Det är dags att tänka nytt kring endpointsäkerhet

Över hälften av intrången börjar med en äventyrad endpoint.
Låt inte endpointsäkerheten bli den svagaste länken i ditt företags försvar.

Skiktad nästa-generations endpointsäkerhetsplattform

Sofistikerade hot som fillösa attacker och modern
ransomware och phishing undgår traditionella endpointsäkerhetsverktyg.

För att skydda dina endpoints behöver du en skiktad försvarsapproach
med förenat skydd, flerstegsdetektering och automatiserad
respons, på en enda integrerad plattform.

Bitdefenders skiktade nästa-generations endpointskyddsplattform (NG EPP)
skyddar mot hela spektrat av sofistikerade cyberhot
med hastighet, noggrannhet, låga administrativa omkostnader och minimal system-
påverkan.

Ladda ner myndighetsdokument

92 % av phishingattackerna som ledde till ett intrång följdes av någon form av mjukvaruinstallation.*Utöver att tillhandahålla användarna träning i säkerhetsmedvetenhet, behöver du anti-phishingskydd som automatiskt blockerar åtkomst till phishing- eller illvilliga webbsidor och detekterar misstänkt webb- och nätverkstrafik.

*Verizon Dataintrångsrapport 2017 Lär dig mer

Automatisk åtgärd och tydlig hotsynlighet

Med begränsade IT-säkerhetsresurser och expertis, behöver företagen automatin liksom hotsynlighet. När ett hot detekteras, neutraliserar Bitdefender det direkt genom automatiska åtgärder, innefattande processstopp, karantän, borttagning och tillbakarullning av skadliga ändringar. Dessutom behöver du hotsynlighet för indikationer på intrång och tidiga varningar om skadliga beteenden såsom märkliga operativsystemförfrågningar, kringgående åtgärder och anslutningar till kommando- och kontrollservrar.

Nästa-generations säkerhetslösningar

Elite Security

Rekommenderas för företag med
fler än 1 000 enheter, och som
behöver aggressivt skydd

Begär en demo Lär dig mer >>
Advanced Business
Security

Rekommenderas för mellanstora
företag < 1 000 enheter

Gratis utvärdering Lär dig mer >>
Företagspaket

Rekommenderas för små
företag < 100 enheter

Gratis utvärdering Lär dig mer >>