välkommen till

premiumutmärkelser

Forresters logotyp

Stark prestation i Forrester Wave(r) for Endpoint Software Security As A Service, Q2 2021

I Forresters noggranna analys av marknadens riktlinjer mot 24 enskilda kriterier, är Bitdefender en av dem som får högst poäng när det gäller kriteriet Produktprestanda och får högsta möjliga poäng för kriterierna Företagsstrategi och Partnerekosystem.

Läs mer

Logotyp för Radicati

Bitdefender utsett till “Top Player” för APT-skydd av Radicati Group i deras 2021 Market Quadrat-rapport

“Bitdefender kombinerar effektivt flera olika lösningar, däribland slutpunktssäkerhet, slutpunktsdetektering och respons, XDR, MDR samt korrigeringshantering, kryptering och e-postsäkerhet, för att skydda mot avancerade hot.”
Sara Radicati, koncernchef, The Radicati Group

Läs mer

AV-TEST

Bitdefender får fyra AV-TEST-priser för bästa skydd

I år har företaget lyst starkare än någonsin. Med fyra priser visar Bitdefender sin överlägsenhet gentemot många andra lösningar på marknaden. I testerna för slutanvändar-, samt för företags- och mobila produkter, imponerade Bitdefender med sitt enastående skydd.”
AV-TEST CEO Maik Morgenstern

Läs mer

AV-Comparatives

Den enda cybersäkerhetsleverantören som förhindrar alla avancerade hot

“För andra året i rad är Bitdefender den enda leverantören som får ett perfekt resultat (15/15) mot avancerade bestående hot.”
AV-Comparatives Enhance Real-World Test - Enterprise (APT), Dec 2020

Läs mer

Logotyp för Radicati

Toppspelare i Radicati Endpoint Security MQ 2020

“Våra urvalskriterier är stränga och noggranna och Bitdefender har helt och hållet visat sig fullvärdiga i varje aspekt som vi kunde mäta.”
Sara Radicati, CEO, The Radicati Group

Läs mer

CRN 2020 - Logotyp för priset vinnande teknikinnovatör

CRN:s 2020 Tech Innovator Award

CRN’s Tech Innovator Awards firar de mest banbrytande produkterna och tjänsterna i IT-kanalen. Dessa produkter är utformade av leverantörer som kanaliserar IT-transformation och stärker lösningsleverantörer och deras kunder, med banbrytande erbjudanden.

Läs mer

Logotyp för MRG Effitas

100 % fillös detekteringsgrad, MRG Effitas

En av endast 3 leverantörer som fått Level 1 Grade of Pass i MRG Effitas efter att ha upptäckt alla hot vid första exponering eller via beteendeskydd. Bitdefender stack ut genom att uppnå höga detekteringsnivåer mot utpressningsprogram, PUA, verkliga hot och var den enda leverantören som uppnådde 100 % detekteringsgrad mot exploatering/fillöst.

Läs mer

MITRE ATTACK-LOGOTYP

Slutför framgångsrikt 2020 MITRE ATT&CK® Evaluation

I sitt första deltagande i MITRE ATT&CK Evaluation, genomförde Bitdefender de rigorösa testerna efter att ha täckt in alla 19 attackfaserna mot den välkända cyberbrottsgruppen APT 29. Bitdefender tillhandahåller även ett större antal tekniker, taktiker och allmän identifiering över hela kedjan, samt åtgärdsbara varningar för medelstora organisationer.

Läs mer

Forresters logotyp

"den största EDR-leverantören du inte har övervägt med borde ha gjort"

Bitdefender deltog för första gången i The Forrester® Wave™: Enterprise Detection and Response, Q1 2020, och fick lovord för prestanda, säkerhetsanalys, incidentrespons och förenklade hanteringsfunktioner, vilket gav en viktig starkare placering i den prestigefyllda rapporten.

Läs mer

Bild av AV Test 2019-pris

Utmärkelsen Bästa skydd 2019

"Med konsekventa nivåer för upptäckt av skadlig kod över branschgenomsnittet, förtjänar Bitdefenders Endpoint Security (Ultra) utmärkelsen för bästa företagsskydd"
Andreas Marx, CEO från AV-TEST.

Läs mer

Forrester - Wave Leader-utmärkelse 2018 EPP Security Suite Award bild

Ledare, Forrester WaveTM: Säkerhet för cloud-arbetslaster, Q4 2019

Den prominenta branschanalysfirman Forrester® har utsett Bitdefender som en av bara tre ledare i deras utvärdering av de 13 bästa leverantörerna från en omfattande lista över säkerhetsleverantörer för cloud-arbetslaster.

Läs mer

Forrester - Wave Leader-utmärkelse 2018 EPP Security Suite Award bild

6/6 I UPPTÄCKT OCH PRESTANDA

Maxpoäng för både skydd och prestanda för slutpunktssäkerhetsprodukten i den senaste omgången av AV-Test mellan juli och augusti 2019

Forrester - Wave Leader-utmärkelse 2018 EPP Security Suite Award bild

100 % UPPTÄCKT MOT VERKLIGA HOT

Högst rankad i verklighetsskydd baserat på testomgångar bestående av 371 testfall (som skadliga URL:er), mellan augusti och september 2019

Forrester - Wave Leader-utmärkelse 2018 EPP Security Suite Award bild

Vinnare Hot 50-utmärkelse

Utmärkelsen uppmärksammar det framgångsrika införandet av säkerhetsanalyser av nätverkstrafik (NTSA) i Bitdefenders 2019 företagsportfölj med säkerhetslösningar. Bitdefender NTSA upptäcker avancerade hot i realtid och automatiserar varningsprioritering för att förbättra incidentrespons.

Läs mer

Forrester - Wave Leader-utmärkelse 2018 EPP Security Suite Award bild

The Forrester WaveTM: Endpoint Security Suites, Q2 2018

Bitdefender fanns med bland de utvalda företaget som Forrester bjöd in att delta i sin Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q2 2018-utvärdering.
I den här utvärderingen citerades Bitdefender som en ledare inom endpointsäkerhetslösningar. Upptäckterna baserades på nuvarande erbjudande, strategi och marknadsnärvaro.

Läs mer

VIRUS BULLETIN VB100 Mars 2019

VIRUS BULLETIN VB100 Mars 2019

Bitdefender Mail Server Security

VB100-utmärkelsen förtjänas av produkter som blockerar alla filer från WildList (skadlig kod som rapporterats ha setts i det fria av säkerhetsproffs), medan de inte genererar några false positives när de skannar Virus Bulletins stora och regelbundna uppdaterade samling rena filer.

Läs mer

AV Comparatives utmärkelse för prestandatest 2018 bild

REAL-WORLD PROTECTION TEST MAR - APR 2018

Resultaten från det här testet baseras på ett test bestående av 620 testfall (såsom bedrägliga URL:er), testade från början av mars till slutet av april.

AV Comparatives utmärkelse för skydd mot skadlig kod april 2018 bild

MALWARE PROTECTION TEST APR 2018

Malwareskyddstestet bevisar ett säkerhetsprograms möjlighet att skydda ett system mot infektion av filer med skadlig kod, före och efter aktivering. För det här testet användes 1470 nya malware-prover.

AV-Tests utmärkelse för bästa prestanda 2017

AV-TEST BÄSTA PRESTANDA 2017 ÅRLIGT PRIS

Under de senaste fyra åren har det årliga AV-TEST återberättat Bitdefenders förmåga att konsekvent erbjuda högsta skydds- och prestandagrad. Dessa resultat är ett bevis på vår hängivenhet att skydda våra kunder och erbjuda produkter som når över och bortom deras behov.

AV Tests utmärkelse för bästa skydd 2017

AV-TEST BÄSTA SKYDD 2017 ÅRLIGT PRIS

Bitdefender Endpoint Security fick högsta poäng i AV-TESTs kategori Bästa skydd, tack vare sin förmåga att förhindra och blockera alla typer av skadlig kod, inkluderat de som aldrig tidigare setts. Fler än sex patent på maskininlärningsalgoritmer för upptäckt av skadlig kod och andra onlinehot, djupinlärning och avvikelsebaserade detekteringstekniker, spelar en avgörande roll i att proaktivt bekämpa nya och okända hot.

AV Tests utmärkelse för bästa skydd 2017

AV-COMPARATIVES APPROVED BUSINESS PRODUCT AWARD 2017

(GravityZone Advanced Business Security)

Som en del av certifieringen av företagssäkerhetsprodukter, genomförde AV Comparatives en test i verkligheten med sitt egna testramverk. För att få priset Approved Business Product Award, måste de granskade företagsprodukterna uppnå minst 90 % skyddsgrad, utan false positives på företagsrelaterade mjukvara. Bitdefender GravityZone Advanced Business Security uppnådde åter en mycket hög totalstandard tillsammans med Approved Business Product Award.

AV Comparatives godkänd företagsprodukt 2017

AV-TEST Den bästa antivirusmjukvaran för Winsows Client Business-användaren

(Bitdefender Endpoint Security Version 6.2, Windows 7)

Under januari och februari 2017 utvärderade vi kontinuerligt 13 endpointskyddsprodukter med inställningar från leverantören.[...] Vi fokuserade på realistiska testscenarier och utmanade produkterna mot verkliga hot. Produkterna fick demonstrera sin kapacitet med alla komponenter och skyddslager.

Läs mer

AVTest - Godkänt företagsendpointskydd för Windows

AV-TEST BÄSTA PRESTANDA 2016 ÅRLIGT PRIS

(Bitdefender Endpoint Security Version 6.2)

Bitdefender Endpoint Security uppvisar imponerande egenskaper

Sex tester under 2016 med utmärkta testresultat i termer av skydd kompletterades med superba prestandapoäng uppnådda av Bitdefenders skyddslösning. Vid dagliga skötselrutiner blev systemet inte långsammare av Endpoint Security, och produkten kunde uppnå imponerande resultat i testkategorierna prestanda och användbarhet.

"Det faktum att du inte behöver byta ut bra skydd mot hastighet i de skyddade systemen demonstrerades på ett imponerande sätt av Bitdefenders Endpoint Security-lösning i våra årliga långa tester." – Guido Habicht, VD AV-TEST GmbH

Läs mer

AVTest-utmärkelse - Bästa Endpoint skydd 2016

VIRUS BULLETINS VB100 JUNI 2017

(Bitdefender Endpoint Security)

VB100-utmärkelsen förtjänas av produkter som blockerar alla filer från WildList (skadlig kod som rapporterats ha setts i det fria av säkerhetsproffs), medan de inte genererar några false positives när de skannar Virus Bulletins stora och regelbundna uppdaterade samling rena filer.

Läs mer

Virus bulletins vb100 juni 2017

VIRUS BULLETIN VB100 FEBRUARI 2017

(Bitdefender Endpoint Security Version 6.2, Ubuntu Linux Server Edition)

Stabiliteten var oslagbar, utan några registrerade problem, [...] och väldigt liten påverkan på våra aktiviteter. Detekteringen var starkare än någonsin, med bra resultat överlag, och med ännu ett bra resultaten certifieringen ger Bitdefender en till VB100-utmärkelse.

Läs mer

Virus bulletins vb100 februari 2016

VIRUS BULLETIN VB100 FEBRUARI 2016

(Bitdefender Security for Samba Linux)

Detekteringen var utmärkt [...] med bra poäng överallt och produkten hade inga problem att förtjäna VB100-certifieringen.

Läs mer

AV-Tests utmärkelse för topprodukt 2016 februari 2016

AV-TEST "TOPPRODUKT" FÖR BÄSTA PRESTANDA I WINDOWS 10, 8 OCH 8.1 TEST - FEB 2016

(Bitdefender Endpoint security)

Bitdefender-lösning nådde "Topprodukt" i den nyligen introducerade kategorin Windows-testning. Produkter som uppnår 17,5 eller 18 av 18 är berättigade att bära TOP PRODUCT-brickan.

Läs mer

PC MAG:s utmärkelse för suveränitet

PC MAG "EXCELLENT"-UTMÄRKELSE - JAN 2016

(Bitdefender gravityzone business security)

Bitdefender GravityZone Business Security kombinerar oslagbart skydd mot skadlig kod, skadliga URL:er och antiphishingskydd med en mycket anpassningsbar hanteringskonsol. – PC Mag

Virus bulletin vbspam+-utmärkelse - jan 2016

VIRUS BULLETIN VBSPAM+-UTMÄRKELSE - JAN 2016

(Bitdefender Security for Mail Servers 3.1.2)

Bitdefender har en lång historia i dessa tester, som pågått så långt tillbaka som till det första VBSpam-testet i maj 2009, och produkten har presterat bra i varenda ett. Ändå har det aldrig presterat så här bra: det missade bara fyra spammejl och blockerat ett nyhetsbrev som enda false positive. Med ett imponerande högt totalpoäng, förtjänar Bitdefenders utvecklare ännu en VBSpam+-utmärkelse till samlingen. – Virus Bulletin

AV-Test Bästa prestanda 2015 årlig utmärkelse

AV-TEST BÄSTA PRESTANDA 2015 ÅRLIGT PRIS

(Bitdefender Endpoint Security 5.3, Windows 7)

"Företag som förlitar sig på Bitdefender-lösningen får i utbyte för sin tilltro inte bara en säker lösning, utan även en produkt med exemplifierande egenskaper form av en låg systemlast." –– Guido Habicht, VD AV-TEST GmbH

Bitdefender Endpoint Security kan ståta med ett antal imponerande egenskaper. I de sex individuella testerna för certifiering, bevisade lösningen ständigt sin intelligenta hantering av Windows klientresurser, medan den upprätthöll en mycket hög säkerhetsnivå. För testet utfördes vardagsrutiner med den installerade lösningen på klienterna: öppning av webbplatser, nedladdning av mjukvara från internet, kopiering av filer och slutförande av installationer.

AV-Tests utmärkelse för bästa prestanda 2014

AV-TESTs UTMÄRKELSE FÖR BÄSTA PRESTANDA 2014

(Bitdefender Endpoint Security)

"Bitdefender Endpoint Security är en diskret skyddslösning som utöver enkel hantering tillhandahåller superbt företagsskydd." – Mark Morgenstern, CTO AV-TEST GmbH

Under alla certifieringstester 2014 visade Bitdefender Endpoint Security på förmågan att tillhandahålla en stark skyddsfunktion, och visade inga negativa effekter på hastigheten på klientdatorn under daglig användning. För denna prestanda får Bitdefender AV-TESTs UTMÄRKELSE FÖR BÄSTA PRESTANDA 2014.

AV-Test juli-augusti 2014

AV-TEST JULI - AUGUSTI 2014

(Bitdefender Endpoint Security 5.3, Windows 7)

Under juli och augusti 2014 utvärderade vi kontinuerligt 9 enpointskyddsprodukter med inställningar tillhandahållna av leverantören. Vi använde alltid den senast officiellt tillgängliga versionen av alla produkter för testet. Vi fokuserade på realistiska testscenarier och utmanade produkterna mot verkliga hot. Produkterna måste demonstrera sin förmåga att använda alla komponenter och skyddslager.

AV-Test mars-april 2014

AV-TEST MARS - APRIL 2014

(Bitdefender Endpoint Security 5.3, Windows 8.1)

Vi använde alltid den senaste publikt tillgängliga versionen av alla produkter för testning. De var tillåtna att uppdatera sig själva närsomhelst och använda sina in-the-cloud-tjänster. Vi fokuserade på realistiska testscenarier och utmanade produkterna mot verkliga hot. Produkterna fick demonstrera sin förmåga med hjälp av alla komponenter och skyddslager.

AV-TEST januari-februari 2014

AV-TEST JANUARI – FEBRUARI 2014

(Bitdefender Endpoint Security 5.3)

Under januari och februari 2014 utvärderade vi kontinuerligt 9 endpointskyddsprodukter med inställningar från leverantören. Vi fokuserade på realistiska testscenarier och utmanade produkterna mot verkliga hot. Produkterna fick demonstrera sin kapacitet med alla komponenter och skyddslager.

AV-Comparatives - topprankad produkt 2013 real world protection test

AV-COMPARATIVES - Högsta betyg för produkt 2013 i Real world Protection Test

(Internet Security 2014)

Långsiktiga dynamiska testrapporter för fullprodukter. Vi utvärderar noggrant paketen med "real-world"-skyddsförmågor med standardinställningar. Månatliga resultat och två 4-månaders översiktsrapporter. Ramverket är erkänt som en innovation inom datorvetenskap.

AV-Comparatives - guld - proaktivt skydd 2013

AV-COMPARATIVES - Guld - Proaktivt skydd 2013

Fildetekteringstestet är en av de mest avgörande faktorerna för att utvärdera effektiviteten på en antivirusmotor.

Virus bulletins vbspam+, november 2013

VIRUS BULLETIN VBSpam+, november 2013

(Bitdefender Security for Mail Servers 3.1.2)

Bitdefender Antispam höjde ribban igen i november då Bitdefender Security for Mail Servers demonstrerade en otrolig detekteringsgrad å 99,96 % och noll false positives.

"Bara 29 spammejl missades av Bitdefender i det här testet, och ökade således spamfångstgraden till imponerande 99,96 %. Åter identifierade lösningen alla de legitima e-postmeddelandena, vilket innebär att den förtjänar en VBSpam+-utmärkelse, och i och med det slutför en obruten kedja av VBSpam+-utmärkelser 2013."

AV-Test september–oktober 2013

AV-TEST SEPTEMBER – OKTOBER 2013

(Bitdefender Endpoint Security 5.x)

AV-TEST Institute är en ledande internationell och oberoende tjänsteleverantör inom IT-säkerhet och antivirusforskning. Målet med forskningen som genomförs av AV-TEST är att direkt upptäcka den senaste skadliga koden, för att analysera den med de senaste metoderna och informera våra kunder om de uppnådda toppkvalitetsresultaten.

Virus bulletins vbspam VB100 2013

VIRUS BULLETIN VB100 OKTOBER 2013

(Bitdefender Endpoint Security 5.x)

VB100:s jämförelsetest är en regelbunden oberoende jämförelse av lösningar mot skadlig kod. Varje testrapport kombinerar den unika VB100-certifieringen med en djupgående analys av produktprestandan på en mängd skalor.

Virus bulletins vbspam+, september 2013

VIRUS BULLETIN VBSpam+, september 2013

(Bitdefender Security for Mail Servers 3.1.2)

"Produkten har alltid presterat bra, och uppnått en VBSpam-utmärkelse i varje av de senaste 26 testerna, men en obruten kedja av VBSpam+-utmärkelser under 2013. Dess framgångar fortsätter i det här testet, då produkten uppnådde sin femte VBSpam+-utmärkelse i följd."

Virus bulletins vbspam+, juli 2013

VIRUS BULLETIN VBSpam+, juli 2013

(Bitdefender Security for Mail Servers 3.1.2)

För att förtjäna en VBSam+-utmärkelse måste en produkt ha uppnått en spamfångstgrad högre än 99,50 % och inga false positives. I julitestet hade Bitdefender den näst högsta detekteringsgraden (99,94 %) och den högsta av produkterna som fick VBSpam+-utmärkelsen.

"Bitdefender behåller sitt rekord för högsta antal VBSpam-utmärkelser som uppnåtts, och har vunnit en i respektive test vi kört, och som uppgår till 26. Men den rumänska leverantören har även ett annat rekord: de har inte missat ett enda legitimt e-postmeddelande under hela 2013, och de har nu vunnit fyra VBSPam+-utmärkelser i rad."

Virus bulletins vbspam+, maj 2013

VIRUS BULLETIN VBSpam+, maj 2013

(Bitdefender Security for Mail Servers 3.1.2)

Bitdefender Security for Mail Servers uppnådde sin tredje VBSpam+-utmärkelse i rad, för dess höga spamfångstgrad och superba detektering. Med denna 22:a topprankade utmärkelse och 0 misslyckanden, återbekräftar Bitdefender sin effektivitet och hängivenhet i att leverera det bästa skyddet mot skadlig kod.

"Som enda produkt som deltagit i varje VBSpam-test och uppnått VBSpam-utmärkelsen varje gång, har Bitdefender god anledning att vara stolta över sitt VBSpam-testrekord."

Virus bulletins vbspam+, mars 2013

VIRUS BULLETIN VBSpam+, mars 2013

(Bitdefender Security for Mail Servers 3.1.2)

Virus Bulletin gav Bitdefender Security for Mail Servers 3.1.2 VBSpam+-utmärkelsen för dess höga spamfångtsgrad och superba detektering. Med denna utmärkelse markerar Bitdefender fyra slutförda år av deltagande i varje VBSpam-test, med konstant högt rankade resultat.

Baserat på Virus Bulletins rapport, har Bitdefenders produkt "aldrig misslyckats med att uppnå en VBSpam-utmärkelse och har ständigt rankats bland de bättre aktörerna i testet...Faktum är att produktens höga spamuppfångstgrad kombinerat med inga false positives gjort att de fått sin andra VBSpam+-utmärkelse i rad, med näst högsta finalpoäng i detta test."

AV Comparatives – Årets produkt

AV-COMPARATIVES – Årets produkt 2012

(Bitdefender Antivirus)

"Bitdefender tog tydligt ledningen i branschen. Den förtjänar verkligen den här utmärkelsen." – Januari 2013 | VD Andreas Clementi AV-Comparatives.

AV-Comparatives – godkänd företagsprodukt 2012

AV-COMPARATIVES – GODKÄND företagsprodukt 2012

(Bitdefender Security for Virtualized Environments)

"Vi kom fram till att Bitdefender Cloud Security for Endpoints passade väldigt bra för små företagsnätverk. Det första e-postmeddelandet gav viktig information och länkar för att komma igång med installationen som var väldigt smidig och tydlig. Vi upplevde distributionen, övervakningen och hanteringen väldigt enkel."

AV-Comparatives – godkänd företagsprodukt 2012

AV-COMPARATIVES – GODKÄND företagsprodukt 2012

(Bitdefender Cloud Security for Endpoints)

"Vi kom fram till att Bitdefender Cloud Security for Endpoints passade väldigt bra för små företagsnätverk. Det första e-postmeddelandet gav viktig information och länkar för att komma igång med installationen som var väldigt smidig och tydlig. Vi upplevde distributionen, övervakningen och hanteringen väldigt enkel."

AV-Test Bästa skydd 2012 årlig utmärkelse

AV-TEST BÄSTA SKYDD 2011 ÅRLIG UTMÄRKELSE

(Bitdefender Internet Security 2012/2013)

Bitdefender 2014 bekräftar sin topposition och dominerar AV-tests resultat genom att uppnå högsta totala poäng i skydd, reparation och användbarhet.

AV-Test Bästa skydd 2011 årlig utmärkelse

AV-TEST BÄSTA SKYDD 2011 ÅRLIG UTMÄRKELSE

(Bitdefender Internet Security 2011/2012)

"Bitdefender imponerade under hela 2011", säger AV-TEST VD Andreas Marx. "Konkurrensen var ganska hård under året men vi hittade en tydlig vinnare. Det gör det ett nöje att presentera vår första vinnare detta år för Bästa Skydd, hemanvändare, Bitdefender."

Erkännandet bekräftar åter kvaliteten på skyddet i både hem- och företagsprodukter som använder vanligt detekteringsteknik. Distinktionen markerar inledningen av årliga erkännanden från AV-TEST Institute i Magdeburg, det tysklandsbaserade säkerhetsprogramvaruanalysföretaget som erkände Bitdefender före dess konkurrenter. Det följdes av en serie erkännanden under 2011 som ständigt placerat Bitdefender före alla konkurrenser vad gäller skydd.

CRN årets säkerhetsprodukt 2011

ÅRETS SÄKERHETSPRODUKT 2011

(Bitdefender Business Solutions 3.5)

Vi gillade den här produktens möjlighet att installera antivirus- och säkerhetsprogramvara över nätverket, även på omritade datorer där det inte finns någon installation av Active Directory. Även: Bitdefenders approach är dubbelriktad: De riktar in sig på SMB:er med den här produkten men har även börjat engagera VAR mer aggressivt. Det är en bra produkt med kanalmöjlighet."

CRN:s framstående lista "Årets produkter" redovisar de mest imponerande nya produkterna för 2011. För att bestämma detta års lista, har CRN:s redaktörer samarbetat med CRN:s testcenter för att utvärdera de senaste produkterna på marknaden. Domare granskade hundratals innovativa nya produkter och skar ner listan till de produkter som bidragit med ett signifikant värde till slutanvändarna medan de gjort omedelbar påverkan på lösningsleverantörscommunityt.

Virus bulletins vb100 augusti 2018

VIRUS BULLETIN VB100 Augusti 2018

(Bitdefender Endpoint Security)

Slutpunktssäkerhetsmarknaden ändras snabbt och marknadsavdelningar gillar att för mycket oväsen om nästa generationsteknik (eller näst-nästa generationsteknik), som ofta använder någon typ av maskininlärning. De här är viktiga utvecklingar, men i kärnan av varje produkt finns en motor som , när den får en fil, avgör om den är skadlig eller inte.

VB100-certifieringsrapporter kontrollerar om den här motorn, och därmed produkten, uppfyller en minimistandard: när du ska köpa en ny säkerhetsprodukt för slutpunkt rekommenderar vi att du tittar efter en produkt som konsekvent uppnår VB100-certifiering.

Virus bulletins vb100 augusti 2018

VIRUS BULLETIN VBSPAM

(Bitdefender Security for Mail Servers 3.0.2)

Virus bulletin’s vb100 august 2018rt to a total lack of false positives, the product achieved this month’s second highest final score.” After the test in March 2012 Bitdefender has won total of 18 VBSpam awards in row.])

Bitdefenders antispamlösningar har testats av Virus Bulletins (VB) testlabb sedan det allra första antispam-testet. Bitdefenders lösning är den enda som har vunnit ett pris i varje enskilt VBSpam-test, och genom ständigt förbättrad spamstoppgrad kombinerat med extremt få false positives har alltid gett toppresultat.

AV-Comparatives – godkänd företagsprodukt 2011

AV-COMPARATIVES – GODKÄND företagsprodukt 2011

(Bitdefender Client Security 3.5, Bitdefender Security for File Servers 3.5, Bitdefender Security for Exchange 3.5)