GravityZone Ultra Plus

(Kasserad sedan maj 2021)

Förebyggande, detektering och respons för slutpunkt, nätverk, cloud och användare

Cybersäkerhetslösning för utökad upptäckt och respons (eXtended Detection and Response)

XDR (eXtended Detection and Response)

Den integrerade lösningen som framgångsrikt stoppar attacker och ökar cybermotståndskraften i organisationen. Det kombinerar de mest avancerade skyddsmöjligheterna, låg overhead-EDR (Endpoint Detection and Response) och nätverkstrafikanalys. GravityZone Ultra Plus utökar de slutpunktsbaserade hotupptäcktsfunktionerna i en traditionell EDR genom att införliva nätverksincidenter (XDR) för att motverka avancerade attacker var de än uppstår i infrastrukturen: på slutpunkterna, i nätverket eller i cloud.

Funktioner

Perfekt resultat i första attack-test av AV Comparatives Den enhetliga GravityZone Ultra Plus-säkerhetsagenten är världens bästa skyddsstack som utnyttjar mer än 30 skikt av avancerade tekniker för att blockera avancerade hot och hjälpta organisationer att undvika kostsamma avbrott.

Öka synlighet för all trafik för BYOD, slutpunkter, on-premise- och cloud-servrar, smarta medicinska enheter, smarta enheter och byggnader, smarta städer. GravityZone Ultra Plus är designat för enkelhet och lätt hantering och är överlägset där rena EDR-produkter är för komplexa och bullriga. Det kombinerar intelligent prioritering av säkerhetsvarningar och guidad incidentrespons för att reducera driftarbetet och personalens kunskapskrav.

Bitdefender GravityZone-konsolvy över incidentfiltrering GravityZone Ultra Plus är designad för enkelhet och enkel användning och utmärker sig där rena EDR-produkter är för komplexa och besvärliga. Intelligent prioritering av säkerhetsvarningar i kombination med guide och automatisk incidentrespons kompromissar inte när det gäller effektivitet och hjälper till att minska hinder för att använda avancerade säkerhetslösningar.

Visa din riskanalys i realtid inuti GravityZone-konsolen Synlighet av intrångsattacker före och efter som omfattar alla infrastrukturelement (slutpunkt, nätverk och cloud) möjliggör för säkerhetsanalytiker att genomföra root cause-analys både på blockerade attacker och pågående misstänkta aktiviteter.

Synlighet för end-to-end-säkerhetsincidenter

GravityZone Ultra Plus erbjuder fullständig synlighet över cloud-resurser, nätverk och slutpunkter Synlighet av intrångsattacker före och efter som omfattar alla infrastrukturelement (slutpunkt, nätverk och cloud) möjliggör för säkerhetsanalytiker att genomföra root cause-analys både på blockerade attacker och pågående misstänkta aktiviteter.

Användningsfall

Så här fungerar det

Enterprise Endpoints

Arbetsstationer, fysiska/virtuella servrar, cloud-resurser skyddade av Bitdefender Agent

företagsslutpunkter: bärbara datorer, stationära datorer, mobila enheter

Nätverkselement

Skickar en kopia av all nätverkstrafik till en speglingsport

olika nätverkskomponenter olika nätverkskomponenter

Nätverksplats

Extraherar metadata ur nätverkstrafiken och skickar dessa till NTSA-tillämpningen

nätverkstrafik

Bitdefender GravityZone

Skannar påverkade slutpunkter och begränsar de växande hoten genom rensning eller karantän

Gravityzone fullständigt skydd för enhetsstack Gravityzone fullständigt skydd för enhetsstack

NTSA-tillämpning

Tillämpar ML och beteendeanalys med insikter från Bitdefender Threat Intelligence för att upptäcka hot i realtid

säkerhetsanalys av nätverkstrafik

Säkerhetsanalytiker

Få en realtidsöversikt över pågående incidenter och lös effektivt säkerhetsvarningar

säkra dina arbetsenheter

Jämförelse av detekterings- och responslösningar

* Besök webbsidan Hanterad detektering och respons för mer information

Besök jämförelsesidan för en detaljerad jämförelse.

Resurser

Föregående Nästa

Ersätta Symantec™

Gör det rätta valet.

Har du fortfarande frågor?

Behöver du hjälp med att besluta vilken lösning som är rätt för dig? Bitdefenders försäljningsteam hjälper gärna till.

Få support