Prenumerationsavtal och tjänstvillkor för hemanvändarlösningar

 

MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT, EFTERSOM DET UTGÖR DET JURIDISKA AVTALET MELLAN DIG OCH BITDEFENDER.

OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SKA DU INTE INITIERA BITDEFENDER-LÖSNINGEN. GENOM ATT VÄLJA "JAG GODKÄNNER", "OK", "FORTSÄTT", "JA" ELLER GENOM ATT INITIERA  BITDEFENDER-LÖSNINGEN PÅ NÅGOT SÄTT, ANGER DU (ANTINGEN SOM ENSKILD PERSON ELLER SOM EN ENTITET) DIN FULLSTÄNDIGA FÖRSTÅELSE OCH DITT GODKÄNNANDE AV VILLKOREN SOM TILLSAMMANS MED SEKRETESSPOLICYN, EVENTUELL PLAN OCH FUNKTIONSBEGRÄNSNING, PRODUKTFRISKRIVNING ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR SOM PRESENTERAS FÖR DIG I BITDEFENDER-LÖSNINGEN UTGÖR (tillsammans "AVTALET").

OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGOT AV DESSA VILLKOR VÄLJER DU AVVISNINGSALTERNATIVET OCH INITIERAR, HÄMTAR, INSTALLERAR, ÖPPNAR ELLER ANVÄNDER INTE BITDEFENDER SOLUTION.

AVTALET INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM KRÄVER ATT DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDA SKILJEFÖRFARANDE FÖR ATT LÖSA EVENTUELLA TVISTER SOM UPPSTÅR ENLIGT AVTALET I STÄLLET FÖR EN JURYRÄTTEGÅNG ELLER NÅGOT ANNAT DOMSTOLSFÖRFARANDE.

Om Bitdefender Solution initieras, hämtas, från webbplasterna eller marknadsbutiken (i betalda eller utvärderingsanvändningssyften), godkänns detta avtal och ett kontrakt utformas när slutanvändaren ("du") markerar en knapp eller kryssruta för "Jag godkänner", "OK" eller "Ja" nedan före hämtning eller installation. Avtalet görs tillgängligt på Bitdefender-webbplatser samt för din referens.

Vissa Bitdefender-lösningar kan kräva en aktiv och stabil anslutning till Internet för att fungera. Det är därför ditt ansvar att se till att du alltid har en aktiv och stabil internetanslutning.

OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU INTE AKTIVERA, INSTALLERA ELLER ÖPPNA PROGRAMVARAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT INDIKERA ATT DU AVBÖJER, INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN MER OCH KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER KUNDTJÄNST FÖR INFORMATION OM HUR DU FÅR EN ÅTERBETALNING AV DE PENGAR DU BETALAT FÖR PROGRAMVARAN NÄR SOM HELST UNDER DEN TRETTIODAGARSPERIOD (30) SOM FÖLJER EFTER INKÖPSDATUMET.

 

1.      Definitioner

1.1. "Avtal" är ett juridiskt avtal mellan Bitdefender och dig, för användning av Bitdefenders lösning

Detta avtal är hela det juridiska avtalet mellan dig och Bitdefender för initialisering och användning av Bitdefenders lösning. Detta avtal ersätter alla avtal, överenskommelser och kommunikationer, oavsett om de är skriftliga eller muntliga mellan dig och Bitdefender.  Alla dina användare som köper enligt detta avtal eller använder eller får åtkomst till Bitdefenders lösning enligt detta avtal eller drar nytta av din användning av Bitdefenders lösning, alla listade häri, kommer att vara bundna av och följa alla villkor i detta avtal. Den enhet som godkänner detta avtal kommer att förbli ansvarig för dina användares handlingar och försummelser om inte annat avtalats.

1.2. "Betalösning/lösning för tidig åtkomst/utvärderingslösning" avser en provversion av Bitdefender-lösningen och en lösning som är markerad eller på annat sätt betecknas som en beta-, testversion, tidig åtkomst eller annan utvärderingsform, oavsett om någon betalning har gjorts.

1.3. "Dokumentation" avser tillämplig teknisk dokumentation för slutanvändare som kan innehålla skriftliga anvisningar, förklarande material, policyer eller tillhörande media som rör Bitdefenders lösning, som kan göras tillgänglig på Bitdefenders webbplatser eller i elektroniskt format.

1.4. "Bitdefenders lösning" avser hela Bitdefenders portfölj för hemanvändare eller mycket små företag som presenteras på Bitdefenders webbplatser eller i andra relevanta tjänstebeskrivningar som kampanjar för transaktionsdokumenten och kan inkludera tillhörande media, tryckt material och dokumentation, samt eventuella uppdateringar och teknisk support enligt vad som anges häri. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kan Bitdefender ändra dess funktioner, beskrivning och/eller minimisystemkrav för att kontinuerligt förbättra kvaliteten och innehållet i dess lösning. 

1.5. "Uppdatering" avser en uppdatering av detekteringsdata eller programvara som görs tillgänglig för dig, eller någon korrigering, uppdatering, uppgradering, patch eller annan ändring eller tillägg efter Bitdefenders eget gottfinnande, från tid till annan, men exklusive uppdateringar som marknadsförs och licensieras mot en separat avgift.

1.6. "Användare" avser en enskild användare, familjemedlem eller anställd eller entreprenör som använder eller har tillgång till eller drar nytta av Bitdefenders lösning som beviljats dig.

1.7. "Du" eller "Din" avser en fysisk eller juridisk person som har godkänt detta avtal och som har köpt en prenumeration på Bitdefender-lösningen. Det hänvisar också till auktoriserade återförsäljare eller distributörer av respektive juridisk enhet, och även deras användare som använder eller får åtkomst till någon Bitdefender-lösning.
 

2. Lösningsregistrering

2.1. Genom att godkänna detta avtal samtycker du till att registrera din Bitdefender-lösning. Registrering kräver en giltig aktiveringskod som finns tillgänglig i transaktionsdokumentationen från Bitdefender eller dess distributörer eller återförsäljare från vilka du fick Bitdefenders lösning. För vissa specifika tjänster, t.ex. Identity Theft Protection, Control Parental eller Scamio, Scam Copilot, kan ytterligare registrering vara nödvändig för att tjänsten ska fungera korrekt.

2.2. För köp som görs från Bitdefender-partners börjar din prenumeration när du först registrerar din prenumeration. Du måste ladda ned och installera Bitdefender på dina enheter för att få skydd.

Du samtycker till och bekräftar att din prenumerations tillgänglighet börjar från och med ditt inköpsdatum, och det ska vara det datum som beaktas vid beräkning av längden på din prenumeration, oavsett vilket datum du väljer att aktivera prenumerationen.

2.3. För inköp som görs från Bitdefenders partners börjar din prenumeration från ditt inköpsdatum eller när du först registrerar din prenumeration, och det ska vara det datum som beaktas för att beräkna längden på din prenumeration, oavsett vilket datum du väljer att aktivera en sådan prenumeration.

Du måste ladda ned och installera Bitdefender-lösningen på dina enheter för att få skydd.

2.4. Registrering kräver ett giltigt Bitdefender-konto som innehåller en giltig e-postadress för förnyelse och andra meddelanden och en giltig prenumeration på en Bitdefender-lösning. Bitdefender-konto är obligatoriskt för användning av Bitdefender-lösningen, enligt vad som anges i dokumentationen, och du har skyldighet att tillhandahålla korrekt, fullständig och aktuell kontoinformation (inklusive en giltig e-postadress) och att hålla denna information uppdaterad.

Underlåtenhet att tillhandahålla och uppdatera din kontoinformation kan leda till att Bitdefender tvingar dig att avsluta ditt konto. Ditt konto är uteslutande avsett för dig för att hantera din prenumeration på  Bitdefender-lösningen, inklusive där så tillåts av de specifika tjänsterna, för ditt hushålls medlemmar eller enhetsanställda eller entreprenörer, och det är inte avsett att användas av andra tredje parter för något ändamål. Du får inte sälja, överföra eller tillåta andra att använda dina kontouppgifter. Du får inte försöka få obehörig tillgång till andra användares konton.

Du garanterar att du är den juridiska ägaren av enheten eller e-postadressen och att du har alla lagliga rättigheter att skapa ditt konto. Bekräfta att genom att installera programvara på din enhet eller aktivera tjänsten, och med beaktande av de säkerhetspolicyer och regler du har valt, kan du uppleva begränsad åtkomst till din enhet och dataförlust på grund av fjärrkommandon för låsning eller radering av enheter som manuellt tillämpas av kontoadministratören genom säkerhetspolicyer. Du som administratör har rätt att övervaka din enhet, lokalisera den på kartan, tillämpa skärmlås och autentisering, låsa och radera enheten, kryptera medialagring, ta bort tillfälliga filer, registernycklar och webbläsardata, skanna applikationer och filer på din enhet. Bitdefender ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador till följd av sekretess eller dataförlust som orsakas dig och   de andra användarna av din prenumeration.

2.5. Detta avtal omfattar Bitdefender-lösningen för det tillåtna antalet användare eller enheter eller gränser för förfrågningar, enligt vad som anges i inköpsdokumentationen, webbplatsen och relaterad dokumentation, och eventuella uppdateringar och uppgraderingar av Bitdefender-lösningen   som tillhandahålls dig enligt den köpta prenumerationen eller eventuella relaterade tjänster enligt definitionen i dokumentationen.

Vissa av våra lösningar kan tillåta dig att registrera dina familjemedlemmar eller enhetsmedlemmar eller deras enheter för att använda Bitdefender-lösningen. Om du registrerar en förälder eller senior, minderårig eller barn, make/maka eller partner, anställd eller entreprenör samtycker du till att den information du tillhandahåller Bitdefender om dig själv eller medlemmar i ditt hushåll eller enhet är sann och korrekt och att du är vederbörligen bemyndigad att tillhandahålla oss denna information och att övervaka deras konton för deras räkning. Du samtycker vidare till detta avtal för deras räkning.

2.6. Bitdefender Solution erbjuder en Internet-kontrollprogramvara som ska vara programvaruinstallerad på din enhet (dator, mobil, mobildatorenhet) som fångar upp internet-trafik för att övervaka trafik och tillåta dig att begränsa åtkomst till visst innehåll. Programvaran på din personliga enhet ansluter till en servernätverksinfrastruktur som sedan skickar den till Bitdefenders servrar för kategorisering.

2.7. Bitdefender Solution kan blockera vissa osäkra program som försöker nå skyddade resurser på din enhet. Det kan resultera i att program inte startar eller inte fungerar som de ska. Observera att du om du tilldelar åtkomst till dessa program kan de resultera i dataförlust eller datastöld.

2.8 Med Bitdefender Solution med Anti-Theft-funktionen tillgänglig kan du spåra enhetens plats, inaktivera åtkomst till enheten, överföra bilder som har tagits med kameran på din enhet eller röstinspelningar som har spelats in av enhetens inspelare (om tillgänglig). Du får inte använda tjänsterna för att skaffa dig obehörig åtkomst, för att ladda upp, sända och överföra data eller information till Bitdefender eller tredje parter på något sätt. Du godkänner att din användning av dessa tjänster sker i enlighet med de lagar som gäller för dig.

2.9. Detta avtal är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en enskild person eller en juridisk person, inklusive dina användare) och Bitdefender för användning av Bitdefender-lösningen som identifieras ovan, vilket inkluderar programvara och tjänster för dina enheter, och kan inkludera tillhörande media, tryckt material och "online" eller elektronisk dokumentation, uppdateringar (hädanefter benämnd "Bitdefender-lösningen"), som alla skyddas av internationella upphovsrättslagar och internationella fördrag. Genom att installera, kopiera eller använda Bitdefenders lösning samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal.
 

3. Dina ansvarsskyldigheter

3.1. En enhet som kan komma åt Internet krävs för att använda Bitdefender-lösningen. Du är ensam ansvarig för att se till att dina enheter är tillräckliga och kompatibla för användning med Bitdefenders lösning. Bitdefender får inte användas för att ge en felaktig bild av eller agera på uppdrag av andra. Alla meddelanden som du sänder via Bitdefender-lösningen ska identifiera dig som avsändare. Det är ditt ansvar att säkerställa att du inte kommer att delta i några aktiviteter som är olagliga; Överföra något innehåll som gör intrång på någon persons immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter eller som på annat sätt är olagligt; Ändra tillskrivningen av ursprung i elektroniska postmeddelanden eller inlägg; Störa, störa, ändra eller modifiera Bitdefender-lösningen eller skapa en onödig börda för Bitdefender-lösningen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till Bitdefender-lösningen, använda Bitdefender-lösningen för olagliga eller bedrägliga ändamål, inklusive men inte begränsat till portskanning, skicka skräppost, skicka opt-in e-post, skanna efter öppna reläer eller öppna proxyer, skicka oönskad e-post eller någon version eller typ av e-post som skickas i stora mängder även om e-posten dirigeras genom tredjepartsservrar, någon popup-lansering, användning av stulna kreditkort, kreditkortsbedrägeri, finansiellt bedrägeri, kryptovalutabedrägeri, cloaking, utpressning, utpressning, kidnappning, våldtäkt, mord, försäljning av stulna kreditkort, försäljning av stulna varor, erbjudande eller försäljning av förbjudna, militära och varor med dubbla användningsområden, erbjudande eller försäljning av kontrollerade substanser, identitetsstöld, hacking pharming, phishing, scraping i någon form eller skala, digital piratkopiering, intrång i immateriella rättigheter och andra liknande aktiviteter, eller för att trakassera, förfölja, hota, skada eller övervaka andra eller för att utnyttja barn på något sätt, inklusive ljud, video, fotografi, digitalt innehåll osv. eller användning i något bedrägligt, trakasserande eller kränkande syfte, eller så att det skadar eller orsakar risk för vår verksamhet, vårt rykte, våra anställda, abonnenter, anläggningar eller för någon annan person; Du får inte dela data eller annat innehåll med ett orimligt stort antal personer, inklusive utan begränsning att skicka masskommunikation till ett stort antal mottagare eller dela innehåll med personer som du inte känner eller som inte känner dig.
Du samtycker till att använda Bitdefender-lösningen i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Du får inte överföra eller lagra material som kan göra intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör tredje part eller som är olagligt, skadeståndsgrundande, ärekränkande, förtalande eller inkräktar på någon annans integritet. Du får inte sända något material som innehåller programvaruvirus eller annan skadlig datorkod, filer eller program såsom trojaner, maskar eller tidsinställda bomber.
3.2. Du får inte använda Bitdefender-lösningen i ett elektroniskt kommunikationsnätverk som helt eller huvudsakligen används på ett sätt som kränker rätten till integritet, internationell kommunikation och överföring av tekniska eller personliga data, upphovsrätt eller personlig bild som beskrivs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (tillsammans "internationella standarder för mänskliga rättigheter"). Du ska alltid följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och utländska lagar, fördrag och bestämmelser i samband med din användning av Bitdefenders lösning.

3.3. Bitdefender eller dess licensgivare eller leverantörer behåller äganderätten till alla äganderätter i Bitdefender-lösningen, tillämpligt material, dokumentation, leveranser och i alla handelsnamn, know-how, varumärken, upphovsrätt som associeras eller visas med Bitdefender-lösningen. Bitdefender-lösningen skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal samt andra lagar och avtal om immateriella rättigheter. Bitdefenders programvara som är installerad på din enhet, som en del av Bitdefenders lösning, är licensierad och säljs inte. Du har endast rätt att använda Bitdefender-lösningen under den begränsade period som anges i inköpsdokumentationen. Din användning av Bitdefender-lösningen är begränsad till det tillåtna antalet användare eller enheter som anges i inköpsdokumentationen och enligt de villkor som anges här. Bitdefender förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler rättigheter trots denna begränsning, får du endast använda Bitdefender-lösningen såsom uttryckligen tillåts i detta avtal.

3.4. Bitdefender beviljar härmed dig och endast dig följande icke-exklusiva, begränsade, icke-underlicensieringsbara, icke-kommersiella rätt att använda Bitdefender-lösningen endast för personligt bruk utan rätt att vidaredistribuera. Du får inte distribuera, publicera, kopiera, använda eller sälja, eller tillåta andra att distribuera, publicera, kopiera, använda eller sälja Bitdefender-lösningen. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera, demontera, modifiera eller skapa härledda verk från Bitdefender-lösningen, utom och endast i den utsträckning som tillämplig lag uttryckligen tillåter. Du måste följa alla tekniska begränsningar i Bitdefender-lösningen. Du får inte göra fler kopior av Bitdefender-lösningen än vad som anges häri eller vad som tillåts enligt tillämplig lag.

Du får inte underlicensiera, hyra ut, leasa och/eller låna ut Bitdefender-lösningen. Du får inte, och du får inte heller tillåta andra, att tillhandahålla, erbjuda eller göra Bitdefender-lösningen tillgänglig som en del av ett arrangemang för fastighetsförvaltning, tidsdelning, tjänsteleverantör eller servicebyrå.

3.5 Du kan endast använda en kopia av Bitdefender-lösningen på en enhet om det är tillämpligt för programvaran. Om du behöver fler exemplar och/eller antal enheter är angivet i säljtransaktionsdokumentet från den auktoriserade distributören eller återförsäljare som du köpt Bitdefender-lösningen av (tillåtet antal), har du rätt att kopiera Bitdefender-lösningen i enlighet med sådan specifikationer av tillåtet antal. Om Bitdefender-lösningen stöder flera plattformar eller språk, om du mottar Bitdefender-lösningen på flera medier, om du på annat sätt får flera exemplar av Bitdefender-lösningen, eller om du får Bitdefender-lösningen paketerad med annan programvara, får det totala antalet enheter på vilka alla versioner av Bitdefender-lösningen är installerad inte överstiga tillåtet antal. Du får inte använda Bitdefender-lösningen för kommersiella ändamål. Du får endast komma åt Bitdefender-lösningen för din egen personliga eller hushållets eller företagets interna användning. Med undantag för vad som anges nedan får Bitdefender-lösningen inte nås, användas eller delas med familjemedlemmar, icke-familjemedlemmar eller andra personer som inte bor tillsammans med dig.

3.6 Du får inte angripa, störa, neka service på något sätt eller i någon form till något annat nätverk, dator eller nod genom Bitdefender-lösningen, eller försöka få obehörig åtkomst till någon Bitdefender-lösning, eller andra användares konton, eller datorsystem eller nätverk som är anslutna till tjänsterna eller kringgå några åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomst till Bitdefender-lösningen. Du får inte störa eller avbryta servrar eller nätverk som är anslutna till någon Bitdefender-lösning.
Du får inte använda Bitdefender-lösningen för något militärt ändamål, däriblandcyberkrigföring, vapenutveckling, design, tillverkning eller produktion av missiler, kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen.

3.7 Du måste vara 18 år eller äldre för att köpa Bitdefender-lösningen.

3.8. Under installationsprocessen kan Bitdefender Solution avinstallera eller inaktivera andra säkerhetsprodukter om sådana produkter eller funktioner är inkompatibla med Bitdefender Solution.

Bitdefender varken rättfärdigar eller stöder några olagliga, illegala, kriminella eller bedrägliga aktiviteter som begås genom att använda denna funktion. Bitdefender kan inte på något sätt hållas ansvarigt för sådana åtgärder som utförs av dig.

Bitdefender kan stänga av eller avsluta ditt konto när som helst, efter eget gottfinnande om det är nödvändigt för dig att tillhandahålla förtydligande, förklaring eller ytterligare information eller om någon utredning behövs. Om ditt konto har stängts av måste du kontakta oss för ytterligare information. Vi kan stänga av ditt användarkonto under en rimlig tidsperiod innan vi avslutar ett användarkonto permanent. Bitdefender kan komma att begära skadestånd.
 

4. Särskilda villkor för vissa funktionaliteter

Villkoren i detta avsnitt kompletterar andra villkor som anges i detta avtal för Bitdefender-lösningen, inklusive men inte begränsat till policy för rättvis användning, upphovsrätt, garantier och ansvarsfriskrivningar, ansvarsbegränsning.

4.1 Bitdefender-lösning - Familjepaket, begränsat till 15 enheter och (i) kostnadsfria lösningar, som Antivirus Free och Home Scanner, begränsat till 25 enheter; (ii) freemiumlösningar, som VPN Basic– begränsat till 10 enheter, Mobile Security iOS - begränsat till 50 enheter och (iii) betallösningar, som SOHO – begränsat till 25 enheter och 50 enheter för alla andra betallösningar; begränsar användningen inom ditt hushåll och är avsett att användas på enheter som tillhör familjemedlemmar som bor i samma hushåll enligt policy om rättvis användning. Begränsningar kan förekomma om antalet installationer överskrider hemanvändningen. Bitdefender förbehåller sig rätten att begränsa antalet användare om man fastställer ett missbruk av användningen av Bitdefender-lösningen. Detsamma gäller för de tjänster där en begränsning för rättvis användning också gäller.

4.2. VPN-funktionalitet

Bitdefender-lösningen har Bitdefender VPN med som en funktion vilket gör att du kan använda VPN-funktionalitet för att skydda din integritet. Bitdefender VPN är begränsat till den mängd trafik per dag som motsvarar din befintliga prenumeration på Bitdefender-lösningen. Om du vill dra nyttaav en uppdaterad plan som ger obegränsad trafik och tillåter ett urval av olika serverplatser, måste du uppgradera till Bitdefender Premium VPN mot en tilläggskostnad. Bitdefender Premium VPN är begränsat till 10 samtidiga sessioner.

Om VPN används ovanligt mycket kan du tillfälligt uppleva en långsammare tjänst eller att tjänsten inte är tillgänglig. Ingen sådan tillfällig nedgång eller otillgänglighet ska utgöra ett brott mot våra skyldigheter. Bitdefender förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta eller begränsa din användning av VPN om användningsnivån överskrider vår genomsnittliga kundanvändningsnivå eller på annat sätt negativt påverkar nätverkets allmänna hälsa enligt Bitdefenders eget och absoluta gottfinnande, eller om du överskrider eventuella bandbreddsbegränsningar som är kopplade till ditt konto.

Bitdefender varken verifierar eller stödjer några olagliga, illegala, kriminella eller bedrägliga aktiviteter som utförs genom att använda VPN. Bitdefender kan inte på något sätt hållas ansvarigt för dina användares handlingar.

VPN:s hastighet och kvalitet kan variera, och VPN är föremål för otillgänglighet, däribland nödsituationer, fel på tredje parts tjänster, överföring, utrustning eller nätverksproblem eller begränsningar, störningar, signalstyrka samt underhåll och reparation, och kan avbrytas, vägras, begränsas eller inskränkas.
 

Bitdefender kan från tid till annan tillfälligt stänga av din åtkomst till VPN eller någon komponent därav: (a) för underhåll, (b) för att hantera eventuella akuta säkerhetsproblem, eller (c) om det krävs av en statlig myndighet eller tillsynsmyndighet eller till följd av en ändring av tillämplig lag. Bitdefender kan till och med avbryta eller avsluta VPN helt och hållet, i vilket fall vi kommer att meddela dig i förväg såvida inte förmildrande omständigheter, såsom säkerhets- eller trygghetsproblem, hindrar oss från att göra det.

Du bekräftar och samtycker till att respektera din lokala lagstiftning om du börjar använda VPN-tjänsten och det är enbart ditt ansvar att kontrollera de lokala lagstiftningsrestriktionerna.  
 

VPN-funktionen har en programvarukomponent från tredje part och den licensieras till dig enligt respektive tredjepartslicens som nämns häri.

Genom att acceptera det här avtalet samtycker du till att godkänna och följa  https://www.hotspotshield.com/terms/  för  Bitdefender VPN och Bitdefender Premium VPN och  https://www.hotspotshield.com/privacy/  för Bitdefender VPN och Bitdefender Premium VPN vilkas villkor tillkommer till de villkor som anges i det här avtalet.”

4.3. Digital Identity Protection-funktionalitet

De här villkoren gäller bara om du är registrerad i, har rätt till eller använder vår tjänst Bitdefenders digitala identitetsskydd från Bitdefender och dess partners.

Med hjälp av din e-postadress och ditt telefonnummer söker Bitdefender Digital Identity Protection först efter känslig information i offentliga register för att börja kartlägga ditt digitala fotavtryck. Tjänsten korrelerar alla informationsstycken som är kopplade till din identitet och visar namn, kön, födelsedatum, e-postadresser, telefonnummer, fysiska adresser, användarnamn, jobb, utbildning, webbadresser, foton som är kopplade till din offentliga identitet. Du kan visualisera all din information som har exponerats offentligt genom åren. Systemet letar även efter mer än 100 kategorier av data kopplade till din identitet, som e-post, lösenord, personnummer, kreditkort, resehandlingar och telefonnummer. Vi lagrar inte eller bearbetar inte informationen, vi visar bara referensen att informationen finns i dataintrånget. För varje dataintrång och möjlig identitetsstöld tillhandahåller vi tydliga åtgärder för att minska riskerna, som att byta lösenord.

Efter onboarding samlar vårt system in information som är kopplad till din offentliga identitet och kontrollerar om den har exponerats i ett dataintrång eller på det offentliga Internet. Användarna får omedelbara varningar om personlig information exponeras.

Bitdefender övervakar endast din e-postadress. Logga in på Bitdefender-portalen för att se om du kan lägga till ytterligare information för övervakningsändamål.

BITDEFENDER DIGITAL IDENTITY PROTECTION GER DIG VERKTYG OCH RESURSER FÖR ATT SKYDDA DIG FRÅN OCH ÅTERSTÄLLA FRÅN IDENTITETSSTÖLD, MEN ICKE DESTO MINDRE KAN INGEN IDENTITET VARA HELT SÄKER.

Den information du tillhandahåller krävs för att verifiera din identitet, debitera dig de överenskomna avgifterna för våra tjänster och för att fullgöra vår skyldighet att tillhandahålla våra tjänster till dig. Bitdefenders integritetspolicy beskriver hur Bitdefender (eller andra som agerar för vår räkning) samlar in, använder och delar information om dig i samband med din användning av Bitdefender Digital Identity Protection, och det är ditt ansvar att granska vår integritetspolicy innan du godkänner detta avtal eller innan du använder våra tjänster.

Med förbehåll för andra begränsningar och uttalanden som tillhandahålls ska du inte heller använda informationen som tillhandahålls av Bitdefender Digital Identity Protection för att avgöra om någon är berättigad till (a) kredit eller försäkring för personliga, familje- eller hushållsändamål, (b) anställning eller (c) en statlig licens eller förmån eller (d) något annat syfte som regleras av Fair Credit Reporting Act (FCRA) och (e), du samtycker uttryckligen till att inte använda data som hämtats från Bitdefender Digital Identity Protection för att direkt rikta och/eller erbjuda dina varor/tjänster till personer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien.

4.4. Identity Theft Protection-funktionalitet ("ITP").

Det ger löpande övervakning, snabba varningar och återställningstjänster som hjälper till att skydda mot identitetsstöld.

Bitdefender ITP ingår i Bitdefender-lösningen, som en tillgänglig tjänst, som omfattas av särskilda villkor och har sin egen sekretesspolicy. När du förvärvar Bitdefender Identity Theft Protection, efter aktivering i Bitdefender Central, är din prenumeration delvis aktiverad (du kommer att få 24/7 support och Full White Glove Identity Theft Restoration), men ITP:s fulla funktionalitet erhålls endast genom korrekt registrering, enligt de indikationer du kommer att få i Bitdefender Central.  Funktionen IDENTITY THEFT PROTECTION är en programvara från tredje part ("IdentityForce – ett TransUnion-varumärke") och den licensieras till dig enligt respektive tredjepartslicens som nämns här: https://bitdefender.identityforce.com/terms-of-use. Genom att acceptera detta Avtal samtycker Du således till att acceptera och följa de särskilda villkoren för IDENTITY THEFT PROTECTION samt respektive integritetspolicy: https://bitdefender.identityforce.com/privacy.

Om du har några frågor om Identity Theft Protection eller tillhörande supportfrågor kontaktar du TransUnion direkt, eftersom alla supporttjänster för ITP tillhandahålls av TransUnion: Telefon: 800-399-0710, E-post: bitdefender@identityforce.com.

Observera att ovanstående villkor är tillägg till villkoren som fastställs i detta avtal för Bitdefender-lösningen.

4.5. Scamio-funktionen kombinerar AI (LLM) med Bitdefenders algoritmer för hotdetektering för att tillhandahålla en chatbot som du kan använda för att be om information om en potentiell bluff, om Bitdefenders lösning eller om potentiella säkerhetshot genom att skicka in textbeskrivningar av potentiella säkerhetshot, webbadresser, skärmdumpar eller bilder som kan innehålla information om misstänkta aktiviteter.

Bitdefender Scamio kan också ge förslag om relevanta Bitdefender-tjänster, beroende på det sammanhang du tillhandahåller, inklusive eventuell feedback som delas med Bitdefender när du använder den här tjänsten eller genom att kontakta Bitdefender Support. Bitdefender Scamio ger ett generiskt uttalande eller rekommendation på engelska baserat på den input som mottagits från dig och fattar inte automatiska beslut som skulle ge rättsliga effekter.

När du använder en gratisversion av Bitdefender Scamio måste du skapa ett Bitdefender Central-konto eller logga in på ett sådant konto för att aktivera Scamios funktionalitet.  Bitdefender Scamio är integrerat med olika plattformar för att tillhandahålla nödvändig infrastruktur för att du ska kunna komma åt chatboten antingen i en webbläsare eller på sociala medieplattformar som Facebook Messenger och WhatsApp. Därför behöver du tillgång till sådana plattformar som kräver att du har eller skapar ett giltigt konto med en sådan plattform, enligt villkoren för sådana tredjepartsleverantörer. ​

Bitdefender Scamio som aktiveras i ditt Central-konto är licensierat, inte sålt. Du har endast rätt att använda Scamio under den begränsade tid och begränsade användning som anges i dokumentationen. Bitdefender förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler rättigheter trots denna begränsning, får du endast använda Bitdefender-lösningen såsom uttryckligen tillåts i detta avtal.

Användningen av Bitdefender Scamio är begränsad till maximalt 5 (fem) bedrägerikontrollfrågor varje dag (en fråga för eller en uppladdning av en bild till Scamio kommer att betraktas som en bluffkontroll) såvida inte dokumentationen anger en högre gräns.

VIKTIGT MEDDELANDE: LLM är benägna att få slumpmässiga hallucinationer, vilket betyder irrelevant eller slumpmässig information som inte har någon relevans för varken input eller önskad output. Dessa hallucinationer bidrar till generering av främmande och potentiellt vilseledande innehåll när de återanvänds för uppgifter de inte uttryckligen utbildades på, därför kan Bitdefender Scamio innehålla fel när man levererar ett uttalande för en bluff. Du bör inte använda den för andra ändamål eller fatta något beslut enbart baserat på resultat från Bitdefender Scamio.

Livslängd. Med hänsyn till ovanstående förbehåller sig Bitdefender rätten att när som helst utfärda slut på livslängd och slut på support för Bitdefender Scamio utan ytterligare förfaranden eller support.

4.6 Föräldrakontroll  

Bitdefender Parental Control erbjuder digital hjälp till föräldrar och extra säkerhet på nätet för barn under 16 år.

Genom att ladda ner och installera Bitdefender Parental Control på dina barns enheter kommer du att hantera och övervaka dina barns onlineaktiviteter på ett enkelt sätt och du kommer att kunna granska deras aktiviteter med funktioner som är skräddarsydda för att främja en balanserad digital livsstil samtidigt som överanvändning och exponering för olämpligt onlineinnehåll förhindras.

Parental Control innehåller skräddarsydda funktioner som aktiveras som standard baserat på åldern på barnets profil, för att få rätt skydd för varje ålder, t.ex: Toddler (för barn i åldern 0-6 år), Kid (för barn i åldern 7-13 år) och Teen (för barn i åldern 14-16 år).

När du installerar föräldrakontroll på en enhet bekräftar och samtycker du till att du är förälder/vårdnadshavare för det minderåriga barnet och att du är ägare till respektive enhet och att du har alla rättigheter att installera den.

Du förstår och samtycker till att Parental Control inte är avsedd för övervakning av vuxna, och du bekräftar att all olaglig övervakning som du utför kan utgöra ett brott enligt din jurisdiktion.  Du bekräftar att Parental Control inte är en stalkerware, harmware, spyware, virusware mm., eftersom den inte kan installeras på en enhet eller anslutas till målenheten utan mänsklig inblandning.

Eftersom du har administrationsrättigheter för denna Bitdefender-lösning är du fullt ansvarig för att säkerställa att övervakningsaktiviteten är laglig och som sådan har du rätt att få tillgång till platsen, blockera innehållet eller applikationerna och begränsa internetåtkomsten för barnets enhet. Därför rekommenderar vi att du aktiverar föräldrakontroll endast på ditt minderåriga barns enhet eller där du har laglig rätt att göra det, baserat på tillämplig lag. Vi rekommenderar inte att Parental Control aktiveras på enheter som används av personer som är över 16 år, utan deras godkännande i förväg, eller i övrigt under omständigheter där användning av Parental Control är olaglig.

Där denna Bitdefender-lösning för föräldrakontroll är installerad och en aktiv profil är associerad med enheten, kan Bitdefender samla in, uteslutande i syfte att tillhandahålla föräldrakontrolltjänster, inklusive för visning i förälderns konto, detaljerad information om användningen av enheten såsom: besökta webbplatser, använda applikationer och programvara och deras användningsperiod, samt den senaste geolokaliseringsinformationen. Den insamlade informationen beror på de inställningar som konfigurerats av dig, som förälder eller vårdnadshavare, i Bitdefender Central och på barnets enhet. Det enda syftet med att samla in dessa uppgifter är rapportering till dig som förälder. Du är ensam ansvarig för att övervaka deras enheter och aktiviteter.
 

Genom att acceptera detta avtal ger du ditt uttryckliga samtycke till att Bitdefender behandlar ditt barns personuppgifter avseende: profilnamn, födelsedatum och (valfritt) profilbild, onlineaktivitet och innehållsbegränsningar, den senast tillgängliga exakta platsen (om aktiverad) i enlighet med sekretesspolicyn, kapitlet "Föräldrakontroll" som finns här: https: //www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy-policy-for-home-users-solutions.html
 

Vissa funktioner kan använda dark web-övervakning där, om din information hittas, Bitdefender skickar dig ett meddelande, men Bitdefender tar inte bort din information från dark web och garanterar inte riktigheten eller integriteten för informationen på dark web.

4.7 Assistentroll. Beroende på den Bitdefender-lösning som du har prenumererat på eller på annat sätt registrerat dig för att använda, kan Bitdefender tillåta dig att registreras (i) per telefon, (ii) på vår webbplats, (iii) med någon annan metod som vi uttryckligen tillåter, eller (iv) av en tredje part som är auktoriserad att ta emot för vår räkning eller tillhandahålla dina personuppgifter för att registrera dig för din räkning. Tillämplig Bitdefender-lösning kan nås och användas av eller på uppdrag av föräldrar, svärföräldrar, make/maka/sambo och/eller minderåriga barn (för vilka du är förmyndare eller förälder), anställda eller entreprenörer och som kanske inte bor tillsammans med dig.

Om du anmäler en förälder eller senior, minderårig eller barn som deras förmyndare, make/maka eller sambo eller till och med som anställd eller uppdragstagare, är du ansvarig för att informationen är korrekt och att den är aktuell. Vidare godkänner du att du är vederbörligen bemyndigad att tillhandahålla oss deras personuppgifter och att du är vederbörligen bemyndigad av dem att övervaka deras konton för deras räkning. När du har slutfört registreringsprocessen och betalat eventuella avgifter blir du berättigad att ta emot den Bitdefender-lösning som du och de användare som du har registrerat dig för. Du samtycker vidare till att du agerar på uppdrag av dem som du har registrerat och uttryckligen samtycker till detta avtal för deras räkning.

Vissa Bitdefender-lösningar kan inkludera möjligheten att ta emot SMS, e-post, push-meddelanden och andra meddelanden och möjligheten att få tillgång till de tjänster som du har registrerat dig för genom en mobilapplikation och du kan behöva ge tillstånd för Bitdefender att kontakta dig, inklusive dina användare, via SMS, e-post, push-meddelanden eller automatiserade telefoninspelningar för att fullgöra tjänsten. För att registrera dig måste du förse oss med viss information, däribland ditt namn, mobilnummer och e-postadress, och du måste också skapa ett användarnamn och lösenord.

För webbskyddsfunktioner godkänner du att den här tjänsten kan komma åt din webb, e-postleverantörer som stöds, t.ex. Gmail, Outlook, för att skanna innehållet i brevlådan (inkommande e-post) och tillhandahålla ett säkerhetsutlåtande för att förhindra att användaren får åtkomst till farliga och annat kontoinnehåll från tredje part för att säkerställa att du kan söka och använda webben med förtroende.

För vissa funktioner kan Bitdefender övervaka dina konton på populära webbplatser för sociala medier och meddela dig om misstänkt aktivitet eller potentiellt skadliga länkar. Den övervakar inte chatt eller direktmeddelanden.
 

Apple App Store Ytterligare licensvillkor. Om Bitdefender-lösningen tillhandahålls till dig via Apple Inc. (Apple Inc. tillsammans med alla dess dotterbolag, "Apple") App Store, gäller följande villkor för dig utöver alla andra villkor som anges häri:

(a) Apple är inte ansvarig för Bitdefender-lösningen och har ingen skyldighet att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster avseende Bitdefender-lösningen

(b) Om Bitdefender-lösningen inte överensstämmer med någon tillämplig garanti, kan du meddela Apple, och Apple kommer att återbetala inköpspriset för Bitdefender-lösningen (om något). Med undantag för det föregående, och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har Apple inte någon annan garantiskyldighet överhuvudtaget med avseende på Bitdefender-lösningen, och alla andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till bristande överensstämmelse med någon garanti regleras av detta avtal.

(c) Alla anspråk i samband med Bitdefender-lösningen som rör produktansvar, underlåtenhet att följa tillämpliga lagar och förordningar eller anspråk enligt konsumentskyddslagstiftning eller liknande lagstiftning regleras av detta avtal, och Apple ansvarar inte för sådana anspråk.

(d) Eventuella anspråk från tredje part att Bitdefender-lösningen eller om ditt innehav och din användning av Bitdefender-lösningen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter regleras av detta avtal, och Apple ansvarar inte för utredning, försvar, förlikning och ansvarsfrihet för sådana anspråk på intrång i immateriella rättigheter.

(e) Apple ska vara tredje parts förmånstagare till detta Avtal och när du har accepterat detta Avtal har Apple rätt (och anses ha accepterat rätten) att genomdriva detta Avtal mot dig.
 

5. Policy för rättvis användning

5.1. Du får inte använda Bitdefender-lösningen på något sätt som bryter mot detta avtal, inklusive men inte begränsat till användning som är förbjuden enligt lag, förordning, myndighetsbeslut eller dekret, eller någon användning som kränker andras rättigheter. Du medger och garanterar oss att du kommer att använda Bitdefender-lösningen (och all information däri) för att skydda mot eller förhindra bedrägeri, obehörig åtkomst till dina data, fordringar eller andra skyldigheter, och inte i något annat syfte.

5.2. För att undvika tvivel ska du inte att använda någon information som tillhandahålls av Bitdefender-lösningen för att:  (a) överföra eller ladda upp data om du inte har rätt att göra det, (b) överföra eller ladda upp data som är förolämpande, hotande, kränkande, olaglig eller uppmuntrar till brott, (c) avsiktligt överföra eller ladda upp programvaruvirus, skadlig programvara, spionprogram eller annan kod, fil eller program som är utformat för att avbryta förstöra eller begränsa funktionaliteten hos datorprogramvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning, (d) på annat sätt störa användningen eller driften av Bitdefender-lösningen, eller (e) använda Bitdefender-lösningen i utvecklingen, direkt eller indirekt, av någon lösning, produkt, programvara eller tjänst som erbjuder funktioner som väsentligen liknar eller konkurrerar med Bitdefender Solution.

5.3. Ärlig användningspolicy. Följande är en icke-allomfattande lista över användningsområden som inte anses som ärlig användning: i) Använda prenumerationer för telemarketing eller tjänster som erbjuds till tredje parter för att generera inkomst åt dig själv eller andra; ii) Vidaresälja eller dela prenumerationsaktiveringskoder till andra användare (detta kan leda till brott mot en parts integritetsrättigheter);

5.4. Andra rutiner kan vara relevanta för att avgöra ärlig användning, därför förbehåller sig Bitdefender rätten att ta med eventuell olaglig, förbjuden, onormal eller ovanlig aktivitet i beräkningen vid beslutsfattandet. Bitdefender kan välja att avsluta eller dra in relationen till dig och din användning av alla Bitdefender-lösningar omedelbart om de fastställer att du använder lösningen på ett sätt strider mot praxis för ärlig användning.
 

6. Gratis-, prov- eller betaabonnemang

6.1. Om du är en gratis-, utvärderings- eller betaanvändare får du använder Bitdefender Solution för utvärdering eller i testsyften i en icke-produktionsmiljö under trettio (30) dagar från det datum då du laddade ner Bitdefender Solution ("utvärderingsperioden"). Under en utvärderings- eller betaperiod kan du få webb- eller e-postbaserad teknisk support i det land där du befinner dig och uppdateringar, om tillämpligt, utan någon garanti eller säkerhet av något slag.

VILLKOREN I DET HÄR AVSNITTEN GÄLLER I STÄLLET FÖR AVSNITTSGARANTIER MED AVSEENDE PÅ ALLA GRATIS-/UTVÄRDERINGS- OCH BETALÖSNINGAR.

I DEN FULLASTE UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLS BITDEFENDER SOLUTION SOM ANVÄNDS UTAN KOSTNAD, FÖR UTVÄRDERING ELLER BETATEST I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG.

DEN KOSTNADSFRIA, TEST- ELLER BETALÖSNINGEN NEDAN TROS INNEHÅLLA FEL OCH ETT PRIMÄRT SYFTE MED DENNA BETATESTNING ÄR ATT FÅ FEEDBACK OM PROGRAMVARANS OCH TJÄNSTERNAS PRESTANDA OCH IDENTIFIERING AV DEFEKTER. DU REKOMMENDERAS ATT SKYDDA VIKTIGA UPPGIFTER, ATT VARA FÖRSIKTIG OCH ATT INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖRLITA DIG PÅ ATT PROGRAMVARAN OCH/ELLER MEDFÖLJANDE MATERIAL FUNGERAR KORREKT.

DÄR JURIDISKT ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS GENOM DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL, MEN KAN BEGRÄNSAS, SKA BITDEFENDERS ANSVAR OCH DESS LEVERANTÖRERS/LICENSGIVARES/ÅTERFÖRSÄLJARES ANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL RELATERAT TILL BITDEFENDERS LÖSNING, BEGRÄNSAS TILL SAMMANLAGT TIO DOLLAR (10,00 USD) ELLER MOTSVARANDE BELOPP I LOKAL VALUTA

6.2. Din rätt att använda Bitdefender-lösningen upphör när gratis-, prov-, utvärderings- eller testperioden upphör eller om du bryter mot något av villkoren i detta avtal. Vid avslutad provperiod måste du ta bort eller förstöra alla kopior av Bitdefender-lösningen och dokumentationen samt sluta använda tjänsten. Dina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal fortsätter att gälla efter utgången av provperioden.
 

7. Rätt att använda Bitdefender-lösning. Giltighet. Betalningsvillkor. Automatisk förnyelse.  

7.1. Du garanteras en icke-exklusiv. personlig, återkallningsbar, icke-överförbar rätt att använda Bitdefender Solution på den enhet för vilken den tillhandahålls som du äger eller kontrollerar, enligt alla tjänstvillkor, användningsregler eller andra villkor som tillhandahålls av tredje parter (definieras nedan).

Du har vissa rättigheter att använda Bitdefender-lösningen under prenumerationsperioden, som börjar det datum du köpte/först registrerade (beroende på försäljningskanal) din Bitdefender-lösning på ditt konto, oavsett antal kopior du är behörig att använda och varar under den period som anges i dokumentationen eller tillämplig transaktionsdokumentation från Bitdefender-distributören eller återförsäljaren du köpte Bitdefender-lösningen av.

Alla dina prenumerationer förnyas automatiskt för perioder som är lika långa som din initiala prenumerationsperiod och du debiteras till våra då aktuella priser om du inte säger upp prenumerationen via Bitdefender Central-kontot före nästa planerade faktureringsdatum eller via e-post till: cancel@bitdefender.com.  Vår prissättning, inklusive eventuella förnyelsepriser, kan komma att ändras och vi kommer att meddela dig i förväg.

7.2. Automatisk förnyelse. Du samtycker till att tillåta Bitdefender att direkt eller via sina leverantörer automatiskt förnya din prenumeration på Bitdefender Solution genom att debitera ett giltigt kreditkort som du tillhandahållit.Genom att tillhandahålla betalningsinformation ger du behörighet att debitera din kortinformation, via den behöriga leverantören för de prenumerationsavgifter som är kopplade till den Bitdefender Solution som du registrerar dig för.

Din prenumeration förnyas automatiskt före utgången av perioden och varje årsdag därefter mot en avgift till Bitdefenders då gällande pris och eventuella tillämpliga skatter, exklusive kampanj- och rabattpriser som erbjuds vid förnyelsetidpunkten. Du samtycker till att förse betalningsleverantören med aktuell, fullständig och korrekt information för ditt faktureringskonto. Du måste omedelbart uppdatera all information för att hålla ditt faktureringskonto aktuellt, fullständigt och korrekt (till exempel, men inte begränsat till, en ändring av faktureringsadress, kreditkortsnummer eller kreditkorts utgångsdatum), och du måste omedelbart meddela om ditt kreditkort spärras (till exempel, men inte begränsat till, för förlust eller stöld). Om du inte tillhandahåller någon av ovanstående information samtycker du till att Bitdefender genom sina betalningsleverantörer kan fortsätta att debitera dig för varje prenumeration som förnyas automatiskt om du inte informerar om att inte förnya din prenumeration på Bitdefender-lösningen innan din prenumeration på Bitdefender-lösningen löper ut och informerar dem om din önskan att inte ha en sådan prenumeration automatiskt förnyad. Detta avtal upphör automatiskt att gälla om du inte uppfyller någon av de begränsningar eller andra krav som beskrivs häri. Du bekräftar att din prenumeration har funktioner för återkommande betalningar och du accepterar ansvar för alla återkommande betalningsförpliktelser innan du eller Bitdefender säger upp din prenumeration. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priserna för alla Bitdefender-lösningar. Eventuella prisändringar träder i kraft vid nästa förnyelsedatum för prenumerationen och vi kommer att meddela dig i förväg.

 Bitdefender-lösningen kan automatiskt inaktiveras vid prenumerationsperiodens slut, om du inaktiverar automatisk förnyelse, och du har inte rätt att få några funktions- eller innehållsuppgraderingar till Bitdefender-lösningen.

Vid avslutande eller upphörande av detta avtal måste du sluta använda Bitdefender Solution och förstöra alla kopior av Bitdefender och dokumentationen.

Bitdefender genom sina leverantörer förbehåller sig rätten att verifiera kredit- eller betalkortsbetalningar innan du slutför ditt prenumerationsköp och att (i) erhålla och fortsätta använda uppdaterad kreditkortsinformation elektroniskt, i tillämpliga fall, från kortmärkena, (ii) försöka igen misslyckade betalningar för att slutföra transaktioner, inklusive men inte begränsat till att försöka igen misslyckade kort med förlängda utgångsdatum och, (iii) ändra eller ändra auktoriserade tredje parter för att hjälpa till med betalningshantering. Du är personligen ansvarig för alla tillämpliga statliga, federala eller andra skatter som kan vara förknippade med ditt köp av Bitdefender-lösningen och beroende på tillämpliga lagar förbehåller sig Bitdefender rätten att samla in alla försäljningsskatter som är tillämpliga på ditt köp.
 

8. Uppgraderingar

8.1. Om en Bitdefender-programvara betecknas som en uppgradering måste du vara prenumerant för att använda en produkt som identifieras av Bitdefender som behörig för uppgraderingen för att använda Bitdefender-lösningen. En Bitdefender-lösning som betecknas som en uppgradering ersätter och/eller kompletterar den produkt som utgör grunden för din behörighet till uppgraderingen. Du får använda den resulterande uppgraderade produkten endast i enlighet med villkoren i detta Avtal. Om Bitdefender-lösningen är en uppgradering av en komponent i ett programvarupaket som du mottagit som en Bitdefender-lösning, kan den användas och överföras endast som en del av det produktpaketet och kan inte separeras för användning för fler än det totala antalet tillåtna användare. Villkoren i detta Avtal ersätter och åsidosätter alla tidigare avtal som kan ha funnits mellan dig och Bitdefender avseende den ursprungliga produkten eller den resulterande uppgraderade produkten. Genom att använda Bitdefender-lösningen och godkänna detta avtal samtycker du till att ta emot uppdateringar och uppgraderingar av programvaran som automatiskt överförs av Bitdefender.

8.2. Viktigt meddelande. Genom att använda Bitdefenders lösning och acceptera detta avtal samtycker du till att ta emot, installera och använda alla uppdateringar och uppgraderingar av programvaran som automatiskt överförs av Bitdefender. Funktionaliteten av Bitdefender-lösningen kan endast bevaras under prenumerationsperioden om alla mottagna uppdateringar och uppgraderingar installeras omedelbart efter mottagande. I händelse av att sådana uppdateringar och uppgraderingar är föremål för separata och ytterligare prenumerationsavgifter, informerar Bitdefender dig om sådana avgifter i förväg.

8.3. Bitdefender förbehåller sig rätten att sluta med support för sina produkter eller en version av sina produkter eller avbryta sina lösningar eller produktfunktioner. Policyer för upphörande av support finns på Bitdefenders webbplats och kan läsas på följande länk: https: //www.bitdefender.com/support/bitdefender-end-of-life-policy-statement-982.html

För att undvika tvivel, för gratislicenser, provlicenser och betalösningar ska Bitdefender inte ha någon ytterligare skyldighet gentemot dig förutom att tillhandahålla ett meddelande före uppsägning. I händelse av uppsägning av detta avtal på grund av brott mot dina skyldigheter, ska Bitdefender inte ha någon skyldighet att tillhandahålla meddelande och kommer att stoppa din åtkomst till Bitdefender-lösningen omedelbart.
 

9. Uppdateringar

9.1. Genom att godkänna detta avtal bekräftar och samtycker du till att ditt system kommer att användas för att ta emot och tillhandahålla uppdateringar av lösningen via ett peer-to-peer-protokoll. Protokollet används inte för något annat än att överföra och ta emot Bitdefender-uppdateringar av signaturfiler.
 

10. Systemkrav

10.1. Det är ditt ansvar, på din bekostnad, att anskaffa, underhålla och hantera lämplig och fullt kompatibel datorutrustning (däribland, utan begränsning, en trådlös router om du avser att använda Internet-tjänsten på flera enheter, eller annan enhet som tillhandahåller trådlös anslutning) som krävs för att använda den anskaffade lösningen. Du hittar tillämpliga systemkrav på nämnda lösnings webbsida på Bitdefenders webbsida för varje specifik lösning.

10.2. Bitdefender förbehåller sig rätten att förbättra eller ändra olika funktioner i sina lösningar eller funktioner och att från tid till annan, utan extra kostnad, erbjuda migrering till de nya tillgängliga versionerna av Bitdefender-lösningarna. Dessutom kan Bitdefender efter eget gottfinnande ändra vissa funktioner i Bitdefender-lösningen, sådana ändringar kommer inte väsentligt att påverka säkerheten som erbjuds av Bitdefender. Du förstår och accepterar uttryckligen att dessa ändringar/modifieringar/migreringar kan göras ensidigt av Bitdefender, den enda skyldigheten för den senare är att meddela ändringen (inklusive genom meddelanden i appen eller i konsolen) 30 dagar i förväg.
 

11. Upphovsrätt  

11.1. Alla rättigheter, titlar och intresse för och till Bitdefender-lösningen och alla copyrighträttigheter för och till Bitdefender-lösningen (däribland, men inte begränsat till kod, bilder, foton, logotyper, animationer, video, ljud, musik, text och "applets" som ingår i Bitdefender-lösningen), medföljande tryckta material och eventuella kopior av Bitdefender-programvara ägs av Bitdefender, med medvetenheten om att rättigheter, titlar och intresse för och till viss tredjepartsprogramvara som identifierats i medföljande villkor för tredjepartslicens som publicerats på Bitdefenders webbplats ägas av sina respektive ägare.

11.2. Avseende programvaran med öppen källkod ska följande villkor gälla i den utsträckning det uttryckligen krävs enligt licenserna, villkoren för relevanta licenser (däribland särskilt licensens omfattning samt friskrivning av garantier och skyldigheter) ska gälla för respektive tredjepartsprogramvara i stället för det här prenumerationsavtalet. Sådant villkor för tredjepartslicens som hör till respektive programvara finns på plats såsom anges i programvaran.

Du verifierar att tillämplig tredje part är ensam ansvarig för sina erbjudanden och Bitdefender gör inga framställningar eller garantier angående dessa erbjudanden och godkänner ingen ansvarsskyldighet avseende dem, och om du skaffar eller använder någon av dessa tredjepartserbjudanden, styrs dessa erbjudanden och din användning av dem av eventuella licensavtal, användningsvillkor, sekretesspolicys och/eller andra villkor som krävs av den tredje parten.

11.3. Bitdefender-lösningen skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtalsbestämmelser. Därför måste du behandla Bitdefender som vilket annat upphovsrättsskyddat material som helst. Du får inte kopiera det tryckta material som medföljer Bitdefender. Du måste producera och inkludera alla upphovsrättsmeddelanden i sin ursprungliga form för alla kopior som skapas, oavsett media eller form där Bitdefender finns. Du får inte bakåtkompilera, av-/omkompilera, nedmontera, skapa härledda verk, ändra, översätta eller göra något försök att omkonstruera eller utforska källkoden för Bitdefender-lösningen eller underliggande idéer, algoritmer, filformat, programmering eller funktionalitet av Bitdefender-lösmningen, om inte annat tillåts enligt lokal lagstiftning som är tillämplig för dig. Du får inte tillåta tredje part att dra nytta av Bitdefenders lösning. Du får inte ta bort några äganderättsmeddelanden eller etiketter på Bitdefender eller dess lagliga ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen fastställs härunder är förbehållna Bitdefender.
 

PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD TILLHANDAHÅLLS AV BITDEFENDER "I BEFINTLIGT SKICK, MED ALLA FEL, SOM TILLGÄNGLIGT" UTAN (OCH BITDEFENDER FRÅNSÄGER SIG SPECIFIKT) NÅGON GARANTI, VILLKOR ELLER GARANTI (UTTRYCKT, UNDERFÖRSTÅDD ELLER PÅ ANNAT SÄTT) AV NÅGOT SLAG ELLER NATUR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIN FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, TITEL OCH/ELLER ICKE-INTRÅNG. OAKTAT VAD SOM SÄGS OM MOTSATSEN I DETTA AVTAL, NÄR DET GÄLLER ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD, SKA BITDEFENDER INTE HA NÅGOT ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT HUR DE ORSAKATS OCH/ELLER PÅ ANNAT SÄTT BASERADE PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, VARE SIG I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARA MED ÖPPEN KÄLLKOD, ÄVEN OM DU ELLER BITDEFENDER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

11.4 Funktioner från tredje part. Bitdefender-lösningen kan innehålla egenskaper eller funktioner från tredje part, däribland åtkomst via en tredje parts API eller kan ge dig åtkomst till innehåll på en tredje parts webbplats. Sådana egenskaper, funktioner eller innehåll kan omfattas av tredje parts användarvillkor och integritetspolicy. Du bekräftar att du är ensam ansvarig och tar på dig alla risker som uppstår från din användning av tredje parts resurser som du får tillgång till via vår Bitdefender-lösning.
 

12. Återkoppling  

12.1. Det är uttryckligen förstått, erkänt och överenskommet att du, oavsett om du formellt uppmanas att göra det eller inte, ska tillhandahålla Bitdefender rimliga förslag, kommentarer, vittnesmål och återkoppling avseende Bitdefender-lösningen, inklusive men inte begränsat till användbarhet, felrapporter och testresultat, med avseende på testning av Bitdefender-lösningen (kollektivt, "Återkoppling"). Om du tillhandahåller sådan feedback till Bitdefender, ska du bevilja Bitdefender följande världsomspännande, exklusiva, oupphörliga, oåterkalleliga, royaltyfria, fullt betalda rättigheter: (i) att göra, använda, kopiera, ändra, sälja, distribuera, underlicensiera och skapa härledda verk av denna feedback som en del av en Bitdefender-lösning, teknik, tjänst, specifikation eller annan dokumentation (enskilt och tillsammans, "Bitdefender-lösningar"); (ii) att offentligt föreställa eller visa, importera, sända, överföra, distribuera, licensiera, erbjuda till försäljning och sälja, hyra ut, leasa eller låna ut kopior av feedbacken (och härledda verk därav) som en del av en Bitdefender-lösning; (iii) att underlicensiera till tredje parter föregående rättigheter, däribland rätten att underlicensiera till ytterligare tredje parter; och (iv) underlicensiera till tredje parter alla anspråk på patent ägda eller licensierad av dig som nödvändigtvis överträds av en tredjepartsprodukt/lösning, teknik eller tjänst som använder, gränsar till, fungerar tillsammans med eller kommunicerar med den feedback eller del därav som är införlivad i en Bitdefender-lösning, teknik eller tjänst. Vidare garanterar du att din feedback inte är föremål för några licensvillkor som skulle syfta till att kräva att Bitdefender uppfyller några ytterligare skyldigheter med avseende på Bitdefender-lösningar som innehåller någon feedback och du kommer inte att tillhandahålla en feedback som du vet är falsk, felaktig eller vilseledande och/eller rimligen kan anses vara ärekränkande, förtal, hatisk, stötande, olagligt hotande eller olagligt trakasserande för någon eller som gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter eller andra äganderätter eller rättigheter till publicitet eller integritet eller bryter mot någon tillämplig lag, stadga, förordning eller föreskrift; eller som innehåller information som refererar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation, telefonnummer eller annan personligt identifierbar information för någon och som innehåller potentiellt skadliga datorprogram eller filer.
 

13. Teknisk support

13.1. Vissa tekniska supportfunktioner som anges i standardvillkoren för teknisk support som publiceras av Bitdefender på dess webbplatser kommer att erbjudas av Bitdefender under prenumerationsperioden för Bitdefender-lösningen och kan inkludera livechatt med en teknisk supportkonsult och/eller hjälp från en teknisk supportkonsult via fjärråtkomst till enhet. Om sådana funktioner erbjuds och du väljer att få tillgång till sådan teknisk support, ska den styras av följande villkor: All sådan teknisk support ska tillhandahållas enligt Bitdefenders eget gottfinnande utan någon garanti eller garanti av något slag. Det är helt och hållet ditt ansvar att genomföra en säkerhetskopiering av alla dina befintliga data och program innan du får någon teknisk support. Vid tillhandahållandet av den tekniska supporten kan Bitdefender bestämma att det tekniska problemet är utanför omfattningen av den tekniska supporten. Bitdefender förbehåller sig rätten att vägra, avbryta eller avsluta teknisk support efter eget gottfinnande.

13.2. Bitdefender förbehåller sig rätten att sluta stödja sina lösningar eller en version av sina lösningar, eller upphöra med sina lösningar eller lösningsfunktioner. Policyer för supportupphörande publiceras på Bitdefenders webbplats och kan nås på följande länk: https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/9048/.
 

14. Garantier och friskrivningsklausuler

14.1. Bitdefender upprätthåller den materiella användbarheten hos Bitdefender-produkten under prenumerationsperioden genom regelbundna uppdateringar och uppgraderingar i huvudsak i enlighet med dokumentationen. Bitdefender garanterar att mediet som Bitdefender distribueras på är fritt från defekter under en period av trettio dagar från det datum då Bitdefender levererades till dig. Din enda ersättning för brott mot denna garanti är att Bitdefender, efter eget val, kan ersätta det defekta mediet vid mottagande av det skadade mediet eller återbetala de pengar du betalat för Bitdefender.

14.2. Garantin gäller inte om (i)  Bitdefender-lösningen inte har använts i enlighet med villkoren i detta avtal och dokumentationen, (ii) problemet har orsakats av att du inte tillämpar uppdateringar, uppgraderingar eller någon annan åtgärd eller instruktion som rekommenderas av Bitdefender, (iii) problemet beror på någon orsak utanför Bitdefenders rimliga kontroll, (iv) i händelse av att Bitdefender-lösningen misslyckas eller beror på felaktig installation eller modifiering, ändring eller tillägg därtill, eller något problem eller fel i operativsystemprogramvaran som programvaran är installerad med och är utformad för att fungera, (v) om något problem eller fel i Bitdefender-lösningen har orsakats av felaktig användning, felaktig tillämpning eller felkonfiguration, eller användning av Bitdefender-lösningen med andra program eller tjänster som har liknande funktioner eller funktioner som är oförenliga med Bitdefender-lösningen, (vi) om Bitdefender-lösningen licensieras eller används som någon utvärderings-, beta- eller testversion eller version för vilken Bitdefender inte tar ut någon royalty eller licensavgift, eller (vii) om Bitdefender får inte meddelande om bristande överensstämmelse inom tillämplig garantiperiod.

14.3. Inga garantier ges för någon kostnadsfri utvärderings-, beta- eller testversion. BITDEFENDER-LÖSNINGEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL GÖR BITDEFENDER OCH DESS TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER OCH DERAS DATALEVERANTÖRER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNA OCH BITDEFENDER FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ REKOMMENDATIONER ELLER RÅD ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM ERHÅLLS AV DIG FRÅN BITDEFENDER-LÖSNINGEN.  DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT BITDEFENDER HÄRMED UTTRYCKLIGEN AVSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA  GARANTIER OCH VILLKOR, DÄRIBLAND, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, SKADOR FÖR FÖRLUST AV GOODWILL, ARBETSSTOPP, FÖRLUST AV DATA, FALSKA POSITIVA ELLER FALSKA NEGATIVA, ENHETSFEL ELLER FUNKTIONSFEL, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL, ICKE-INBLANDNING, AKTUALITET, FULLSTÄNDIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER RIKTIGHET AV DATA, TILLFÖRLITLIGHET ELLER RIKTIGHET I INFORMATIONSINNEHÅLL, SYSTEMINTEGRATION OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER GENOM FILTRERING, INAKTIVERING ELLER BORTTAGNING AV SÅDAN TREDJEPARTS PROGRAMVARA, SPIONPROGRAM, ANNONSPROGRAM, COOKIES, E-POSTMEDDELANDEN, DOKUMENT, ANNONSER OCH LIKNANDE, INTE HELLER KOMMER PROGRAMVARAN ATT UPPTÄCKA NÅGRA ELLER ALLA HOT MOT SÄKERHET ELLER SKADLIG KOD ELLER ANVÄNDNING AV BITDEFENDER-LÖSNINGAR, PRODUKTER, PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER, FUNKTIONER, FÖRBÄTTRINGAR, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT RELATERAT TILL DETTA, ELLER NÅGOT ANNAT MATERIAL (MATERIELLT ELLER IMMATERIELLT) ELLER ATT TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR SOM TILLHANDAHÅLLS AV BITDEFENDER SÄKERSTÄLLER ATT DITT NÄTVERK, MOLN ELLER ENDPOINTS ELLER ANDRA SYSTEM OCH ENHETER ÄR FRIA FRÅN ALLA VIRUS ELLER ANNAT SKADLIGT ELLER OÖNSKAT INNEHÅLL ELLER SÄKERT FRÅN INTRÅNG ELLER ANDRA SÄKERHETSATTACKER/BEDRÄGERIER/ÖVERTRÄDELSER ELLER OM DET UPPSTÅR GENOM FÖRFATTNING, LAG, HANDELSMETOD, SED OCH PRAXIS ELLER HANDELSANVÄNDNING OCH KOMMER INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER ORSAKATS HELT ELLER DELVIS GENOM ANVÄNDNING AV BITDEFENDER-LÖSNINGEN ELLER DATA DÄRI.

14.4. BITDEFENDER-LÖSNINGEN ÄR INTE FELTOLERANT OCH ÄR INTE UTFORMAD ELLER AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I NÅGON RISKFYLLD MILJÖ, SOM KRÄVER FELSÄKER PRESTANDA ELLER DRIFT. BITDEFENDER-LÖSNINGEN ÄR INTE KONSTRUERAD OCH CERTIFIERAD FÖR ANVÄNDNING VID DRIFT AV FLYGPLANSNAVIGERING, KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEM, VAPENSYSTEM, DIREKTA ELLER INDIREKTA LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM, FLYGTRAFIKLEDNING ELLER NÅGON TILLÄMPNING ELLER INSTALLATION DÄR FEL KAN LEDA TILL DÖDSFALL, ALLVARLIG FYSISK SKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM.

14.5. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR KORREKT SÄKERHETSKOPIERING AV ALLA DATA OCH DU SKA VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA SÅDANA DATA. BITDEFENDER ANSVARAR INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖR DATA SOM FÖRLORAS ELLER BLIR KORRUPTA.
 

15. Ansvarsbegränsning

15.1. DET HÄR AVSNITTET FASTSLÅR BITDEFENDER HELA ANSVARSSKYLDIGHET OCH DIN ENDA OCH UTESLUTANDE ERSÄTTNING FÖR ÖVERTRÄDELSE- OCH FELANVÄNDNINGSANSPRÅK.

15.2. BITDEFENDER SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, DATA ELLER DATAANVÄNDNING ELLER SKADOR SOM RIMLIGEN KUNDE FÖRUTSES AV BÅDA PARTER MEN SOM KUNDE HA FÖRHINDRATS, TILL EXEMPEL FÖRLUSTER ORSAKADE AV VIRUS, SKADLIG KOD ELLER ANDRA SKADLIGA PROGRAM, ELLER FÖRLUST AV ELLER SKADA FÖR FÖRETAGSDATA. BITDEFENDERS MAXIMALA ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER DIN BESTÄLLNING, OAVSETT OM DET ÄR I KONTRAKT ELLER SKADESTÅND, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA BEGRÄNSAS TILL DE AVGIFTER DU BETALAT TILL BITDEFENDER FÖR DEN BRISTFÄLLIGA BITDEFENDER-LÖSNINGEN ELLER TJÄNSTERNA ENLIGT DETTA AVTAL SOM ANGES I DIN BESTÄLLNING. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

15.3. BITDEFENDERS ANSVAR SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET INKÖPSPRIS SOM ERHÅLLITS FÖR BITDEFENDER-LÖSNINGEN SOM GER UPPHOV TILL ETT SÅDANT KRAV UNDER DE TOLV (12) MÅNADERNA OMEDELBART FÖRE DEN HÄNDELSE ELLER OMSTÄNDIGHET SOM FÖRST GAV UPPHOV TILL ETT KRAV.

15.4. BITDEFENDER BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER INTE SITT ANSVAR FÖR (i) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA ORSAKAD AV OCH DIREKT HÄNFÖRLIG TILL BITDEFENDERS GROVA VÅRDSLÖSHET, (ii) BEDRÄGLIG FELAKTIG FRAMSTÄLLNING ELLER (iii) NÅGOT ANNAT ANSVAR I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANT ANSVAR INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS AV TILLÄMPLIG LAG.

15.5. Varje part erkänner och samtycker till att undantag, garantibegränsningar samt friskrivningar och undantag från och begränsningar av ansvar och/eller åtgärder i detta avtal utgör en betydande och väsentlig grund för detta avtal, återspeglar en rimlig riskfördelning mellan parterna, är rättvisa, rimliga och en grundläggande del av detta avtal och var och en har beaktats och återspeglats vid fastställandet av den hänsyn som ska tas av varje part enligt detta avtal och i beslutet av varje part för att ingå detta avtal. Parterna tillstår och är överens om att avsaknad av sådana undantag, friskrivningar, undantag och/eller begränsningar av ansvar/rättsmedel skulle bestämmelserna i detta avtal, inklusive de ekonomiska villkoren, vara väsentligt annorlunda, eller alternativt skulle detta avtal inte ha fullföljts.
 

16. Skadestånd  

16.1. Du ska ersätta, försvara och hålla Bitdefender och dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter och advokater skadeslösa från och mot alla tredjepartsanspråk, handlingar, krav, skulder, förluster, skador, domar eller förlikningar, inklusive alla rimliga advokatarvoden och kostnader relaterade till detta, direkt eller indirekt som härrör från, relaterade till, härrör från eller kan hänföras till eller baserat på, i) olagligt beteende och/eller kränkning av tredje parts rättigheter eller tillämpliga lagar och/eller (ii) ditt missbrukande av Bitdefender-lösningen.

16.2. Bitdefender ska försvara sig mot alla anspråk eller rättegångar från en tredje part (ett ”anspråk”) mot dig, baserat på deras användning av Bitdefender-lösningen i enlighet med villkoren i avtalet i den utsträckning som: (i) ett sådant anspråk hävdar att Bitdefender-lösningen bryter mot ett amerikanskt patent, kränker en upphovsrätt eller missbrukar en världsomspännande affärshemlighet eller varumärke, och kommer att ersätta och hålla dig skadeslös från och mot kostnader och skadestånd som slutgiltigt tilldelats OEM till sådan tredje part av en behörig domstol eller samtyckts till i avtal.

16.3. Ovanstående skyldighet för Bitdefender gäller inte med avseende på programvara, tjänster eller delar eller komponenter därav: (i) som inte tillhandahålls av Bitdefender, (ii) används på ett sätt som inte uttryckligen godkänts av detta avtal eller den medföljande dokumentationen (iii) gjorts i enlighet med dina specifikationer, (iv) modifierats av någon annan än Bitdefender, om den påstådda överträdelsen avser sådan ändring, (v) kombinerats med andra lösningar, produkter, processer eller material där påstådd överträdelse inte skulle föreligga utan en sådan kombination, (vi) för en utvärderings-, beta- eller testversion eller (vii) där du fortsätter den påstådda intrångsaktiviteten efter att ha underrättats om detta och försetts med ändringar som skulle ha undvikit den påstådda överträdelsen.

16.4. Om Bitdefender-lösningen bedöms av en behörig domstol utgöra ett intrång i tredje parts rättigheter avseende patent, varumärke eller upphovsrätt ska Bitdefender, efter eget val, göra något av följande: (i) införskaffa rätt till fortsatt användning, (ii) ändra Bitdefender-lösningen så att användningen blir icke-intrång, (iii) ersätta Bitdefender-lösningen med liknande lösningar eller produkter i funktionalitet och prestanda, (iv) om inget av ovanstående alternativ rimligen är tillgängligt för Bitdefender, ska Bitdefender återbetala den proportionellt outnyttjade delen av de avgifter som betalats för Bitdefender-lösningen.

16.5. Parterna kan begära gottgörelse enligt denna bestämmelse, förutsatt att de (a) meddelar detta inom tio (10) dagar efter det att ett krav har framställts eller ett förfarande har inletts mot den skadeslösa parten; (b) ger den skadeslösa parten ensam kontroll över försvaret och förlikningen (förutsatt att en förlikning befriar den skadeslösa parten från allt ansvar i ärendet); (c) tillhandahåller all tillgänglig information och skälig assistans; och (d) inte tidigare har förlikats med ett sådant krav.

16.6. Begränsning av ansvarsskyldighet enligt tysk och österrikisk lag. Avseende prenumerationer som köps av konsumenter som bor i Tyskland eller Österrike, gäller följande ansvarsskyldighet i stället: Bitdefender ska hållas ansvariga endast enligt följande omständigheter, oavsett laglig grund: (a) Om en av dess juridiska representanter eller chefer eller andra ställföreträdare har agerat avsiktligt eller grovt oaktsamt; (b) I händelse av ett klandervärt brott mot en viktig avtalsenlig skyldighet; uttrycket "viktig avtalsenlig skyldighet" beskriver en skyldighet i teorin, uppfyllandet som är en nödvändig förutsättning för implementering av Bitdefenders skyldigheter och som är en skyldighet på vars uppfyllande den respektive andra parten kan förlita sig som en generell regel. I händelse av ett mindre avsiktligt brott, är Bitdefenders ansvarsskyldighet för ekonomiska förluster eller skador på egendom begränsat till det belopp som är den typiskt förutsägbara förlusten. Föregående begränsningar i ansvarsskyldighet gäller inte fall av obligatorisk lagstadgad ansvarsskyldighet, särskilt ansvarsskyldighet enligt produktansvarslag, ansvarsskyldighet för en garanti som har antagits och ansvarsskyldighet för avsiktlig eller negligerande skada på liv, lem eller hälsa.

16.7. Eventuell lagstadgad rätt att avsluta detta avtal på grund av klandervärt brott av Bitdefender skall inte påverkas.
 

17. Medgivande till elektronisk kommunikation  

17.1. Bitdefender kan skicka dig rättsliga meddelanden eller andra meddelanden och instruktioner om programvaran och dess underhåll eller om vår användning av den information du ger oss ("kommunikation"). Bitdefender kommer att skicka meddelanden via produkten eller via e-post till den primära användarens e-postadress, eller lägger ut meddelanden på webbplatser. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att få all kommunikation endast via dessa elektroniska hjälpmedel och att du bekräftar och påvisar att du kan komma åt meddelanden på webbplatser.
 

18. Teknik för datainsamling  

18.1. Bitdefender informerar dig att i vissa program eller lösningar kan de använda datainsamlingsteknik för att samla in teknisk information (däribland misstänkta filer), för att förbättra produkterna, för att tillhandahålla tillhörande service, för att anpassa dem och för att förhindra olicensierat eller olaglig användning av produkten eller skador som kommer från de skadliga produkterna.

18.2. All information om hur personuppgifter bearbetas under användningen av Bitdefender-lösningen och tjänster specificeras i Bitdefenders sekretesspolicy. Genom att godkänna detta avtal godkänner du att dina personuppgifter samlas in enligt sekretesspolicyn som är publicerad på: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html.

18.3. Genom att acceptera detta avtal bekräftar och godkänner du att säkerhetstekniken som används kan skanna trafiken i ett opersonligt läge för att upptäcka skadlig kod och för att förhindra skador till följd av skadlig kod och program. Du bekräftar och accepterar att Bitdefender kan tillhandahålla uppdateringar eller tillägg till programmet eller produkten som automatiskt laddas ner till din enhet. Genom att acceptera detta avtal bekräftar och godkänner du att i vissa/begränsade fall kan Bitdefender-lösningen, som en del av dess funktionalitet, ladda upp misstänkta filer eller segment av filer till Bitdefenders servrar i det uttryckliga syftet att skanna. Denna proaktiva åtgärd vidtas för att förbättra lösningens detekteringsförmåga, förbättra den övergripande prestandan och säkerställa systemets stabilitet. Bitdefender åtar sig att säkerställa integriteten och säkerheten för personuppgifter under denna process, i strikt överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd.

18.4. Förutom registreringsinformation till Bitdefender-lösningen, måste Bitdefender bearbeta och lagra viss information om ditt nätverk och utrustning för att tillhandahålla underhåll och tillhörande supporttjänster. För att förbättra sina produkter kan Bitdefender även ladda upp information med jämna mellanrum från installerad Bitdefender-lösning om produktanvändning, upptäckt skadlig kod eller potentiellt oönskade filer och använda tjänsttrafik för att förbättra sina databaser och sin heuristik. Du godkänner att Bitdefender kan (i) använda uppladdade data från installerad Bitdefender-lösning för att förbättra produkter och tjänster; (ii) använda uppladdade data för analys eller rapporteringssyften endast om sådan användning inte identifierar dig eller innehåller någon information som kan användas för en enskild person. Bitdefender förbehåller sig titel, ägarskap och alla rättigheter och intressen för all immateriella rättigheter eller produkt som resulterar från användning och analys av sådan information. Genom att använda Bitdefender-lösningen godkänner och accepterar du att Bitdefender kan samla in, lämna ut, lagra och analysera denna information för ovan nämnda syften.

För att främja medvetenhet, upptäckt och förebyggande av säkerhetsrisker på Internet kan Bitdefender dela viss anonymiserad information med forskningsorganisationer och andra leverantörer av säkerhetsprogram.

18.5. Vissa funktioner i Bitdefender-lösningar, som tillhandahålls i detta avtal, kan göra det möjligt för dig att skydda känslig information på din enhet. Du måste ange ett lösenord för att kryptera och skydda sådan information. Du är medveten om att funktionerna kan synkronisera krypterad information mellan enheter baserat på din begäran. Du kommer inte att kunna återställa den information du har krypterat om du förlorar eller glömmer lösenordet. Du är medveten om att den krypteringsnivå som kan användas av Bitdefender-lösningen bör skydda din information från den genomsnittliga enhetsanvändaren. Du bekräftar dock att krypteringen kan brytas. Du bekräftar också att information som har krypterats kanske inte är okrypterad om din hårddisk har felaktiga sektorer eller inte fungerar. Bitdefender ska inte hållas ansvariga för åtkomst till din information om du har lämnat ditt lösenord till en tredje part eller har underlåtit att använda rimliga ansträngningar för att skydda sådan information, lösenord, svar på utmanande frågor eller för användarfel.
 

19. Force Majeure  

Ingen part ska bryta avtalet i händelse av att vara oförmögen att fullfölja sina skyldigheter till följd av naturkatastrof, krig, nödsituationer, arbetsstrejk, terrordåd, betydande oanvändbarhet av Internet, oförmåga att anskaffa material eller annan orsak eller tillstånd utanför dess rimliga kontroll; förutsatt dock att om sådana orsaker varar under en period av mer än trettio (30) kalenderdagar, kan någon av parterna avsluta avtalet som påverkas av sådan force majeure efter ett skriftligt meddelande till den andra parten.
 

20. Exportkontroll.

Du måste efterleva alla tillämpliga amerikanska och internationella lagar som styr export och återexport av Bitdefenders lösningar, däribland U.S. Export Administration Regulations, samt slutanvändar-, slutanvändnings- och destinationsrestriktioner utfärdade av USA och andra regeringar. Utan att förminska från det generella i föregående: (i) du framhåller att du inte finns med på någon lista över nekade personer, overifierad lista, entitetslista, särskilt konstruerad medborgarlista, uteslutningslista eller någon annan lista publicerad av USA:s regering; och (ii) du kommer inte att använda, exportera eller återexportera Bitdefender-lösningen till områden, destinationer, företag eller individer som bryter mot USA:s och EU:s embargon eller handelssanktioner. Du ska skydda, försvara och hålla Bitdefender skadeslöst från och mot alla anspråk, krav, rättegångar eller åtgärder, och alla skador, skyldigheter, kostnader och utgifter som uppstår från ditt misslyckande med att efterleva den här skyldigheten.
 

21.Inga tredjepartsförmånstagare.

Detta avtal är avsett enbart till förmån för dig och Bitdefender och de andra företagen i Bitdefender Group och deras respektive ombud, licensgivare, representanter, leverantörer, distributörer, återförsäljare och andra affärspartners. Ingen person som inte är part i detta avtal får väcka talan enligt detta avtal i egenskap av tredjepartsförmånstagare till detta avtal.
 

22. Allmänt  

22.1. Detta avtal styrs av lagstiftning i Rumänien och av internationella upphovsrättsregler och avtal. Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för att avgöra eventuell tvist som uppstår ur detta prenumerationsavtal skall vara domstolarna i Rumänien. Inget i detta licensavtal förminskar eventuella rättigheter du kan ha enligt befintlig konsumentskyddslagstiftning eller andra tillämpliga lagar i din jurisdiktion som inte kan frångås i avtal.

22.2 Ingen grupptalan

DU OCH BITDEFENDER ÄR ÖVERENS OM ATT BÅDA PARTER KAN HA FORDRINGAR PÅ DEN ANDRA PARTEN SOM ENSKILD PERSON OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN PÅSTÅDD GRUPP- ELLER REPRESENTANTPROCESS. Dessutom, om inte både du och Bitdefender kommer överens om annat, kan domstolen inte konsolidera mer än en persons fordringar och kan inte på annat sätt styra över någon form av representerande eller grupprocess.

22.3. I händelse av ogiltighet av någon bestämmelse i detta avtal skall ogiltighet inte påverka giltigheten av återstående delar av detta avtal.

22.4. Detta avtal beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i din delstat eller ditt land. Du kan också ha rättigheter avseende den part från vilken du anskaffade  Bitdefender-lösningen. Detta avtal ändrar inte dina rättigheter eller skyldigheter enligt lagstiftningen i din delstat eller ditt land om lagstiftningen i din delstat eller ditt land inte tillåter att så sker.

22.5. Bitdefender och Bitdefenders logotyper är varumärken för Bitdefender. Alla andra varumärken som används i produkten eller tillhörande material tillhör respektive ägare. Prenumerationen upphör omedelbart utan meddelande om du bryter mot något av dess villkor. Du skall inte ha rätt till ersättning från Bitdefender eller någon återförsäljare av Bitdefender som en följd av uppsägningen. Villkoren om sekretess och restriktioner för användningen skall vara i kraft även efter en uppsägning.

22.6 Bitdefender förbehåller sig rätten att samarbeta med eventuell juridisk process och rättslig eller annan myndighetsbegäran i samband med din användning av Bitdefender-lösningen. Det innebär att Bitdefender kan tillhandahålla dokument och information relevanta för en stämning eller för en rättslig eller annan myndighetsutredning.

22.7. Bitdefender kan ändra dessa villkor när som helst och de reviderade villkoren gäller automatiskt motsvarande versioner av Bitdefender-lösningen som distribueras tillsammans med de reviderade villkoren. Om någon del av dessa villkor bedöms ogiltig eller ogenomförbar, skall det inte påverka giltigheten av resten av villkoren, som skall förbli giltiga och verkställbara.

Från tid till annan förbehåller sig Bitdefender rätten att ändra namnet på sina lösningar efter eget gottfinnande.

22.8. Detta avtal har ursprungligen framtagits på engelska. ven om Bitdefender kan tillhandahålla översatta versioner av detta avtal för din bekvämlighets skull, är det den engelska versionen av detta avtal som är den styrande versionen av detta avtal i händelse av konflikt eller avvikelse. Eventuella uppdateringar av detta dokument finns tillgängliga på https://www.bitdefender.com/site/view/subscription-agreement-and-terms-of-services-for-home-user-solutions.html.

22.9. Trots att detta avtal har beretts av Bitdefender bekräftar du att detta avtal utgör överenskommelsen mellan parterna och är avsett att konstrueras på ett sätt som överensstämmer med innehåll och aktiviteter häri och avtalets villkor. Ingen regel av strikt konstruktion avseende detta avtal ska tillämpas mot någon av parterna.

22.10. Du kan kontakta Bitdefender på 15A Sos. Orhideelor, Orhideea Towers Building, 10-12 floors, 6 District, Bucharest, Rumänien, eller på tel. nr 40-21-206.34.70 eller fax: 40-21-264.17.99, e-postadress: office@bitdefender.com.