GravityZone XDR cybersäkerhetslösning

GravityZone XDR

Intuitivt, förutsägande, säkerhet på ett enklare sätt.

Detektera, upptäck, jaga och reagera över organisationen. Bevisat förebyggande och uttökad täckning av attackyta med GravityZone XDR

Utökad observerbarhet, automatiserad detektering och vägledd respons för hela organisationen

GravityZone XDR cybersäkerhetsprogramvara

GravityZone XDR observerar ocg detekterar attacker över órganisationens miljö: alla fysiska och anslutna enheter, virtuella och molnplattformer och deras värdbaserade arbetslaster omfattas.

Bitdefender-plattformen kombinerar avancerat hotskydd med analys direkt från boxen, lägger till en säkerhetskontext till korrelationen av disparata varningar. Det möjliggör för säkerhetsteam att snabbt prioritera och agera på incidenter över identitet, nätverk, e-post, moln och slutpunkter.

Det exponerar hela omfattningen av alla attacker genom att koppla ihop händelser och incidenter över tid och leverera djupare kontext genom automatiserad evidensinsamling, rotorsaksanalys och rekommenderade responsåtgärder.

Se mer
telemetri över hela infrastrukturen

Bred observerbarhet

Övervaka och utför sofistikerad analys på säkerhetsdata bortanför endpont, som omfattar hela verksamhetsmiljön: nätverk, endpoint, e-post, identitet och moln.

upptäckt av cyberhot

Automatiserad upptäckt

Tillhandahåll detekteringsalgoritmer både lokalt där data finns och i GravityZones molnanalysplattform för korrelation över datakällor för att säkerställa hög likhet för detekteringar.

cyberincidentrespons

Vägledd respons

Säkerställ responsåtgärder direkt från boxen över endpoints, identiteter, e-post och molnapplikationer för att snabbt svara på hot från en integrerad konsol.

Funktioner och fördelar

Mönster
XDR-säkerhetsprogramvara för endpoints, moln, e-post, identitet och nätverk.

Bred och djup observerbarhet över säkerhetsincidenter och händelser från olika källor för att upptäcka attacker som handlar om icke-endpoint eller oskyddade enheter. Vi korrelerar säkerhetshändelser från olika datakällor till en säkerhetsincident, över endpoints, moln, e-post, identitet och nätverk.

Mönster
Anpassningsbar automatisk XDR-detekteringsinställning

Branschledande förebyggande och detekteringsmetoder tillämpas på en bred uppsättning datakällor. Vi har utvecklat flerskiktad korrelations- och detekteringsalgoritmer, som levereras både lokalt till sensorn och på molnplattformsnivån. Dessutom möjliggör vi för säkerhetsteam att enkelt skapa sina egna detekteringsregler.

Mönster
Åtgärdbara säkerhetsinsikter

Vår incidentöversiktsfunktion, GravityZone Incident Advisor, ger en översikt över all viktig information för att minimera den tid som krävs för att utreda och reagera. Den här sammanfattningen ger analytikern en åtgärdbar vy över vad som har hänt under hela attackens livscykel, påverkan på organisationen och alla korrelerade incidenter.

Mönster
Effektiva automatiserade säkerhetsåtgärder

Vi kombinerar helt automatiska responsåtgärder med vägledda rekommendationer för snabb incidentrespons över endpoints och icke-endpointkontroller för att innesluta hotet så snabbt som möjligt utan att missa viktiga steg.

Teknik och arkitektur

XDR är en molnlevererad lösning med olika sensorer som kan distribueras både lokalt och i molninfrastrukturen. Det kan också levereras som en del av vår hanterade detekterings- och responstjänst.

mönster_rutnät

Integrerad lösning med en leverantör

Omfattande lösning med en leverantör, som samlar in data från verksamhetsmiljön: endpoint, e-post, nätverk, identiteter och molnarbetslaster.

Intuitiv säkerhetsanalys

Mycket effektiv molnsäkerhetsanalys med hjälp av data som samlas in på organisationsnivå för att upptäcka komplexa attacker tidigt och ge 360 graders synlighet och kontext.

Byggd på avancerad hotintelligens

Åtgärdbar hotintelligens, förstahandsinsamlad via GPN (Global Protected Network), skyddar hundratals miljoner system globalt integrerade i Bitdefender GravityZone XDR

Hanterad upptäckt och respons

Bitdefender MDR, som använder Bitdefender GravityZone XDR, ser till att organisationer är säkra med säkerhetsövervakning dygnet runt, avancerat attackförebyggande, detektering och åtgärder, riktad och riskbaserad hotjakt

Hur fungerar Bitdefender XDR?

GravityZone XDR-programvara - diagram över "hur XDR fungerar"

Branscherkännande

Bitdefender är en erkänd ledare inom cybersäkerhet av oberoende testorganisationer, branschanalytiker och media.

CISO - MyVest - GravityZone XDR-berättelse

"GravityZone XDR utmärker sig för att ansluta och korrelera incidenter över tid genom hela vår verksamhet och vi upplevde omedelbart värde," "Fördelen med att ha en enda leverantörslösning med färdiga detekteringsfunktioner för att identifiera och undersöka kända och okända hot och ge våra analytiker kunskap om vad och hur en incident intäffade med de bästa sätten att svara kan inte överskattas." 

Mahmood Haq

Informationssäkerhetschef på MyVest

Hur fungerar GravityZone XDR (extended detection and response)?

Vår centrala korrelationsmotor använder maskininlärningsalgoritmer för att hitta relationer mellan påverkade system, objekt och händelser som samlas in från våra sensorer över endpoint, moln, identitets- och produktivitetsprogramkällor. Den här informationen används sedan för att generera en interaktiv, grafisk representation av incidenten och rekommendera svarsåtgärder för att åtgärda och innesluta hot.

Är GravityZone XDR kompatibelt med Bitdefender-säkerhetsstacken?

Ja, GravityZone XDR (utökad detektering och respons) utnyttjar hela Bitdefender-säkerhetsstacken inklusive de prisbelönta förebyggande teknikerna, AI-baserad säkerhetsanalys och avancerad hotinformation.

Hur licensieras GravityZone XDR?

Eftersom varje miljö är unik gör GravityZone XDR det möjligt att välja rätt täckning och synlighet för våra kunder genom att kombinera GravityZone-stacken och ett separat köpbart tillägg för varje sensorkategori (nätverk, identitet, moln, produktivitetsappar).

Vad är nivån på nödvändiga tekniska färdigheter?

GravityZone XDR ger värdefull information oavsett din färdighetsnivå. Varje utökad incident ger en läsbar förklaring tillsammans med en användbar vy över vad som har hänt i hela organisationen.

Vilken typ av skydd kan GravityZone XDR täcka?

  • Endpoint

  • Nätverk

  • Identitet

  • Cloud

Resurser

Utökad upptäckt och respons (XDR) stark aktör i Forrester
Rapportera

Bitdefender en stark aktör i The Forrester New Wave™

Läs mer
Datablad

Datablad för GravityZone XDR

Läs mer
Teknisk sammanfattning

GravityZone XDR teknisk sammanfattning

Läs mer
Blog

Öka cyberresiliensen med Extended Detection and Response (XDR)

Läs mer