Bitdefender Hypervisor Introspection

Bitdefender Hypervisor Introspection

Revolutionerande virtuell maskinsäkerhet som blockerar attacktekniker, till exempel buffertoverflows, heapspray och kodinjicering, för att hindra en angripare att få fotfäste

Säkerhet som utnyttjar Xen och KVM Hypervisors

Säkerhetsutnyttjande

För att utnyttja hypervisorn behöver tekniken ingen programvara inom skyddade virtuella maskiner, vilket ger fullständig insikt utan att offra isolering.

Hypervisor Introspection (HVI) kan laddas ner och användas kostnadsfritt. För produktionsanvändning rekommenderar Bitdefender organisationer att köpa Bitdefender Hypervisor Introspection Enterprise Support.

Se mer
Stoppa avancerade attacker

Stoppa avancerade attacker

Sikta på angreppstekniker snarare än nyttolaster för att upptäcka nya försök till nolldagsexploatering.

Öka synligheten i din infrastruktur

Öka synligheten i din infrastruktur

Ligg före attackerna som är osynliga för operativsystemet, med detaljerad rapportering av attackkedjan.

Förbättra säkerheten

Förstärkt säkerhet med upprätthållna höga konsolideringsgrader

En helt agentlös lösning med noll fotavtryck på dina arbetslaster bevarar hög VM-densitet och applikationsprestanda.

Funktioner och fördelar

Pattern
Ogenomtränglig

Uppnå insikt och isolering samtidigt

Säkerhetsstackar är till sin natur inte isolerade från de arbetslaster de skyddar. Nätverkslösningar saknar insyn i kontext av virtuella maskiner. Genom att arbeta på hypervisornivån har Hypervisor Introspection djup insyn i minnet för att köra virtuella maskiner medan de förblir isolerade, i hårdvaruskiktet, från skyddade system.

Pattern
Säkert

Skydda användar- och kärnminne

Genom att utnyttja Virtual Machine Introspection API: er i Xen- och KVM -hypervisorerna har Hypervisor Introspection insyn i minnet i virtuella maskiner som körs. Bitdefender-utvecklat och med öppen källlkod, Hypervisor Introspection-motorn för att tillämpa säkerhetslogik på användar- och kernelmodeminnet för virtuella maskiner, både för Windows och Linux

Pattern
Komplementär

En säkerhet som förbättrar dina befintliga lösningar

Organisationer utnyttjar flera metoder för säkerhet, från nätverket till endpoint och ner till hypervisor. Utan att förskjuta befintliga säkerhetsverktyg, till exempel antimalware, fokuserar Hypervisor Introspection på attacktekniker, såsom buffertoverflows, heapspray och kodinjicering, som används i attacker, om och om igen.

Pattern
Revolutionerande

Eliminera de verktyg som angripare använder

Hypervisor Introspection fokuserar på attacktekniker som använder programvarusårbarheter för att få ett första fotfäste eller eskalera privilegiet. Om en angripare använder ett buffertoverflow för att utnyttja en känd eller okänd sårbarhet, upptäcks buffertoverflowvillkoret, utan att det krävs kunskap om den specifika exploateringen eller sårbarheten, och stoppar exploateringen

Pattern
Fokuserat

Fokus på minnesmanipuleringstekniker

I stället för att skanna miljontals skadliga exempel upptäcker Hypervisor Introspection den handfull associerade attacktekniker, som bara är synliga på hypervisornivån – vilket identifierar nolldagar lika enkelt som alla kända exploateringar. Hypervisor Introspection kräver inte signaturuppdateringar eftersom attackteknikerna inte ändras.

Branscherkännande

Bitdefender är en erkänd ledare inom cybersäkerhet av oberoende testorganisationer, branschanalytiker och media.

Resurser

Critical SWAPGS attack
Blog

Critical SWAPGS attack

Den nya sidokanalattacken kringgår Spectre och Meltdown-skydden 

Läs mer
Blog

LVI-LFB-attack

Läs mer
Support

Hypervisor Introspection (HVI) företagssupportpolicy

Läs mer