IT-kollegor diskuterar affärssårbarheter och hur man kan åtgärda dem.

Hackare är ständigt på jakt efter enkla mål och utnyttjar avancerad taktiker, tekniker och praxis (TTP) för att utnyttja system- och applikationssvagheter för att uppnå sina mål.

Bitdefender hjälper organisationer att minska risken för exponering med Bitdefender GravityZones enhetliga säkerhets- och riskanalysplattform. Detta möjliggör en effektiv hantering av risker som orsakas av sårbarheter, säkerhetsfelkonfigurationer och mänskliga fel.

Riskanalysfunktionen tillsammans med den integrerade tilläggsmodulen Patch Management gör det möjligt för organisationer att förstå, hantera och få bukt med alla hotvektorer som hackare kan utnyttja.

Se mer

Utmaningar och lösningar

  • Håll dig följsam
  • Förstå riskerna
  • Förhindra kompromettering
  • Förbättra synlighet
Analys och hantering av sårbarheter i IT-system

Förbättrad synlighet och rapportering

Kontinuerlig rapportering av säkerhetsfynd inom konsolen gör det möjligt för organisationer att upptäcka och hantera risker för säkerheten i sina system.

Lättförståeliga instrumentpaneler ger den information som krävs för att rikta aktiviteter, medan omfattande rapportering gör det möjligt för säkerhetsteam att borra djupt i data för att övervaka och se till att efterlevnaden upprätthålls.

Förstå och lösa nätverks- och endpointsårbarheter

Minska sannolikheten för ett intrång

Säkerhetspersonal kan snabbt undersöka och gräva djupare i specifika risker för slutpunkter, applikationer och användaruppgifter från den integrerade riskhanteringspanelen.

Genom att eliminera sårbarheter från miljön minskar sannolikheten för cyberbrott dramatiskt.

Eliminera IT-risker på grund av systemsårbarheter

Uppnå effektivt skydd mot cyberexploateringar

Riskhanteringsmodulen identifierar proaktivt risker relaterade till felkonfigurationer, sårbarheter och användarbeteende, vilket gör det möjligt för användare att minska risken från en enda integrerad konsol.

Modulen Patch Management tillhandahåller en uppdaterad inventering som förenklar arbetsflöden över hela Windows-installationsbasen från en enda konsol, vilket minskar det arbete som krävs.

Hög synlighet över alla sårbarheter

Proaktivt bedöma och mildra risker

Bitdefenders sårbarhetshantering kan hjälpa genom att belysa potentiella risker och ge organisationer de verktyg som är nödvändiga för att bedöma beteenden och uppnå ständiga förbättringar.

Patch Management övervakar och rapporterar om patchstatus i hela infrastrukturen, inklusive tredjepartsapplikationer som vanligtvis inte hämtas av inbyggda uppdateringstjänster.

Sårbarhetshantering – automatiserad riskprioritering

Skräddarsydda riskinsikter

Integrerad riskhantering i GravityZone genererar en riskpoäng som är unik för din organisation och ger insikter om olika slutpunktsfelkonfigurationer, applikationssårbarheter och användarrelaterade risker i en sammanställd översikt över säkerhetsställningen.

Den prioriterade listan gör det möjligt för säkerhetsteamet att fokusera på de viktigaste punkterna som utsätter organisationen för cyberrisker.

Plattformen justerar dynamiskt företagets riskpoäng baserat på sårbarheter som redan har utnyttjats inom organisationens bransch.

GravityZone-plattformsdiagram som visar mänskliga riskgenererade sårbarheter

Mänsklig riskanalys

Sårbarhetshantering – automatiserad riskprioritering ger kritiska insikter om användarens felaktiga uppförande, såsom åsidosatta lösenordspolicyer eller upptäckt av högt antal skadliga programvaror. Det ger viktiga riskfaktorer som ska utvärderas på ett integrerat och holistiskt sätt.

GravityZone-plattform - dedikerade diagram och insikter om systemsårbarheter

Synlighet för sårbarhetshot

Patch Management är avgörande för att minska risken för intrång. Tilläggsmodulen Patch Management hjälper säkerhetsteam att identifiera risker, sårbarheter och förbättra säkerheten. Enkel integration och hantering från en enda konsol förbättrar arbetsflödet och minskar den operativa bördan.

När programvaruleverantörer släpper korrigeringsfiler för att åtgärda sårbarheter uppdateras katalogerna automatiskt med de senaste versionerna

IT security manager

GravityZone Business Security Premium

Skyddar din organisation från sofistikerade cyberattacker som Advanced Persistent Threats (APT) och utpressningsprogram med mer än 30 skikt av maskininlärningsdriven säkerhetsteknik.

Informationssäkerhetschef (CISO)

GravityZone Business Security Enterprise

Det ultimata inom avancerat skydd, upptäckt, respons och riskanalys. Utformad för att hantera hela hotlivscykeln. GravityZone Ultra minimerar slutpunktens attackyta och maximerar angriparens frustration.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
bakgrund till sårbarhet, vitsord

"Bitdefender Patch Management har varit fantastiskt", säger IT-chefen. "Om en nolldagsfix kommer ut kan Bitdefender snabbt uppdatera hela organisationen med den senaste säkerhetspatchen. Patchefterlevnaden har gått från 75 till nästan 99 procent. Förr var det inte ovanligt att arbetsstationer på avlägsna platser gick flera år utan uppdatering.”

Ärkestiftet finnes fristad från cyberbrott med Bitdefender MDR

bakgrund till sårbarhetshantering, vitsord

Med tilläggsmodulen GravityZone Patch Management har IT ökat patchfrekvensen från 70 till 95 procent, förklarar Garancis. ”Vi har det mycket bättre med GravityZone Patch Management. Vår framgångsnivå ökade och vi minskade tiden vi ägnade åt patchhantering med 50 procent.”

Commerce State Bank skyddar tillväxt med avancerad säkerhet

bakgrund till rekommendation av sårbarhetshantering

Sedan övergången från en patchhanteringslösning från tredje part till GravityZone Patch Management har patchöverensstämmelsen förbättrats från 5 till 80 procent. Eftersom GravityZone skannar och uppdaterar patchar automatiskt, lägger IT också mindre tid på patchhantering

Globalt byggföretag utvecklar cybersäkerhetsplan

Resurser

Cybersäskerhetskollegor kontrollerar sårbarhetskorrigerande information
Vitbok

Sårbarhetspatchning Teknisk översikt 

Läs mer
Läs mer Vitbok

Human Risk Analytics och vägen till Zero-Trust-hantering  

Läs mer
Läs mer Vitbok

Video: Slutpunktsriskanalys

Läs mer
Läs mer Vitbok

Läsning som stöds – Bitdefender Patch Management Datablad

Läs mer