free_trial_banner
Tekniklicensiering

Bitdefender Advanced Threat Intelligence Solution

Effektiv varningsprioritering

Effektiv varningsprioritering

Fastställ allvarlighetsgraden för ett cyberhot genom att prioritera varningsströmmen och korrekt särskilja mellan godartade och farliga situationer.

Accelererad incidentrespons

Accelererad incidentrespons

Öka incidentresponsen och utredningskapaciteten för att minska de senaste sofistikerade hoten för din organisation.

Informerat strategiskt beslutsfattande

Informerat strategiskt beslutsfattande

Förbättra beslutsfattande med noggranna, realtidsdata om, men inte begränsat till IP-adresser, webbadresser, domäner, filer APT:er, C&C-servrar, certifikat, sårbarheter.

Request more information

Branscherkännande

Bitdefender är en erkänd ledare inom cybersäkerhet av oberoende testorganisationer, branschanalytiker och media.