Enhetligt slutpunktssäkerhet och analys

GravityZone förlitar sig på en enda konsol/en agentarkitektur med både moln- (Software as a Service) och lokala distributionsalternativ.

bitdefender enterprise security for iOS and android mobile devices
Härdnings- och riskanalys

Härdnings- och riskanalys

- Analysera risker: förstå de cybersäkerhetsrisker som är förknippade med endpointkonfiguration och användaråtgärder.

 

- Visualisera säkerhetsställningen: få insikter om identifierade risker och den prioriterade listan över objekt som avslöjar organisationen.

 

- Tillämpa härdning: minska attackytan och tillhörande riskexponering.

Prevention

Prevention

- Effektivt skydd: över 99 % av alla hot stoppas av förebyggande teknik.

 

- Attackvisualisering: full synlighet och insikter i den blockerade attackens dödskedja

 

- Minskad komplexitet – genom helautomatiska och mycket exakta tekniker.

eXtended Detection and Response

eXtended Detection and Response

- Utökad detektering: förbättrad hotdetektering och synlighet som möjliggör styrkan hos XDR för att skydda endpoints.

 

- Fokuserad utredning: hotvisualiseringar på organisationsnivå för fokuserade utredningar och snabbare rotorsaksanalys.

 

- Effektiv respons: automatisk och guidad incidenthantering för snabb inneslutning av attacken.

 • Härdnings- och riskanalys
 • Prevention
 • eXtended Detection and Response
Härdnings- och riskanalys

Identifiera och mildra cyberrisker

Hantering av cyberrisker är grundläggande för cyberresiliens. Genom funktionen Riskbedömning och härdning ger GravityZone organisationer verktyg för att förstå och hantera sin säkerhetsställning.

Prevention

Stoppar sofistikerade hot med världens mest effektiva förebyggande teknik.

Avancerade förebyggande funktioner är avgörande för att hindra cyberhot från att påverka IT -infrastrukturen. GravityZone stoppar automatiskt 99 % av attackerna med den högst rankade tekniken för förebyggande teknik.

Upptäckt och respons

Detektering av sofistikerade attacker

Bidrar till cyberresiliens med utökade hotdetekteringsfunktioner, fokuserad utredning av skadliga aktiviteter och som möjliggör snabb incidentrespons.

Härdnings- och riskanalys

Härdnings- och riskanalys

 • Endpoint- och riskbedömning: avancerad analys av endpoints och mänskliga riskbedömningar, instrumentpaneler och rapportering gör att du kan minimera potentiella cybersäkerhetsrisker.
 • Sårbarhetshantering: en pågående process som proaktivt identifierar och åtgärdar säkerhetsluckor för att förbättra cyberresiliens, härda försvar och minska attackytan.
Prevention

Prevention

 • Anti-ransomware: försvar mot ransomware-försök genom att automatiskt skapa en säkerhetskopia av målfiler som återställs efter att skadlig programvara har blockerats.
 • Applikationskontroll: kritiskt skikt för IT-kontroller, förebyggande av skadlig programvara, nolldagsattacker och förbättrad säkerhet utan att påverka produktiviteten.
 • Exploateringsskydd: anti-exploateringsteknik som hanterar dolda exploateringar och stoppat nolldagsattacker som utnyttjar säkerhetsbrister i programvaran.
 • Skydd mot fillösa attacker: kombinerar de säkerhetsfunktioner som krävs för att skydda mot moderna attacker som utnyttjar fillösa tekniker för att köra skript och ladda skadlig kod direkt i minnet.
 • Machine Learning (HyperDetect): kraftfull teknik för förebyggande maskininlärning speciellt utformad för organisationer för att upptäcka sofistikerade hot och cybersäkerhetsattacker vid exekvering.
 • Skydd mot nätverksattack: teknikmodul fokuserad på att förhindra en rad attacker som utnyttjar värdnätverket för att rikta in sig mot känsliga tillgångar och information.
 • Sandbox Analyzer: upptäcker avancerade nolldagshot före exekvering med misstänkta filer som automatiskt laddas upp till en säker miljö för djupgående beteendeanalys.
Upptäckt och respons

eXtended Detection and Response

 • Incidentvisualisering: ger fullständig insyn i incidentcykelns livscykel för att möjliggöra effektiv undersökning av skadligt beteende.
 • Beteendeanalys (Process Inspector): avancerade maskininlärningsalgoritmer som upptäcker avvikelser i process- och delprocessbeteende för kända och okända hot.
 • Nätverkstrafikanalys: tillämpar hotintelligens, maskininlärning och beteendeanalys för nätverkstrafiken för att upptäcka avancerade attacker tidigt och möjliggöra effektiva hotsvar.
 • Rotorsaksanalys identifierar varje steg som angriparen tar för att leverera en fördjupad beteendeanalys för att bestämma orsaken till incidenten.

Relaterade produkter

GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise

Kombinerar världens mest effektiva skydd med Endpoint Detection and Response (EDR) för att hjälpa dig att skydda din slutpunktsinfrastruktur (arbetsstationer, servrar eller behållare) under hela hotlivscykeln, med hög effektivitet.

GravityZone Business Security Premium

GravityZone Business Security Premium

Skyddar din organisation från sofistikerade cyberattacker som Advanced Persistent Threats (APT) och utpressningsprogram med mer än 30 skikt av maskininlärningsdriven säkerhetsteknik.

Business Security

GravityZone Business Security

En resurseffektiv säkerhetslösning som ger hög prestanda och skydd samtidigt som den levererar centraliserad hantering, enkel distribution och friheten att välja mellan ett moln eller en lokal hanteringskonsol på plats.

Övervakar nätverk

GravityZone EDR Cloud

Övervakar nätverk för att upptäcka misstänkt aktivitet tidigt och ger dig de verktyg du behöver för att bekämpa cyberattacker. Hotvisualiseringar styr utredningar och maximerar förmågan att reagera direkt.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

 • Gartner logo
 • FORRESTER
 • Gartner Customer Choice 2023
 • Mitre Engenuity
 • AV Test
 • av comparatives