Enhetligt förebyggande, korrelation över endpoints, detektering, respons- och riskanalys för varje organisation

Enterprise cybersäkerhet

GravityZone Business Security Enterprise (formellt känt som GravityZone Ultra) kombinerar världens mest effektiva skyddsplattform för endpoints med funktioner för Endpoint Detection and Response (EDR) för att hjälpa dig att försvara endpointinfrastruktur (arbetsstationer, servrar och containrar) under hela hotlivscykeln, med hög effektivitet och effektivitet.

Händelsekorrelationen över slutpunkter tar hotdetektering och synlighet till en ny nivå som kombinerar EDR:s granularitet och rika säkerhetskontext med infrastrukturövergripande analyser av XDR (eXtended Detection and Response).

Genom att införliva riskanalys (för slutpunkter och användargenererade risker) och härdningsinnovationer internt minimerar vi slutpunktens attackyta, vilket gör det svårare för angripare att ta sig in.

Se mer
bästa endpointsäkerhetsteknik

Världens mest effektiva slutpunktsskydd

GravityZone förenar EDR-, riskanalys- och härdningsteknologier i en konsol med en agent och utnyttjar 30 lager av avancerade tekniker för att framgångsrikt stoppa intrång under hela hotcykeln, från första kontakt, utnyttjande, uthållighet och skadlig aktivitet.

Slutpunktsskydd

Endpointdetekterings- och responsteknik

Nya EDR från Bitdefender utökar EDR-analyser och händelsekorrelationsmöjligheter bortom gränserna för en enda endpoint, för att hjälpa dig hantera mer effektivt komplexa cyberattacker som involverar flera endpoints. Detektering och respons över endpoints ger dig unika hotvisualiseringar på organisationsnivå så att du kan fokusera undersökningar och svara mer effektivt. 

systemhärdning

Riskanalysdriven härdning

Bitdefenders riskanalysmotor utvärderar kontinuerligt felkonfigurationer för slutpunktssäkerhet och användarbeteenden och ger en lättförståelig prioriterad lista över förbättringar av säkerhetsställning

Bitdefender går samman med Horangi Cyber Security

Bitdefender utsedd till ledare inom Forrester Wave™: Endpoint Security, Q4 2023

Den oberoende rapporten utvärderade toppleverantörer och hur de står sig,vilket ,bekräftar, enligt vår åsikt att Bitdefender är en global ledare inom cybersäkerhet. Rapporten noterar att Bitdefender ”skiljer sig med sitt aggressiva förebyggande tankesätt”.

Funktioner och fördelar

Mönster
Systemtekniker kontrollerar företagets nätverksdata

Denna korrelationsteknik över slutpunkter tar hotdetektering och synlighet till en ny nivå genom att tillämpa XDR-funktioner för att upptäcka avancerade attacker över flera slutpunkter i hybridinfrastrukturer (arbetsstationer, servrar eller containrar, som kör olika operativsystem).

Mönster
Endpointsäkerhet för företag - avancerat förebyggande av incidenter

Med avancerade förebyggande funktioner inklusive avvikelsedetektering och exploatering av försvar, blockerar GravityZone Business Security Enterprise sofistikerade hot tidigare i attackkedjan. Detektering före exekvering och EDR-förbättringar hindrar angripare från att undergräva ditt system och upptäcker och blockerar avvikande beteende baserat på sannolikhet.

Mönster
Utredning och svar på cyberincidenter i företagsklass

Hämta snabbt varningar och undersök incidenter med GravityZone Business Security Enterprises attacktidslinje och sandlådeutmatning. Aktivera svarsteam för incidenter att reagera snabbt och stoppa pågående attacker med ett enda musklick.

Mönster
Holistisk rapportering av cybersäkerhetsincidenter

Analysera risk kontinuerligt med hundratals faktorer för att avslöja, prioritera och automatiskt aktivera härdningsåtgärder för att åtgärda konfigurationsrisker för alla dina slutpunkter. Identifiera användarbeteenden som utgör en säkerhetsrisk för din organisation, inklusive inloggning på osäkra webbplatser, dålig lösenordshantering och komprometterad USB-användning.

Mönster
Automatisk respons på cyberhot

Världens bästa skyddsstack och beteendebaserade upptäcktsfunktioner vid genomförande förhindrar och stoppar avancerade hot från att utföras på företagsinfrastruktur. När ett aktivt hot har upptäckts startar en automatisk respons för att blockera ytterligare skador eller laterala rörelser.

Mönster
Nätverkssäkerhet

Upptäck och förhindra nätverkssårbarhetsattacker, inklusive råstyrka, lösenordsstjälare och lateral rörelse innan de kan exekveras. Nätverksattackförsvar fungerar också som en viktig informationskälla för EDR-incidentkorrelationer.

Mönster
Kommunikation och integration med andra företagssäkerhetsprodukter

Ger konsekvent säkerhet för alla företagets slutpunkter som kör Windows, Linux eller Mac i fysiska, virtualiserade eller molninfrastrukturer. Stöder integration med befintliga säkerhetsverktyg, däribland Splunk och är optimerad för datacenterteknik inklusive alla större hypervisorer.

Mönster
Flera cybersäkerhetstekniker

Signaturlös teknik, inklusive avancerad lokal och molnmaskininlärning, beteendeanalys, integrerad sandlåda och härdning av enheter fungerar som ett mycket effektivt, skiktat skydd mot sofistikerade hot.

Teknik och arkitektur

Bitdefenders skiktade nästa generations plattform för slutpunktsskydd använder en adaptiv skiktad arkitektur som omfattar slutpunktskontroller, förebyggande, detektering, avhjälpning och synlighet.

 • Detektering och respons
 • Slutpunkts- och mänsklig riskanalus
 • Hotförebyggande och lindrande
Informationssäkerhetschef (CISO) som analyserar datasäkerhet

- Utökad upptäckt och respons visar exakt hur ett potentiellt hot fungerar och dess kontext i din miljö.

- MITRE-attackteknker och indikatorer på kompromettering ger insikter upp till minuten om namngivna hot och annan skadlig kod som kan vara inblandad.

- Lättförståeliga visuella guider belyser kritiska attackvägar, lättar bördan för IT-personalen.

- Integrerade responsrekommendationer indikerar steg för att avhjälpa eller minska attackytan.

Avancerad rapportering om endpointsäkerhet och mänsklig risk

Riskkontrollpanel för hela företaget för synlighet

- Utvärdera prioriterade felkonfigurationer, program och användargenererade sårbarheter över din organisations slutpunktspark.

- Få en riskbild över servrar och slutanvändarenheter och granska de slutpunkter och användare som är mest exponerade.

- Titta närmare på felkonfigurationer, sårbara program, användarbeteenderisker, enskilda enheter och användare och fixa felkonfigurationer eller korrigera sårbarheter.

Kumulativ avancerad teknik för företagscybersäkerhet

GravityZones oöverträffade kombination av försvar är inbyggd i GravityZones säkerhetsplattform på flera nivåer, mycket högre än konkurrerande säkerhetslösningar.

- Flera blockeringslager. Slutpunkt och nätverk, förexekvering och vid åtkomst, filbaserat och fillöst

- Flera detekteringslager. Processinspektion, registerövervakning, kodinspektion, Hyper Detect

Flera återställningslager. Effektiv tillbakarullning från lokal maskin, fjärrsystem eller EDR -incident

- Adaptiva skydd. Avancerad antiexploatering, adaptiv heurestik, justerbar maskininlärning

- Manipuleringssäkra säkerhetskopieringar för att mildra aggressiva utpressningsattacker

- Fjärrstyrd blockering av utpressningsprogram blockerar fjärr- och nätverksattacker från utpressningsprogram och svartlistar attack-IP-adresser

- Rensning genom hela företaget Döda processer på distans, enkel global filkarantän och borttagning

GravityZone Business Security Enterprise - säkerhetsskikt

GravityZones säkerhetsskikt: riskanalys och härdning, förebyggande, upptäckt och respons, rapportering

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

 • Gartner logo
 • FORRESTER
 • Gartner Customer Choice 2024
 • Mitre Engenuity
 • AV Test
 • av comparatives
Recension av GravityZone Business Security Enterprise - Lance Harris (CISO)

GravityZone är nästa steg i säkerhetsskyddet. EDR gör detekteringen mer exakt och ger en gedigen bakgrund om vad som händer vid slutpunkten. Detta hjälper oss att bestämma hur vi ska reagera - om vi sätter i karantän, låser eller tar bort filer.

Lance Harris

Informationssäkerhetschef, Esurance

Hur kan jag få en demo över den här lösningen?

Be om en demo av GravityZone Business Security Enterprise genom att fylla i det här Formuläret.

Hur skaffar jag en licens för GravityZone Business Security Enterprise?

Efter demoperioden kontaktar du din Bitdefender-partner och ber om en GravityZone Business Security Enterprise-licensnyckel.

Kan jag prova innan jag köper?

Ja. Med bara några klick kan du få 1 månads gratis utvärdering. När testperioden är slut måste du köpa lösningen för fortsatt användning. 

Finns det ytterligare funktioner som jag kan lägga till i GravityZone Business Security Enterprise?

Förstärk alla dina Bitdefender-säkerhetslösningar för slutpunkter ytterligare och få mer skydd genom att lagra på någon av eller alla följande avancerade säkerhetslösningar:

 • E-postsäkerhet för att skydda användare med företagse-post mot alla större e-posthot, över flera e-postleverantörer (Office365, Gmail, Exchange och mer)
 • Patch Management för att se till att ditt Windows-operativsystem och program är uppdaterade och skyddade.
 • Full Disk Encryption för att skydda data som finns på dina slutpunkter.

Jag noterade att namnet på detta erbjudande har ändrats från GravityZone Ultra till GravityZone Business Security Enterprise. Har produkten förändrats?

Nej, det har inte skett några ändringar i produkten eller erbjudandet. Vi uppdaterade namnet på GravityZone Elite till GravityZone Business Security Premium från och med den 5 april 2022. Det är inga funktionalitets- eller kapacitetsändringar kopplade till namnbytet.

GravityZone Business Security Enterprise - Datablad
Datablad

GravityZone Business Security Enterprise

Läs mer
Läs rapport Rapportera

Bitdefender utsedd till ledare inom Forrester Wave™: Endpoint Security, Q4 2023

Läs rapport