Förstå dina verksamhets- och systemsårbarheter med Bitdefender Offensive Security Services

offensive security

Vårt nya Offensive Security Services -erbjudande inkluderar Pen Testing och Red Teaming- övningar för att hjälpa dig att bedöma, utvärdera och identifiera säkerhetssvagheter genom verkliga simulerade attacker på dina människor, processer, och tekniker.

Se mer
Öka medvetenhet

Ökad medvetenhet

 • Upptäck dolda systemsårbarheter innan angripare gör det

 • Stärk säkerhetsprocesser och strategier med bättre synlighet

Ständigt förbättra

Ständigt förbättra

 • Förstå bättre hur dina digitala system fungerar tillsammans och implementera positiva förändringar i din IT-infrastruktur

 • Identifiera och minska sårbarheter i dina interna och externa IT-miljöer

Stöd efterlevnad

Stöd efterlevnad

 • Uppfyll lagstadgade krav och/eller efterlevnadsmandat (PCI DSS; HIPAA; SOC 2; ISO/IEC 27001; GDPR; NIS2)

 • Säkerhetsbevis som krävs av revisorer, företagskunder eller partners och/eller potentiella förvärvare

Funktioner och fördelar

Mönster
ackrediterade pen testing-tjänster
Mönster
Red Teaming
Mönster
hitta säkerhetsluckor
Mönster
Cybersäkerhetsefterlevnad
penetrationstestning

Pen Testing

Bitdefender Pen Testing går längre än sårbarhetsbedömning genom att identifiera viktiga säkerhetssvagheter så att de kan åtgärdas, vilket förbättrar säkerheten för infrastrukturen, och i förlängningen, din organisation.

Detta erbjudande inkluderar både intern och extern penetrationstestning, identifiering av sårbarheter i webb- och mobilapplikationer, nätverk, tjocka klientapplikationer, webbtjänster och API:er samt trådlösa åtkomstpunkter. Varje miljö är unik, så våra pentestare skräddarsyr sina metoder och attackvektorer för varje situation.

 • Vi erbjuder en mängd olika penntester, däribland:  

 • Webbapplikationer

 • Mobila applikationer

 • Webbtjänster/API

 • Nätverk (interna eller externa)

 • Tjocka klientapplikationer

 • Trådlösa åtkomstpunkter

red team-tjänster

Red Teaming

Bitdefender Red Teaming är en intelligensledd bedömning som simulerar verkliga hotaktörer för att visa hur angripare skulle försöka äventyra de kritiska funktionerna och de underliggande systemen i din organisation. Det identifierar säkerhetsproblem (fysiska och digitala) i organisationen för att hjälpa ditt säkerhetsteam att förbättra detekterings- och svarsfunktionerna.

 • Med våra Red Teaming-övningar kan organisationer:

 • Identifiera attackvägar till kritiska tillgångar som kan finnas i nätverket

 • Ge en tydlig förståelse för ett Blue Teams faktiska synlighet och detekteringstäckning för att identifiera luckor och/eller prioritera utvecklingen av nya detekteringsregler

 • Låt ett blått team få erfarenhet och hantera incidenter baserat på en intern handbok för hantering av incidenter

 • Driva sund debatt och diskussion i hela Blue Team

 • Hjälpa till att bygga motståndskraft och anpassningsförmåga i säkerhetsoperationer genom att exponera den för olika synpunkter och scenarier

 • Skapa ett affärscase för att distribuera nya lösningar eller andra säkerhetsutgifter

Kontakta Bitdefender för att lära dig mer om våra Offensive Services Penetration Testing och Red Team-erbjudanden.

 

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

 • Gartner logo
 • FORRESTER
 • Gartner Customer Choice 2024
 • Mitre Engenuity
 • AV Test
 • av comparatives
datablad för penetrationstestning
Datablad

Offensive Services Penetration Testing

läs mer
läs mer Guide

The Red Team Attack Simulation Built Using The MITRE ATT&CK Framework

läs mer
läs mer Datablad

Offensive Services: Red Teaming

läs mer
läs mer Service sammanfattning

Bitdefender Pen Testing

läs mer