vad är rotorsaksanalys (RCA)

Rotorsaksanalys (RCA) är processen för att upptäcka ursprung/rotorsak för säkerhetshändelser så att det går att identifiera sårbarheter och sätta in strategiska åtgärder för att effektivt innesluta och begränsa påverkan inom fördefinierad risktolerans. Om man ser längre än den ytliga orsaken och effekten kan RCA tillhandahålla insikter för att förstå hotspridningsmönster och hjälpa till att vägleda respons- och återställningsåtgärder.

Cyberangripare är kända för att exploatera vanliga infektionsvektorer och säkerhetsbrister för att kompromettera försvar, få åtkomst till och leva kvar i organisationens nätverk.

Bitdefender RCA kan lyfta fram påverkade processer och komprometterade sårbarheter som bidrar till ett säkerhetsintrång. Det ger säkerhetsteam den nödvändiga informationen för att sätta ihop pusselbitarna och diagnostiserar rotorsaken och stoppar därmed alla pågående händelser som kan göra organisationen sårbar för ytterligare attacker.

Se mer
  • Visualisera telemetri
  • Utvärdera beteende för skadlig kod
  • Distribuera riktade åtgärder
visualisering av rotorsaksanalys

Uppnå ökad insyn i spridningen av cyberattacker

Bitdefenders flerskiktade skydd övervakar attackens livscykel i realtid och ger visuella bevis som ger säkerhetsteam möjlighet att utföra en effektiv undersökning.

En aktivitetstidslinje med misstänkt rotorsak beskrivs grafiskt genom att korrelera och kombinera historiska händelser med identifierade hot och skadliga leads som flaggats av vår avancerade maskininlärningsteknik.

förstå skadlig programvara

Förstå beteendemönster och identifiera komprometterade tillgångar

Det är viktigt att kunna se den pågående cyberattacken och förstå effekten. Bitdefenders lösningar ger en överblick över en attacks utveckling, från den första attackvektorn till den ultimata komprometteringen och loggar rörelser i realtid.

Baserat på de upptäckta komprometteringsindikatorerna kan hotjakter proaktivt genomföras för att bestämma spridningen i IT-miljöerna.

vidta åtgärder för att ta hand om cyberattackens grundorsaker

Identifiera rotorsaken till cyberattacker och mildra säkerhetsrisker

Bitdefenders maskininlärning ger intuitiva insikter i den troliga rotorsaken till varje säkerhetshändelse. Kunder kan tydligt visualisera effekten, förstå beteende och snabbt sätta in verktyg för att hindra cyberbrottslingar från att uppnå sina mål. 

snabbt identifiera incidenternas grundorsaker

Snabb rotorsaksanalys

Bitdefender erbjuder fullständig synlighet för incidenthändelse och interaktiva verktyg för att undersöka cyberattacker från en enda konsol.

Med hjälp av integrerad teknik kan säkerhetsteam visuellt spåra startpunkten för skadlig programvara och använda intelligenta verktyg för öppen källkod för att undersöka ytterligare med bara några klick på en knapp.

minska riskerna före incidenter

Minska risken vid källan

Skadliga processer och troliga rotorsaker framhävs för att säkerhetsteam snabbt ska ta hand om och förhindra cyberattacker i realtid.

 Säkerhetsteam kan enkelt visualisera och distribuera avhjälpningsverktyg för att stärka försvar och säkra högrisktillgångar mot moderna cyberattacker. Det gör det möjligt för organisationer att uppnå och effektivt upprätthålla sina cyberhygienstandarder.

Skaffa GravityZones teknik för rotorsaksanalys med Business Security Premium

GravityZone Business Security Premium

Skyddar din organisation från sofistikerade cyberattacker som Advanced Persistent Threats (APT) och utpressningsprogram med mer än 30 skikt av maskininlärningsdriven säkerhetsteknik.

Skaffa GravityZones teknik för rotorsaksanalys med Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise

GravityZone Business Security Enterprise kombinerar världens mest effektiva skydd med eXtended Endpoint Detection and Response-funktioner (XEDR) för att hjälpa dig att försvara din slutpunktsinfrastruktur (arbetsstationer, servrar och containrar) under hotcykeln med hög effektivitet och effektivitet.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives

Resurser

Cyberbrotssutredning
Blog

Dyk ner i en FIN8-attack – En kriminalteknisk undersökning

Läs mer
Läs mer Datablad

GravityZone Business Security Premium Datablad

Läs mer
Lär dig mer Datablad

GravityZone Business Security Enterprise, datablad

Lär dig mer