Öka intäktsströmmen

Öka intäktsströmmen

Genom att adressera behoven från ett stort antal kunder med funktionsrika lösningar och mervärdestjänster.

Förbättra konkurrenskraftiga fördelar

Förbättra konkurrenskraftiga fördelar

Genom att integrera prisvinnande SDK:er (software development kits) till dina säkerhetsprodukter och -tjänster.

Skapa lösningar med mervärde

Skapa lösningar med mervärde

Genom att lägga till värdefulla funktioner till ditt erbjudande som införlivar förstklassiga motorer mot skadlig kod och spam.

Funktioner och fördelar

Skydda perimetern

Skydda perimetern

Du bör ha den mest avancera förebyggande säkerhetstekniken för att bekämpa komplexa cyberattacker. Oavsett om dina webb- eller e-postgatewaylösningar är on-premises eller cloud-baserade, stärker Bitdefenders säkerhetstekniker dina skyddsfunktioner med ytterligare skyddslager för att förbättra dina kunders säkerhetsställning.

Integrera enkelt

Integrera enkelt

Bitdefenders teknik är testad och används av hundratals partners och är enkel att integrera oavsett om du använder vår cloud-tjänst-API:er eller våra SDK:er. Det här betyder att du snabbt kan vara igång och enkelt slutföra klientkonfigurationsprocessen. Resultatet är bättre skydd för dina kunder och ökade intäktsmöjligheter för dig.

Hastighet är viktigast

Hastighet är viktigast

Företagsnätverk översvämmas hela tiden av inkommande data som kräver hårdvarukraft för att bearbetas, vilket ökar latensen. Det innebär att tidskänsliga program som kräver nätverksanslutningar av hög kvalitet (som produktivitetspaket eller videokonferensappar) ofta påverkas. Bitdefender löser det här problemet genom att erbjuda processlätta tekniker som är anpassade för att uppfylla de stränga prestandakraven för gatewaysäkerhetslösningar och frigöra värdefull processkraft för tillämpningar som driver din verksamhet.

Bitdefenders säkerhetsteknik rankas hela tiden först i AV- och EDR-tester från de mest erkända oberoende testorganisationerna.

 • av comparatives
 • PCmag Award
 • PC
 • Tech Radar
 • Test Award
 • Tech Radar

SDK:er och API:er för gatewayskydd

Antimalware Client-Server SDK

Bitdefenders Client-Server Software Development Kit (SDK) ger snabb integration av flera av Bitdefenders säkerhetstekniker, vilket gör att partners kan säkra perimeter på en gatewaynivå. Vår flerskiktade, branschledande säkerhetslösning kan enkelt integreras i dina tjänster, med minsta möjliga resursförbrukning.

Funktioner

 • Filtrera hela tiden webb- och e-posttrafik genom att identifiera hot på gatewaynivå.
 • Tillåter modulär integration av skadlig kod, antispam, URL-filtrering och sandlådetekniker.
 • Upptäcker direkt ransomware, trojaner, API:er, bakdörrar, spionprogramvara, adware, uppringare, maskar, rootkits och andra skadliga programtyper.
 • Inbyggt stöd för flera operativsystem (både 32-bitars och 64-bitars plattformar) med samma API och protokoll.
 • Ger ett extra skikt av säkerhet och autonomi genom att köra en separat process.
 • Fler integrationsmodeller finns, däribland branschstandardprotokoll som ICAP och SPAMD.

Antispam SDK

Bitdefender Antispam SDK skannar partnerlevererade e-postmeddelanden och flaggar innehåller som känns igen som spam. För meddelanden som identifieras som spam erbjuder SDK:n ytterligare information, som kan användas av partnerprogrammet för att ändra identifieringströskeln. För bättre synlighet kan vårt SDK även lägga till specifika rubriker i e-postmeddelandet, som indikerar spamstatus.

Funktioner

 • Förhindrar realtidsutbrott av spam via Bitdefenders molnteknik.
 • Upptäckt uppdateras varje sekund och replikeras över världen via Bitdefender Global Protective Network.
 • Hög effektivitet, med ett extremt lågt antal falska positiver. Om ett eller fler filter upptäcker spamkännetecken flaggas e-postmeddelanden enligt det.
 • Minimerar enhetsavtryck med Thin Client-teknik.
 • Inget behov av signaturuppdateringar då all detektering utförs i molnet.
 • Enkel portabilitet med samma API för Windows, Linux och Mac.

Onlinehots-SDK

Onlinehots-SDK upptäcker skadliga, nätfiskande och falska webbsidor innan de kan exponera användarna för bedrägeriattacker. Det använder lokala och cloud-filter för att analysera webbadresser och webbsidesinnehåll och returnera ett snabbt omdöme (ren, nätfiske, bedrägeri, mm.).

SDK:n kombinerar överlägsen upptäckt som drivs av avancerad heurestik med cloud-baserade uppdateringar som tillhandahålls av Bitdefenders säkerhetsmoln (Global Protective Network/GPN), som bearbetar miljarder webbsidestransaktioner varje dag. Med GPN-molnet säkerställs direkt upptäckt och/eller uppdatering av URL:er och webbplatser, även avseende de som lever en mycket kort tid, samt snabb reaktion på nya attacker som nätfiskeutbrott.

Funktioner

 • Onlinehots-SDK erbjuder realtidsskydd från cyberhot online som nätfiske och bedrägeriattacker.
 • Kombinationen av moln- och lokala filter säkerställer snabb skanning och noggrannhet, med en mycket liten påverkan.
 • Avancerade heuristiska tekniker säkerställer upptäckt av nätfiskeförsök och utbrott.
 • Skadliga URL:er uppdateras i realtid med Bitdefenders moln (Global Protective Network).
 • Erbjuder ett förenklat, lättanvänt API för flera plattformar som säkerställer en snabb och enkel integrationsprocess.
 • Beprövade egenutvecklade tekniker som används i Bitdefenderportföljen med produkter och SDK:er.

Sandlådetjänst

Sandlådetjänsten är ett kraftfullt skyddslager mot lömska attacker och analyserar misstänkta filer på djupet, detonerar arbetslaster i en innesluten virtuell miljö, analyserar deras beteende, rapporterar skadliga avsikter och ger åtgärdbara insikter.

Sandlådetjänsten fungerar som en "verklig målmiljö" för potentiellt skadliga filer, där allt är noga utformat så att hoten beter sig som de skulle göra i verkligheten, vilket för det till ett kraftfullt verktyg mot riktade attacker och infiltration från skadlig kod.

Funktioner

 • Ger avancerat hotskydd och upptäckt av nolldagsexploatering.
 • Använder Bitdefender Global Protective Network-intelligens för att upptäcka skadlig kod.
 • Utnyttjar specialbyggda, avancerade maskininlärningsalgoritmer, aggressivt beteende-analyser, antievasionstekniker och minnesbildsjämförelse för att upptäcka hot.
 • Analyserar ett brett utbud av mål (som e-post, dokument och programfiler).
 • Levererar fördjupad rapportering om skadligt beteende och möjliggör tidig insyn i värdefulla komprometteringsindikatorer (IOC).
 • Hjälper till att avslöja skadliga filer, däribland polymorfiska och andra hot designade för oupptäckbara riktade attacker.
 • Det är mycket enkelt att integrera, ingen lokal installation krävs, eftersom det är en webbtjänst.

Webbfiltrerings-SDK

Bitdefenders webbfiltrerings-SDK förbättrar effektiva URL- och webbsideskategoribaserade filtreringsfunktioner, vilket gör att du kan utveckla lösningar som kategoriserar URL:er och webbplatser i realtid och ytterligare underlätta webbåtkomstövervakning och kontroll. Det här gör att du kan bemöta kundernas oro om säkerhet, och samtidigt öka medarbetareffektivitet och frigöra värdefulla IT-resurser och nätverksbandbredd.

Funktioner

 • Bred täckning, däribland miljoner relevanta, aktiva URL:er och webbplatser, på flera språk.
 • Mer än 50 domänkategorier, däribland sådana med hög risk (droger, spel, hackning, hat, olagligt, porr mm.).
 • Upptäckt med hög noggrannhet säkerställs av heuristiskfiltrering tillsammans med signaturer och URL-svartlistning.
 • Kombinationen av snabba moln-URL-uppslag i en lokal databascache förhindrar latens.
 • Erbjuder molnbaserade uppdateringar av webbkategorier dygnet runt, domäner läggs till eller uppdateras direkt.
 • Erbjuder ett lättanvänt API över flera plattformar som håller integrationstiden till ett minimum och passar flera olika användningsfall.

URL Status Service

Tjänsten Bitdefender URL Status är en helt molnbaserad lösning som upptäcker skadliga, nätfiskande och falska webbsidor i molnet och i realtid innan de kan exponera en användare för en attack eller ett bedrägeri.URL-informationen uppdateras i realtid, med nya skadliga URL:er, med domäner som identifieras och bearbetas av Bitdefender-tekniker och ytterligare information som fås från flera källor.

Funktioner

 • Bred täckning, däribland miljoner relevanta, aktiva URL:er och webbplatser, på flera språk.
 • Mer än 50 domänkategorier, däribland sådana med hög risk (droger, spel, hackning, hat, olagligt, porr mm.).
 • Upptäckt med hög precision som backas upp av olika tekniker och datakällor.
 • Erbjuder molnbaserade uppdateringar dygnet runt, upptäckt uppdateras direkt.

Bitdefender Streamdefender

Streamdefender är det perfekta komplementet för standardsäkerhetslösningar som gör att företag kan lägga till virusskydd med hög hastighet och låg latens till perimeter-, nätverks- eller gatewayenheter. Streamdefender är inte bundet av någon arkitektur, CPU-processkraft eller systemminne och skyddar ditt nätverk utan problem till i Gigabit-hastighet.

 

Funktioner

 • Oberoende av hårdvaru- eller programvaruplattform.
 • Strömbaserad skanning efter skadlig kod.
 • Snabb genomströmning med hårdvaruacceleration.
 • Flexibel databas, anpassningsbar för att uppfylla upptäckts- eller prestandakrav.
 • Litet enhetsavtryck.

Betrodd av partners världen över

Mer än 180 teknikföretag världen över använder Bitdefenders säkerhetstekniker och -tjänster.

Pattern
double patttern

LogMeIns framgångshistoria

placeholder
LogMeIn, en pionjär inom fjärrarbetesteknik och en drivande kraft bakom dagens arbeta-var-som-helst-rörelse, levererar avancerad cybersäkerhet till hemmakontor. Partnerskapet ökar säkerheten, driver säkerhetsrelaterade intäkter, strömlinjeformar tillväxt och konsoliderar säkerhets- och IT-uppgifter.

Läs mer om Bitdefenders gatewaysäkerhetstekniker:

Håll dig konkurrenskraftig med minimikostnad
Blog

Håll dig konkurrenskraftig med minsta kostnad – Uppgradera ditt erbjudande med licensierad teknik

Om de otaliga cyberattackerna från de senaste månaderna har gjort något klart är det att hotaktörerna rör sig snabbt. Extremt snabbt. Ännu värre, även om deras mål och mål skiljer sig åt, så samarbetar cyberkriminella.

Läs mer
Läs mer Blog

Varför bygga när du kan integrera? Hur licensiering kan hjälpa ditt företag att växa

Läs mer
Läs mer Blog

Är din detektering av skadlig kod framtidssäkrad? 7 anpassningsbara tekniker för svårfångade hot

Läs mer
Läs mer Blog

Teknik som används i motorn mot skadlig kod

Läs mer