Vi bjuder

90 dagar obegränsad användning av Bitdefender GravityZone Ultra Plus


från:

den största EDR-leverantören du inte har övervägt med borde ha gjort. Forresters logotyp

I 2020 Forrester EDR Wave™ omnämndes Bitdefender som “den största EDR-leverantören (Endpoint Detection and Response) du inte har övervägt, men borde ha gjort”.

Prestanda, säkerhetsanalys, incidentrespons och förenklade hanteringsmöjligheter är viktiga orsaker till att Forrester placerade Bitdefender i gruppen Strong Performers.​

Med vårt särskilda “Try Bitdefender”-program kan du få 90 dagar kostnadsfri och obegränsad användning av vår bästa utökade skydds- och responslösning: GravityZone Ultra Plus.​

Ultra Plus är den integrerade lösningen som är byggd för att stoppa attacker och öka organisationens cybermotståndskraft. Den kombinerar de mest avancerade skyddsfunktionerna, låg overhead-EDR (Endpoint Detection and Response) och nätverkstrafikanalys.​

Prova GravityZone Ultra Plus

Alla fält är obligatoriska

Viktiga fördelar

Upptäcker avancerade hot tidigt

Upptäcker avancerade hot tidigt​

AI och säkerhetsanalyser korrelerar global hotintelligens och data som samlats in från kundmiljön för att upptäcka avancerade attacker tidigt och för att ge trovärdiga incidentvarningar.​

Ger 360 graders synlighet och kontext

Ger 360 graders synlighet och kontext​

Ger hotsynlighet över företagsmiljön och säkerhetsinsikter för alla enheter anslutna till nätverket. Pågående slutpunktsriskanalys möjliggör säkerhetslägeshantering för att minska riskexponering.

Säkerställer effektiv incidentrespons

Säkerställer effektiv incidentrespons​

Kombinerar helt automatiska mekanismer med guidad respons för snabb incidentlösning och snabb återställning av verksamheten.

Vad kan du göra med GravityZone Ultra Plus

Undvik dataintrång

Avancerade attacker är svåra att upptäcka eftersom de använder verktyg, tekniker och rutiner (TTP:er) som var och en ser ut som ett normalt beteende. En avancerad attack kan vara oupptäckt i månader och öka risken väsentligt för ett kostsamt avbrott.

Ultra Plus är utrustat med specialiserad ML och händelsekorrelationsmodeller som möjliggör upptäckt av indikatorer som oftast missas av andra tekniker och ger tidig attackupptäckt.​

Undvik dataintrång

Utredning och respons av säkerhetsincident

Analytiker har inte tillräckligt med tid för att utvärdera varje varning och fastställa prioriteringarna för ytterligare utredning. Automatisk varningsprioritering ger en tydlig historik som analytiker enkelt kan läsa och förstå. Det minskar den tiden det tar att prioritera varningar och möjliggör snabbare incidentrespons.​

Säkra IoT- och egna enheter

Skydd för växande attackyta (skyddar IOT och BYOD)

Moderna företagsmiljöer är en blandning av traditionella slutpunkter, egna enheter, smarta enheter eller uppkopplad industriell utrustning. Bitdefender Ultra Plus använder ML och hotintelligens för att analysera nätverkstrafiken för spår av hot som påverkar alla typer av slutpunkter anslutna till nätverket, däribland IOT och egna enheter.

Förenklad cybersäkerhetsarkitektur

Förenkling av säkerhetsarkitektur

Cybersäkerhetsarkitektur tenderar att bli komplex medan utbildad personal är en sällsynt och kostsam resurs. Bitdefender erbjuder en integrerad skydds-, detekterings- och responslösning som fungerar över slutpunkter, nätverk och cloud för att minska komplexiteten i säkerhetsarkitekturen, samt den driftsansträngning och den kunskapsnivå som krävs.

Säkerställ fullständigt skydd mot cyberhot för alla dina medicinska enheter.

Priser och certifieringar

Kontinuerligt testad. Kontinuerlig överlägsenhet. Kontinuerligt innovation. Konsekvent levererad.

Utmärkelser i listan: AV Test, NSS, AV Comparatives, Forrester Wave