Skydda känsliga data från manipulering och dra nytta av användarvänligheten

File Integrity Monitoring FIM-säkerhetslösning

Ta din integritetsövervakning längre än endast filer med GravityZone Integrity Monitoring för att säkerställa att du uppfyller efterlevnads- och regelsäkerhetsstandarder genom att övervaka integriteten hos entiteter som filer, register, kataloger, installerade program och användare för eskalering av privilegier i hela organisationen.  

Dina säkerhetsteam kommer att dra nytta av enkel distribution och snabb konfiguration för att snabbt börja identifiera avvikelser. Med funktioner som automatiserade och guidade svar på ändringar, händelsekategorisering för att snabbt identifiera de mest kritiska händelserna och prestandaoptimeringar för att minska varningsutmattning, blir det enkelt att realisera snabb avkastning med Bitdefender-metoden för omfattande integritetsövervakning.

Se mer
Övervaka mer än filer

Övervaka mer än filer

Övervaka mer än filer och få ytterligare insikter om flera entiteter som kataloger, register, installerade appar och användareskalering av privilegier. 

Förändrings- och riskhantering

Förändrings- och riskhantering

Identifiera meningsfulla konfigurationsändringar i realtid som kan tyda på en integritetsincident eller händelse​. 

Driftseffektivitet

Driftseffektivitet

Åtgärdbara rekommendationer kopplade till regler som gör att team kan agera på händelser​ minskar tid och ansträngning för att identifiera avvikelser.

Funktioner och fördelar

Mönster
FIM-säkerhet – Skanning

Ställ in integritetsgenomsökning på inställningar som överensstämmer med dina mål med hjälp av alternativen On-Demand, Scheduled och Real-Time

Mönster
GravityZone Integrity Monitoring -Skanningsinsikter

Identifiera vilka av de regler som tillhandahålls av leverantören som ska tillämpas för att bäst passa din unika miljö med intelligent skanningsteknik.

Mönster
Begränsade övervakningsregler

Ange de områden, särskilda parametrar och entiteter som GravityZone Integrity Monitoring ska genomsöka.

Mönster
GravityZone Integrity Monitoring - Åtgärder och respons

Styr vilka åtgärder som ska automatiseras, vara manuella baserat på Bitdefender Labs-rekommendationer och/eller anpassas baserat på organisationspolicy. 

Mönster
GravityZone Integrity Monitoring - Prestandaoptimering

Begränsa resursutnyttjandet genom att genomsöka filer i en sekvens, pausa mellan genomsökningar eller helt enkelt ställa in som låg prioritet för ett längre intervall 

Mönster
GravityZone Integrity Monitoring - Baslinje

Använd leverantörens baslinje samt kunddefinierad

GravityZone Integrity Monitoring

GravityZone Integrity Monitoring - Arbetsflöde för FIM-programvara

GravityZone Integrity Monitoring är molnbaserad och enkel att distribuera i lokala, molnbaserade eller virtualiserade miljöer utan att påverka prestanda. 

Se mer

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives

Kräver starkt reglerade efterlevnadsbranscher en FIM-lösning (File Integrity Monitoring)?

Det finns många branscher som har regelverk och efterlevnadskrav.

En lösning för övervakning av filintegritet är en nyckelkomponent i olika säkerhetsramverk, däribland betalkortsindustrin – Data Security Standard (PCI-DSS), General Data Protection Regulation (GDPR), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) och National Institute of Standards and Technology (NIST).

GravityZone Integrity Monitoring hjälper till att säkerställa att din organisation uppfyller efterlevnads- och regelstandarder

Hur passar övervakning av filintegritet in i Cloud Workload Security (CWS)?

En FIM-lösning (File Integrity Monitoring) är ett grundläggande element i Gartners Cloud Workload Protection Platform (CWPP) som styr hierarki för systemintegritetssäkring. 

En FIM-lösning är ett viktigt element för molnarbetsbelastningssäkerhet och en säkerhetsstacks status.

Hur köps GravityZone Integrity Monitoring?

GravityZone Integrity Monitoring köps som en tilläggslicens med alla aktuella Bitdefender GravityZone-paket, MDR-paket eller GravityZone A la Carte.  

Levereraas GravityZone Integrity Monitoring med datalagring?

Ja, GravityZone Integrity Monitoring levereras med en standardinställning för 7 dagars datalagring. Regelverk kräver ofta längre datalagringstider; Bitdefender erbjuder ett tilläggsalternativ för datalagring för att lagra dina händelser i GravityZone i:

•90 dagar

•180 dagar

•1 år