Hur hämtas innehållet i Bitdefender Filvalv

Bitdefender Filvalv - som gjorde det möjligt för dig att skapa krypterade, lösenordsskyddade enheter (eller filvalv) på din dator där du kan kunde förvara dina konfidentiella och känsliga dokument på ett säkert sätt - ingår inte längre i Bitdefender-produkterna. Denna funktion har avbrutits från och med juli 2020, men du kan fortfarande återställa dina filer låsta i filvalv som skapades med äldre Bitdefender-versioner.

För att exportera filer, dokument och andra data som är låsta i filvalv som skapats med äldre versioner av Bitdefender följer du stegen nedan.


 

1. Dubbelklicka för att köra bdfvcl-filen från den här Bitdefender-mappen: C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security

 

2. Välj Ja om den visas i dialogrutan User Account Control.

 

3. Klicka på de tre punkterna bredvid Välj Filvalv.

Hur hämtas innehållet i Bitdefender Filvalv 1

 

4. Leta upp önskat valv. Bvd-fil, välj den och tryck sedan på Öppna.

I vårt exempel nedan är valvnamnet Arkivfiler och finns i mappen Videos för den aktuella användaren.

Hur hämtas innehållet i Bitdefender Filvalv 2

 

5. Ange lösenordet du valde när du skapade det här valvet i fältet - Skriv valvlösenord.

Hur hämtas innehållet i Bitdefender Filvalv 3

 

6. Klicka på de tre punkterna bredvid Välj destination mappen.

Använd sedan det här popup-fönstret för att välja den mapp som du vill hämta innehållet av valvet i. Tryck på OK för att bekräfta.

Hur hämtas innehållet i Bitdefender Filvalv 4

 

7. Tryck på Exportera för att hämta valfilerna till den angivna mappen. Processen är klar när du ser meddelandet Överföring slutfört längst ner i loggen.

Hur hämtas innehållet i Bitdefender Filvalv 5

OBS: Om verktyget stöter på fel eller misslyckas med att exportera innehållet i filvalven, fortsätt med stegen nedan.

- Tryck på Windows Start-menyn i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

- Skriv cmd i sökrutan, högerklicka på Kommandotolken i sökresultaten och välj Kör som administratör. Detta kommer att öppna Kommandotolken med administratörsrättigheter. 

- Skriv net stop bdvedisk i det svarta kommandotolksfönstret som visas på skärmen.

- Tryck sedan på Enter på tangentbordet. Detta kommer att stoppa filvalvstjänsten.

- Upprepa nu stegen 1 - 7 som anges i den här artikeln för att exportera dina valvdata.