat skydd mot skadlig programvara, exploateringar eller EDR-tekniker kan orsaka säkerhetsluckor

 • Administratörer försöker tvinga traditionell säkerhet på virtuella arbetslaster

  Traditionell slutpunktssäkerhet skapades inte för virtualisering, vilket orsakar säkerhetsluckor och prestandaproblem

Gå längre än vanligt. Upptäck skiktat nästa generationsskydd

Alla stora branschanalytiker uppmuntrar företag att överväga en flerskiktad säkerhetsstrategi, som även omfattar nästa generationens fillösa upptäcktstekniker och bedömer att det är nödvändigt för att säkerställa adekvat skydd mot dagens nya typ av cyberhot.

Skiktade nästa generationsskydd kan stoppa attacker på flera stadier och säkerställer därför att varje typ av cyberhot stoppas innan det påverkar en organisation, utan att kräva extern assistans. Bitdefender visar en av marknadens mest omfattande samling av skydds-, upptäckts- och svarstekniker och innehåller flera patenterade maskininlärningsalgoritmer som kör kraftfulla dynamiska analyser för att upptäcka sofistikerade intrång. Alla Bitdefender-teknikerna har skapats för att fungera tillsammans och samverka mot alla begynnande intrångsförsök.

FÖRHINDRA

härdning och kontroll

Patch Management

Patch Management

Håller OS och applikationer uppdaterade över hela Windows-installationsbasen.

Full-Disk Encription

Fulldiskkryptering

Skyddar data för hela endpointhårddisken. Central hantering av Windows (BitLocker) och Mac (VileVault).

Web-Thraet Protection

Webbhotskydd

Application Control

Programkontroll

Endast tillåtna applikationer kommer att köras

Device Control

Enhetskontroll

Begränsar enheter som är tillåtna att ansluta

Firewall

Brandvägg

DETEKTERA

upptäckt av för-intrång

Signature & Cloud Lookup

Signatur- och Molnuppslag

Local & Cloud ML

Lokal och Moln-ML

Prediktiv upptäckt av okänd skadlig kod; Dynamisk filanalys från miljarder exemplar; Hotintelligens från över 500 miljoner endpoints världen över

HyperDetect Tunable ML

HyperDetect Tunable ML

Inställbart maskininlärningslager, upptäcker sofistikerade hot. Blockerar hackingverktyg, fillösa attacker, nolldag, skadlig kod och mycket mer

Sandbox Analyzer

Sandbox Analyzer

Skickar misstänkta filer för detonering, analys och ger en bedömning i realtid. Upptäcker nolldags- och målinriktade attacker; Realtidsattackskydd med auto-submit; Analyserar en gång, företagsomfattande blockering

Hypervisor Introspection

Hypervisor Introspection

upptäckt vid start och före start

Anti-exploit

Anti-exponering

Fokuserar på attackverktyg och tekniker för att upptäcka både kända och nolldagsexponeringar som riktar in sig på populära mjukvaruapplikationer.

Process Inspector

Process Inspector

Beteendebaserad realtidsupptäckt; Övervakar alla processer som körs i operativsystemet och om processen anses skadlig kommer den att termineras.

Event Recorder

Händelseregistrerare

Threat Analytics

Hotanalyser

utreda
och svara

automatisk åtgärd

Access Blocking

Åtkomstblockering

Quarantine

Karantän

Disinfection and Removal

Desinficering och borttagning

Process Termination

Processterminering

Dödar automatiskt processer baserat på beteendeanalyser

Rollback

Tillbakarullning

Tillbakarullar uppsåtliga ändringar

utredning och respons

IoC Lookup

IoC Lookup

Blocklist

Blocklista

Network Isolation

Nätverksisolering

Detonation

Detonering

Visualisation

Visualisering

Informera

rapportering och varning

Dashboards and Reports

Kontrollpaneler och rapporter

Notifications

Aviseringar

SIEM Integration

SIEM-integrering

API Support

API-stöd

Föregående Nästa

Läs Enterprise Security Group-rapporten för att gräva djupare i varför en adaptiv, skiktad slutpunktsskyddplattform (EPP) är nyckeln till att skydda dina slutpunkter mot hot.

Läs ESG-rapport

Från fil till fillös. Ett tektoniskt perspektivskifte

Powershell, skript, fillös skadlig kod är de nya trendiga verktygen i en attackerares arsenal, på grund av sinn imponerande förmåga att ta sig in i eller hålla sig kvar i en organisation. Till skillnad från filbaserade attacker tar fillösa attacker kontroll över din infrastruktur utan att ladda ner skadliga filer eller skriva innehåll till disk och kräver sofistikerade, nästa generations säkerhetstekniker för att snoka upp dem innan de kan utföra nästa attack,

Se hur Bitdefender överträffar konkurrenterna i oberoende testresultat för fillös detektering.

Läs rapport
Protection against fileless cybersecurity threats

Inställbar maskininlärning

Bitdefender har en patenterad HyperDetect-teknik som möjliggör nästa generations dynamiska analyser och anpassningsbara maskininlärning för att stänga dörren för fillösa attacker, anpassad skadlig kod och nolldagsattacker utan att skapa falska positiver.

HyperDetect samarbetar med Bitdefenders signaturlösa tilläggstekniker som Memory Protection eller Advanced Threat Control, och sticker ut tack vare sin unika förmåga att växla maskininlärningsaggressivitet mot allvarliga hotkategorier, som riktade attacker och exploateringar.

IDC - Hypervisor Introspection for Advanced Cyber Attacks Detection

Bortom NGAV. Säkerhet utanför operativsystemet.

Nolldags- och kärnnivåexploateringar toppar listan över de mest utmanande hoten att upptäcka i tid för att förhindra ett intrång, med priser som uppnår hundratusentals dollar för sådana avancerade exploateringar på den svarta marknaden.

Bitdefender presenterar ett nytt sätt att skydda mot de här mycket sofistikerade attackerna med agentlös hypervisorintrospektion, som skyddar arbetslaster utifrån operativsystemet, där ingen attackerare, oavsett hur sofistikerad, kan dölja sina attacker.

Den här lösningen är ett komplement till alla slutpunktssäkerhetslösningar och arbetar för att förbättra säkerheten mot den här avancerade typen av attacker

IDC OM HYPERVISOR INTROSPECTION

500 miljoner globala sensorer världen över. Effektiva världsomspännande skydd.

ENISA:s 2017 Cyber Threat Landscape Report särskilde tre kinesiska och ryska cyberspiomgrupper bland de mest aktiva och farliga under 2017. Ju bredare en leverantörs sensor ärm desto mer effektiv är det för att upptäcka attacjer som har sitt ursprung i olika delar i världen.

Bitdefender har ett av världens största sensornätverk med över 500 miljoner skyddade slutpunkter balanserade över 150 länder, vilket gör att våra tekniker kan stoppa attacker som har sitt ursprung i vilken del av världen som helst.

Products

GravityZone Ultra - XDR

GravityZone Ultra (XDR)

Skiktad nästa-generations arkitektur som ger skydd, detektering, sanering och synlighet på en enda modulär plattform.

Learn more
GravityZone Elite Security - HD

GravityZone Elite Security (HD)

Lösning designad för att skydda distributioner på plats, och som ger skydd, detektering, sanering och synlighet på en enda modulär plattform.

Learn more
Hypervisor Introspection - HVI

Hypervisor Introspection (HVI)

Bitdefender HVI har unikt förstärkt datacenterinfrastrukturen mot nolldag, kernel-nivåexponeringar och andra avancerade målinriktade attacktekniker genom minnesintrospektion på hypervisornivå.

Learn more
Föregående Nästa