Unik, mycket kuraterad och berikad intelligens

hotintelligenslandskap

Bitdefender levererar exakt intelligens med kontextuella insikter med mervärde som fokuserar på attackinformation.

Hotdata samlas in från dess globala nätverk av hundratals miljoner sensorer, liksom ekosystemet för tekniklicensiering och förvandlas till åtgärdsbara insikter, vilket gör det möjligt för kunder att förstå och svara på säkerhetshot redan innan de dyker upp.

Se mer
varningsprioritering

Effektiv varningsprioritering

Fastställ allvarlighetsgraden för ett cyberhot genom att prioritera varningsströmmen och korrekt särskilja mellan godartade och farliga situationer.

Incidentrespons

Accelererad incidentrespons

Öka incidentresponsen och utredningskapaciteten för att minska de senaste sofistikerade hoten för din organisation.

Upptäck attacker proaktivt

Upptäck attacker proaktivt

Stärk hotjaktuppdrag med korrekt, detaljerad information om de hotaktörer som mest sannolikt försöker ta sig in i din affärsmiljö.

Funktioner och fördelar

Mönster
hotinsikter

Avvärja attacker innan de ens lanseras med unika insikter i svårfångade APTs (Advanced Persistent Threats) och flöden för C2-servrar (Command and Control).

Få tillgång till de hotcentrerade verkliga data som identifierats och bearbetas av Bitdefenders globala installationsbas och dess prisbelönta teknik mot skadlig programvara, skräppost, antiphishing och bedrägeribekämpning.

Mönster
cyberhotintelligens

Utnyttja vår premiumcyberhotintelligens med verkliga hot insamlade från det bredaste utbudet av källor som omfattar webbcrawlingsystem, e-postfällor, honungsfällor, övervakade botnets, data delade med branschpartners och myndigheter som upprätthåller lag och ordning samt en virtuell maskinpark som exekverar mer än 200 000 exempel på skadlig kod varje dag.

Mönster
labbdata

Lyft dina säkerhetsfunktioner med expertkunskaperna från Bitdefender Cyber-Threat Intelligence Labs, en global FoU-ledare inom tester och utredning, med över 100 patent utfärdade för kärntekniker bara under de senaste tre åren. Våra mer än 800 forskare och utvecklare använder en skiktad metod för cybersäkerhet, med hjälp av artificiell intelligens, djupinlärning och avvikelsebaserad detektering för att säkerställa riktigheten i våra hotintelligensflöden.

Mönster
Threat intelligence platform

Bitdefender IntelliZone är en lättanvänd lösning som är utformad för att hjälpa säkerhetspersonal att proaktivt identifiera, övervaka och mildra cyberhot. Threat Intelligence-portalen konsoliderar all kunskap vi har samlat om cyberhot och tillhörande hotaktörer på en enda panel för säkerhetsanalytikerna, inklusive tillgång till Bitdefenders nästa generations analystjänst för skadlig kod.

Mönster
insikter om cyberhot

Bitdefender Advanced Threat Intelligence integreras smidigt med de största hotintelligensplattformarna (TIP), SIEM och SOAR-applikationer, däribland Anomali, ThreatQuotient, ThreatConnect. Integrationerna implementeras för att dra nytta av varje plattforms specifika egenskaper, så att användaren slipper konfigurera eller hantera API-ändringar.

Bitdefenders lösning för avancerad hotinformation

 

 

Lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence samlar in data från hela Bitdefenders teknikstack, däribland Network Sandbox Analyser samt cybersäkerhetspartners, globala brottsbekämpande myndigheter och Global Protective Network (GPN) fråmn hundratals miljoner maskiner och levererar toppklassad hotinformation.

hur avancerad hotinformation fungerar

F. Vilka är källorna för datainsamlingen i lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence?

S: Bitdefender Advanced Threat Intelligence samlar in data från flera olika källor som de prisvinnande teknikerna mot spam, nätfiske och bedrägeri, Bitdefenders globala installationsbas av hundratals miljoner slutpunkter, dark web-övervakningstjänster, web crawling-system, e-postfällor, honungsfällor och data från övervakade botnets, avancerade heuristiktekniker och innehållsanalys samt omfattande samarbete med andra cybersäkerhetsspelare, internationella organisationer och brottsbekämpande myndigheter.

F. Vad innehåller lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence?

S: Lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence innehåller kontextuell information om filhasher, IP-adresser, APT/skadlig kod/nätfiskedomäner, webbadresser, sårbarheter etc.

F. Är lösningen Bitdefender Advanced Threat Intelligence integrerad med TIP/SIEM/SOAR

S: Ja, Bitdefender Advanced Threat Intelligence är integrerad med huvudsakliga TIP och SIEM.

Osynlig fiende
Rapportera

SANS 2023 CTI-undersökning: Hålla jämna steg med ett föränderligt hotlandskap

Den senaste hotintelligensundersökningen från SANS Institute

läs mer
Läs mer Blog

Riktad hotinformation för säkerhetsoperationer

Läs mer
Läs mer Blog

Bygga motståndskraft genom hotinformation

Läs mer
Registrera Webbinarie

Hotintelligensdrivna säkerhetsoperationer

Registrera