applikationssäkerhet

Modulen Application Control ger avancerad applikationsstyrningssäkerhet för Windows-datorer och -servrar och lägger till ett lager av skydd mot alla typer av hot från skadlig kod genom att blockera obehöriga program och processer från att köras.

Application Control minskar attackytan som hot från skadlig kod kan utnyttja på slutpunkten och förhindrar installation och körning av oönskade, otillförlitliga eller skadliga program.

Genom applikationsinventeringen kan du se alla detaljer om program och processer som körs i din miljö och utnyttja dessa funktioner för att utföra programgranskning. 

Se mer
  • Upptäck program
  • Skapa policyer
  • Vitlistning
  • Blockera okända appar
upptäckt av program och processer

Bygg automatiskt ditt applikationsinventarium

Program och processer som körs i din miljö hittas automatiskt under upptäcktsfasen. Du kan se alla program som upptäcks i ditt nätverk i programinventeringen efter namn, version, utgivare, plats och mer – och även organisera dem enligt din egen anpassade gruppering.

programsäkerhetspolicyer

Ställ enkelt in policyer för din miljö

När upptäckten är klar kan du snabbt bygga och testa principer genom att köra systemet i testläge. När det körs i testläge upptäcker och rapporterar Application Control endast programmen i Control Center och låter dem köra som vanligt. Du kan konfigurera och testa dina vitlistningsregler och policyer, men program blockeras inte.

manuell auktorisering av betrodda program

Låt bara betrodda appar köras i din miljö

Med Application Control kan du manuellt auktorisera specifika program och processer baserat på hash för den körbara filen, signerande certifikattumavtryck och programmets sökväg. Du kan också definiera regelundantag.

filtrera och blockera obehöriga applikationer

Blockera obehöriga applikationer vid källan

I produktionsläge blockerar Application Control alla okända program och genererar omedelbara meddelanden när nya program eller svartlistade program upptäcks.

Applikationskontroll för Windows

Komplett Windows-programkontroll

Bitdefender Application Control genererar  och underhåller vitlistor och svartlistor för Windows-servrar och stationära datorer, baserade på specifika kontrollregler, som är enkla att hantera. 

Med sofistikerad inbyggd hantering är Application Control en heltäckande lösning skräddarsydd för att passa programkontrollbehovet i ditt företag. 

blockera enkelt oönskade program

Håll dig skyddad utan att påverka produktiviteten

Säkerställ fullständig slutpunktssäkerhet genom att skapa vitlistor över program som du litar på och förhindra att okända program körs i ditt nätverk.

Alla okända program kan enkelt blockeras för den mest säkra konfigurationen. Alternativt kan systemet generera omedelbara aviseringar när nya program eller svartlistade applikationer upptäcks för minimala störningar för användare.

Skaffa programkontrollmodulen med GravityZone Business Security

GravityZone Business Security

En resurseffektiv säkerhetslösning som ger hög prestanda och skydd samtidigt som den levererar centraliserad hantering, enkel distribution och friheten att välja mellan ett moln eller en lokal hanteringskonsol på plats.  

Skaffa programkontrollmodulen med GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise kombinerar världens mest effektiva skydd med eXtended Endpoint Detection and Response-funktioner (XEDR) för att hjälpa dig att försvara din slutpunktsinfrastruktur (arbetsstationer, servrar och containrar) under hotcykeln med hög effektivitet och effektivitet.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
GravityZone Application Controle-modul - berättelse

"Bitdefender visade sig vara det mest effektiva för att upptäcka och lösa hot och mycket lätt att använda.GravityZone Business Security Enterprise ger oss de senaste slutpunktsdetekterings- och responsfunktionerna och skyddar alla våra tillgångar i virtuella, moln- och fysiska miljöer i datacentret och på slutpunkter"

Alberto Santini

CISO, SeSa

Resurser

Programkontroll teknisk översikt
Teknisk sammanfattning

Beteendeanalys (Process Inspector)

Läs mer
Läs mer Teknisk sammanfattning

Anti-exponering

Läs mer