Detektering av avancerade cybersäkerhetshot

HyperDetect - cybersäkerhetsmodul för maskininlärning

HyperDetect är ett säkerhetsskikt som förbättrar försvaret mot avancerade hot som fillösa attacker, riktade attacker, misstänkta filer och nätverkstrafik, exploateringar, utpressningsprogram och greyware.

HyperDetect använder maskininlärning och heuristisk analys för att identifiera hot som traditionella moduler mot sakdlig kod missar, för att identifiera infektioner och obfuskeringstekniker Det tillåter administratörer att justera granularitetsnivåerna för maskininlärningsmotorerna för att upptäcka olika hot som passar deras organisations sammanhang och riskprofil. Det gör att kunderna kan upptäcka attacker med hög sannolikhet och hög påverkan samtidigt som de minimerar falska positiva effekter på hot med lägre risk.

Se mer
  • Förstärk försvar
  • Skydda filer och bilagor
Anpassningsbart skydd för maskininlärning

HyperDetect kan anpassas för att möta en organisations enskilda behov genom risktolerans och organisationsvertikal.

Det förstärker säkerheten med avancerad heuristisk analys genom hela säkerhetsramverket samtidigt som säkerhetsoperationer påskyndas och effektiviseras med ett minskat antal falska positiver.  

skydda alla dina filer och e-postbilagor

HyperDetect innehåller maskininlärningsmodeller och teknik för att upptäcka smygattacker. HyperDetect är ytterligare ett lager av säkerhetsskydd som avslöjar och analyserar inbäddad kod i filer eller bilagor, obfuskerade skript, webbinnehåll och webbadresser som kan kringgå statiska och inbyggda försvar.

Det flaggar antingen de skadliga processerna och systemhändelserna eller blockerar dem omedelbart vid körning baserat på organisationens konfigurerade cybersäkerhetsställning.  

Använd maskininlärningssäkerhet för att förhindra APT:er

Förhindra intrång tidigt

Organisationer riskerar ständigt utbrott och intrång som orsakas av avancerade beständiga hot (APT) eftersom de kan kringgå signaturer, heuristik och rudimentär maskininlärningsteknik. HyperDetect är utformat för att upptäcka och stoppa dessa cybersäkerhetshot tidigt innan de kan köras på slutpunkten.  

upptäck misstänkta aktiviteter och förhindra intrång

Upptäckt av fillösa attacker

Bitdefender HyperDetect extraherar betydelser och instruktioner från kommandorader och skript för att fungera tillsammans med tekniker vid åtkomst och vid exekvering för fillösa attacker.

Den kör beteendeanalys och korrelerar misstänkt beteende som genereras av flera processer. HyperDetect hittar attacker med hög sannolikhet och hög påverkan samtidigt som falska positiver på hot med lägre risk minimeras.  

Anpassningsbar maskininlärningsprocess för cybersäkerhet

Enkel hantering

Bitdefender HyperDetect hjälper till att definiera detekteringsklassificerare och avhjälpningsnivåer baserat på organisationens säkerhetsställning.

Administratörer kan anpassa försvar baserat på organisationens hotprofil, risktolerans och säkerhetsbehov. Undantag kan snabbt definieras för att minska falska positiver och enkel arbetsflödeshantering är inställd.  

Skaffa HyperDetect med GravityZone Business Security Premium

GravityZone Business Security Premium

Skyddar din organisation från sofistikerade cyberattacker som Advanced Persistent Threats (APT) och utpressningsprogram med mer än 30 skikt av maskininlärningsdriven säkerhetsteknik.  

Skaffa HyperDetect med GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise

Det ultimata inom avancerat skydd, upptäckt, respons och riskanalys. Utformad för att hantera hela hotlivscykeln.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
maskininlärning av cybersäkerhet - berättelse

"Vi var imponerade av GravityZone Business Security Premiums funktioner för maskininlärning och sandlådeanalys för att hjälpa oss att upptäcka och hålla undan avancerade hot, till exempel fillösa och nolldagsattacker."

Johan Vorsterman van Oijen

Teknisk projektledare, HAN

Resurser

Ta reda på mer i HyperDetects tekniska sammanfattning
Teknisk sammanfattning

HyperDetect

Läs mer
Se Video

Bitdefender HyperDetect stoppar fillösa attacker före exekvering

Se