Vad är cybersäkerhet för hälso- och sjukvård? Viktigt skydd för data, enheter och processer.

patientdatasäkerhet

Skydda patientdata från ransomware

Skydda elektroniska hälso- och sjukvårdsjournaler (EHR/EMR) med endpointdetektering och respons och patchhantering, som drivs av avancerad maskininlärning och automatisering. Bitdefenders mer än 30 lager av förebyggande och upptäcktsteknik skyddar sjukvårdsorganisationer mot ransomware, fillös malware och andra moderna attacker och underlättar efterlevnaden av viktiga lagkrav, därav HIPAA, PCI och NST.

säkerhet för medicinsk utrustning

Skydda specialiserade medicintekniska produkter

Säkerställ konsekventa cybersäkerhetsstandarder inom vården i hela din infrastruktur med en enda plattform. Skydda bärbara datorer, stationära datorer, surfplattor, smartphones och servrar samt offentliga molndistributioner mot cyberattacker på sjukhus. Våra heltäckande lösningar skyddar även specialiserad internetansluten medicinsk utrustning, till exempel anslutna insulinpumpar och MR-skannrar, för att skydda din långsiktiga investering.

komplett säkerhetsprogramvara för sjukvård

Integrera arbetsflöden och minska omkostnader

Automatisera repetitiva uppgifter och ge ditt IT-team snabbare svar på viktiga säkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård. Minimera distribution, hantering och rapporteringstid med vår centraliserade konsol och integrera dina fysiska, virtuella och molnarbetslaster i en enda vy. Svara automatiskt på bekräftade hot mot cybersäkerhet, minska bruset från obekräftade hot, använd kraftfull nätverkstrafikanalys för att identifiera och prioritera risker och fatta bättre beslut.

Ligg steget före cyberattackerna

  • Attraktiva data
  • Expanderande attackyta
  • Begränsade resurser
automatiserad säkerhet för patientens data och medicinsk utrustning

Automatisera och påskynda respons

Vårdjournaler innehåller mer än 50 personuppgifter som cyberbrottslingar anser vara mycket värdefulla. Därför står branschen för 27 % av alla dataintrång – mer än någon annan. Ligg steget före allt mer sofistikerade och frekventa attacker med ledande endpointsäkerhet. Bitdefender tillhandahåller skiktad detektering och förebyggande av avancerad ransomware, polymorf och fillös skadlig kod och annan skadlig hackningstaktik som leder till datastöld eller förlust.

full synlighet över cybersäkerhetsincidenter

Centralisera synlighet och kontroll

Med digital transformation, IoT och anslutna enheter som glukos- och insulinmonitorer och bildutrustning växer attackytan – och din risk ökar. Telemedicin utnyttjar molnarbetslaster som ytterligare ökar exponeringen. För att skydda patienter, organisation och investeringar behöver du en enda, centraliserad cybersäkerhetslösning för sjukvård som skyddar hela din attackyta. Bitdefender skyddar traditionella endpoints, som datorer och surfplattor, samt högvärdig utrustning som hanterar förändrade patientförväntningar och molnarbetslaster.

Optimerade cybersäkerhetslösningar för vårdföretag

Effektivisera arbetsflöden och minska omkostnader

Att hålla koll på cyberattacker utan att överbelasta ditt IT-team eller spränga din sjukvårdssäkerhetsbudget är utmanande. Årliga cyberattackförluster uppgick till 25 miljarder dollar enbart under 2019. 1Och otillräckliga automatiseringsverktyg leder till synlighetsluckor över endpoints, nätverk och molninfrastruktur. Maskininlärning gör hela skillnaden. Bitdefender använder kraftfull analys för att identifiera och prioritera risker automatiskt, vilket minskar IT-omkostnader avsevärt – utan att äventyra säkerheten.

Footnote

1 Bashe Attack: Global infektion genom smittsam malware, rapport från Cyber Risk Management (CyRiM).

Omfattande lösningar för fullständig sinnesro

Moln- och serversäkerhet för sjukvårdsföretag

Moln- och serversäkerhet

Säkra molnarbetslaster var som helst med högpresterande, plattformsagnostisk säkerhet byggd för dynamiska molnmiljöer.

GravityZone Business Security Enterprise - för företag inom hälsovårdsbranschen

GravityZone Business Security Enterprise

Få den högsta nivån av förebyggande, utökad upptäckt och respons (korrelation mellan gränspunkter) med säkerhetshändelser och incidentinsyn.

Hanterade detekterings- och svarstjänster för företag inom hälsovårdsbranschen

Managed Detection and Response

Förlita dig på global intelligens och experthotjägare för övervakning dygnet runt, upptäckt och förebyggande, plus automatiserad avhjälpning. 

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
 Universitetssjukhus - berättelse, cybersäkerhet från bitdefender

"Det finns inget bättre skydd för cloud-arbetslaster än GravityZone, så det kommer att fortsätta vara ett viktigt element."

 

James Slaven, Head of IT

Luton and Dunstable (L&D) University Hospital
Tauernklinikum GMBH - berättelse, cybersäkerhet från bitdefender

”Eftersom Bitdefender konsekvent har tillhandahållit sådan motståndskraft och säkerhet var vi övertygade om att våra data och system skulle skyddas även om våra medicinska anläggningar upplevde en ökning av Covid-19-patienter. Vårt förtroende var väl placerat eftersom vi inte hade några problem. ”

Mario Fersterer, Deputy Chief, IT and Head of IT Infrastructure

Tauernklinikum GMBH
Louisiana Orthopedic Specialist - berättelse, cybersäkerhet från bitdefender

"Bitdefender gör ett bra jobb med att ta hand om eventuella virus eller hot innan de landar på våra maskiner. Även om det finns en liten fördröjning i bearbetningen över slutpunkter, är Bitdefender snabba med att meddela mig så att jag snabbt kan identifiera och lösa problemet."

Jimmy Blanco, systemadministratör

Louisiana Orthopedic Specialists
Hälsoorganisation för statsanställda - berättelse, cybersäkerhet från bitdefender

"Bitdefender kan blockera saker med mycket, mycket hög effektivitet. Det är mycket enkelt att konfigurera och köra igång. Vi har konsoliderat arbetsstationer och servrar – allt är centraliserat och skyddat. Och konsolen är mycket enklare än någonting vi har använt tidigare."

 

Josh Gilliland, säkerhetsanalytiker

Government Employees Health Association
Great Expressions Dental Centers - berättelse, cybersäkerhet från bitdefender

"Bitdefender skyddar pålitligt vår växande koncern och eliminerar samtidigt den 'prestandaskatt' den tidigare säkerhetslösningen införde på vår infrastruktur. Det hjälper också vår IT-personal att spara tid på säkerhetshantering, så att de kan fokusera på strategiska projekt."

Kevin Schokorka, chef IT-drift

Great Expressions Dental Centers
Saint Francis Healthcare

"När WannaCry- och Petya-attackerna startade, fick vi ett proaktivt e-postmeddelande från Bitdefender som meddelade oss att deras virusdefinitioner redan var uppdaterade och att vi var skyddade. Det gav alla här mer sinnesfrid, särskilt med alla intrång som inträffade på andra sjukhus."

– Phillip Yarbo, nätverkssystemingenjör, Saint Francis Healthcare System

Saint Francis Healthcare

Louisiana Orthopedic Specialist - berättelse, cybersäkerhet från bitdefender

"Det är inte bara av praktiska skäl vi stannat kvar med Bitdefender under alla dessa år. Vi litar helt på effektiviteten i deras skydd."

—Marcel Übachs, Head of IT, Lebenshilfe Heinsberg e.V.

Lebenshilfe Heinsberg e.V.

Resurser

Bitdefender
Webbinarie

Lär dig hur du kan påskynda efterlevnaden och förbättra säkerhetsarbetet

Gå med i Bitdefender och Healthcare Information and Management Systems Society för expertråd om hur du minskar dina största risker. 

Lär dig mer
Lär dig mer Vitbok

Uppfylla baslinjer jämffört med att följa bästa praxis

Lär dig mer
Lär dig mer Blog

Hur onlinesäkerhet för sjukvården kan möjliggöra innovation

Lär dig mer