GravityZone Ultra Suite med GravityZone XDR

Förebygg. Detektera. Undersök. Svara. Lös.
Skiktad nästa generationens endpointsäkerhet nu med EDR

Bitdefender GravityZone Ultra Security

Avslöja och stoppa svårfångade hot med slutpunktsupptäckt och svar (Endpoint Detection and Response) (EDR) som fungerar

Lättanvända High-Fidelity EDR är integrerad med vår omfattande Endpoint Protection-plattform (EPP)!
GravityZone Ultra integrerar skiktade nästa-generations endpointskydd och den lättanvända EDR-plattformen för att noggrant skydda företag mot även de mest lömska cyber-hoten. Den erbjuder prevention, automatisk upptäckt, utrednings- och responsverktyg så att företagskunder kan skydda sina digitala tillgångar och svara på dessa hot.

GravityZone utmärker sig där de flesta EDR-produkter är för komplexa och högljudda!
Nästa generationens lager arbetar, utöver att blockera cyberhot från att köras på endpoint, även med att kraftigt begränsa antalet incidenter som kräver analys.
läs merläs mindre

Funktioner och fördelar

Attackytereducering

Via brandvägg, applikationskontroll, innehållskontroll och patch management

Dataskydd

Via tilläggsmodul för full diskkryptering

Upptäckt av för-intrång och utrotning av skadlig kod

Via inställbar maskininlärning, realtidsprocessinspektion och sandlådeanalyser

Automatiserad upptäckt

Beteendebaserada vid-startdetekteringsmekanismer ger omedelbara och automatiska åtgärder vid upptäckta hot.

Enkel undersökning och
på-platsåtgärd

Incidentvisualisering och effektiva arbetsflöden för incidentrespons minskar resurserna och kunskapskraven.

IOC Lookup

Proaktiv hotidentifiering genom historisk sökning efter indikatorer på risker i endpointmiljön.

“Bättre-än-innan”
säkerhetshållning

Tillhandahåller hotintelligens för policyjusteringar och sårbarhetspatchning för att förbättra säkerhetshållningen.

Vill du lära dig mer?
Få detaljerna om alla funktioner

LADDA NER DATABLAD

EDR SÅ ENKELT,
DU KAN VERKLIGEN SE DET

Expanderar bortom traditionella EPP-funktioner. GravityZone Ultra ger säkerhetsanalytiker och incidentresponsteam verktygen de behöver för att analysera misstänka aktiviteter och undersöka och adekvat svara på avancerade hot.

GravityZone Ultra Security Command Center
GravityZone Ultra Security Command Center

Bitdefender skiktad nästa generations endpointskyddsplattform

Använder adaptivt skiktad arkitektur som innehåller endpoint-kontroller, förhindrande, detektering, åtgärd och synlighet.

Föregående Nästa

Resurser

Föregående Nästa
VISA ALLAVISA MINDRE

Ytterligare skyddslager och tjänster

Föregående Nästa

Specs och FAQ

GravityZone Ultra finns tillgänglig med molnkonsoll. Den skyddar skrivbordsdatorer, servrar (fysiska och virtuella) och e-postlådor. Servrar ska räknas som mindre än 35 % av alla enheter.

Krav

Endpointoperativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8, 8.1, Windows 7, Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)

Mac OS High Sierra (10.13.x), Mac OS Sierra (10.12.x), OS X El Capitan (10.11.x), OS X Yosemite (10.10.5), OS X Mavericks (10.9.5), macOS Mojave (10.14)

Linux: Red Hat Ent. 6.2, 6.1, 5.7, 5.6; CentOS 6.2, 6.1, 5.7, 5.6; Ubuntu 11.04, 10.04; SUSE Ent. Server 11; OpenSUSE 12, 11; Fedora 16, 15

Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Enterprise 7, Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded Standard 2009, Windows XP inbäddad med Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition

Windows Server 2016, Windows Server 2016 Core, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Small Business Server (SBS) 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Small Business Server (SBS) 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 with Service Pack 1, Windows Home Server

Lägsta hårdvarukrav för Control Center

CPU: 4 vCPU med 2 GHz var
Minsta RAM-minne: 6 GB rekommenderas
40 GB ledigt hårddiskutrymme
Internetåtkomst för uppdateringar och kommunikation med distans- och mobila endpoints.

GravityZone Endpoint Security HD

Arbetsstations-OS: Windows 10 RS2/RS1/TH2/TH1, Windows 8, 8.1, Windows 7 SP1

Windows surfplatta och inbäddat OS: Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded Enterprise 7

Serveroperativsystem: Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Small Business Server

(SBS) 2011, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016 Core

LICENSALTERNATIV
GravityZone Endpoint Security HD ingår i Bitdefender GravityZone Elite suite (Molnhanterad).

GravityZone Elite suite innehåller även Security for Endpoint på Windows, Mac och Linux

Bitdefender Security for Exchange
Security for Virtualized Environment (Datacentersäkerhet)

Hårdvarukrav för endpoint

Lägst: 2.4 GHz enkelkärnig CPU
Rekommenderas: 1.86 GHz eller snabbare Intel Xeon multi-core CPU

Minne:
Minsta ledigt RAM: 512 MB
Rekommenderat ledigt RAM: 1 GB
HDD-utrymme: 1.5 GB av ledigt hårddiskutrymme

GravityZone Control Center (på plats-konsol)

GravityZone Control Center levereras som ett virtuellt verktyg och finns tillgängligt för följande format:

OVA (kompatibel med VMware vSphere, View)
XVA (kompatibel med Citrix XenServer, XenDesktop, VDI-in-a-Box)
VHD (kompatibel med Microsoft Hyper-V)
Stöd för andra format och virtualiseringsplattformar kan erbjudas på begäran.

E-postservrar som stöds

Exchange 2013, 2010, 2007;
Exchange 2013, 2010, 2007;
Roller: Edge, Hub och Mailbox;
Protokoll: SMTP, MAPI, Exchange ActiveSync;

Vanliga frågors

Hur kan jag få en demo av den här lösningen?

Be om en demo av GravityZone Ultra genom att fylla i det här Formuläret

Hur skaffar jag en licens för GravityZone Ultra?

Efter demoperioden, kontakta din Bitdefender Partner och be om en Ultra licensnyckel.
Om du ännu inte har någon Partner, hitta en här närmast ditt område. Din Partner tillhandahåller dig licensnyckeln som kommer låta dig applicera säkerhetslösningen i din infrastruktur.

Hur kan jag få hjälp med installationen?

Din Bitdefender-partner tillsammans med Bitdefenders experter hjälper dig att installera och konfigurera din Bitdefender-lösning för optimalt skydd och bästa prestanda som dina verksamhetsapplikationer behöver. SMB Start Service erbjuder kunder fördelen med expertvägledning under uppstarten av implementationen, vilket garanterar en smidig och problemfri start.
Skickliga Bitdefender-ingenjörer följer bästa praxis och har ditt företags behov i åtanke när de guidar dig genom starten av implementationen av säkerhetslösningen i din miljö.

Finns det ytterligare funktioner som jag kan lägga till i GravityZone Ultra?

Till alla Bitdefender endpointlösningar kan du lägga till olika säkerhetslager för att öka de skyddade områdena. Du kan lägga till Patch Management för att hålla dina Windows OS och applikationer uppdaterade, eller Full Disk Encryption för att skydda data på dina endpoints. Du kan även lägga till HVI för att hitta minneskränkningar och för att stoppa avancerade attacker på kärnnivå.

Om du vill uppleva
GrativyZone Ultra-skydd,
kan du få en inblick här:

BEGÄR DEMO

Vi finns här för dig

Via telefon, webb, chatt eller e-post finns vårt hängivna supportteam
här för att hjälpa dig med installation, driftsättning och andra
frågor du har.

Få support