Bitdefender Network Traffic Security Analytics

Intrångsupptäckt i realtid. Automatisk prioritering. Fullständig synlighet

Bitdefender Network Traffic Security Analytics

Molnhotintelligens, maskininlärning och beteendeanalyser tillämpade på nätverkstrafik för att upptäcka avancerade attacker tidigt och möjliggöra effektiv hotjakt

Bitdefender Network Traffic Security Analytics upptäcker avancerade attacker i realtid och automatiserar varningsprioritering för att tillhandahålla kontext och underlätta incidentrespons. NTSA använder en kombination av maskininlärning och beteendeanalys med insikter från Bitdefenders molnhotkunskap som består av 500 miljoner sensorer över hela världen för att upptäcka hot för alla enheter, hanterade eller ohanterade, för krypterad eller okrypterad nätverkstrafik.

NTSA är en plug-and-play, out-of-band-lösning med flexibla installationsalternativ, som fokuserar på trafikmetadata och möjliggör analys över längre tidsperioder för att korrekt upptäcka den mest sofistikerade skadliga koden och avancerade bestående hot (Advanced Persistent Threats (APT)) med högg trovärdighet. I kombination med Bitdefender GravityZone kan organisationer snabbt avhjälpa säkerhetsincidenter.
läs merläs mindre

Funktioner och fördelar

GravityZone features and benefits

Avancerad hotdetektering

Direktanalys av all nätverkstrafik, däribland krypterade
varningar med hög trovärdighet via AI/ML och insikter från 500 miljoner sensorer

Automatisk prioritering

Detaljerad attacktaktiktekniker och procedurer (TTP)
Varningar och IR-undersökningar löses automatiskt

IOT- och BYOD-skydd

Lär sig och spårar alla enheter lokalt, i molnet eller på SaaS
Inte störande. Inga komplexa logg- eller agentintegrationer

Efterlevnad

Följer PCI, GLBA, NIST, GDPR och andra
Användning av metadata eliminerar sekretessproblem

Vill du lära dig mer?
Få detaljerna om alla funktioner

LADDA NER DATABLAD

Realtidssynlighet för hot och effektiv incidentundersökning

Visste du att den genomsnittliga tiden för att upptäcka ett intrång från en avancerad attack är omkring 6 månader? Under tiden överhopas säkerhetsteamen av säkerhetsvarningar som måste undersökas. Bitdefender NTSA kan hjälpa till att ge tillbaka kontrollen och minska risken genom att tillhandahålla realtidssynlighet i miljön och effektiva incidentundersökningsmöjligheter. Det fungerar genom att tillämpa ML och beteendeanalys med insikter från Bitdefender Threat Intelligence för att upptäcka avancerade, oförmärkta hot. Bitdefender NTSA IntelliTriage automatiserar säkerhetsprioriteringar så att säkerhetsanalytiker sparar tid under jakten på det där förvillande hotet.

image

Intellitriage

Säkerhetsåtgärdscenters ska inte lida av varningsutmattning!

IntelliTriage, den senaste NTSA-komponenten, automatiserar processen med prioritering av säkerhetsincidenter för att dramatiskt förbättra undersökningstiden och minska organisatorisk risk med varningar av hög trovärdighet.

IntelliTriage ger också rekommenderad vägledning om åtgärder att vidta baserat på säkerhetsincidenten.

Det möjliggör komplex scenariobaserad inlärning för att upptäcka avancerade attacker med hög noggrannhet och korrelerar med tusentals säkerhetsvarningar för att skapa en tydlig bild av varje incident. IntelliTriage ger detaljerade förklaringar för incidentens allvarlighetspoäng. Rekommenderade åtgärder tillhandahålls också för att underlätta snabbare incidentrespons.

Så här fungerar det

Resources

Bitdefender Network Traffic Security Analytics Datasheet

BEKÄMPA AVANCERADE HOT MED NÄTVERKSTRAFIKANALYS

Previous Next

Specifikationer

virtuell NTSA

VMware software:
Minimum : VMware ESXi 5.1 &higher
Rekommenderas : VMware ESXi 5.1 &higher

VMware software:
Minimum : 140 GB
Rekommenderas : 140 GB

CPU-kärnor:
Minimum : 4
Rekommenderas : 8

Minnes-användning:
Minimum : 8
Rekommenderas : 8

vProbe

VMware-programvara:
Minimum : VMware ESXi 4.1 &higher
Rekommenderas : VMware ESXi 4.1 &higher

VMware-programvara:
Minimum : 15 GB
Rekommenderas : 15 GB

CPU-kärnor:
Minimum : 2
Rekommenderas : 4

Minnes-användning:
Minimum : 4
Rekommenderas : 8

Om du vill ha
säkerhetsanalys för nätverkstrafik,
ta en snabbstart här:

BEGÄR DEMO

Vi finns här för dig

Via telefon, webb, chatt eller e-post finns vårt hängivna supportteam
här för att hjälpa dig med installation, driftsättning och andra
frågor du har.

Få support