Bitdefender Business

Detekterar exponeringar och noll-dagsattacker

Noll-dag eller okänd skadlig kod tar sig rutinmässigt förbi traditionella AV/antimalware-försvar. Dessa cyberattacker stör företag, kostar dem tid och pengar eller äventyrar känsliga data.

Av naturen kan AV-signaturer inte stoppa okända hot. Nya och etablerade säkerhetsleverantörer hävdar att deras "nästa-generations"-lösningar använder signaturlös detektering baserad på revolutionära tekniker som maskininlärning för att fånga nolldagar. Trots alla lockande historier och slagord, är effektiviteten i dessa lösningar anekdotiska och backas knappt upp av pålitliga oberoende källor.

Till skillnad från alternativa lösningar bevisar Bitdefender ständigt effektiviteten i sina signaturlösa tekniker i de viktigaste oberoende testerna, genom att blockera 99 % av nolldagshot i AV-Comparatives heuristiska/beteendeförsök. Förutom att uppnå bästa detekteringsgrad mot nolldagshot, uppnår Bitdefender även ständigt lägsta antal false positives.

SE FÖRETAGSLÖSNINGAR

Företagssäkerhet

Rekommenderas för stora företag > 1000 enheter
GRATIS UTVÄRDERING Lär dig mer

Advanced Business Security

Rekommenderas för medelstora företag < 1000 enheter
GRATIS UTVÄRDERING Lär dig mer

Företagspaket

Rekommenderas för små företag < 100 enheter
GRATIS UTVÄRDERING Lär dig mer
Skicka en förfrågan

Bitdefenders nya anti-exponeringsskydd är designat för att tackla envisa hot, fö ratt hjälpa till att reducera APT-attackytan och minimera risken för att bli utsatt. Teknologin arbetar genom att zooma in på potentiellt sårbar mjukvara och köra en strukturell analys under nyckelexekveringspunkter. Om en avvikelse upptäcks, kan admin välja att automatiskt blockera exekveringen eller helt enkelt bli informerad. Med den här funktionen kan avancerade attacker stoppas innan nyttolasten verkligen når infrastrukturen, vilket ökar kostnaden för attacken för målriktade hotaktörer.