GravityZones lösning för riskanalys för människor och endpoints

Moderna cyberattacker attackerar och utnyttjar svagheter som uppstår på grund av felaktiga konfigurationer i slutpunkten och sårbara applikationer, vilket leder till säkerhetsöverträdelser.

Säkerhetsteam måste förstå och bedöma riskpåverkan, prioritera och sedan snabbt lösa konfigurationsproblem, inklusive nyligen identifierade programvarusårbarheter, för att minimera attackvektorer.

Bitdefenders integrerade Endpoint Risk Analytics-lösning (ERA) ger förbättrad synlighet och automatiserade avhjälpningssverktyg som krävs för att hantera dessa risker. Som en integrerad riskhanteringstjänst, förutom dess förebyggande och EDR-funktioner, reducerar Bitdefender GravityZone attackytan, förenklar implementering och hanteringskomplexitet och ger en djupdykning i risksynlighet och dämpning, allt genom en gemensam plattform och en enda konsol.

Minska sannolikheten för ett intrång genom att placera det mänskliga elementet mitt i riskanalys- och hanteringsstrategin.

Se mer
  • Förstå riskerna
  • Förbättra synlighet
  • Övervaka användarbeteende
Eliminera cybersäkerhetssårbarheter

Förbättra säkerheten och minska risken, vilket minskar sannolikheten för ett intrång

Riskanalysmotorn gör det möjligt för organisationer att förstå de cybersäkerhetsfallgropar som är associerade med slutpunktskonfiguration eller de som genereras av användaren. Genom att eliminera sårbarheter från miljön minskar sannolikheten för cyberbrott dramatiskt.

Säkerhetspersonal kan snabbt undersöka och gräva djupare i specifika risker för slutpunkter, applikationer och användaruppgifter från den integrerade riskhanteringspanelen.

Skapa ett säkert nätverk och förstå risker

Proaktivt bedöma och mildra risker, förbättra säkerhetsresultaten 

Bitdefenders sårbarhetshantering kan hjälpa genom att belysa potentiella risker och ge organisationer de verktyg som är nödvändiga för att bedöma beteenden och uppnå ständiga förbättringar.

Patch Management-modulen övervakar och rapporterar om patchstatus i hela infrastrukturen, inklusive tredjepartsprogram som vanligtvis inte hämtas av uppdateringstjänster.

Utvärdera de mänskliga beteenderiskerna för dina enheter

Kontinuerlig synlighet över misstänkta användaraktiviteter

Med Human Risk Analytics hanterar Bitdefender mänskliga brister genom att bedöma och mäta specifika riskfyllda aktiviteter och beteenden som skapar betydande affärsexponering.

Riskexponeringen reduceras avsevärt för att stoppa avancerade hot som kan påverka din organisation. Grova överträdare kan identifieras och korrigerande åtgärder kan vidtas för att förbättra användarnas beteende över tid.

Identifiera risker med GravityZone cybersäkerhetsplattform

Skräddarsydda riskinsikter

Integrerad riskhantering i GravityZone genererar en riskpoäng som är unik för din organisation och ger insikter om olika slutpunktsfelkonfigurationer, applikationssårbarheter och användarrelaterade risker i en sammanställd översikt över säkerhetsställningen.

Den prioriterade listan gör det möjligt för säkerhetsteamet att fokusera på de viktigaste punkterna som utsätter organisationen för cyberrisker.

Plattformen justerar dynamiskt företagets riskpoäng baserat på sårbarheter som redan har utnyttjats inom organisationens bransch.

Utvärdera de mänskliga beteenderiskerna för dina enheter

Mänsklig riskanalys

Human Risk Analytics ger kritisk insikt om användarens missförhållanden, till exempel felaktiga lösenordspolicyer eller hög upptäckt av skadlig kod. Det ger viktiga riskfaktorer som ska utvärderas på ett integrerat och holistiskt sätt.

Få viktig information om cybersäkerhet

Uppnå nya synlighetsnivåer

Bitdefender ger ytterligare insikter i en enkel, lättläst översikt över säkerhetsställningen. Lösningen konsoliderar flera riskfaktorer, vilket resulterar i prioriterad poängsättning. 

Det ger automatiserade avhjälpningsmöjligheter för att snabbt åtgärda de vanligaste felkonfigurationerna och tillhandahålla övervakning och varning för mer ovanliga konfigurationsproblem.

Det främjar vidare zero-trust computing (ZTC) genom att identifiera riskfyllda användare utifrån deras beteenden och tillhandahålla kritisk information till företag och säkerhetsteam.

Rekommenderade produkter

Skaffa teknik för slutpunkts- och mänsklig riskanalys med Gravityzone Business Security

GravityZone Business Security

En resurseffektiv säkerhetslösning som ger hög prestanda och skydd samtidigt som den levererar centraliserad hantering, enkel distribution och friheten att välja mellan ett moln eller en lokal hanteringskonsol på plats.  

Skaffa teknik för slutpunkts- och mänsklig riskanalys med Gravityzone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise kombinerar världens mest effektiva skydd med eXtended Endpoint Detection and Response-funktioner (XEDR) för att hjälpa dig att försvara din slutpunktsinfrastruktur (arbetsstationer, servrar och containrar) under hotcykeln med hög effektivitet och effektivitet.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
Omdöme om GravityZones cybersäkerhetsplattform

”Med GravityZone-slutpunktsanalys och rapportering och maskininlärning ser vi snabbt eventuella problem eller förändringar i beteende och använder Bitdefender-verktyg för att snabbt åtgärda dem innan de blir problem. Att se alla slutpunkter, dataanalys, nätverksskanning och sårbarhetshantering från en enhetlig konsol har varit mycket kraftfullt. Vi har använt GravityZone i ett år utan ett enda intrång."

Randy Whitten

Chef för IT och drift, SambaSafety
Rekommendation av GravityZones cybersäkerhetsplattform

"Med tilläggsmodulen GravityZone Patch Management har IT ökat patchefterlevnaden från 70 till 95 procent. Vi har det mycket bättre med GravityZone Patch Management. Vår framgångsnivå har ökat och vi har minskat tiden vi ägnade åt patchhantering med 50 procent.” 

Commerce State Bank

Rekommendation av GravityZones cybersäkerhetsplattform

"Sedan övergången från en patchhanteringslösning från tredje part till GravityZone Patch Management har patchefterlevnaden förbättrats från 5 till 80 procent. Eftersom GravityZone skannar och uppdaterar patchar automatiskt, lägger IT också mindre tid på patchhantering. "

Globalt byggföretag

Resurser

GravityZones lösningssammanfattning angående mänsklig risk
Lösningar i korthet

Human Risk Analytics och vägen till Zero-Trust-hantering

Läs mer
Se Video

Riskhantering för slutpunkt

Se