Proaktivt skydd mot utpressningsprogram

GravityZones flerskiktade antiransomwarefunktioner

Bitdefender ger flera lager av skydd mot utpressningsprogram, analyserar och avlyssnar skadlig programvara vid åtkomst och vid körning.

Vi förhindrar skadlig kod från att kryptera personliga eller känsliga uppgifter, vilket skyddar din organisation. Lösningen skyddar dig också proaktivt genom att automatiskt skapa en säkerhetskopia av målfiler som återställs efter att skadlig programvara har blockerats.

Se mer
 • Minska risk
 • Hålla sig uppdaterad
 • Skydda data
 • Stoppa initial infektion​
 • Realtidsskydd​
 • Detektering och respons
SecOps använder GravityZone för att skydda mobila slutpunkter från ransomware

Upprätta säkerhetsställning i stor skala ​

Skapare av utpressningsprogram använder exploateringssatser som utnyttjar nolldags- eller ej korrigerade sårbarheter för att få fäste i systemet.

Modulen GravityZone Patch Management hjälper organisationer att hålla operativsystem och program uppdaterade i hela installationsbasen.​

Uppdaterad antiransomware-information över IT-system

Håll jämna steg med ett föränderligt hotlandskap

Bitdefender håller jämna steg med utvecklingen av skadlig kod med ett av branschens största verkliga arkiv, insamlat från ett stort globalt nätverk av sensorer.​

Kraftfulla maskininlärnings- och emuleringsmotorer skyddar mot ny skadlig kod som undviker traditionellt försvar. Bitdefender upptäcker kontinuerligt nya mönster, förhindrar filkryptering och bevarar fullständig systemåtkomst.​

Säkerhetskopiering och återställning av data efter infektion med ransomware

Återställ snabbt med proaktivt dataskydd​

Med Bitdefender-säkerhet kan administratörer övervaka nätverksresurser och förhindra att filer krypteras. ​

Bitdefender skapar automatiska, uppdaterade manipuleringssäkra säkerhetskopior av användarfiler, identifierar när utpressningsprogram försöker kryptera filer och skapar automatiskt en säkerhetskopia av målfiler som återställs efter att skadlig programvara har blockerats. 

Förhindra ransomwareinfektioner över nätverk och endpoints

Upptäck intrång innan de kan orsaka skada​

Bitdefender fokuserar på attacktekniker för att skydda system och förhindra att utpressningsprogram sprids. Avancerad teknik mot exploatering kan snabbt identifiera och avsluta skadliga processer automatiskt.​

GravityZone Endpoint och Human Risk Analytics övervakar missbruk av användaruppgifter för förhöjda behörigheter. Säkerhetsteam kan undersöka ytterligare för att motverka cyberbrottslingar tidigt i utpressningsprogramvarans killchain.​

SecOps-kollegor kontrollerar realtidsdata och begränsningsåtgärder

Dra nytta av flera tekniker för att blockera skadlig kod​

GravityZone övervakar löpande processer i realtid, till exempel ändringar av registernycklar, filåtkomst, oväntad kryptering och mer för att identifiera misstänkta eller skadliga processer för automatisk eller manuell avslutning av säkerhetsteam.​

Tränad maskininlärning blockerar exploatering av utpressningsprogram som kommer via nätverksinträngningspunkter, stoppar skadlig aktivitet i initial åtkomst, autentiseringsåtkomst, upptäckt och laterala rörelseattacker.​

Ransomwareskydd med endpointdetekterings- och responsteknik

Minska angriparens uppehållstid för att minimera kostnaden för intrång​

GravityZone Endpoint Detection and Response (EDR) korrelerar automatiskt flera indikatorer på attack och kompromettering (IOA/IOC) med skadlig aktivitet som observerats på systemet och nätverket.  ​

EDR underlättar snabb och exakt incidenthantering som minskar angriparens uppehållstid och möjliggör snabb återhämtning från infektion.​

skydda alla endpoints mot ransomware

Omfattande skydd mot utpressningsprogram

Bitdefenders adaptiva teknik säkrar slutpunkter som är inkörsportar till högvärdesservrar och andra mål som har proprietär information, kunddata, betalningsinformation och annan värdefull immateriell egendom.  

skydd och begränsning av ransomware för företag

Sömlös verksamhetskontinuitet

Lindring av utpressningsprogram ger skydd mot alla vanliga attackvektorer från utpressningsprogram. Dessutom korrelerar slutpunktssäkerheten flera indikatorer på attack och kompromettering med skadlig aktivitet som observerats på systemet och i nätverket, vilket underlättar snabb och exakt incidenthantering som minskar angriparens uppehållstid och underlättar snabb filåterställning från utpressningsprogram.  

Person sitting on computer

Ökad användarproduktivitet

Kunderna befrias från det exklusiva beroende av problematiska säkerhetskopior på plats eller långa återställningstider från molnsäkerhetskopior. Konsumenterna kan vara lugna med att veta att Bitdefender anpassar sig för att besegra nya och framväxande utpressningstekniker som flyttar restriktiv säkerhet mot användarens produktivitetsbalans till förmån för användaren.  

Rekommenderade produkter

Få fullständigt skydd mot ransomware med GravityZone Business Security

GravityZone Business Security

En resurseffektiv säkerhetslösning som ger hög prestanda och skydd samtidigt som den levererar centraliserad hantering, enkel distribution och friheten att välja mellan ett moln eller en lokal hanteringskonsol på plats.  

Ransomwareskydd i företagsklass med GravityZone Business Security Premium

GravityZone Business Security Premium

Skyddar din organisation från sofistikerade cyberattacker som Advanced Persistent Threats (APT) och utpressningsprogram med mer än 30 skikt av maskininlärningsdriven säkerhetsteknik.  

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

 • Gartner logo
 • FORRESTER
 • Gartner Customer Choice 2023
 • Mitre Engenuity
 • AV Test
 • av comparatives
antiransomwarelösning, berättelse

Med Bitdefender håller Kansad Public Finance (KDFA) sina slutpunkter fria från utpressningsprogram, undviker rensning och förlorad poduktivitet och säkerställer ett effektivt arbetsflöde. Ännu viktigare är att KDFA kan vara produktiva och lyhörda för kundförfrågningar. Ett smärtsamt resultat till följd av en utpressningsattack innan Bitdefender användes var att behöva återskapa förlorade finansiella dokument och berätta för användarna om deras förlorade data.

Kansas Public Finance Corporation håller enkelt utpressningsprogram borta

Fallstudie
antiransomwarelösning, berättelse

När utpressningsprogrammet Wannacry attackerade Europa påverkades inte universitetet. Personalen kunde också finjustera GravityZone-inställningar för att rikta in och eliminera några kvarstående Cryptolocker-infektioner

Bitdefender blockerar skadlig kod på 500 år gammalt universitet

Fallstudie
företagsprogramvara antiransomware, berättelse

Under två års drift har staden inte upptäckt några säkerhetsincidenter - och de har rapporterna som bevisar det. "Vi har inte haft några infektioner", säger han. ”Vi har inte haft några intrång. Eventuella virus besegrades direkt. Vi har varit helt opåverkade av världsomspännande utpressningsattacker eller nätfiske från Google docs."

GravityZone väcker förtroende för stadens myndighetssäkerhet

Resurser

Lösningssammanfattning, ransomwareskydd och åtgärder
Lösningar i korthet

Ransomware Mitigation teknisk lösning

Lär dig mer
Läs mer Vitbok

Ransomware, teknisk vitbok

Läs mer
Se Ondemand-webbinarium

Hur små och medelstora företag ska bekämpa ransomware

Se
Se Ondemand-webbinarium:

Förhindra avancerad ransomware och dataintrång på ett tillförlitligt sätt

Se