BITDEFENDER SANDBOX ANALYZER ON-PREMISES

Automatisk inskickning. AI-driven upptäckt. Integrerad respons

Säkerhetsteknik för Sandbox

Nästa generations AI-drivna Sandbox med avancerad upptäckt, rapporterings- och attacksynlighet.

Bitdefender Sandbox Analyzer är en säkerhetslösning som ökar en organisations kraft mot sofistikerade eller riktade attacker via avancerade upptäckts- och rapporteringsmöjligheter av listiga, bestående hot som försöker ta sig in i ditt nätverk.

När den levereras som en virtuell tillämpning on-premise kan lösningen integreras i din befintliga säkerhetsarkitektur eller kombineras med ytterligare Bitdefender-säkerhetsskikt och kan enkelt skalas upp när infrastrukturen utvecklas. läs mindre
läs mer


När den levereras som en virtuell tillämpning on-premise kan lösningen integreras i din befintliga säkerhetsarkitektur eller kombineras med ytterligare Bitdefender-säkerhetsskikt och kan enkelt skalas upp när infrastrukturen utvecklas.

Funktioner och fördelar

Drivs av AI, beteendeanalyser och hotintelligens

Som en nästa generationens sandlådelösning har Bitdefender Sandbox Analyzer On-Premises den senaste maskininlärningen, neurala nätverk och beteendeanalys som säkerställer snabb och korrekt inkapsling.

Byggt och förfinat på plats

Istället för att införliva tredjepartstekniker, som kan läggas ned eller utdateras med tiden, är Bitdefender Sandbox Analyzer On-Premises byggt helt på patenterade Bitdefender-tekniker och utnyttjar även Bitdefender Advanced Threat Intelligence

Vertikal och horisontell skalbarhet

När den körs som en virtuell tillämpning kan Bitdefender Sandbox Analyzer enkelt skala upp för att stödja ökande dataströmmar som kan stödjas av den dedicerade hårdvaruvärden. Praktiskt taget obegränsad skalbarhet kan uppnås genom att öka antalet sandlådeinstanser samtidigt som en centraliserad hantering av hela sandlådenätverket upprätthålls unde en enda konsol (GravityZone).

Integreras med säkerhetsarkitekturen på plats

Sandbox on-premise integreras med GarvityZone och API:er och säkerställer bred integration med tredjepartssäkerhetslösningar. Integrationen i säkerhetsarkitekturen automatiserar inte bara skickandet av fil utan aktiverar även autonom respons ifall hot upptäcks.

Detaljerade visualiserings- och rapporteringsverktyg

Bitdefender Sandbox Analyzer har ett unikt omfattande och elegant visualiseringsdiagram, som ger en fullständig vy över varje upptäckt och dess underliggande kontext. Det kan lära sig hotbeteende och ge tidslinjevisning över ändringarna det försöker göra på systemet, tre grafer och till och med en skärmbild över meddelandet eller felet användaren ser när det är infekterat - som ransomwarekommentaren.

Utökat filstöd och justerbar genomströmning

Bitdefender utökar utbudet av filer som stöds av Sandbox för att göra lösningen effektiv mot flera olika attackvektorer, däribland skadliga program, dokument, arkiv, e-postmeddelanden och skript.

Automatiskt innehållsurval och skickande av filer

Lösningen införlivar en mekanism som skiljer ut misstänkta filer och tar bort redundant skanning, vilket säkerställer att bara okända, relevanta filer skickas för analys. Att filer skickas automatiskt säkerställs av de inbyggda nätverkssensorerna, stöd för ICAP-protokoll och genom integrationen med GravityZone: filer skickas automatiskt från slutpunktsagenten eller från den centrala karantänen.

Anpassat VM-stöd för att replikera verkliga konfigurationer

Multipelt guldbildsstöd gör att administratörer kan emulera olika konfigurationer på sandlådeinstanser, från produktion till guldbildskonfigurationer, som ser till att alla attacker som kan manifestera sig på dina specifika konfigurationer eller appar upptäcks i förväg.

Vill du lära dig mer?

LADDA NER DATABLAD

Arkitektur

Sandbox Analyzer On-Premises datablad

Specifikationer

Särskild servervärd

Särskild servervärd som kör en x86 CPU-arkitektur (vilken hårdvarutillverkare som helst) som kör VMware ESXi-hypervisor

Minst 2 NIC krävs per värd

Minst 2 NIC krävs per värd (en för administration och den andra för detonationsnätverket):
- De nätverk som motsvarar de 2 NIC måste vara isolerade från varandra
- Detonationsnätverket ska ha Internet-anslutning

Om du vill använda
Sandbox Analyzer,
gör en snabbstart här:

BEGÄR DEMO

Har du fortfarande frågor?

Behöver du hjälp med att besluta vilken lösning som är rätt för dig? Bitdefenders försäljningsteam hjälper gärna till.

Få support