välkommen till

Lösningar i korthet

Stoppa fillösa attacker vid uppstart

Hotaktörerna skiftar till fillösa attacker. Experter menar att dessa attacker inte kan förhindras av endpoint-säkerhetslösningar. Hos Bitdefender utmanar vi oss själva att skydda våra kunder mot hela spektrat av hot – filbaserad och fillös skadlig kod.

Läs mer

PCI DSS v3.0-efterlevnad

När återförsäljare och e-handelsorganisationer ständigt utreder säkerhetslösningar för att upprätthålla PCI DSS-kraven, möter de en hotmiljö i ständig förändring.

Den här lösningssammanfattningen beskriver en approach som sträcker sig bortom traditionell endpoint-säkerhet i fysiska, virtuella och mobila miljöer, och beskriver hur GravityZone levererar hög prestanda inom alla tre, utan att inskränka på skydd och efterlevnadskrav för PCI DSS v3.0.

Läs mer

Virtualization-centric Security för VMware-miljöer

I ett ständigt utvecklande virtualiseringslandskap förblir säkerhet och compliance nyckelproblem för organisationer som antar cloud-datamodeller. Nuvarande hållningar till säkerhet för datacenter förlitar sig fortfarande på traditionella in-guest-agenter som är för resurskrävande och svåra att hantera i virtualiserade miljöer.

Läs mer