Avancerade lösningar för cybersäkerhet inom telekommunikation

antimalwaresäkerhet för telekomindustrin

Få tidig synlighet och skydd från början till slut

Skydda din endpointinfrastruktur med en komplett installation med antimalware, riskanalys för endpoints och förebyggande av hot med maskininlärning. Bitdefenders kontinuerliga processövervakning och nätverksattackförsvar ger tidig insyn i attacker och skydd mot de mest avancerade hoten. Dessutom identifierar den riskabla användaråtgärder och beteenden så att du kan åtgärda och träna proaktivt för att minska din exponering. 

automatiserad cybersäkerhet för telekommunikation

Automatisera för ökad effektivitet

Stoppa hoten innan de blir intrång med ett skiktat tillvägagångssätt som utnyttjar 30 miljarder dagliga hotfrågor. Bitdefender övervakar ditt nätverk dygnet runt och varnar automatiskt säkerhetsteamet om misstänkta händelser för snabbare svar. Den enda konsolen gör policy och uppdaterar distribution till klientendpoints mycket snabbare. Dessutom använder Bitdefender minimala infrastrukturresurser, så hela systemskanningar körs utan att påverka användarnas produktivitet. 

bästa cybersäkerhetsprogramvaran för säkerhetsteam

Stärk dina säkerhetsteam

Ge ditt säkerhetsteam en lösning som förstärker deras bästa arbete. Bitdefender centraliserar hanteringen och automatiserar tidskrävande uppgifter och låter dina tekniker fokusera på de säkerhetsincidenter som verkligen kräver deras uppmärksamhet. Med en enda konsol för distribution och administration och fördjupade vyer över utredningsaktivitet har ditt team den kontroll de behöver för att bättre skydda organisationen.

Nätverkssäkerhet för telekom

  • Högt profilmål
  • Utmanande komplexitet
  • Manuellt och tidskrävande
säkerhet för telekommunikationsutrustning

Skydda kritisk verksamhet och kundtillgångar

Minimera risken för attacker i leveranskedjan och databrott med telekomsäkerhet som täcker även den mest komplexa attackytan. Bitdefender bygger på global intelligens från miljontals sensorer över hela världen för att säkerställa att du har full synlighet över hela attack-kill-kedjan. Få effektiva härdningsskikt och omfattande skydd utformat för skalanpassning och topprestanda.

komplex AI-cybersäkerhet

Maximera kontrollen i heterogena miljöer

Avgör angreppsmönster och vägar på ett förtroendeingivande sätt och säkerställ ett effektivt skydd för alla dina endpoints.  Bitdefender hanterar centralt alla installationer i olika regioner för större konsekvens. Du har ett kraftfullt perspektiv, kontroll och omfattande mätvärden kring systemprestanda. Dessutom kommer du att vara utrustad med information och verktyg för att omedelbart reagera på attacker och intrång.

förenklad säkerhetsverksamhet för telekom

Förenkla, automatisera och optimera säkerhetsprocesser

Gör säkerhetsadministrationen till en barnlek med Bitdefender-effektivitet. Automatisera manuella processer som patchning. Effektivisera åtkomst till säkerhetsrelaterad information som skanningsloggar och karantänrapporter. Undvik systemavmattning (och användarklagomål) orsakade av säkerhetsgenomsökningar. Bitdefender optimerar prestanda, förbättrar administration och gör rapportering av efterlevnad enkelt och effektivt för krävande telekomorganisationer.

Lösningar avsedda för telekommunikation

dedikerad moln- och serversäkerhetsprogramvara för telekommunikationsindustrin

Moln- och serversäkerhet

Säkra molnarbetslaster var som helst med högpresterande, plattformsagnostisk säkerhet byggd för dynamiska molnmiljöer.

Skyddspaket för företagscybersäkerhet

GravityZone Business Security Enterprise

Få den högsta nivån av förebyggande, utökad upptäckt och respons (korrelation mellan gränspunkter) med säkerhetshändelser och incidentinsyn.

dedikerade MDR-tjänster

Hanterade upptäckts- och responstjänster

Förlita dig på global intelligens och experthotjägare för övervakning dygnet runt, upptäckt och förebyggande, plus automatiserad avhjälpning. 

endpointdedikerad säkerhetsprogramvara

GravityZone Security for Workstations

Förhindra, upptäck och blockera automatiskt avancerade hot med en skiktad arkitektur som förstärks av maskininlärning.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
Morefield Communications - kundberättelse

"Vi får mer insikt om hot med Bitdefender…. Om en säkerhetshändelse inträffar ser vi filer som bytt namn eller raderats och vad Bitdefender gjorde för att åtgärda. Det är användbar information för att hjälpa oss om en ransomwareattack skulle inträffa."

Morefield Communications

Daniel Hayes, teamledare för centraliserade tjänster

Resurser

GravityZone Business Security Enterprise för telekommunikationsindustrin - datablad
Datablad

GravityZone Enterprise Security

Lär dig mer
Lär dig mer Datablad

MDR

Lär dig mer
Lär dig mer Blog

EDR eller MDR

Lär dig mer
Lär dig mer Blog

Mitre 2021

Lär dig mer