Colleague discussion

Managed Detection and Response Foundations för MSP:er

Sätt grunden för ett cybertåligt företag med övervakning och svar dygnet runt, intelligensbaserad hotjakt och expertrekommendationer till en överkomlig prispunkt.

Proaktiv hotjakt

hands on ipad

Managed Detection and Response (MDR) Foundations hjälper MSP:er som saknar interna säkerhetsexperter att erbjuda högsta skyddsnivå för känsliga kunder och stoppa avancerade ihållande hot och minimera effekten av attacker snabbt och effektivt.
Det är en verklig detekterings- och svarstjänst dygnet runt, med expert-, mänsklig ledd, riktad och riskbaserad hotjakt, som förstärker MSP: s kapacitet och levererar hotjakt, upptäckt och svar.
Det tvärkompetenta SOC-teamet har "ögon på skärmen" dygnet runt för att hålla dig och dina kunder säkra.

Datablad

Se mer

Klassens bästa teknik​

Tjänsten är byggd på GravityZone XDR-plattformen, vars testresultat från tredje part och mängder av OEM-partners talar för sig själva.​

Analytikerledd övervakning och svar dygnet runt​

Våra analytiker eliminerar de operativa omkostnaderna för att hantera säkerhetshändelser genom att tillhandahålla kontextbaserade svar och taktiska rekommendationer för att minska hot.​

Hotjakt

Vi undersöker cyberhot, geopolitisk aktivitet och vertikalspecifika datatrender och tillämpar denna kunskap för att proaktivt jaga i din miljö.​

Funktioner och fördelar

Bättre övergripande säkerhetsställning och resultat 

Uppnå bättre övergripande säkerhetsresultat genom att samarbeta med en topp MDR-tjänsteleverantör med verktyg, triageprocesser och ett professionellt säkerhetsteam som är utbildat för att identifiera och utrota motståndare. Hjälp dina kunder att täppa till sina säkerhetsluckor och frigör ditt team så att de kan fokusera på strategiska initiativ.

Mönster
Minimera risken

Genom att utnyttja verktyg för upptäckt och respons minimerar organisationer risken för intrång och belastningen på säkerhetsteamet genom att avsevärt minska antalet varningar.

Mönster
Kontinuerlig övervakning av säkerhetshot

Attackytan är mer komplex och svår att säkra. Hotaktörer arbetar dygnet runt. Kan ditt interna säkerhetsteam göra samma sak?  Med MDR- Foundations ger vi våra kunder outsourcad cybersäkerhetsverksamhet 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

Mönster
End-to-end-respons

MDR Foundations tillhandahåller incident- och intrångssvar som stöder dig och dina kunder i alla scenarier. När vår SOC har utfört en undersökning och bekräftat skadlig aktivitet vidtar vi automatiskt åtgärder för att stoppa intrånget.

Mönster
Minska den operativa bördan på dina IT-säkerhetsteam

MDR Foundations eliminerar driftskostnaderna för att hantera säkerhetsaviseringar och händelser genom att tillhandahålla taktiska rekommendationer för att minimera hot. Tjänsten innehåller möjligheten att finjustera förhandsgodkända åtgärder i MDR-portalen så att de matchar din riskvillighet.

Mönster
Högt utbildade säkerhetsexperter

Verklig upptäckt och respons dygnet runt samt expert-, mänskligt ledd, riktad och riskbaserad hotjakt av ett team av högkvalificerade säkerhetsanalytiker som kommer från globala underrättelsetjänster till hands.

Mönster
En enhetlig säkerhetskonsol

Alla säkerhetstjänster för MSP:er, inklusive MDR- Foundations, hanteras från den enhetliga GravityZone-konsolen som konsoliderar alla säkerhetspolicyer och rapporter i en enda plattform för enkel hantering och provisionering för alla kunder.

Mönster
Licensiering och fakturering

MDR Foundations levereras förutom den grundläggande säkerhetslösningen för MSP:er och faktureras automatiskt, månadsvis. Användarupplevelsen gör det mycket enkelt att konsumeras av både MSP:er och kunder med massregistrering av kunder för MSP:er och automatiserad onboarding för kunder.

Teknik

Flera säkerhetslager konsolideras i en enda hanteringskonsol, vilket ger klassens bästa upptäckt, förebyggande och respons.

Härdnings- och riskanalys

Risk analys

Webbskydd

Innehållskontroll

Enhetskontroll

Patchhantering (tillägg)

Fullständig diskkryptering (tillägg)

Förebyggande, beteendeövervakning, avhjälpning

Sårbarhetsskydd

Cloud-intelligens och maskininlärningsalgoritmer

Beteendeövervakning

Nätverksattack

Brandvägg

Automatiska

Avhjälpning av utpressningsprogram (ny)

Avancerad hotsäkerhet och EDR (tillägg)

Skydd mot fillösa attacker

HyperDetect justerbar maskininlärning

Cloud Sandbox Analyzer

Attackvisualisering och utredning

Tidig intrångsupptäckt

Guidade utrednings- och responsalternativ

MDR Foundations (tilläggstjänst)

Ansvarig för distribuerade säkerhetskonton

Riskbaserad hotjakt

Hothantering

Säkerhetsoperationer dygnet runt

Branscherkännande

Bitdefender är en erkänd ledare inom cybersäkerhet av oberoende testorganisationer, branschanalytiker och media.

Integrations- och teknikpartners för Cloud- och MSP-lösningar

Med fler integrerade lösningar än någon annan säkerhetsleverantör, gör Bitdefender mer än förstår MSP-communityt. Vi är en del av det. Vi arbetar med verktyg som du använder varje dag.

teknisk integration av cybersäkerhet
Mönsterbakgrund

"Ärkestiftet hittar fristad från cyberbrott med Bitdefender MDR"

Som MSP, till vilken typ av kunder ska jag rekommendera MDR-Foundations?

Tjänsten passar bäst för organisationer i alla storlekar, som inte har interna IT-team som saknar förmågan att integrera rätt verktyg, tekniker och säkerhetsexpertis för att leverera en tjänst som kan upptäcka och reagera på hot.

Som MSP, till vilken typ av kunder ska jag rekommendera MDR från Bitdefender?

MDR-tjänsten passar bäst för organisationer i alla storlekar, som inte har interna IT-team som saknar förmågan att integrera rätt verktyg, tekniker och säkerhetsexpertis för att leverera en tjänst som kan upptäcka och reagera på hot.  

Utöver vilka Bitdefender-lösningar ska jag lägga till MDR Foundations för MSP:er?

Dina kunder bör använda kärnlösningen GravityZone Cloud MSP Security plus ATS- och EDR-tillägg.