Video

Bitdefender Cloud Security minimerar säkerhetspåverkan på molnberäkningsresurser och automatiserar säkerhetshantering med omfattande integreringar med teknik från Citrix, Nutanix, VMware och offentliga moln som Amazon och Azure.


GravityZone innehåller en specialbyggd molnserversäkerhetsstack som erbjuder robust förebyggande och upptäckt på hybrid-, multimoln- och fysiska stationära datorer, servrar, mobila enheter och e-post.

Se mer
Lägre kostnader för cloudsäkerhet

Lägre kostnader för cloudsäkerhet

Använd beprövad högpresterande serversäkerhet och omfattande integrationer för att automatisera säkerhetsarbetsflöden.

Eliminera din säkerhets döda vinklar

Eliminera din säkerhets döda vinklar

Utnyttja mycket effektiva tekniker för att förhindra och upptäcka avancerade attacker på cloudlaster.

Konsolidera kontroll och synlighet

Konsolidera kontroll och synlighet

Konsolidera säkerheten mellan hybrid-, multicloud, slutanvändare och server, Linux och Windows och containrar.

Funktioner och fördelar

Mönster
Högsta

GravityZone är byggt från grunden för virtualiserade och molnmiljöer och använder en enda uppsättning fjäderlätta säkerhetsverktyg i stället för tunga äldre agenter. Skanningsavlastning, i kombination med patenterade cachingalgoritmer och heuristik, minimerar "säkerhetsskatten" på infrastrukturresurser och ökar VM-densitet med upp till 55 % .

Mönster
Konsoliderad säkerhet

GravityZone stöder alla hypervisorer och är kompatibelt med vilken molninfrastruktur som helst. Från samma distribution kan det skydda flera hypervisorer, moln och gästoperativsystem. Företag kan utöka skyddet utöver servrar och molnmiljöer till fysiska endpoints, mobila enheter och Exchange-brevlådor.

Mönster
Rörliga och effektiva säkerhetsoperationer

GravityZone driftsätter och automatiserar arbetsflöden på skalning via integreringmed molnarbetsbelastningsplattformar som AWS, Citrix Hypervisor, Nutanix AHV och VMware vCenter Server.

Mönster
Syftesbyggt skydd

Bitdefender använder en specialbyggd teknikstack för servrar och leder konsekvent oberoende förebyggande- och upptäcktstester och stoppar 100 % av hoten i Comparatives 2020 APT-test och visar det högsta antalet detektioner i MITRE ATT&CK-utvärdering publicerad 2021.

Mönster
Toppprestanda för infrastruktur

GravityZone Security for Servers minimerar sitt fotavtryck inuti den virtuella maskinen med en enhetlig fjäderlätt agent, patenterad heuristik mot skadlig kod och cachingalgoritmer som gör skyddet mindre resurskrävande. Det här resulterar i drastiskt minskad latens och förbättrar slutanvändarens upplevelse eftersom programmen har mer CPU, minne och IOPS-resurser att köra.

Mönster
Carrier-Grade skalbarhet och elasticitet

GravityZones modulära webbskalearkitektur erbjuder skalbarhet för att säkra driftsättning av carrier-grade. Plattformen kan expanderas on demand på ett linjärt och effektivt sätt, genom att lägga till Security Virtual Appliances (SVA) eller mångfaldiga Control Center-serverroller om så krävs.

Tekniskt diagram

Tekniskt diagram

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
Senior systemarkitekt

"Vi behöver se till att Mentors ingenjörer kan skriva kod, bygga produkter och köra automatiserade tester utan att IT orsakar några stopp. Det är även avgörande att vi helt kan skydda tekniken de använder för att skapa produkterna som genererar inkomst till företaget. Bitdefender ger oss det bästa av båda världar."

Brian Alexander

Sr. Systemarkitekt, Mentor
Matt Ulrich

“GravityZone erbjöd de högsta nivåerna på pålitlig säkerhet, utan att göra datorerna långsammare och påverka användarnas upplevelse... Vi är trygga i vissheten om att vi är skyddade medan vi får mer tid under dagen att stödja verksamheten.”

Matt Ulrich

Nätverksadministratör, Speedway Motorsports
Mikael Korsgaard Jensen

“För oss skulle nyckeln … vara den perfekta produktens prestanda i vår virtualiserade miljö... Beslutet att fortsätta med GravityZone var även tack vare den enkla och snabba driftsättningen, och hur lättskött produkten är för våra slutanvändare.”

Mikael Korsgaard Jensen

Server Manager, Herning Municipality, Danmark

Vilka Bitdefender-produkter kan användas för att skydda virtuella skrivbord och servrar och molnarbetslaster?

GravityZone Security for Servers är perfekt för företag som vill maximera prestanda med en hög densitet av serverarbetsbelastningar eller VDI:er och är kompatibelt med alla hypervisor- och molnmiljöer. Säkerhet för AWS skyddar arbetslaster som körs på AWS och förenklar distribution och hantering genom integration, medan GravityZone Business Security Enterprise och GravityZone Business Security Premium även inkluderar det högpresterande centraliserade skanningsalternativet och extra skikt för förebyggande, upptäckt och svar.

Hur blockerar Bitdefender minnesexploateringar som är inriktade på Windows-servrar?

Bitdefenders serversäkerhetsstack innehåller Advanced Anti-Exploit som utformats specifikt för att identifiera och stoppa specifika exploateringstekniker mot applikationer och systemminne. Teknikblocken är kända men ouppdaterade exploateringar samt 0-dagar.

Hur förbättrar GravityZone Security for Servers användarupplevelsen och minimerar resursförbrukningen?

I stället för att använda en fullständig säkerhetsagent i varje virtuell maskin eller molninstans använder Bitdefender en fjäderlätt agent och laddar ner och centraliserar skanning till dedikerade virtuella säkerhetstillämpningar (SVA). Caching- och skanningoptimeringstekniker på flera nivåer minskar ytterligare CPU, minne eller nätverkseffekt genom att se till att samma filer inte skannas två gånger.

Resurser

Installationsguide
Installationsguide

GravityZone Installation Guide erbjuder viktig information om hur du distribuerar GravityZone i ditt nätverk.

Läs mer
Läs mer Användarguide

Bitdefender Endpoint Security Tools Handledning är avsedd att hjälpa Windows-användare att köra lokala skanningar och avlägsna skadlig kod från sina system.

Läs mer
Läs mer Datablad

Server Security Datablad

Läs mer
Läs mer Paper

IDC Spotlight

Läs mer