Minska time-to-value

Minska time-to-value med en lättkonfigurerad integration som är klar att använda.

Hantera

Hantera, organisera och poängsätt hotintelligens från ett enhetligt gränssnitt.

Hålla sig uppdaterad

Håll dig uppdaterad med den senaste hotinformationen i dataflöden utan att behöva ändra konfiguration eller skriva programvarukod.

Bitdefender Integrations

ThreatConnect

ThreatConnect

threatconnect.com

 

ThreatConnect är designat av analytiker för hela teamet (säkerhetsåtgärder, hotintelligens, incidentrespons och säkerhetsledarskap) och den intelligensdrivna säkerhetsplattformen är den enda lösningen som är tillgänglig idag med intelligens, automatisering, analys och arbetsflöden i en enda plattform. Centralisera din intelligens, upprätta processkonsekvens, skalanpassa åtgärder och mät effektiviteten på ett ställe.

Ladda ner databladet
ThreatQuotient

ThreatQuotient

threatquotient.com.

ThreatQuotients uppdrag är att förbättra effektiviteten av säkerhetsåtgärder med en plattform som ökar och förenklar undersökningar och samarbete inom och mellan team och verktyg. ThreatQuotient integrerar en organisations befintliga processer och tekniker till en enhetlig arbetsyta och lösningarna minskar brus, belyser viktiga prioriterade hot och automatiserar processer för att ge större fokus och beslutsstöd samtidigt som begränsade resurser maximeras. ThreatQuotients hotcentrerade metod har stöd för flera användningsfall däribland incidentrespons, hotjakt, spjutfiskem varningsprioritering och sårbarhetshantering samt fungerar även som en threat intelligence platform.

ThreatQuotient har huvudkontor i norra Virginia med internationell verksamhet i Europa, APAC och MENA. Mer information finns på https://threatquotient.com.

Ladda ner databladet