Colleague discussion

Hanterad detektering och respons för MSP:er

Bitdefender levererar nu hotsökning, detektering och respons som en hanterad tjänst designad för MSP:er. Det hjälper MSP:er som saknar egna säkerhetsexperter att erbjuda den högsta skyddsnivån för känsliga kunder och stoppa avancerade bestående hot.

Proaktiv hotjakt

hands on ipad

Bitdefender Managed Detection and Response för MSP:er kombinerar prisbelönta detekterings- och förebyggandemotorer med ett modernt säkerhetsoperationscenter som är öppet dygnet runt alla dagar och är bemannat av certifierade säkerhetsexperter i världsklass.

SOC-teamet med sina breda kunskaper, har "ögonen på glaset" dygnet runt, alla dagar för att proaktivt hitta inkräktare.

Se mer

Förebyggande skydd

Branschledande förebyggande tekniker i kombination med hotjakt, hotintelligens och analys för att ligga steget före angripar-TTP:er.

Avancerad detektering

Händelsekorrelation över endpoints och nätverk och anpassad proaktiv övervakning av mål som utgör en hög cyberrisk.  

Ökad operativ effektivitet

Frigör interna säkerhetsteam så att de kan fokusera på strategiska affärsinitiativ som att påskynda molnmigrering och arbetskraftsrörlighet.

Funktioner och fördelar

Bättre övergripande säkerhetsställning och resultat 

Uppnå bättre övergripande säkerhetsresultat genom att samarbeta med en topp MDR-tjänsteleverantör med verktyg, triageprocesser och ett professionellt säkerhetsteam som är utbildat för att identifiera och utrota motståndare. Hjälp dina kunder att täppa till sina säkerhetsluckor och frigör ditt team så att de kan fokusera på strategiska initiativ med en outsourcad SOC som fungerar dygnet runt, alla dagar.

Pattern
Minimera risken

Genom att utnyttja verktyg för upptäckt och respons minimerar organisationer risken för intrång och belastningen på säkerhetsteamet genom att avsevärt minska antalet varningar.

Pattern
Kontinuerlig övervakning av säkerhetshot

Attackytan är mer komplex och svår att säkra. Hotaktörer arbetar dygnet runt. Kan ditt interna säkerhetsteam göra samma sak?  Med Managed Detection and Response (MDR) ger vi våra kunder outsourcad cybersäkerhetsverksamhet 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

Pattern
Snabbare åtgärder och respons

Attackövervakning, tidig attackdetektering och snabb attackreducering är viktigare än någonsin för att hjälpa företag med effektiv verksamhet och att uppnå cybersäkerhet. MDR-säkerhetsexperterna arbetar utan avbrott för att minska tiden för att upptäcka (MTTD) och medeltiden för att svara (MTTR) på en incident och för att minska angriparens uppehållstid.

Pattern
Minska den operativa bördan på dina IT-säkerhetsteam

Medan MDR-analytikerna utför pågående hotjakt och hotmodellering, har dina IT-team färre varningar att prioritera och kan fokusera på annan IT-verksamhet som är viktig för din verksamhet.  

Pattern
Högt utbildade säkerhetsexperter

Våra MDR-tjänster kombinerar cybersäkerhet för slutpunkter, plus nätverks- och säkerhetsanalys, med hotuppspårningsexpertisen från ett SOC bemannat fullt ut av säkerhetsanalytiker från globala informationsbyråer.

Pattern
En enhetlig säkerhetskonsol

Alla säkerhetstjänster för MSP:er, inklusive MDR för MSP:er, hanteras från den enhetliga GravityZone-konsolen som konsoliderar alla säkerhetspolicyer och rapporter i en enda plattform för enkel hantering och provisionering för alla kunder.  

Pattern
Licensiering och fakturering

MDR-tjänsten kommer utöver kärnsäkerhetslösningen för MSP:er. Du kan välja mellan Expertrådgivning (experter övervakar och rekommenderar åtgärder) och Expertrespons (experter utför förändringar i realtid i kundens miljö när säkerhetsincidenter identifieras, baserat på en förgodkänd åtgärdslista). Alla säkerhetstjänster för MSP:er faktureras månadsvis. 

Hur fungerar Bitdefender MDR?

Datastruktur

Teknik

Flera säkerhetslager konsolideras i en enda hanteringskonsol, vilket ger klassens bästa upptäckt, förebyggande och respons.

Härdnings- och riskanalys

Risk analys

Webbskydd

Innehållskontroll

Enhetskontroll

Patchhantering (tillägg)

Fullständig diskkryptering (tillägg)

Förebyggande, beteendeövervakning, avhjälpning

Sårbarhetsskydd

Cloud-intelligens och maskininlärningsalgoritmer

Beteendeövervakning

Nätverksattack

Brandvägg

Automatiska

Avhjälpning av utpressningsprogram (ny)

Avancerad hotsäkerhet och EDR (tillägg)

Skydd mot fillösa attacker

HyperDetect justerbar maskininlärning

Cloud Sandbox Analyzer

Attackvisualisering och utredning

Tidig intrångsupptäckt

Guidade utrednings- och responsalternativ

Hanterad detektering och respons (tilläggstjänst)

Experthanterad incidentutredning

Proaktiv hotjakt

Effektiv incidentrespons eller råd

Rekommendationer för att förbättra säkerheten

Branscherkännande

Bitdefender är en erkänd ledare inom cybersäkerhet av oberoende testorganisationer, branschanalytiker och media.

Integrations- och teknikpartners för Cloud- och MSP-lösningar

icon grid

Med fler integrerade lösningar än någon annan säkerhetsleverantör, gör Bitdefender mer än förstår MSP-communityt. Vi är en del av det. Vi arbetar med verktyg som du använder varje dag.

Se mer
Mönsterbakgrund

"Ärkestiftet hittar fristad från cyberbrott med Bitdefender MDR"

Hur kan jag som MSP kontraktera ett Bitdefender MDR-erbjudande för mina kunder?

Kontakta din Bitdefender-distributör och be dem ge dig åtkomst till MDR-tjänsten. De gör det möjligt för ditt team att börja erbjuda tjänsten till dina slutkunder. Ditt team utbildas för att aktivera tjänsten i kundernas organisationer och att utbilda kundernas interna personal i att använda den. 

Som MSP, till vilken typ av kunder ska jag rekommendera MDR från Bitdefender?

MDR-tjänsten passar bäst för organisationer i alla storlekar, som inte har interna IT-team som saknar förmågan att integrera rätt verktyg, tekniker och säkerhetsexpertis för att leverera en tjänst som kan upptäcka och reagera på hot.  

Utöver vilka Bitdefender-lösningar kan jag lägga till MDR för MSP:er?

Dina kunder bör använda kärnlösningen GravityZone Cloud MSP Security plus ATS- och EDR-tillägg.