Sekretesspolicy för Bitdefenders webbplatser Version 4.0, trädde i kraft 2021-05-13

Dokumentet förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, hur och var vi kan använda dem, hur vi skyddar dem, vilka som har tillgång till dem, med vilka vi delar dem och hur du kan korrigera dem.

Den här sekretesspolicyn gäller för de personuppgifter som samlas in av alla webbplatser eller Internet-konton som hanteras av Bitdefender. Om du använder våra produkter och tjänster kan du läsa våra specifika sekretesspolicyer om du använder Home- eller Business-lösningar.

1. Allmän information

S.C. BITDEFENDER S.R.L. (hädanefter kallat Bitdefender), med officiellt huvudkontor i 15A Sos. Orhideelor, Orhideea Towers Building, 9-12 floors, 6th District, Bukarest, Rumänien, registrerat i Bukarests handelsregister med nummer J40/20427/2005, momregistreringsnummer RO18189442, e-post privacy@bitdefender.com bearbetar personuppgifter enligt den europeiska dataskyddslagstiftningen (GDPR – förordning EU 2016/679) . Du hittar vår dataskyddsansvarige på följande kontaktuppgifter: Bitdefenders dataskyddskontor – dpo@bitdefender.com, Telefon: 4021 -206.34.70

Bitdefender erbjuder datasäkerhetsprodukter och tjänster. Vårt mål är att säkerställa informations- och nätverkssäkerhet genom att tillhandahålla kvalitetsprodukter och -tjänster inom dessa områden och samtidigt respektera integritet och personuppgifter för kunder, internetanvändare och affärsparters.

För det här syftet samlar vi endast in de personuppgifter som är nödvändiga för det angivna syftet, så gott vi kan.

Personuppgifter enligt den europeiska lagstiftningsdefinitionen (GDPR - förordning 2016/679 innebär:

all information i samband med en identifierad eller identifierbar verklig person ("datasubjekt"). En identifierbar person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med avseende på ett identifieringsnummer eller en eller fler faktorer specifika för dennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

Mot denna bakgrund bearbetar Bitdefender personuppgifter i följande huvudsakliga syften:

 • Webbplatshantering och säkerhet
 • Svara på dina frågor och kommentarer
 • Marknadsföring för Bitdefenders egna behov.
 • Statistisk analys och marknadsundersökningar

2. Insamlade personuppgifter

Bitdefender kan samla in personlig information från sina användare på fyra olika sätt:

 1. direkt angivna av en användare;
  - indirekt angivna av dess webbplatser, som:
 2. trafikdata registrerade av servrarna som är värdar för våra webbplatser.
 3. cookies, som kan dela viss personlig information.

2.1. Personuppgifter som uppges direkt av en användare – till exempel, när du fyller i ett webbplatsformulär eller skickar en kommentar på vår blogg kan vi fråga efter ditt namn, efternamn och/eller e-postadress, så att vi kan kontakta dig med uppdateringar, meddelanden eller för att ge support.

Alla dessa data används för att kontakta dig på din specifika begäran eller, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kommersiella kommunikation, i marknadsföringssyften. Den juridiska grunden för att bearbeta dessa data är den registrerades samtycke till att ta emot motsvarande information eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Varaktigheten för bearbetningen är tills respektive information och begäran skickas, plus en period på 30 dagar för att vara säker på att ingen mer uppföljning behövs.

Avseende din prenumeration på vårt nyhetsbrev eller kommersiella kommunikation, kommer vi att fortsätta kommunicera tills du drar tillbaka ditt samtycker eller inte har engagerat dig i vår e-post under de senaste 5 åren.

Vi kanske även skickar uppföljningsmeddelanden till dig om du har fyllt i dina uppgifter för att köpa våra produkter eller tjänster, men inte har slutfört hela anskaffningsprocessen. Den juridiska grunden för denna databearbetning är art. 6 (1) b i GDPR - vidta steg vid begäran från den registrerade innan att avtal ingås. Dessa uppgifter behålls under en maxperiod på 30 dagar, om du inte slutför anskaffningsprocessen då uppgifterna kan behållas längre i syfte att genomföra det avtal du är en del av.

2.2. Trafikdata – när en användare besöker en webbplats avslöjar den automatiskt viss information, som IP-adress, datum och tid för besöket eller den hänvisande webbplatsen som skickade dig till Bitdefender-webbplatser. Bitdefender, precis som alla andra webbplatshanterare, kan registrera den här typen av information under en begränsad tidsperiod. Vi använder även andra externa tjänster för trafikanalys, som Google Analytics, Adobe Analytics.

Alla dessa data används enbart för webbplatsförbättring eller i statistiska syften, men även för att förbättra våra webbtjänster och säkerställa deras säkerhet. De flesta av dessa data används endast som aggregerade data. Uppgifterna behålls endast så länge som det är nödvändigt för dessa syften. Den juridiska grunden för den här insamlingen är det legitima intresset för att förbättra vår webbplats för att säkerställa vår webbplats säkerhet. Varaktigheten för bearbetning är 1 år från datumet för besöket.

2.3. Cookies - För att kunna erbjuda en anpassad upplevelse för våra användare kan Bitdefender använda cookies för att underlätta lagring och spårning av dina preferenser. Cookies kan också användas för webbplatsoptimering eller marknadsförin

Vi använder till exempel förstapartscookies för identifierings- eller kommunikationssyften, som att komma ihåg ditt språk, kommunikationssessioner eller inställning, annan information som är nödvändig för att vår webbplats ska fungera korrekt.

Ibland kanske vi använder externa Bitdefender-tjänster som kan placera tredjepartscookies vid navigering på Bitdefenders webbplatser. Deras syften är marknadsföring, trafikanalys och sociala medier-delning, såsom anges på webbplatsen.

De flesta webbläsare är konfigurerade för att automatiskt acceptera cookies. Du kan installera om webbläsaren eller konfigurera den för att meddela dig varje gång en cookie placeras eller till och med vägra cookies. Om webbläsaren är konfigurerad att inte tillåta cookies kanske vissa avsnitt av vår webbplats inte visas korrekt.

Om du vill vägra cookies går du till webbläsarens inställningar för att ta bort eller blockera cookies eller installera insticksprogram som har den här funktionen. Aktuella inställningar beror på webbläsaren du använder:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari - https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Du kanske även använder tredjepartstillägg i dessa webbläsare som blockerar störande cookies. Följande tillägg verkar vara de mest populära på marknaden just nu (i alfabetisk ordning): AdBlock Plus, Ghostery, Privace Badger eller uBlock.

Den juridiska grunden för denna datainsamling är samtycke, vilket inhämtas första gången du besöker vår webbplats från en specifik webbläsare. Då har vi även möjlighet att välja bort cookies som vi kan använda samt att läsa mer information om vilka cookies vi använder och deras syfte. Om du väljer att avstå, var då medveten om att vi registrerar ditt val i en cookie, så om du tar bort alla dina cookies kommer vi att fråga igen om önskat val.

Varaktigheten för att bearbeta dessa data är max 50 månader, beroende på varje cookie-inställning.

3. Skydda personliga data

Som en ledare inom informationssäkerhetstjänster är konfidentialitet och dataskydd mycket viktigt för oss. Åtkomst till insamlade personuppgifter är begränsat till endast Bitdefender-anställda och databehandlare som måste ha åtkomst till denna information. Alla Bitdefenders informationssäkerhetspolicys är ISP 27001-certifierade.

Bitdefender kan använda andra IT-företag för att bearbeta insamlade personuppgifter. Dessa företag anses vara databehandlare och har strikta avtalsenliga skyldigheter att hålla bearbetade data konfidentiella och erbjuda minst samma säkerhetsnivå som Bitdefender. Databehandlare är skyldiga att inte tillåta tredje parter att behandla personuppgifter för Bitdefender och får åtkomst till, använda och/eller hålla data säkra och konfidentiella.

Bitdefender kan ha personuppgifter inom Europeiska Unionen eller annan jurisdiktion som erbjuder adekvat nivå av personuppgiftsskydd enligt Europeiska Unionens standarder (art. 45 GDPR) eller andra tillämpliga skyddsåtgärder, däribland standardavtalsklausuler (art. 46.2 GDPR).

På grund av konfidentialitetsskyldigheter och säkerhetskrav tillhandahålls den specifika informationen avseende namn och information om varje behandlare endast till behöriga myndigheter.

Följande typer av databehandlare används:

 1. värdtjänster i EU och USA,
 2. supportkanalkommunikation i EU och USA.
 3. marknadsföringstjänster (däribland e-postmarknadsföring) i EU och USA.

Åtkomst till vissa avsnitt av Bitdefenders webbplatser skyddas av användarnamn och lösenord. Vi rekommenderar att inte avslöja detta lösenord. Bitdefender kommer aldrig att fråga efter ditt kontos lösenord via någon typ av meddelande eller telefonsamtal. Vi råder dig till att inte lämna ut ditt lösenord till någon som ber dig göra det. Om det är möjligt rekommenderar vi även att du loggar ut från ditt onlinetjänstkonto efter varje session. Vi råder dig också att stänga webbläsarfönstret efter navigering eller användning av Bitdefenders tjänster.

Tyvärr kan överföring av data över Internet aldrig vara 100 % säker. Därför kan Bitdefender, trots våra ansträngningar för att skydda personuppgifter, inte försäkra eller garantera säkerheten för den information som skickas av användaren förrän informationen finns på våra servrar. All information du skickar sker på egen risk.

4. Vem har åtkomst till personuppgifter

I princip lämnar Bitdefender inte ut personuppgifter om sina användare till tredje parter utan de undantag som nämns ovan.

I undantagsfall kan Bitdefender lämna ut personuppgifter till behöriga myndigheter vid deras lagenliga begäran enligt tillämpliga lagar eller när så är nödvändigt för att skydda våra kunders och Bitdefenders rättigheter och intressen.

5. Dina personliga datarättigheter

Enligt Europeiska unionens gällande dataskyddslagstiftning, ska personer ha rätt att komma åt data, korrigera, radera, begränsa för bearbetning, invända mot bearbetning och rätt att flytta data. I händelse av att bearbetning baseras på samtycke har du rätt att ta tillbaka det när som helst.

För att utöva dessa rättigheter kan du skicka en skriftlig förfrågan, daterad och signerad och skicka den till ovan nämnda Bitdefender-huvudkontor eller via e-post till privacy@bitdefender.com

Du har även rätt att framföra ett klagomål hos en behörig övervakningsmyndighet.

6. Publiceringsdatum

Sekretesspolicyn har anpassats det datum som nämns i titeln på dokumentet och ändras varje gång det behövs utan föregående eller kommande meddelande om ändringarna. Den nya versionen träder i kraft när den publiceras på webbplatsen och markeras i enlighet. Det nuvarande dokumentet finns tillgängligt på https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy-policy-for-bitdefender-websites.html.

Bitdefender deltar i Adobe Marketing Cloud Device Cooperative för att bättre förstå hur du använder vissa av våra webbplatser och appar från de olika enheter du använder och för att leverera skräddarsydda upplevelser. Läs mer om hur Adobe gör detta och hur du kan välja bort detta program .