Cybersäkerhet inom bank

cybersäkerhetslösningar för banksektorn

Förbättra säkerhet och prestanda

Öka motståndskraften utan att påverka prestanda och få andrum för att växa. Med över 30 skikt av avancerat skydd, inklusive moln- och virtualiseringssäkerhet, kryptering på hela disken, Sandbox Analyzer och HyperDetect, förhindrar Bitdefender automatiskt 99 % av attackerna samtidigt som minimala CPU-resurser används. Dessutom körs det smidigt i bakgrunden så att du kan hålla dina team produktiva under distribution, skanningar och uppdateringar.

förbättrade bankenheter och datasäkerhet

Förenkla efterlevnad med full synlighet

Gör det enklare att hänga med i utvecklingen av finanssektorns regler. Skydda din snabbt växande virtualiserade miljö med en högpresterande säkerhetsinställning som täcker allt och gör rapportering för granskningar enkelt. Bitdefender skyddar finansiell information över infrastruktur och endpoints, upptäcker avancerade attacker och nolldagshot med branschledande effektivitet.

 

finansiell datasäkerhet

Lätta IT-arbetslaster med flexibla lösningar

Frigör ditt IT-team så att de kan fokusera på strategiska initiativ. Med snabb och enkel distribution, inklusive automatisk borttagning av befintliga kontroller och smidig integration med Active Directory, kan du öka säkerheten utan extra kostnader. Rulla ut kryptering på några minuter och införliva ytterligare härdningsskikt från en enda konsol. Fördelarna mixas när du skalanpassar – hanteringen förblir enkel.

Avancerad cybersäkerhet för finansinstitut

  • Synlighetsluckor
  • Kostnader och komplexitet
  • Utvecklande hot
Visualisering av attackdödskedjan

Utöka perspektiv, förbättra utredningar

Visualisera attackdödskedjan för att utreda, rapportera och åtgärda snabbare. Med Bitdefender kan du se vad som hände före och efter en incident för att hitta grundorsaken och stärka förebyggande åtgärder. Dessutom identifierar det användare och enheter som är i riskzonen så att du kan prioritera utbildning och sanering.      

kostnadseffektiva cybersäkerhetslösningar för finansiella tjänster

Centralisera och effektivisera cybersäkerhet

Att kombinera flera säkerhetslösningar skapar blinda fläckar i ditt skydd och ger extra arbete. Att integrera nya verktyg när du skalanpassar ger dessutom ytterligare komplexitet och gör IT-teamen långsammare. Bitdefender löser allt detta med en enda konsol för att hantera hela din miljö. Stäng luckorna, minska bullret och kontrollera kostnaderna med en kraftfull, centraliserad lösning.

finansiell datasäkerhet

Skapa motståndskraft med proaktiva lager

Skydda din växande attackyta när bankverksamheten flyttar från filialer till molnet. Bitdefender kör löpande riskbedömningar i bakgrunden för att proaktivt hålla dig före motiverade cyberkriminella och framväxande hot. Lita på högpresterande detektering av de mest avancerade attackerna och minimera tidskrävande falska positiver. 

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2024
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
W&W Informatik GmbH - kundberättelse

"Bitdefender skyddar vår virtuella miljö utan att påföra en säkerhetsskatt på vår infrastruktur. Vi förbättrade avkastningen avsevärt på vår hårdvara och ökade slutanvändarnas tillfredsställelse med applikationsprestanda. Och vårt IT-team har nu tid att fokusera på strategiska projekt och kunder."

Björn Beigl, systemtekniker, W&W Informatik GmbH

Wüstenrot & Württembergische Group
Commerce State Bank - kundberättelse

"Bitdefender tar automatiskt tag i skadlig kod eller spionprogram och tar bort det. Med webbfilter och heuristik lär sig Gravity-Zone HyperDetect beteendet för skadlig kod i farten, snarare än att skapa en regel eller signatur efteråt. Det är kraftfullt."

Peter Garancis, Vice President, Information Technology

Commerce State Bank
Creditsafe Group - kundberättelse

"Att rulla ut kryptering kan vara en skrämmande uppgift. Med några klick distribuerade vi kryptering på bara 30 minuter och användarna märkte det inte ens. Projektet var en enorm vinst för oss."

Dan Crofts, Senior Infrastructure Engineer

Creditsafe Group

”Med Bitdefenders lokala konsol är det enkelt och rakt på att hantera hela miljön. Filtrerings- och rapporteringsverktygen ger oss massor av synlighet."

Simon Gassman, CIO och VD

Quilvest (Schweiz) Ltd.

Resurser

Kort om cybersäkerhetslösning
Lösningar i korthet

Stoppa fillösa attacker före exekvering - lösningsbrief

Läs mer
Läs mer Lösningar i korthet

Lösning för uutpressningsprogran - brief

Läs mer
Läs mer Rapportera

Konfigurationsriskanalysens framväxande tid

Läs mer