säkra delade lagringssystem

Olika branscher kräver olika uppsättningar regler när det gäller efterlevnad. 

Även om det är en pågående och kontinuerlig process att visa efterlevnad, erbjuder vi en omfattande uppsättning rekommendationer och verktyg som hjälper dig att uppnå cyberefterlevnad.

Våra lösningar omfattar förbättrat dataskydd, riskreducering, effektiv incidenthantering och strömlinjeformad rapportering, vilket säkerställer att din organisation uppfyller de nödvändiga standarderna.

Upptäck

Se mer
optimera din tid

Skydda data och spara tid

Håll dig fokuserad och säker medan vi tillhandahåller övervakning dygnet runt och svar på säkerhetshot samtidigt som vi erbjuder enkel åtkomst till detaljerad rapportering och rekommendationer.​

Minska påföljderna

Minska påföljderna

Du kan effektivt hantera dataförlust, datastöld, dataintrång och enhetssäkerhet samtidigt som du följer regelverken.

Minimera arbetsbelastningen på IT-personal och sänk kostnaderna för cybersäkerhet samtidigt som du undviker eventuella påföljder relaterade till efterlevnad.

skydda ditt varumärke

Upprätthåll ryktet

Förbättra din cybersäkerhetsställning och undvik kostsamma intrång som kan leda till dåligt rykte och ekonomisk skada. 

Följ en förutbestämd uppsättning regler och anpassa den bästa cybersäkerhetslösningen enligt din bransch.

Hitta din datasäkerhetslösning

Managed Detection and Response Service (MDR)

Managed Detection and Response Service (MDR)

Bitdefender MDR ser till att din organisation är säker med säkerhetsövervakning dygnet runt, avancerat attackförebyggande, upptäckt och avhjälpning samt riktad och riskbaserad hotjakt av ett certifierat team av säkerhetsexperter.

GravityZone Full Disk Encryption (FDE)

GravityZone Full Disk Encryption (FDE)

GravityZone Full Disk Encryption är en inbyggd, beprövad krypteringsmodul som kan läggas till i någon av Bitdefenders slutpunktsäkerhetslösningar för att hålla dina företagsdata säkra och minska risken för dataförlust eller stöld. Kryptera hårddisken för varje endpoint fullständigt och minska risken för oavsiktlig dataförlust eller stöld för att uppnå regelefterlevnad.

GravityZone XDR - XDR-säkerhetslösning

GravityZone XDR - XDR-säkerhetslösning

XDR upptäcker inbyggda attacker i hela organisationen, inklusive fysiska enheter och IoT-enheter, hybrid-, multimolnplattformar och molnbaserade arbetsbelastningar och tjänster. Skydda din immateriella egendom med hjälp av avancerat hotskydd och angreppsskydd genom automatisk och mänskligt ledd guidad respons.

Vi kan hjälpa dig med

  • NIS2
  • HIPAA
  • PCI DSS
Undvik exploateringar och nolldagar före körning

NIS2 - Direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS)

 NIS2 är en EU-omfattande lagstiftning om cybersäkerhet och är en utökad form av det ursprungliga NIS-direktivet. NIS2 är ett nytt cybersäkerhetsdirektiv som syftar till att fastställa: grundläggande incidentrapportering, riskhantering för cybersäkerhet, riskhantering i leveranskedjan

Upptäck mer: Vad är NIS2?

Uppnå efterlevnad

inaktivera skadliga minnesprocesser

HIPAA-  Health Insurance Portability and Accountability Act

Bitdefender är certifierade enligt Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

HIPAA-kraven är utformade för att hjälpa till att stödja konfidentialiteten och integriteten för elektroniskt skyddad hälsoinformation (ePHI), minska bedrägerier och missbruk inom hälso- och sjukvården och kräva branschövergripande standarder för vårdinformation om elektronisk fakturering och andra processer.

Upptäck mer

Uppnå efterlevnad

Green box with pattern

PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

PCIDSS har fungerat som de facto-standarden för att skydda kortinnehavardata över hela världen sedan implementeringen 2004.

Standarderna har utvecklats av PCI Security Standards Council (PCI SSC), ett globalt forum som samlar intressenter inom betalningsbranschen för att utveckla och driva införandet av datasäkerhetsstandarder och resurser för säkra betalningar över hela världen.

Upptäck mer

Uppnå efterlevnad

Branscherkännande

Bitdefender är erkänt av branschanalytikerföretag och oberoende testorganisationer.

  • Gartner logo
  • FORRESTER
  • Gartner Customer Choice 2023
  • Mitre Engenuity
  • AV Test
  • av comparatives
Federal leverantör av personalsjukförsäkring - kundberättelse om regelefterlevnad

"Bitdefenders MDR-team har varit lyhörda, kunniga och framgångsrika när det gäller att skydda våra värdefulla data. Vår första prioritet är att tillhandahålla toppatientvård och Bitdefender har varit framgångsrika i att stödja det under hela resan."

Mostafa Mabrouk, Corporate Information Security Manager

Magrabi Hospitals and Centers
Ärkestift - - kundberättelse om regelefterlevnad

"Bitdefender MDR försäkrar mig att någon tittar på hela vårt nätverk i realtid, inklusive när min personal och jag inte är på kontoret. När vi har gått över till distansarbete med COVID-19, vi kan skydda våra informationstillgångar oavsett varifrån anställda loggar in. MDR är en förlängning av mitt team för att stödja ärkestiftets uppdrag."

IT-chef för ett ärkestift

Resurser

Efterlevnadspåverkan på verksamhetssäkerhetsbudgetar
Vitbok

HIPAA vitbok

Läs mer
Läs mer Vitbok

PCI DSS vitbok

Läs mer
Läs mer Blog

4 viktiga industrier

Läs mer
Läs mer Blog

Vad är NIS2?

Läs mer