Omfattande Linux- och containersäkerhet

Container Security

GravityZone Security for Containers skyddar container mot moderna Linux- och containerattacker genom att använda AI-hotförebyggande, Linux-specifika antiexploateringstekniker och kontextmedveten slutpunktsdetektering och respons (EDR).

GravityZone Security for Containers erbjuder konsekvent synlighet och kontroll för alla containrar och arbetslaster i hybrid- och multimolnmiljöer.

Se mer
programvara för dedikerade containers

Skapad för containers

Avancerad teknik för förebyggande, upptäckt och respons som är byggd för att skydda mot specifika containerattacker.

effektiv cybersäkerhetshantering

Konsoliderad arbetslastsäkerhet

Omfattande hot- och attacksynlighet för alla containrar och arbetsbelastningar i hybrid- och multicloudmiljöer.

os-oberoende programvara

Flerdistributionsskydd

Eliminera kompabilitetsutmaningar med Linux-säkerhet med en kärnoberoende säkerhetsagent.

Funktioner och fördelar

Mönster
Endpointsäkerhet

Skydd mot skräppost, nätfiske, virus och skadlig kod med inbyggd avancerad beteendeanalys och nolldagshotupptäckt. GravityZone Security for Containers förhindrar, upptäcker och eliminerar svårfångade exploateringar och riktade attacker.

Mönster
cybersäkerhetsutredning

Attackutredningar och visualisering förbättrar synligheten i organisationens hotlandskap och visar det bredare sammanhanget med attacker mot slutpunkter. Det låter dig nollställa specifika hot och vidta korrigerande åtgärder.

Mönster
linux- och containersäkerhet

GravityZone Security for Containers tillhandahåller inbyggda distributionsalternativ för containrar med Linux-värd och Platform as a Service-värd (PaaS) via en värdbaserad agent och inbyggd containertelemetri och kontrollösning.

Stöder traditionella och molnbaserade containermiljöer.

Mönster
plattformsoberoende programvara

Bitdefenders endpointagent för Linux kräver inte Linux-kärnkomponenter, vilket möjliggör omedelbar distribution av nya distributioner utan att göra säkerheten till en begränsning.

Det säkerställer minimal resurspåverkanm, förenklar driften och förbättrar molnavkastningen.

Mönster
MITER ATT&CK®-ramverksintegration

GravityZone Security for Containers kartlägger molnarbetslastcontainerattacker till MITRE ATT&CK®-ramverket, så att användaren kan anpassa sig till Linux-specifika hot och upptäcka kontextrik information.

Det ger beprövad säkerhetseffektivitet med 100 % detektering av attacktekniker för Linux i MITRE 2021-utvärderingarna.

Mönster
enhetlig cybersäkerhetsplattform

GravityZone Security for Containers är en del av den omfattande GravityZone-säkerhetsplattformen, som ger enhetlig synlighet och kontroll över alla arbetsbelastningar, inklusive riskhantering, antimalware, inställbar maskininlärning, avancerad antiexploatering och utökad EDR.

Mönster
Avancerad Anti-exponering

Förebyggande är nyckeln. Vår avancerade teknik för att förebygga exploatering skyddar minne och sårbara program.

Avancerade mekanismer ser på rutiner för minnesåtkomst för att upptäcka och blockera exploateringstekniker som processkapning, containerflyktmetoder, skadliga skript och mer

HyperDetect™ blockerar fillösa attacker vid förexekvering

Bitdefender HyperDetect innehåller modeller för maskininlärning och detekteringsteknik för smygattacker som är utformad för att upptäcka attacker och misstänkta aktiviteter i förstadiet.

Slutpunktsdetektering och respons

Bitdefender EDR övervakar kontinuerligt endpointenheten och skickar insikter och misstänkta händelsedetaljer på ett säkert sätt till GravityZone-molnet.

Maskininlärning förutsäger och blockerar avancerade attacker

Bitdefender GravityZone använder maskininlärning i hela sin teknikportfölj inklusive skannermotorn, HyperDetect, Sandbox Analyzer, innehållskontroll och Global Protective Network.

Exploateringssydd skyddar minnet

Med exploateringsförsvar utvidgas listan över blockerade exploateringar till fasen före exekvering, vilket skyddar mot kända och okända exploateringar tidigt i attackkedjan.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
SambaSafety - berättelse

Vi tittade på andra lösningar, men Bitdefender GravityZone gav den bästa slutpunktssäkerheten och aktuell, välordnad rapportering. Vi gillade också att GravityZone levererade en enhetlig bild över vår mångsidiga infrastruktur.

Randy Whitten

Chef för IT och drift, SambaSafety

Hur kan jag få en demo över den här lösningen?

För en demo av GravityZone Security for Containers, vänligen fyll i frågeformuläret

Vilka containerinfrastrukturer stöds?

GravityZone Security for Containers stöder containrar som körs på:

· Docker

· Podman

· Kubernetes

· Amazon Elastic Container Service (ECS)

· Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

· Azure Kubernetes Service (AKS)

· Google Kubernetes Engine (GKE)

Support för nya containerplattformar läggs till regelbundet. Kontakta din säljare eller partnerrepresentant för den senaste listan.

Vilka Linux-distributioner stöds?

GravityZone stöder följande Linux-distributioner:

· Ubuntu 16.04 LTS eller senare

· Red Hat Enterprise Linux 7 eller senare

· Oracle Linux 7 eller högre

· CentOS 7 eller senare

· SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 eller högre

· openSUSE Leap 15.2

· Debian 9 eller högre

· Amazon Linux 2

· Google COS

Support för nya plattformar läggs till regelbundet. Kontakta din säljare eller partnerrepresentant för den senaste listan.

Hur skiljer sig detta från andra Linux- och containersäkerhetslösningar?

Bitdefender har utvecklat en modern attackdetekterings- och respponssäkerhetsstack för Linux-servrar och containrarsom är mycket differentierade från befintliga lösningar genom sin säkerhetseffektivitet, incidenttrohet och multidistribuerade arbetslastkompatibilitet.

Vår design är plattformsoberoende utan att förlita sig på Linux Kernel-moduler, vilket gör att en enda agent kan stödja flera Linux- och containerdistributioner. DevSecOps-team kan med säkerhet uppgradera Linux-arbetslaster utan att bryta säkerheten.

Hur ser arkitekturen för GravityZone Security for Containers ut?

Bitdefender har utformat ett specialiserat Bitdefender Endpoint Security Tools för Linux och containrar som körs inom operativsystemet på rena metall- och virtuella maskiner – antingen molnbaserade eller lokala. Universalagenten sitter ovanför Linux-kärnan eller inom container-runtime och bevakar kontinuerligt både Linux-inbyggda och containerbelastningar för misstänkt och skadlig aktivitet

Är Linux Server Security integrerat med GravityZone idag?

Ja, Linux-server- och containersäkerhetsfunktionen är integrerad i GravityZone-plattformen. Alla välbekanta konfigurationer, policyinställningar, tillgångshantering, sökning, rapportering och SIEM-integration för Linux-server-EDR är tillgängliga för GravityZone Security for Containers.

Hur köper jag GravityZone Security for Containers?

Fyll i frågeformuläret eller kontakta din lokala Bitdefender-partner. Om du inte har någon partner än hittar du här närmaste partner i ditt område.

Resurser

Datablad för GravityZone Security for Containers
Datablad

Datablad för GravityZone Security for Containers

Läs mer
Läs mer Rapportera

IDC Spotlight-papper

Läs mer
Läs mer Guidedokument

En praktisk guide till effektiv containersäkerhet

Läs mer
Läs mer Infografik

Infografik om MITRE ATT&CK-utvärderingar®

Läs mer