Viktig cybersäkerhet för skolor

skoldataskydd

Räkna med kontinuerligt skydd mot hot

Stäng proaktivt detekteringsluckor och stoppa 99 % av attackerna med mer än 30 skikt av den senaste tekniken för skydd och upptäckt. Bitdefender utnyttjar toppmodern teknik inklusive avancerad beteendeanalys, antiexploateringsteknik, en Sandbox Analyzer för misstänkta filer och HyperDetect-justerbar maskininlärning för att skydda din skolas IT-system utan extra IT-börda.

utbildningssäkerhet

Undvik prestandaproblem och stillestånd

Skolor får fördelen av Bitdefenders ökade skydd samtidigt som systemets upptid och prestanda bibehålls. Bitdefenders produktförbättringar levereras smidigt genom automatiska uppdateringar för slutanvändare. Genom att minska cyberattackytan och risken för säkerhetsöverträdelser gör Bitdefender det möjligt för IT-chefer att fokusera på de grundläggande operativa behoven.

end-to-end-cybersäkerhetsprogramvara

Håll dig uppdaterad utan IT-ansträngning

Hjälp din IT-personal att ligga steget före misstänkta aktiviteter och utför snabba utredningar med automatiska, kontinuerliga riskbedömningar och effektiviserade säkerhetsarbetsflöden. Distribuera patchhantering, kryptering och integrerade härdningsskikt från en enda konsol och tillhandahålla arbetsstationer på några minuter istället för timmar – utan att öka personal. Stärk din säkerhet mot ransomware, nätfiske och företags e-postkomprometteringar (BEC) och andra störande attacker.

Avancerad cybersäkerhet för skolor

  • IT-överbelastning
  • Ineffektiv täckning
  • Budgetbegränsningar
Överbelastning av IT-säkerhet

Effektivisera arbetsflöden och optimera skyddet

Bristen på cybersäkerhetspersonal och angrepp från ransomwareattacker gör det viktigt att ha effektiva förebyggande och skyddande lösningar på plats. Bitdefender tillhandahåller en enda lösning för att undvika att hantera en överväldigande mängd säkerhetsverktyg. Den minskar på egen hand support- och felsökningsförfrågningar, automatiserar säkerhetsadministratör och riskbedömningar och gör utredningar mer effektiva.

integrerade cybersäkerhetslösningar

Minska attackytan och stäng luckor

Otillräcklig härdning, långsamma uppdateringar och begränsad upptäckt äventyrar infrastrukturen för utbildnings-IT. För att stänga dessa säkerhetsluckor och bli proaktiv behöver du en integrerad lösning som omfattar alla endpoints och tillgångar. Distribuera djupgående skydd som drivs av hundratals miljoner sensorer över hela världen. Med över 400 hot som upptäcks varje minut stoppar Bitdefender cyberattacker och förhindrar utbrott.

kostnadseffektiv säkerhetsprogramvara

Omfattande, kostnadseffektivt skydd

Få ut det mesta av din IT-budget med en cybersäkerhetslösning som kan hantera exponentiell ökning av endpoints och ökad attacksofistikering. Med lösningar som täcker en bred attackyta från endpoint till moln till patchhantering och e-post är Bitdefender en kostnadseffektiv lösning som förstärker skyddet och gör att du kan skala. Skydda alla dina endpoints med större automatisering och se till att cybersäkerhet för utbildning lever upp till dina krav.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2024
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
Hogeschool - kundberättelse

"Allting är lättare att hantera och bättre skyddat med GravityZone från en säkerhetssynpunkt. Vi stänger ute den skadliga koden och har inte längre driftsstopp och prestandaproblem relaterat till säkerhet." Det har varit ett mycket lyckat projekt för universitetet."

Johan Vorsterman van Oijen, teknisk projektledare, HAN

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
University of Urbino - kundberättelse

"Våra säkerhetsrelaterade problemsamtal till IT-avdelningen sjönk med 35 procent inom fyra veckor efter installationen av Bitdefender. Vi har även sett en minskning på 25 procent när det gäller säkerhetsintrång."

Mauro Raimondi, informationschef

University of Urbino
Socorro Independent School District - kundberättelse

”Vi brukade arbeta med säkerhet cirka två timmar om dagen. Nu är det mer 10 minuter om dagen. Vi kan ägna den sparade tiden åt andra projekt, övertygade om att vår miljö är säker."

David Akers, koordinator för tekniska tjänster

Socorro Independent School District

Resurser

 Stoppa fillösa attacker före exekvering - lösningsbrief
Lösningar i korthet

Stoppa fillösa attacker vid uppstart

Läs mer
Läs mer Lösningar i korthet

begränsning av ransomware

Läs mer
Läs mer report, gated

Konfigurationsriskanalysens framväxande tid

Läs mer
Läs mer blogginlägg

Mitre 2021

Läs mer