Hanterad slutpunktsdetekterings- och responstjänst

Utöka dina säkerhetsfunktioner direkt och skydda ditt nätverk

Hanterad slutpunktsdetekterings- och responstjänst (MEDR)

AVSLÖJA OCH STOPPA LÖMSKA HOT MED FLEXIBILITET OCH PRECISION

Bitdefender GravityZone Managed Endpoint Detection and Response Service (MEDR) är en hanterad hotövervakningstjänst som ansvarar för att upptäcka intrång och skadliga aktiviteter som annars kan förbli oupptäckta. Den bemannas av ett expertteam från Bitdefender Labs och kompletterar GravityZone Ultras EDR-funktion för att övervaka miljöer dygnet runt för skadlig och destruktiv programvara och meddelar kunder samt rekommenderar åtgärder efter behov. Den erbjuder hanterad hotupptäckt, automatiserade varningar och varningsanalyser.

Bitdefender MEDR ger företagskunder begränsade resurser och tekniska kunskaper för att korrekt skydda komplexa, heterogena miljöer och effektivt svara upp mot cyberhot som hela tiden utvecklas.
läs merläs mindre

Gör det möjligt för företag att skydda komplexa infrastrukturer mot cyberhot som hela tiden utvecklas, med minsta möjliga resurser.

Funktioner och fördelar

MEDR-tjänstfunktioner och fördelar

Monitoring potential attacks

Din Bitdefender GravityZone Ultra-installation övervakas dygnet runt med integrerade EDR-funktioner.

Meddelande om potentiella attacker

Bitdefender Services meddelar dig när din GravityZone Ultra-miljö har genererat en potentiell intrångsincident och fastställer att en undersökning av Bitdefender Labs har påbörjats. Resultatet av undersökningen validerar typen av en skadlig incident och rekommenderar åtgärder.

Användarinitierad varningsgranskning och validering

Du kan när som helst fråga om giltigheten för en incident du upptäcker i din GravityZone Ultra-installation och begära en undersökning. Resultatet av undersökningen validerar den skadliga incidenten och rekommenderar åtgärder.

Kvartalsrapport

Once every three months, Bitdefender will provide a report which summarizes the activity across the customer’s environment, including root cause analyses, the most common suspicious events and most targeted machines.])

Want to learn more?

LADDA NER DATABLAD

Arkitektur

Hanterad slutpunktsdetekterings- och responsarkitektur

EDR så enkelt att du faktiskt kan använda det

Expanderar bortom traditionella EPP-funktioner. GravityZone Ultra tillhandahåller säkerhetsanalytiker och incidentresponsteam verktygen de behöver för att upptäcka och utreda misstänka aktiviteter och adekvat svara på avancerade hot.

MDR-säkerhet
Hanterad EDR

Resurser

Gravity Zone MEDR Service Datablad

Kontakta oss om du vill lära dig mer om Hanterad slutpunktsupptäckt och svarstjänster

Kontakta oss

Vi finns här för dig

Via telefon, webb, chatt eller e-post finns vårt hängivna supportteam
här för att hjälpa dig med installation, driftsättning och andra
frågor du har.

Få support