Visualisera cybersäkerhetsincidenter i dedikerade instrumentpaneler

Avancerade cyberattacker är kända för att ta sig igenom strikta cybersäkerhetsställningar. Angripare kan försöka förstöra, avslöja eller få obehörig åtkomst till datornätverk, infrastruktur eller känslig information.  

En effektiv skyddsplattform måste tillhandahålla instrumentpaneler för cybersäkerhet som visualiserar händelser i realtid för att hjälpa till vid hotutredningar. En organisations insatser för cyberresiliens förstärks genom heuristik som proaktivt identifierar pågående attacker och ger fullständig synlighet för händelsens livscykel för att få förbättrade säkerhetsresultat. 

Bitdefenders avancerade maskininlärningsmodeller kan effektivt korrelera och kombinera flera händelser i nätverket för att bestämma storleken och omfattningen av intrånget. Den skapar en aktivitetstidslinje, kronologiskt arrangerad, som visar hela förloppet för en attack.

Se mer
  • Attackvisualisering
  • Observera ovanliga mönster
  • Omfattande avhjälpning
Visualisera skadliga aktiviteter

Få fullständig insyn i cyberattackeffekter 

Cyberkriminella använder smygtaktiker, tekniker och procedurer för att flyga under radarn i de flesta detekteringstekniker för att kompromettera tillgångar och upprätthålla uthållighet. Bitdefenders flerskiktade skydd övervakar processer under hela deras livscykel och ger visuella bevis för att ge säkerhetsteam möjlighet att utföra en effektiv undersökning.

identifiera misstänkta mönster

Förstå den skadliga kodens beteende för att utföra en effektiv undersökning

Bitdefenders förbättrade maskininlärning identifierar snabbt misstänkt aktivitet och avbryter skadliga händelser. Det ger tidsstämplade bevis för de upptäckta cyberattackerna och utför beteendemässiga djupdykningar genom sandlåderapporter.  

visualisera hela kedjan av cyberattacker i realtid

Identifiera snabbt grundorsaken till cyberattacker och mildra säkerhetsrisker

Bitdefenders maskininlärning ger visualiseringar av alla steg i attacken. Kunder kan tydligt visualisera effekten, förstå beteende och snabbt sätta in verktyg för att hindra cyberbrottslingar från att uppnå sina mål. 

Kvantifiera och värdera cyberrisker

Poängbaserad klassificering

Bitdefender kategoriserar risker och händelser baserat på poängvärden som anger grad av skadlig avsikt.

Säkerhetsteam kan snabbt identifiera och åtgärda händelser med stor påverkan, vilket minskar sannolikheten för ett säkerhetsbrott. 

Komplett säkerhetssynlighet i en konsol

Undersök hot från en konsol

Bitdefender erbjuder fullständig synlighet för incidenthändelse och interaktiva verktyg för att undersöka cyberattacker från en enda konsol.

Med hjälp av integrerad teknik kan säkerhetsteam snabbt dyka djupare för att visualisera beteendeanalyser , bedöma skadlig nedslagspåverkan och använda intelligenta verktyg med öppen källkod med bara några klick på en knapp.

vidta åtgärder för visualiseringsinsikter

Mildra cyberattacker i realtid

Skadliga processer och troliga rotorsaker framhävs för att säkerhetsteam snabbt ska ta hand om och förhindra cyberattacker i realtid.

Säkerhetsteam kan enkelt visualisera och distribuera avhjälpningsverktyg för att stärka försvar och säkra högrisktillgångar mot moderna cyberattacker. Det gör det möjligt för organisationer att uppnå och effektivt upprätthålla sina cyberhygienstandarder.

Incidentvisualisering ingår i GravityZone Business Security

GravityZone Business Security

En resurseffektiv säkerhetslösning som ger hög prestanda och skydd samtidigt som den levererar centraliserad hantering, enkel distribution och friheten att välja mellan ett moln eller en lokal hanteringskonsol på plats. 

Skaffa Incident Visualization-modulen med GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise kombinerar världens mest effektiva skydd med eXtended Endpoint Detection and Response-funktioner (XEDR) för att hjälpa dig att försvara din slutpunktsinfrastruktur (arbetsstationer, servrar och containrar) under hotcykeln med hög effektivitet och effektivitet.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
GravityZones incidentvisualiseringsmodul - rekommendation

"Bitdefender visade sig vara det mest effektiva för att upptäcka och lösa hot och mycket lätt att använda.GravityZone Business Security Enterprise ger oss de senaste slutpunktsdetekterings- och responsfunktionerna och skyddar alla våra tillgångar i virtuella, moln- och fysiska miljöer i datacentret och på slutpunkter"

Alberto Santini

CISO, SeSa

Resurser

GravityZone teknisk sammanfattning
Teknisk sammanfattning

Machine Learning

Läs mer
Läs mer Teknisk sammanfattning

Sandbox Analyzer

Läs mer