Säkerhet mot fillösa tekniker

fillös skadlig programvara

Bitdefender HyperDetect, en justerbar maskininlärningsteknik, extraherar betydelser och instruktioner från kommandoraden och skript. Dessutom arbetar Process Inspector enligt nollförtroende och övervakar löpande processer och systemhändelser.

Beteendeanalys i kombination med händelsekorrelation möjliggör effektiv hotåterställning.

Se mer
  • Detektering av beteendehot
  • Upptäckt av leva-av-landet-missbruk
  • Minnesskydd
beteendedetektering av fillös skadlig programvara

Bitdefender HyperDetect kan skydda mot fillösa attacker vid förkörning. Högt inställda maskininlärningsmodeller upptäcker nolldagspåfrestningar med hög noggrannhet.

Bitdefenders adaptiva teknik säkrar framgångsrikt slutpunkter mot skadlig kod under flera steg i attackkill-kedjan genom att analysera beteendet på kodnivå.  

upptäck misstänkt programvarukörning

Skadlig nyttolast levereras och körs ofta genom att missbruka legitima operativsystemverktyg som PowerShell för att undvika traditionella försvar.

Bitdefenders beteendesteknik upptäcker misstänkta körningsträd som lanseras av de interna verktygen och ger snabb avhjälpning.   

blockera skadlig kod innan koden körs

Bitdefenders maskininlärningsdrivna säkerhetsteknik analyserar kommandorader, granskar internetanslutningar, övervakar processbeteende och skyddar minnesutrymmet för den pågående processen.

Den avlyssnar, upptäcker fientliga avsikter och blockerar fillös skadlig kod före kodinjektion i minnet.

överlägset skydd mot fillös skadlig programvara

Överlägset modernt hotskydd

Bitdefender leder oberoende tredjepartstestning i simulerade verkliga scenarier. Överlägset skydd med effektiv avhjälpning skyddar våra kunder från avancerade hot som WannaCry. Det lägger till ett ytterligare lager av säkerhet mot angripare som utnyttjar säkerhetsfelkonfigurationer och säkerhetsblinda fläckar för att få åtkomst med ett ekonomiskt motiv.  

erkänt skydd mot fillösa attacker

Effektiv incidentrespons

Säkerhetsteamen axlar den största cybersäkerhetsbördan genom att ta emot varningar och reagera på incidenter.

utvärderingstester av MITRE ATT&CK®, glänste Bitdefender med handlingsbara upptäckter och varningar i varje steg av hela attackkedjan. Bitdefender är en perfekt lösning för resurs- och kompetensbegränsade organisationer som är angelägna om att utöka sina EDR-kapacitet men är oroliga för komplexiteten i dessa lösningar.  

optimerad cybersäkerhetsplattform för låg systemresursförbrukning

Minskad prestandaeffekt

Bitdefender förbrukar färre resurser med förbättrad prestanda och upptäcktshastighet. 

Den adaptiva, lagrade slutpunktssäkerheten ger kontinuerlig övervakning av körtidsbeteende och hjälper till att förutsäga, förebygga och undvika nolldagars hot och andra cyberattacker.

Lösningen är intuitiv och lätt att ställa in vilket ger lägre antal falska positiver än konkurrenterna.  

Rekommenderade produkter

skydd mot fillös skadlig kod med GravityZone Business Security

GravityZone Business Security

En resurseffektiv säkerhetslösning som ger hög prestanda och skydd samtidigt som den levererar centraliserad hantering, enkel distribution och friheten att välja mellan ett moln eller en lokal hanteringskonsol på plats.

Säkerhet mot fillösa attacker med GravityZone Business Security

GravityZone Business Security Premium

Skyddar din organisation från sofistikerade cyberattacker som Advanced Persistent Threats (APT) och utpressningsprogram med mer än 30 skikt av maskininlärningsdriven säkerhetsteknik.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2024
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
attack av fillös skadlig programvara - berättelse

"Bitdefender EDR har hjälpt oss att öka vår motståndskraft mot cyberattacker. EDR gör detekteringen mer exakt och ger en gedigen bakgrund om vad som händer vid slutpunkten. Det här hjälper oss att bestämma hur vi ska reagera - om vi blockerar misstänkta filer eller processer eller isolerar slutpunkten.”

Geraint Treharne

Creditsafes chef för informationssäkerhet och efterlevnad

Resurser

Teknisk sammanfattning om försvar mot fillösa attacker
Teknisk sammanfattning

Teknisk översikt nätverksattackförsvar Q4-2020

Läs mer
Se Video

Förklaringsvideo nätverksattackförsvar Q4-2020

Se
Läs mer Lösningar i korthet

Stoppa fillösa attacker före exekvering

Läs mer
Läs mer Teknisk sammanfattning

Machine Learning

Läs mer