Öka intäktsströmmen

Öka intäktsströmmen

Genom att adressera behoven från ett stort antal kunder med funktionsrika lösningar och mervärdestjänster.

Förbättra konkurrenskraftiga fördelar

Förbättra konkurrenskraftiga fördelar

Genom att integrera prisvinnande SDK:er (software development kits) till dina säkerhetsprodukter och -tjänster.

Skapa mervärdeslösningar

Skapa lösningar med mervärde

Genom att lägga till värdefulla funktioner till ditt erbjudande som införlivar förstklassiga motorer mot skadlig kod och spam.

Funktioner och fördelar

Oem endpoint SDK

Prisvinnande skydd.

Bitdefenders slutpunktsteknik är stridstestad och slår avancerade och sofistikerade hot genom en adaptiv och skiktad metod. Våra patenterade maskininlärningstekniker kombinerade med möjligheten att övervaka beteenden och attacktekniker gör att vi kan förhindra, upptäcka och blockera hot som traditionella slutpunktsskydd missar.

Oem skiktad säkerhet

Flera lager av skydd för att minimera intrång.

Bitdefender erbjuder en av de mest omfattande tekniksamlingarna på marknaden. Våra lösningar är inte begränsade till skydd mot skadlig kod, utan består också av en uppsättning metoder mot spam, utpressningsprogram, exploatering och flera andra skydd, som sandlådesystem, mobillösningar och till och IoT. Alla dessa högpresterande funktioner och moduler kan enkelt integreras i slutpunktsskyddslösningar.

Oem Sdk Licensing

Flexibla licensmodeller

Bitdefender erbjuder olika affärsmodeller och licensalternativ för att anpassa sig efter dina verksamhetsbehov. Du kan välja att integrera Bitdefender-teknik i din egen produkt eller tjänst, erbjuda den som ett tillvall eller paketera den som merförsäljnings-/korsförsäljningsalternativ till befinltiga kunder. Du kan till och med installera den för intern användning.

Bitdefenders säkerhetsteknik rankas hela tiden först i AV- och EDR-tester från de mest erkända oberoende testorganisationerna.

 • av comparatives
 • PCmag Award
 • PC
 • Tech Radar
 • Test Award
 • Tech Radar

SDK:er och API:er för slutpunktsskydd

SDK mot skadlig kod

Bitdefenders SDK mot skadlig kod erbjuder en uppsättning flerskiktade, branschledande skyddstekniker som kan integreras i din lösning för att ge mervärde och rättfärdiga ytterligare premium från befintliga kunder som använder äldre lösningar.SDK mot skadlig kod kan också användas för att fånga upp nya möjligheter, genom att utnyttja marknadens efterfrågan av skyddspaket.

Bitdefenders SDK mot skadlig kod kan enkelt implementeras på slutpunkten och den kan även kompletteras av ett brett utbud av säkerehetstekniker från Bitdefender för att härda säkerheten, skydda den mot nya hotvektorer.

Funktioner

 • Skräddarsytt för slutpunktsintegration
  Det har en full uppsättning ytterligare komponenter som krävs för en slutpunktsskyddslösning.
 • Fler plattformar
  Det stöder flera operativsystem (Windows, Linux, MacOS) med samma API.
 • Upptäckt
  Omfattande uppsättning skyddslager, däribland heuristisk analys, signaturbaserad upptäckt, emulering, generisk dataupptäckt och signaturutnyttjande maskininlärningsmodeller.
 • Avhjälpning
  Det erbjuder fullständig avhjälpning för förekommande hot.
 • Sömlös integration med Bitdefender Global Protective Network.
 • Slagfältstestad
  och används brett av Bitdefenders teknikpartners och ingår i Bitdefenders premiumprodukter.

SDK för avancerad hotkontroll (ATC)

Bitdefenders Advanced Threat Control (ATC) SDK använder en proaktiv och dynamisk teknik baserad på avancerad heurestikmetoder för att upptäcka nolldagshot i realtid. Genom ett skyddslager vid exekvering ökar SDK:n Bitdefenders omfattande upptäcktstekniker för förexekvering och gör det möjligt för organisationer att lägga till ett extra skyddslager som drastiskt minskar risken för att ny och svårfångad skadlig kod komprometterar ett system.

Genom att arbeta med ett nollförtroendeantagande, övervakar ATC SDK:n permanent aktiva program och processer för tecken på skadligt beteende. Den förlitar sig på faktiska beteendekännetecken istället för signaturer eller binära eller kodavtryck, vilket gör att SDK:n hela tiden upptäcker nya ransomwarevarianter, andra nolldagshot och fillösa attacker.

Funktioner

 • Hög effektivitet mot ransomware, nolldagsexploateringar och avancerade envisa hot (APT:er). Upptäcker avancerade attacker tidigt och förhindrar intrång, minskar incidentresponskostnader och arbete.
 • Prisvinnande teknik – Bitdefender hade en genomsnittlig upptäcktsnivå på 99,9 % i 2020 Real-World Protection-tester som kördes av AV-Comparatives, och vann utmärkelsen “Årets produkt” för att ha fått “Avancerat+” i alla 7 testerna som genomfördes under 2020.
 • Intelligent prestandaoptimering för program- och processövervakning säkerställer låg systempåverkan.
 • Designat för att underlätta avhjälpning och rensning av detekterad skadlig kod.
 • Fungerar som ett ytterligare eller sista lager av skydd mot kända och okända hot, kompletterar Bitdefenders skanningstekniker och heuristik mot skadlig kod.

Sandlådetjänst

Sandlådetjänsten är ett kraftfullt skyddslager mot lömska attacker och analyserar misstänkta filer på djupet, detonerar arbetslaster i en innesluten virtuell miljö, analyserar deras beteende, rapporterar skadliga avsikter och ger åtgärdbara insikter.

Sandlådetjänsten fungerar som en "verklig målmiljö" för potentiellt skadliga filer, där allt är noga utformat så att hoten beter sig som de skulle göra i verkligheten, vilket för det till ett kraftfullt verktyg mot riktade attacker och infiltration från skadlig kod.

Funktioner

 • Ger avancerat hotskydd och upptäckt av nolldagsexploatering.
 • Använder Bitdefender Global Protective Network-intelligens för att upptäcka skadlig kod.
 • Utnyttjar specialbyggda, avancerade maskininlärningsalgoritmer, aggressivt beteende-analyser, antievasionstekniker och minnesbildsjämförelse för att upptäcka hot.
 • Analyserar ett brett utbud av mål (e-post, dokument, programfiler och mer).
 • Levererar fördjupad rapportering om skadligt beteende och möjliggör tidig insyn i värdefulla komprometteringsindikatorer (IOC).
 • Hjälper till att avslöja skadliga filer, däribland polymorfiska och andra hot designade för oupptäckbara riktade attacker.
 • Det är extremt enkelt att integrera: inget arbete krävs för att installera och konfigurera lokalt, eftersom det är en webbtjänst.

Webbfiltrerings-SDK

Bitdefenders webbfiltrerings-SDK ger partners effektiva URL- och webbsideskategoribaserade filtreringsfunktioner, vilket gör att de kan utveckla lösningar som kategoriserar URL:er och webbplatser i realtid och ytterligare underlätta webbåtkomstövervakning och kontroll. Det här gör att partners kan bemöta kundernas oro om säkerhet, och samtidigt öka medarbetareffektivitet och frigöra värdefulla IT-resurser och nätverksbandbredd.

Funktioner

 • Bred täckning, däribland miljoner relevanta, aktiva URL:er och webbplatser, på flera språk.
 • Mer än 50 domänkategorier, däribland sådana med hög risk (droger, spel, hackning, hat, olagligt, porr mm.).
 • Upptäckt med hög noggrannhet säkerställs av heuristiskfiltrering tillsammans med signaturer och URL-svartlistning.
 • Kombinationen av snabba moln-URL-uppslag i en lokal databascache förhindrar latens.
 • Erbjuder molnbaserade uppdateringar av webbkategorier dygnet runt, domäner läggs till eller uppdateras direkt.
 • Erbjuder ett lättanvänt API över flera plattformar som håller integrationstiden till ett minimum och passar flera olika användningsfall.

Onlinehots-SDK

Onlinehots-SDK upptäcker skadliga, nätfiskande och falska webbsidor innan de kan exponera användarna för bedrägeriattacker. Det använder lokala och cloud-filter för att analysera webbadresser och webbsidesinnehåll och returnera ett snabbt omdöme (ren, nätfiske, bedrägeri, mm.).

SDK:n kombinerar överlägsen upptäckt som drivs av avancerad heurestik med cloud-baserade uppdateringar som tillhandahålls av Bitdefender Global Protective Network som bearbetar miljarder webbsidestransaktioner varje dag. Med GPN-molnet säkerställs direkt upptäckt och/eller uppdatering av URL:er och webbplatser, även avseende de som lever en mycket kort tid, samt snabb reaktion på nya attacker som nätfiskeutbrott.

Funktioner

 • Onlinehots-SDK erbjuder realtidsskydd från cyberhot online som nätfiske och bedrägeriattacker.
 • Kombinationen av moln- och lokala filter säkerställer snabb skanning och noggrannhet, med en mycket liten påverkan.
 • Avancerade heuristiska tekniker säkerställer upptäckt av nätfiskeförsök och utbrott.
 • Skadliga URL:er uppdateras i realtid med Bitdefender Global Protective Network.
 • Erbjuder ett förenklat, lättanvänt API för flera plattformar som säkerställer en snabb och enkel integrationsprocess.
 • Beprövade egenutvecklade tekniker som används i Bitdefenderportföljen med produkter och SDK:er.

Slutpunktsskydd-SDK

SDK:n för slutpunktsskydd vänder sig till behoven hos de mest krävande företagen genom att tillhandahålla säkerhet över plattformar för fysiska och virtuella slutpunkter, däribland flerskiktat skydd mot skadlig kod, beteendeskanning, brandvägg, webbsäkerhet, enhetskontroll och diskkryptering, mm. 

Detta görs genom att helt enkelt installera en lokal agent som utfärdar kommandon till klientsäkerhetsprogramvaran och kan fjärrstyras via JSON-anrop från partnerns centralt hanterade konsol.

Funktioner

 • Filskanning
  Vid åtkomst på begäran, med Bitdefenders prisvinnande antivirusmotor.
 • Beteendeskanning
  Proaktiv upptäcktsteknik för skadlig kod baserad på kontinuerlig beteendeövervakning av programlivscykeln, det omfattar även antiexploateringstekniken, som är en beteendebaserad teknik specialiserad på att upptäcka exploateringar av ROP-typ.
 • E-post-/webbtrafiksäkerhet
  Skanning mot skadlig kod, nätfiske och bedrägeri.
 • Brandvägg på slutpunktsnivå.
 • Volymkryptering
  Fullständig diskkryptering, förhindrar förlust av känslig information
 • Användarkontroll
  Webbkontroll, kategoribaserad filtrering, svartlistning av program, dataskydd.
 • Enhetskontroll
  Förhindrar läckage av känsliga data och infektioner med skadlig kod via externa enheter.
 • Programkontroll/vitlistning av program.

Anti-Ransomware SDK

Antiransomware-SDK erbjuder ett ytterligare skikt av skydd mot det hela tiden växande hotlandskapet med ransomware, nu ett av de största hoten mot både person- och företagsuppgifter.

Funktioner

 • Skyddar uppdragskritiskt innehåll från nolldagsransomware.Kontrollerar effekterna av en annars lyckad ransomwareattack.

 

URL Status Service

Tjänsten Bitdefender URL Status är en helt molnbaserad lösning som upptäcker skadliga, nätfiskande och falska webbsidor i molnet och i realtid innan de kan exponera en användare för en attack eller ett bedrägeri.

URL-informationen uppdateras i realtid, med nya skadliga URL:er, med domäner som identifieras och bearbetas av Bitdefender-tekniker och ytterligare information som fås från flera källor.

Funktioner

 • Bred täckning, däribland miljoner relevanta, aktiva URL:er och webbplatser, på flera språk.
 • Mer än 50 domänkategorier, däribland sådana med hög risk (droger, spel, hackning, hat, olagligt, porr mm.).
 • Upptäckt med hög precision som backas upp av olika tekniker och datakällor.
 • Erbjuder molnbaserade uppdateringar dygnet runt, upptäckt uppdateras direkt.

Traffic Interceptor SDK

Bitdefender Traffic Interceptor SDK tillåter upptäckt och skanning av HTTP-, HTTPS-, SMTP- och POP3-trafik, samt den för anpassade protokoll.

Funktioner

 • Trafikinspektion i realtid av HTTP-protokoll.
 • Realtidsupptäckt av e-postmeddelanden som levereras via SMTP- och POP3-protokoll med möjlighet att öppna och modifiera e-postmeddelanden.
 • Stöd för att snappa upp rådata, så att du kan implementera dina egna protokollavkodare.
 • Ger ytterligare integrering med Bitdefender URL Reputation Service.

Anti-malware SDK för Android

Bitdefender tillhandahåller avancerade tekniker för att skydda Android-enheter mot kända och kommande hot. SDK:n mot skadlig kod identifierar och blockerar skadlig kod innan den helt kan installeras på mobiltelefoner eller surfplattor, vilket gör att partners kan skydda användare mot skadlig kod, trojaner, nätfiske eller andra hot.

Funktioner

 • Upptäck och blockera skadligt innehåll på mobila enheter som kör på Android-plattformen.
 • Hög hastighet med låg inverkan på resurser.
 • Erbjuder molnbaserade uppdateringar dygnet runt genom att använda Bitdefender Global Protective Network.
 • Stöder Android på ARM-plattformar.

Android Web Security SDK

Bitdefender Web Security SDK ger realtidsupptäckt av skadligt eller falskt webbinnehåll och webbadresser. Den skannar webbadresser via Bitdefender Global protection Network och returnerar deras status (ren, bedrägeri, nätfiske, mm.). Den erbjuder även möjligheten att filtrera innehåll baserat på mer än 50 webbkategorier (sökmotor, sociala nätverk, spel, porr, droger, mm.).

Funktioner

 • Upptäcker och blockerar webbaserade hot på Android-enheter.
 • Java-kompatibelt gränssnitt: inga kompatibilitets- eller portabilitetsproblem.
 • Stöder Android på ARM-plattformar.
 • Kompatibel med Androids standardwebbläsare och andra populära webbläsare.

Webbsäkerhets-SDK för iOS

Bitdefender Web Security SDK för iOS-drivna mobila enheter upptäcker skadligt eller falskt webbinnehåll och webbadresser. Den skannar webbadresser via Bitdefenders moln och returnerar status (ren, bedrägeri, nätfiske, mm.).

Funktioner

 • Sekretess
  Den faktiska trafiken lämnar aldrig den lokala enheten, endast de somäner som extraherats från DNS-begäran skickas för analys via krypterad kommunikation
 • App-kompatibilitet
  Tekniken är kompatibel med alla program och webbläsare.
 • Enkelhet och prestanda
  Endast DNS-trafik avkodas, vilket betyder att komplexiteten för SDK:n minskas, vilket reducerar attackytan.
 • Protokollkompatibilitet
  SDK:erna fungerar för alla protokoll, däribland HTTP, HTTPS, HTTP/2 och andra.

Betrodd av partners världen över

Mer än 180 teknikföretag världen över använder Bitdefenders säkerhetstekniker och -tjänster.

Pattern
double patttern

LogMeIns framgångshistoria

LogMeIns framgångshistoria
LogMeIn, en pionjär inom fjärrarbetesteknik och en drivande kraft bakom dagens arbeta-var-som-helst-rörelse, levererar avancerad cybersäkerhet till hemmakontor. Partnerskapet ökar säkerheten, driver säkerhetsrelaterade intäkter, strömlinjeformar tillväxt och konsoliderar säkerhets- och IT-uppgifter.

Läs mer om Bitdefenders slutpunktssäkerhetstekniker:

Radicati
Blog

Håll dig konkurrenskraftig med minsta kostnad – Uppgradera ditt erbjudande med licensierad teknik

Om de otaliga cyberattackerna från de senaste månaderna har gjort något klart är det att hotaktörerna rör sig snabbt. Extremt snabbt. Ännu värre, även om deras mål och mål skiljer sig åt, så samarbetar cyberkriminella.

Läs mer
Läs mer Blog

Varför bygga när du kan integrera? Hur licensiering kan hjälpa ditt företag att växa

Läs mer
Läs mer Blog

Är din detektering av skadlig kod framtidssäkrad? 7 anpassningsbara tekniker för svårfångade hot

Läs mer
Blog Blog

Teknik som används i motorn mot skadlig kod

Blog