Skydd, detektering och respons för slutpunkt, nätverk och cloud

Extended Detection and Response (XDR)

Med Bitdefender XDR-teknik drar användarna nytta av out-of-the-box-analys och avancerad heuristik som korrelerar olika varningar, vilket möjliggör snabb triage av incidenter och snabb attackinneslutning genom automatiserat och guidat svar.

Vad är XDR (Extended Detection and Response)?

Utöka automatiserad cybersäkerhet med telemetri mellan endpoint, nätverk och moln

XDR utvecklar cybersäkerhetsfunktioner för identifiering och åtgärd på endpoint (endpointidentifiering och svar) och uppfyller färdiga incidentsvararnas behov för att integrera ytterligare telemetrikällor, leverera kontextualiserade säkerhetsincidenter och mer omfattande svarsfunktioner.

XDR syftar till att överbrygga luckor i tillgångssynlighet i företagsorganisationer och utnyttja molnsäkerhetsanalys för att ge högkvalitativa, handlingsbara insikter till säkerhetsdriftsteam. De viktigaste funktionerna i XDR omfattar:

 • Effektivitet av identifieringar – XDR-identifieringar baseras runt varje endpoint och korreleras med andra telemetrikällor där affärsdata lagras och nås
 • Undersökningshastighet – XDR utökar undersökningsfunktionerna genom att skapa en automatiserad rotorsaksanalys över integrerade telemetrikällor inom hela organisationen
 • Svarshastighet och fullständighet – utökar svarsfunktionerna utanför EDR för att tillhandahålla rekommendationer för både endpointsvar och svar utanför endpointen och snabba svarsåtgärder
Se mer

GravityZone XDR

Bitdefender GravityZone XDR-cybersäkerhetslösning (extended detection and response) analyserar och upptäcker attacker från hela organisationens infrastruktur och applikationer med mer exakt identifiering och snabbt, guidat svar.

 • Bättre observerbarhet
 • Förstklassig identifiering
 • Snabb utredning
 • Icke-endpointrespons med ett klick
Cybersäkerhetsdata från alla dina nätverksmiljöer

Omfattande lösning med en enda leverantör för endpoint-, nätverks-, identitets- och molnarbetslaster. Våra sensorer är enkla att distribuera och hantera och gör det möjligt för organisationer att hämta in data från hela organisationen, inte bara från hanterade endpoints. Tillagd kontext och korrelation triagerar automatiskt incidenter och lyfter upp de viktigaste hoten.

XDR - bästa upptäckt

Branschledande metoder för förebyggande och identifiering tillämpas på en bred uppsättning datakällor. Vi har utvecklat korrelations- och detekteringsalgoritmer i flera nivåer som levereras både lokalt till sensorn och på molnplattformsnivå. Vi är inte beroende av andra säkerhetsleverantörers tekniker för identifiering. Dessutom gör vi det möjligt för säkerhetsteam att enkelt skapa sina egna identifieringsregler.

helautomatiserad utökad detekterings- och responsslösning

Automatiserad hotidentifiering, triagering, prioritering och svar som utformats för team med olika kompetensuppsättningar. Vi bygger automatiskt grundorsaksanalysen och kontextualiserar den med automatiserade och guidade undersökningar av incidenter. En skärm med alla data som behövs för att tryggt vidta åtgärder.

Automatiserad XDR-säkerhet

Svaret körs direkt från XDR-plattformen. Till skillnad från Hybrid XDR-leverantörer ber vi inte säkerhetsteam att integrera arbetsflöden eller förlita oss på en separat SOAR-teknik (Security Orchestration Automation and Response), vi tillhandahåller färdiga svarsåtgärder över endpoints, identiteter, e-post, molnprogram och nätverkskontroller för att snabbt svara på hot från en integrerad konsol.

Hur fungerar XDR?

Hur fungerar XDR?

 • Övervaka och utför avancerad analys av säkerhetsdata som omfattar nätverk, endpoint, identitet och moln – även när det inte finns någon agent distribuerad på endpointen.
 • Snabb, automatiserad identifiering och triage i hela organisationen
 • Snabb åtkomst till data för hotjakt och rotorsaksanalys från en enda konsol. Säkerhetsteam måste snabbt kunna svara på: Vad hände? Varför genererades denna incident och vad är grundorsaken? Hur har den här händelsen påverkat organisationen? Och hur ska jag reagera för att minimera affärspåverkan?
 • Reagera snabbt på ett hot över siloverktyg under attackens hela livscykel. Automatiserat och guidat svar för att hjälpa säkerhetsteam att se till att de hanterar attackens fullständiga omfattning så snabbt som möjligt.
Varför behöver du XDR?

Varför behöver du XDR?

Utökade identifieringsfunktioner i hela dödskedjan för tidigare identifiering av attacker i en mängd olika infrastruktur- och molnmiljöer

 • Minskar snabbt angriparens uppehållstid genom att tillhandahålla rätt sammanhang till analytikern
 • Svarar innan verksamhetsskador uppstår och innesluter hotet fullständigt
 • Kostnadsoptimering genom att integrera flera säkerhetsfunktioner i en enda, lättanvänd plattform
 • Minska belastningen på säkerhetspersonalen genom att ge djupare sammanhang genom automatiserad bevisinsamling, grundorsaksanalys och rekommenderade svarsåtgärder
 • En leverantör för hela säkerhetsteknikstacken: förebyggande, upptäckt och svar
Användningsfall för XDR

Användningsfall för XDR

 • Aktivera snabb automatiserad triage i organisationens miljö
 • Utför sofistikerad analys av säkerhetsdata som omfattar nätverk, endpoint, identitet och moln
 • Aktivera hotjakt och rotorsaksanalys
 • Erbjud snabba, guidade svar i hela organisationen
typer av XDR-lösningar

Inbyggd XDR vs Hybrid XDR-lösningar

Beroende på om de ytterligare telemetrikällorna ingår i samma leverantörsportfölj eller inte klassificeras en XDR-lösning av Forrester som "Inbyggd" eller "Hybrid".
Metoden Inbyggd XDR (extended detection and response) förlitar sig på den snäva anpassningen av leverantörens egen portfölj och starkare integrering mellan de element som tillhandahåller telemetri. 

Denna typ av XDR är därför snabbare att distribuera och ger en kortare tid att värdera. Det förväntas också att en inbyggd XDR-lösning innehåller en högre grad av automatisering och är operativt mindre komplex och kräver färre och färre seniora säkerhetsresurser. Forrester föreslår i rapporten att organisationer med mindre och mer oerfarna säkerhetsteam kommer att dra mest nytta av en inbyggd XDR. Alternativt erbjuder Hybrid XDR högre flexibilitet och flera integrationsalternativ med olika tredje parter, vilket gör det möjligt för säkerhetsteam att utnyttja de verktyg de väljer. Det gör Hybrid XDR till ett val som passar för större och mer erfarna säkerhetsteam.

Rekommenderade produkter

Upptäck XDR-säkerhetslösning (Extended Detection and Response)

GravityZone XDR

Detektera, upptäck, jaga och reagera över organisationen.

Branscherkännande

Bitdefender är en erkänd ledare inom cybersäkerhet av oberoende testorganisationer, branschanalytiker och media.

 • Gartner Peer Insights - 2021 kundval
 • mitre att&ck - Högsta detektionspoäng
 • AV Test 2020 - utmärkelser för bästa skydd
 • AV Comparatives - Enterprise ATP-certifiering 2020
 • CRN - vinnare bland teknologiinnovatörer 2020
 • Radicati Group - toppspelare i 2021 APT-marknadskvadrant

Resurser

eXtended Detection and Response
Rapportera

Bitdefender en stark aktör i The Forrester New Wave™

Läs mer
Datablad

Datablad för GravityZone XDR

Läs mer
Webbinarie

Upptäck det nya XDR-utrymmet

Läs mer
Blog

Öka cyberresiliensen med Extended Detection and Response (XDR)

Läs mer