Stoppa avancerade hot med Layered Endpoint Security

Upptäck sofistikerade och riktade attacker

Inför sofistikerade attacker som sprider sig snabbt behöver organisationer endpointsäkerhet som anpassar sig till hotbilden, identifierar och blockerar skadlig programvara och ransomware som aldrig tidigare setts.

Patenterad maskininlärningsteknik kombinerad med möjligheten att övervaka beteendet och upptäcka attacktekniker gör att GravityZone kan upptäcka, förebygga och blockera hot som traditionellt endpoint-/nästa generations AV-försvar missar.

Se mer
omfattande skikt

Omfattande skiktad säkerhets

Skiktad säkerhet innebär bättre säkerhet. Identifiera och förhindra aldrig tidigare sedda hot med en omfattande teknikuppsättning, däribland maskininlärning, antiexploatering, applikations- och innehållskontroll samt processövervakning.

identifiera hot

Identifierar hot utan nedgångar

Med telemetri från hundratals miljoner system och ett globalt intelligensmoln och mer än 30 maskininlärningstekniker förhindrar och upptäcker Bitdefender hot utan att användarna tappar fart.

förenklad säkerhet

Förenklad säkerhetshantering för skalbarhet

GravityZone levereras som en virtuell tillämpning och kan snabbt och enkelt installeras och skalanpassas för att skydda olika antal endpoints, med redundans och hög tillgänglighet inbyggt.

Funktioner och fördelar

Mönster
Process Inspector

Bitdefender Process Monitorering är en avvikelsedetekteringsteknik som ger skydd mot aldrig tidigare sedda hot i uppstartsläge.

Mönster
Endpointkontroll och härdning

Bitdefender Endpoint Protection innehåller många funktioner arbetar tillsammans för att minska attackytan: Patch Management, Full diskkryptering, Webbskydd, Brandvägg, Applikations- och enhetskontroll.

Mönster
avancerad anti-exponering

Bitdefenders Memory Protection-lager skyddar mot kända och okända exponeringar som riktar in sig på sårbarheter i webbläsare och applikationer i uppstartsläge.

Mönster
Slutpunktsdetektering och respons

Med snabb larmprioritering och incidentutredning med attacktidslinje och sandlådefynd, gör EDR det möjligt för incidentresponsteamen att snabbt reagera och stoppa pågående attacker.

Mönster
HyperDetect™ blockerar attacker i pre-execution

Bitdefender HyperDetect består av maskininlärningsmodeller och stealth-attackdetekteringsteknik. Den utgör ett ytterligare lager säkerhet, specifikt designat för att upptäcka avancerade attacker och misstänkta aktiviteter i föruppstartsläge.

Mönster
Sandbox Analyzer

Bitdefender Sandbox Analyzer erbjuder upptäckt före uppstart av avancerade attacker genom att automatiskt skicka filer som kräver ytterligare analys till cloud-sandlåda och vidtar åtgärder baserade på fyndet.

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives

Vad betyder enhetlig säkerhet?

Bitdefender GravityZone har byggts från grunden som en enhetlig säkerhetshanteringsplattform över fysiska, virtualiserade och mobila miljöer.

Lösningen innefattar följande integrerade komponenter:

  • GravityZone Control Center – management-plattform som ger single point-säkerhetsstyrning över hela organisationen.
  • GravityZone Security for Workstations och endpoint-agenten - Fungerar på Windows-, Mac- och Linux-operativsystem.
  • Security for Virtualized Environments (SVE) – skyddar virtualiserade Windows- och Linux-gästsystem som körs på VMware, Citrix, Microsoft eller annan virtualiseringsplattform.
  • Security for Mobile Devices – ger säkert BYOD-införande med enkel leverans och kontroll av mobil enhetssäkerhet för effektiv administration.

Är GravityZone SVE-tjänsten obligatorisk eller kan jag välja andra säkerhetstjänster?

GravityZone är 100 % modulärt. Det här innebär att du kan välja vilka tjänster du vill licensiera, med det antal enheter som behövs per var och en. Även om GravityZone levereras som en virtuell tillämpning begränsas inte distributionen av SVE-tjänstaktivering. Men om du redan kör eller planerar att distribuera virtualiseringsprojekt rekommenderar vi att du implementerar Security for Virtualized Environments (SVE).

Stöder GravityZone en blandad virtualiserad miljö?

Ja, med Security for Virtualized Environments-tjänsten kan du hantera alla typer av virtualiseringsscenarier från en enda hanteringspunkt. GravityZone Control Center är integrerat med VMware vCenter och Citrix CenCenter, och stöder även andra virtualiseringsplattformar som Microsoft Hyper-V, KVM, RedHat Enterprise Virtualization, och Oracle Virtualization.

Vilka är de minsta maskinvarukraven?

- Arbetsstationer: Intel® Pentium-kompatibla processorer, 2 GHz eller snabbare - Microsoft Windows desktop-OS; Intel® Core 2 Duo, 2 GHz eller snabbare Apple M1 – macOS
- Servrar: Minimum: Intel® Pentium-kompatibla processorer, 2.4 GHz-servrar rekommenderas: Intel® Xeon flerkärnig-CPU, 1.86 GHz eller snabbare - Microsoft Windows Server OS och Linux OS

Hur ser licensmodellen ut?

GravityZone Security for Workstations är en del av Gravity Zone Business Security, Gravity Zone Business Security Premium och Gravity Zone Business Security. Det går även att köpa à la carte.

Kan jag prova innan jag köper?

Ja. Med bara några klick kan du få 1 månads gratis utvärdering. När testperioden är slut måste du köpa lösningen för fortsatt användning.