GravityZones sensordata för nätverkstrafikanalys

Bitdefender NTA, eller nätverkssensor, använder en kombination av maskininlärning och beteendeanalys med insikter från Bitdefenders molnhotsintelligens för att upptäcka hot för alla enheter, hanterade eller ohanterade, för krypterad eller okrypterad nätverkstrafik. 

Nätverkssensorn tillhandahåller information om säkerhetshändelser till GravityZone XDR-motorn för händelsekorrelation, som kompletterar slutpunkten och en annan icke-slutpunktstelemetri för förbättrad hotdetektering och incidentsynlighet på organisatorisk nivå. 

Se mer
  • Avancerade attacker
  • Synlighet
  • IOT&BYOD
identifiera avancerade cyberattacker

Upptäck avancerade hot i realtid

Initiala åtkomsttekniker använder olika ingångsvektorer för att ta sig in i ett nätverk.

Teknikerna omfattar riktat nätfiske och exploatering av säkerhetsbrister på olika enheter anslutna till nätverket. NTA ger insikter om hotrelaterad nätverksaktivitet för alla enheter i nätverket. 

Fullständig synlighet för cyberincidenter

Få insikter om cyberhot och 360-graders synlighet 

Att få snabb och omfattande synlighet för säkerhetshändelser i hela miljön minskar utredningstiden och påskyndar incidentresponsen.

Händelseinformationen som erhålls från nätverkssensorerna kompletterar en annan slutpunkts-/icke-slutpunktstelemetrikälla och gör att GravityZones händelsekorrelationsmotor kan bygga upp en organisatorisk bild av varje säkerhetsincident.

skydd över ditt nätverk för alla typer av endpoints

Skydda IOT och BYOD 

Med komponenten för nätverkstrafikanalys kan GravityZone lära sig och spåra alla enheter anslutna till företagsnätverket.

Det ger organisationer ett effektivt alternativ för att upptäcka skadliga aktiviteter som påverkar slutpunkter som inte kan skyddas med hjälp av en agent (som IOT) eller som inte är under direkt hantering av företagets IT (som BYOD)

EDR till XDR med Network Traffic Security Analytics

Gå vidare från från EDR till XDR

Bitdefender gör det möjligt för kunderna att gradvis anta säkerhetsteknologi och implementerar en anpassningsbar säkerhetsarkitektur som kan utvecklas i takt med att organisationens säkerhetskrav utvecklas. 

För en kund som började med att implementera slutpunktssäkerhetsstacken (eXtended  EDR) är ett effektivt nästa steg att lägga till nätverkstelemetri för att börja njuta av fördelarna med en fullständig XDR-säkerhetsplattform. 

nätverkshärdning

Upptäck lateral rörelse

Cyberbrottslingar rör sig lateralt för att invadera och styra fjärrsystem på ett nätverk. Efter tillgångsupptäckt försöker attackerarna att antingen sprida infektionen eller skaffa sig utökade privilegier.

Fienden kan även installera anpassade verktyg med hjälp av legitima inloggningsuppgifter med inbyggda nätverks- och operativsystemsverktyg. Vår patenterade teknik kan härda slutpunktsförsvar genom att tillhandahålla ytterligare ett lager säkerhet. 

nätverksskydd mot de mest komplexa cyberattacker

Ökat skydd mot kriminella programvaror

I takt med att sofistikeringen av IT-kriminalitet ökar blir det allt svårare för punktlösningar att upptäcka komplexa attacker. 

Nätverkstrafikanalys kompletterar slutpunktsbaserade säkerhetstekniker och ger insyn i attackteknikerna som lyckades undanröja andra säkerhetsmekanismer.

Förbättra nätverkssäkerheten med GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise kombinerar världens mest effektiva skydd med eXtended Endpoint Detection and Response-funktioner (XEDR) för att hjälpa dig att försvara din slutpunktsinfrastruktur (arbetsstationer, servrar och containrar) under hotcykeln med hög effektivitet och effektivitet.

Skydda dina nätverksenheter med GravityZone EDR

GravityZone EDR

Övervakar nätverk för att upptäcka misstänkt aktivitet tidigt och ger dig de verktyg du behöver för att bekämpa cyberattacker. Hotvisualiseringar styr utredningar och maximerar förmågan att reagera direkt.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives