Blockera hot

Blockera hot

Förbättra identifieringsgraden genom att automatiskt mata in data om de senaste cyberhoten.

Minska varningsutmattning

Minska varningsutmattning

Minska automatiskt varningsutmattning genom att korrelera SIEM-loggar med förstklassig hotinformation

Snabba på upptäcktstiden

Snabba på upptäcktstiden

Minska intrångsdetekteringstid genom att integrera den senaste hotinformationen i din EDR/XDR-plattformar.

Funktioner och fördelar

Brett utbud av källor

Brett utbud av källor för insamling

Hotinformationen hämtas från olika källor, som Bitdefenders nätverk av hundratals miljoner slutpunkter, webbövervakning på djupet, webbcrawlingsystem, sandlådeanalystjänster, avancerad heuristik och innehållsanalys, e-postspamfällor, honungsfällor och övervakade botnets samt bransch- och OEM-partners.

Behandlade data

Behandlade data

Data behandlas automatiskt för att ta bort dubblettposter, kategorisera hot, minska falska positiva resultat, uppdatera rykte och lägga till användbar kontext. Övervakade automatiserade processer för att säkerställa att uppgifterna är korrekta och användbara. Dessutom är data tillgängliga i lösningen på högst 5 minuter från detektionsmomentet. 

Levereras i realtid

Levereras i realtid

Bitdefender Reputation Threat Intelligence Feeds & Services uppdateras i realtid med nya poster som läggs till permanent. Dataåldern från skördetillfället från levande system är högst 5 minuter. Den innehåller stora mängder indikatorer (4-5 mil per dag).

Webbrykte (i realtid)

Webbrykte (i realtid)

Filrykte (i realtid)

Filrykte (i realtid)

IP-rykte (realtid)

IP-rykte (realtid)

Utökade sårbarheter (uppdateras var 6:e timme)

Utökade sårbarheter (uppdateras var 6:e timme)

URL-status

URL-status

Cleanset

Cleanset

Pattern
double patttern

RecordedFuture Framgångshistoria

Recorded Future
Recorded Future, världens största leverantör av intelligens för företagssäkerhet har gått ihop med Bitdefender om hotintelligensdelning, vilket ökar båda företagens bredd och djup för hotintelligens för att ge kunderna ökan insyn på apex-domännivå (toppdomännivå) och åtgärdbara insikter för att eliminera cyberhot från miljöerna.

Resurser

Nätverk
Vitbok

Hotinformationskravet

Att kunna ligga steget före i den här striden beror på aktuell, omfattande och korrekt hotinformation.

Läs mer
Läs mer Fallstudie

SecureMe2

Läs mer
Läs mer Blogg Artikel

Taktisk hotinformation

Läs mer