Prenumerationsavtal och tjänstvillkor för hemanvändarlösningar

MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT, EFTERSOM DET UTGÖR DET JURIDISKA AVTALET MELLAN DIG OCH BITDEFENDER.

OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SKA DU INTE INITIERA BITDEFENDER-LÖSNINGEN. GENOM ATT VÄLJA "JAG GODKÄNNER", "OK", "FORTSÄTT", "JA" ELLER GENOM ATT INITIERA BITDEFENDER-LÖSNINGEN PÅ NÅGOT SÄTT, ANGER DU (ANTINGEN SOM ENSKILD PERSON ELLER SOM EN ENTITET) DIN FULLSTÄNDIGA FÖRSTÅELSE OCH DITT GODKÄNNANDE AV VILLKOREN SOM TILLSAMMANS MED SEKRETESSPOLICYN, EVENTUELL PLAN OCH FUNKTIONSBEGRÄNSNING, PRODUKTFRISKRIVNING ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR SOM PRESENTERAS FÖR DIG I BITDEFENDER-LÖSNINGEN UTGÖR (tillsammans "AVTALET").

OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGOT AV DESSA VILLKOR VÄLJER DU AVVISNINGSALTERNATIVET OCH INITIERAR, HÄMTAR, INSTALLERAR, ÖPPNAR ELLER ANVÄNDER INTE BITDEFENDER SOLUTION.

AVTALET INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM KRÄVER ATT DU SAMTYCKER TILL ANVÄNDNING AV MEDLING FÖR ATT LÖSA EVENTUELLA TVISTER SOM UPPSTÅR ENLIGT AVTALET HELLRE ÄN EN RÄTTEGÅNG ELLER ANDRA DOMSTOLSFÖRFARANDEN, OCH ATT AVSTÅ DITT DELTAGANDE I GRUPPTALAN AV NÅGOT SLAG MOT BITDEFENDER.

Om Bitdefender Solution initieras, hämtas, från webbplasterna eller marknadsbutiken (i betalda eller utvärderingsanvändningssyften), godkänns detta avtal och ett kontrakt utformas när slutanvändaren ("du") markerar en knapp eller kryssruta för "Jag godkänner", "OK" eller "Ja" nedan före hämtning eller installation. Avtalet görs tillgängligt på Bitdefender-webbplatser samt för din referens.

Viss Bitdefender Solution kan kräva en aktiv och stabil anslutning till Internet för att fungera. Det är därför ditt ansvar att se till att du alltid har en aktiv och stabil Internet-anslutning.

OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU INTE INSTALLERA ELLER ÖPPNA PROGRAMVARAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT INDIKERA ATT DU AVBÖJER, INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN MER OCH KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER KUNDTJÄNST FÖR INFORMATION OM HUR DU FÅR EN ÅTERBETALNING AV DE PENGAR DU BETALAT FÖR PROGRAMVARAN NÄR SOM HELST UNDER DEN TRETTIODAGARSPERIOD (30) SOM FÖLJER EFTER INKÖPSDATUMET.

LÖSNINGSREGISTTRERING. genom att godkänna det här avtalet samtycker du till att registrera din Bitdefender-lösning. Registrering kräver en giltig aktiveringskod som finns i transaktionsdokumentationen från Bitdefender eller dess distributörer eller återförsäljare från vilken du köpte Bitdefender-lösningen. För vissa specifika tjänster, som identitetsstöldskydd, kan ytterligare registrering behövas för korrekt funktionalitet för nämnda tjänst.

För onlineköp som görs på Bitdefender-webbplatser startar din prenumeration när ditt köp slutförs och betalning har mottagits. Du måste ladda ned och installera Bitdefender på dina enheter för att få skydd.

Du samtycker och bekräftar att din prenumerations tillgänglighet börjar från inköpsdatum, som ska vara det datum som prenumerationens varaktighet beräknas från, oavsett från vilket datum du valde att aktivera prenumerationen.

För köp som gjorts från Bitdefender-partners startar din prenumeration när du först registrerar prenumerationen. Du måste ladda ned och installera Bitdefender på dina enheter för att få skydd.

Registrering kräver också ett godkänt Bitdefender-konto som inkluderar en giltig e-postadress för förnyelse och andra meddelanden och en giltig produktprenumeration. Bitdefender-kontot är obligatoriskt för att använda Bitdefender Solution, såsom framgår av dokumentationen.

Du garanterar att du är laglig ägare av enheten eller e-postadressen och att du har laglig rätt att skapa ett konto. Ha i åtanke att när du installerar på din enhetsprogramvara och i beaktande av de säkerhetspolicys och regler som väljs av dig, kan du uppleva åtkomstbegränsning till enheten och dataförlust på grund av fjärrkommandon för enhetslåsning och radering som tillämpas av kontoadministratören manuellt via säkerhetspolicyer. Du som administratör har rätt att övervaka din enhet, hitta den på kartan, tvinga skärmlåsning och autentisering, låsa och radera enheten, kryptera medielagring, ta bort tillfälliga filer, registernycklar och webbläsardata, skanna program och filer på din enhet. Bitdefender ska inte hållas ansvariga för eventuella skador från integritet, dataförlust som drabbar dig.

Det här prenumerationsavtalet omfattar användare av Bitdefender Solutions for Home för det tillåtna antalet användare eller enheter som fastställs i inköpsdokumentationen, däribland relaterad dokumentation och eventuell uppdatering och uppgradering av de program som levereras till dig enligt den köpta prenumerationen eller eventuella andra tjänster såsom definieras i dokumentationen.

Bitdefender Solution erbjuder en Internet-kontrollprogramvara som ska vara programvaruinstallerad på din enhet (dator, mobil, mobildatorenhet) som fångar upp internet-trafik för att övervaka trafik och tillåta dig att begränsa åtkomst till visst innehåll. Programvaran på din personliga enhet ansluter till en servernätverksinfrastruktur som sedan skickar den till Bitdefenders servrar för kategorisering.

Bitdefender Solution kan blockera vissa osäkra program som försöker nå skyddade resurser på din enhet. Det kan resultera i att program inte startar eller inte fungerar som de ska. Observera att du om du tilldelar åtkomst till dessa program kan de resultera i dataförlust eller datastöld.

Med Bitdefender Solution med Anti-Theft-funktionen tillgänglig kan du spåra enhetens plats, inaktivera åtkomst till enheten, överföra bilder som har tagits med kameran på din enhet eller röstinspelningar som har spelats in av enhetens inspelare (om tillgänglig). Du får inte använda tjänsterna för att skaffa dig obehörig åtkomst, för att ladda upp, sända och överföra data eller information till Bitdefender eller tredje parter på något sätt. Du godkänner att din användning av dessa tjänster sker i enlighet med de lagar som gäller för dig.

Detta prenumerationsavtal är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en person eller en juridisk person) och Bitdefender för användning av Bitdefender Solution som identifieras ovan, som inkluderar programvara och tjänster för din enhet och kan omfatta tillhörande media, tryckt material och "på nätet" eller elektronisk dokumentation (nedan betecknas som "Bitdefender Solution"), som alla är skyddade av internationella upphovsrättslagar och internationella fördrag. Genom att installera, kopiera eller använda Bitdefender Solution godkänner du att följa villkoren i detta avtal.

Dina ansvarsskyldigheter

En enhet med åtkomst till Internet krävs för att använda Bitdefender Solution. Du är ensam ansvarig för att säkerställa att din enhet är tillräcklig och kompatibel för användning med Bitdefender Solution. Bitdefender får inte användas för att förvränga eller för att agera för andra. Alla meddelanden du skickar via Bitdefender Solution ska identifiera dig som avsändare. Det är ditt ansvar att säkerställa att du inte är inblandad i aktiviteter som är olagliga, överföra innehåll som bryter mot en persons immateriella rättigheter eller tredjepartsrättigheter eller som på annat sätt är olaglig, ändra ursprung i e-postmeddelanden eller publicering, störa, avbryta, ändra eller modifiera Bitdefender Solution eller skapa en otillbörlig börda på Bitdefender Solution eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till Bitdefender Solution.

Du får inte använda Bitdefender Solution i ett elektronisk kommunikationsnätverk som används helt eller huvudsakligen på ett sätt som bryter mot rätten till integritet, internationella kommunikationer och överföring av teknisk eller personlig dataupphovsrätt eller personlig bild såsom anges i deklarationen om mänskliga rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (tillsammans "internationella standarder för mänskliga rättigheter"). Du ska alltid följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och utländska lagar, avtal och föreskrifter i samband med användning av Bitdefender Solution. Om Bitdefender kontaktas med ett klagomål avseende eller som uppstår från dina användning av Bitdefender Solution, kan Bitdefender avsluta din tjänstanvändning som bryter mot detta avtal och efterfråga kompensation.

Bitdefender och deras licensgivare eller leverantörer behåller ägarskap till alla äganderätter i Bitdefender Solution, tillämpliga material, dokumentation, leveranser och handelsnamn, know-how, varumärken, upphovsrätt associerade med eller som visas i Bitdefender Solution. Bitdefender Solution skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. Bitdefender-programvara installeras på din enhet, som en del av Bitdefender Solution, är licensierad, inte såld. Du har endast rätt att använda Bitdefender Solution under den begränsade period som anges i köpedokumentationen. Din användning av Bitdefender Solution är begränsad till det tillåtna antalet användare eller enheter som detaljeras i köpedokumentationen. Bitdefender förbehåller sig alla andra rättigheter. Såvida inte tillgängliga lagar ger dig fler rättigheter trots den här begränsningen, får du endast använda Bitdefender Solution såsom uttryckligen tillåts i detta avtal.

Bitdefender ger härmed dig och endast dig följande icke-exklusiva, begränsade, ej underlicensierbara, icke-kommersiella rätt att använda Bitdefender Solution för ditt eget personliga bruk.

Du kan bara använda ett exemplar av Bitdefender Solution på en enhet. Om du behöver fler exemplar och/eller antal enheter är angivet i säljtransaktionsdokumentet från den auktoriserade distributören eller återförsäljare som du köpt Bitdefender Solution av (tillåtet antal), har du rätt att kopiera Bitdefender Solution i enlighet med sådan specifikationer av tillåtet antal. Om Bitdefender Solution stöder flera plattformar eller språk, om du mottar Bitdefender Solution på flera medier, om du på annat sätt får flera exemplar av Bitdefender Solution, eller om du får Bitdefender Solution paketerat med annan programvara, får det totala antalet enheter på vilka alla versioner av Bitdefender Solution är installerat inte överstiga tillåtet antal.

Under installationsprocessen kan Bitdefender Solution avinstallera eller inaktivera andra säkerhetsprodukter om sådana produkter eller funktioner är inkompatibla med Bitdefender Solution.

Bitdefender Solutions - Familjepaket, begränsat till 15 enheter och (i) kostnadsfria lösningar, som Antivirus Free och Home Scanner, begränsat till 25 enheter; (ii) premiumlösningar, som VPN Basic– begränsat till 10 enheter, Mobile Security iOS - begränsat till 50 enheter och (iii) betallösningar, som SOHO – begränsat till 25 enheter och 50 enheter för alla andra betallösningar; begränsar användningen inom ditt hushåll och är avsett att användas på enheter som tillhör familjemedlemmar som bor i samma hushåll enligt policy om rättvis användning. Begränsningar kan förekomma om antalet installationer överskrider hemanvändningen. Bitdefender förbehåller sig rätten att begränsa antalet användare om man fastställer ett missbruk av användningen av Bitdefender-lösningen. Begränsningar kan förekomma om antalet installationer överskrider hemanvändningen. Bitdefender förbehåller sig rätten att begränsa antalet användare om man fastställer ett missbruk av användningen av Bitdefender-lösningen.

VPN FUNCTIONALITY. “Bitdefender-lösningen har Bitdefender VPN med som en funktion vilket gör att du kan använda VPN-funktionalitet för att skydda din integritet. Bitdefender VPN är begränsat till den mängd trafik per dag som motsvarar din befintliga prenumeration på Bitdefender-lösningen. Om du vill dra nyttaav en uppdaterad plan som ger obegränsad trafik och tillåter ett urval av olika serverplatser, måste du uppgradera till Bitdefender Premium VPN mot en tilläggskostnad. Bitdefender Premium VPN är begränsat till 10 samtidiga sessioner. VPN-funktionaliteten är en tredjepartsprogramvara och den licensieras till dig enligt respektive tredjepartslicenser som nämns häri. Genom att acceptera det här avtalet samtycker du till att godkänna och följa https://www.hotspotshield.com/terms/ för Bitdefender VPN och Bitdefender Premium VPN och https://www.hotspotshield.com/privacy/ för Bitdefender VPN och Bitdefender Premium VPN vilkas villkor tillkommer till de villkor som anges i det här avtalet.”

Du får inte använda Bitdefender VPN i ett elektroniskt kommunikationsnätverk som används helt eller i huvudsak på ett sätt som strider rättigheterna för integritet, copyright eller personlig bild såsom fastställs i Deklarationen om mänskliga rättigheter och den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (tillsammans "Internationella mänskliga rättigheter".)

FUNKTIONALITET FÖR IDENTITETSSTÖLDSKYDD (“ITP”) levererar kontinuerlig övervakning, snabba varningar och återställningstjänster för att hjälpa till att skydda mot identitetsstöld. Bitdefender ITP ingår i Bitdefender Solution, som en nåbar tjänst, enligt de särskilda villkoren, med sin egen sekretesspolicy. Vid köp av Bitdefender Identity Theft Protection, efter aktivering i Bitdefender Central, aktiveras din prenumeration delvis (du får support dygnet runt Full White Glove Identity Theft Restoration), men den fullständiga funktionaliteten fås enbart efter korrekt registrering, enligt de indikationer du får i Bitdefender Central. Funktionen IDENTITY THEFT PROTECTION är en tredjepartsprogramvara (“IdentityForce – ett TransUnion-varumärke”) och det licensieras till dig enligt respektive tredjepartslicenser som nämns häri: https://bitdefender.identityforce.com/terms-of-use. Därmed, genom att godkänna det här avtalet, samtycker du till att godkänna och efterleva de särskilda villkoren för IDENTITY THEFT PROTECTION samt med respektive sekretesspolicy: https://bitdefender.identityforce.com/privacy.

Om du har några frågor om identitetsstöldskydd eller tillhörande supportfrågor kontaktar du TransUnion direkt, eftersom alla supporttjänster för ITP tillhandahålls av TransUnion: Telefon: 800-399-0710, E-post: bitdefender@identityforce.com.

Observera att ovanstående villkor är tillägg till villkoren som fastställs i detta avtal för Bitdefender Solution.

ÄRLIG ANVÄNDNINGSPOLICY. Följande är en icke-allomfattande lista över användningsområden som inte anses som ärlig användning: i) Använda prenumerationer för telemarketing eller tjänster som erbjuds till tredje parter för att generera inkomst åt dig själv eller andra; ii) Vidaresälja eller dela prenumerationsaktiveringskoder till andra användare (detta kan leda till brott mot en parts integritetsrättigheter);

Andra rutiner kan vara relevanta för att avgöra ärlig användning, därför förbehåller sig Bitdefender rätten att ta med eventuell olaglig, förbjuden, onormal eller ovanlig aktivitet i beräkningen vid beslutsfattandet. Bitdefender kan välja att avsluta eller dra in relationen till dig och din användning av alla Bitdefender-lösningar omedelbart om de fastställer att du använder produkten på ett sätt strider mot praxis för ärlig användning.

GRATIS-, UTVÄRDERINGS- ELLER BETAPRENUMERATION. Om du är en utvärderings- eller betaanvändare får du använder Bitdefender Solution för utvärdering eller i testsyften i en icke-produktionsmiljö under trettio (30) dagar från det datum då du laddade ner Bitdefender Solution ("utvärderingsperioden"). Under utvärderingsperioden kan du ta emot webb- eller e-postbaserad teknisk support i det land där du är baserad och uppdateringar, om tillämpligt, utan garanti av något slag

VILLKOREN I DET HÄR AVSNITTEN GÄLLER I STÄLLET FÖR AVSNITTSGARANTIER MED AVSEENDE PÅ ALLA GRATIS-/UTVÄRDERINGS- OCH BETALÖSNINGAR.

I DEN FULLASTE UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG TILLHANDAHÅLLS BITDEFENDER SOLUTION SOM ANVÄNDS UTAN KOSTNAD, FÖR UTVÄRDERING ELLER BETATEST I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG.

BETALÖSNINGEN HÄRUNDER ANTAS INNEHÅLLA BRISTER OCH ETT PRIMÄRT SYFTE FÖR DEN HÄR BETATESTEN ÄR ATT ERHÅLLA FEEDBACK PÅ PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTEPRESTANDAN OCH IDENTIFIERING AV BRISTERNA. DU REKOMMENDERAS ATT SKYDDA VIKTIG INFORMATION, VARA FÖRSIKTIG OCH INTE PÅ NÅGOT SÄTT FÖRLITA DIG PÅ KORREKT FUNKTIONALITET ELLER PRESTANDA FÖR PROGRAMVARAN OCH/ELLER MEDFÖLJANDE MATERIAL.

Din rätt att använda Bitdefender Solution avslutas när utvärderingsperioden avslutas eller om du bryter mot något villkor i detta avtal. Vid utvärderingsperiodens slut måste du ta bort eller förstöra alla kopior av Bitdefender Solution och dokumentation och sluta använda tjänsten. Dina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal fortsätter att gälla efter att utvärderingsperioden har avslutats.

RÄTT ATT ANVÄNDA BITDEFENDER-LÖSNINGEN. GILTIGHET. BETALNINGSVILLKOR. AUTOMATISK FÖRNYELSE. Du garanteras en icke-exklusiv. personlig, återkallningsbar, icke-överförbar rätt att använda Bitdefender Solution på den enhet för vilken den tillhandahålls som du äger eller kontrollerar, enligt alla tjänstvillkor, användningsregler eller andra villkor som tillhandahålls av tredje parter (definieras nedan).

Du har vissa rättigheter att använda Bitdefender-lösningen under prenumerationsperioden, som börjar det datum du köpte/först registrerade (beroende på försäljningskanal) din Bitdefender-lösning på ditt konto, oavsett antal kopior du är behörig att använda och varar under den period som anges i dokumentationen eller tillämplig transaktionsdokumentation från Bitdefender-distributören eller återförsäljaren du köpte Bitdefender-lösningen av.

Alla dina prenumerationer förnyas automatiskt för perioder som är lika långa som din initiala prenumerationsperiod och du debiteras till våra då aktuella priser om du inte säger upp prenumerationen via Bitdefender Central-kontot före nästa planerade faktureringsdatum eller via e-post till: cancel@bitdefender.com.

AUTOMATISK FÖRNYELSE. Du samtycker till att tillåta Bitdefender att direkt eller via sina leverantörer automatiskt förnya din prenumeration på Bitdefender Solution genom att debitera ett giltigt kreditkort som du tillhandahållit. Genom att tillhandahålla betalningsinformation ger du behörighet att debitera din kortinformation, via den behöriga leverantören för de prenumerationsavgifter som är kopplade till den Bitdefender Solution som du registrerar dig för.

Din prenumeration förnyas automatiskt innan perioden löper ut och varje årsdag därefter till en avgift som inte överstiger Bitdefenders då gällande pris som erbjuds vid förnyelsetidpunkten. Du samtycker till att tillhandahålla betalningsleverantören med aktuell, fullständig och korrekt information för ditt faktureringskonto. Du måste direkt uppdatera all information för att hålla ditt faktureringskonto aktuellt, fullständigt och korrekt (som, men inte begränsat till en förändring av faktureringsadress, kreditkortsnummer eller kreditkortets förfallodatum) och du måste direkt meddela om kreditkortet sägs upp (som, men inte begränsat till, förlust eller stöld). Om du inte kan tillhandahålla ovan nämnda information samtycker du till att Bitdefender genom sina betalningsleverantörer kan fortsätta debitera dig för alla prenumerationer som förnyas automatiskt om du inte informerar om att du inte vill att prenumerationen på Bitdefender Solution inte ska förnyas innan prenumerationen på Bitdefender Solution löper ut och informerar om att du inte vill att sådan prenumeration ska förnyas automatiskt. Detta avtal sägs upp automatiskt om du inte följer begränsningarna eller andra krav som beskrivs häri.

Bitdefender Solution kan automatiskt inaktiveras vid prenumerationsperiodens slut, om du inaktiverar automatisk förnyelse, och du har inte rätt att få några funktions- eller innehållsuppgraderingar till Bitdefender Solution.

Vid avslutande eller upphörande av detta avtal måste du sluta använda Bitdefender Solution och förstöra alla kopior av Bitdefender och dokumentationen.

UPPGRADERINGAR. Om en Bitdefender-programvara betecknas som en uppgradering måste du vara prenumerant för att använda en produkt som identifieras av Bitdefender som behörig för uppgraderingen för att använda Bitdefender Solution. En Bitdefender Solution som betecknas som en uppgradering ersätter och/eller kompletterar den produkt som utgör grunden för din behörighet till uppgraderingen. Du får använda den resulterande uppgraderade produkten endast i enlighet med villkoren i detta prenumerationsavtal. Om Bitdefender Solution är en uppgradering av en komponent i ett programvarupaket som du mottagit som en enda Bitdefender Solution, kan den användas och överföras endast som en del av det enda produktpaketet och kan inte separeras för användning för fler än det totala antalet tillåtna användare. Villkoren i detta prenumerationsavtal ersätter och åsidosätter alla tidigare avtal som kan ha funnits mellan dig och Bitdefender avseende den ursprungliga produkten eller den resulterande uppgraderade produkten. Genom att använda Bitdefender Solution och godkänna detta avtal samtycker du till att ta emot uppdateringar och uppgraderingar av programvaran som skickas ut av Bitdefender automatiskt.

VIKTIGT MEDDELANDE. Genom att använda Bitdefender Solution och godkänna detta avtal samtycker du till att ta emot, installera och använda eventuella uppdateringar och uppgraderingar av programvaran som skickas ut av Bitdefender automatiskt. Funktionaliteten av Bitdefender Solution kan endast bevaras under prenumerationsperioden om alla mottagna uppdateringar och uppgraderingar installeras omedelbart efter mottagande. I händelse av att sådana uppdateringar och uppgraderingar är föremål för separata och ytterligare prenumerationsavgifter, kommer BITDEFENDER att informera dig om sådana avgifter i förväg.

UPPDATERINGAR. Genom att acceptera detta avtal bekräftar och godkänner du att ditt system kommer att användas för att ta emot och förse uppdateringar av produkten via ett P2P-protokoll. Protokollet kommer inte att användas för något annat än sändande och mottagande av Bitdefenders uppdateringar av signaturfiler.

Systemkrav: Det är ditt ansvar, på din bekostnad, att anskaffa, underhålla och hantera lämplig och fullt kompatibel datorutrustning (däribland, utan begränsning, en trådlös router om du avser att använda Internet-tjänsten på flera enheter, eller annan enhet som tillhandahåller trådlös anslutning) som krävs för att använda den anskaffade lösningen. Du hittar tillämpliga systemkrav på nämnda lösnings webbsida på Bitdefenders webbsida för varje specifik lösning.

Bitdefender förbehåller sig rätten att förbättra eller ändra olika funktioner i sina produkter/lösningar och erbjuda, från tid till annan, utan ytterligare kostnad, migrering till de nya tillgängliga versionerna/produkterna/lösningarna. Dessutom kan Bitdefender, enligt eget gottfinnande ändra vissa funktioner i produkten/lösningen, sådana ändringar påverkar inte den säkerhet som erbjuds av Bitdefender i större grad. Kunder förstår och godkänner uttryckligen att dessa ändringar/modifieringar/migreringar kan göras ensidigt av Bitdefender, den enda skyldigheten för den senare är att meddela ändringen (däribland genom avisering i app eller konsol) 30 dagar i förväg.

COPYRIGHT. Alla rättigheter, titlar och intresse för och till Bitdefender Solution och alla copyrighträttigheter för och till Bitdefender Solutier, logotyper, animationer, video, ljud, musik, text och "applets" som ingår i Bitdefender Solution), medföljande tryckta material och eventuella kopior av Bitdefender-programvara ägs av Bitdefender, med medvetenheten om att rättigheter, titlar och intresse för och till viss tredjepartsprogramvara som identifierats i medföljande villkor för tredjepartslicens som publicerats på Bitdefenders webbplats ägas av sina respektive ägare.

Avseende programvaran med öppen källkod ska följande villkor gälla i den utsträckning det uttryckligen krävs enligt licenserna, villkoren för relevanta licenser (däribland särskilt licensens omfattning samt friskrivning av garantier och skyldigheter) ska gälla för respektive tredjepartsprogramvara i stället för det här prenumerationsavtalet. Sådant villkor för tredjepartslicens som hör till respektive programvara finns på plats såsom anges i programvaran.

Du verifierar att tillämplig tredje part är ensam ansvarig för sina erbjudanden och Bitdefender gör inga framställningar eller garantier angående dessa erbjudanden och godkänner ingen ansvarsskyldighet avseende dem, och om du skaffar eller använder någon av dessa tredjepartserbjudanden, styrs dessa erbjudanden och din användning av dem av eventuella licensavtal, användningsvillkor, sekretesspolicys och/eller andra villkor som krävs av den tredje parten.

Bitdefender solution skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtalsvillkor. Därför måste du hantera Bitdefender precis som annat upphovsrättsskyddat material. Du får inte kopiera tryckt material som medföljer Bitdefender. Du måste bevara och inkludera alla copyrightmeddelanden i sin ursprungliga form för alla kopior som skapas oavsett medie eller form där Bitdefender finns. Du får inte bakåtkompilera, av-/omkompilera, nedmontera, skapa härledda verk, ändra, översätta eller göra något försök att omkonstruera eller utforska källkoden för Bitdefender Solution eller underliggande idéer, algoritmer, filformat, programmering eller funktionalitet av Bitdefender Solution, om inte annat tillåts enligt lokal lagstiftning som är tillämplig för dig. Du får inte tillåta tredje parter att dra nytta av Bitdefender Solution, omfattningen är uttryckligen tillåten av licensvillkoren, som identifieras i de medföljande licensvillkoren för tredje part, som styr användningen av tredjepartsprogramvaran. Du får inte ta bort ägandemeddelanden eller etiketter på Bitdefender eller dess lagenliga ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen fastställs härunder är förbehållna Bitdefender.

I DETTA AVSEENDE PÅMINNS DU OM ATT ALL REPRODUKTION, KOMMUNIKATION AV ETT VERK OCH/ELLER UTSÄNDNING AV EN FÖRESTÄLLNING, EN LJUDINSPELNING ELLER EN VIDEOINSPELNING UTAN TILLSTÅND KAN UTGÖRA ETT BROTT ELLER EN VARUMÄRKESÖVERTRÄDELSE.

FEEDBACK. Det är uttryckligen underförstått, bekräftat och överenskommet att du ska, oavsett om du formellt har ombetts att göra det, tillhandahålla Bitdefender rimliga förslag, kommentarer, omdömen och feedback avseende Bitdefender Solution, däribland men inte begränsat till användbarhet, felsökningsrapporter och testresultat, avseende test av Bitdefender Solution (sammantaget "Feedback"). Om du tillhandahåller sådan feedback till Bitdefender, ska du bevilja Bitdefender följande världsomspännande, exklusiva, oupphörliga, oåterkalleliga, royaltyfria, fullt betalda rättigheter: (i) att göra, använda, kopiera, ändra, sälja, distribuera, underlicensiera och skapa härledda verk av denna feedback som en del av en Bitdefender Solution, teknik, tjänst, specifikation eller annan dokumentation (enskilt och tillsammans, "Bitdefender Solutions"); (ii) att offentligt föreställa eller visa, importera, sända, överföra, distribuera, licensiera, erbjuda till försäljning och sälja, hyra ut, leasa eller låna ut kopior av feedbacken (och härledda verk därav) som en del av en Bitdefender Solution; (iii) att underlicensiera till tredje parter föregående rättigheter, däribland rätten att underlicensiera till ytterligare tredje parter; och (iv) underlicensiera till tredje parter alla anspråk på patent ägda eller licensierad av dig som nödvändigtvis överträds av en tredjepartsprodukt, teknik eller tjänst som använder, gränsar till, fungerar tillsammans med eller kommunicerar med den feedback eller del därav som är införlivad i en Bitdefender Solution, teknik eller tjänst. Dessutom garanterar du att din feedback inte är föremål för några licensvillkor som skulle kräva att Bitdefender måste efterleva ytterligare ansvarsskyldigheter med avseende på alla Bitdefender Solutions som införlivar eventuell feedback.

TEKNISKT STÖD. Vissa tekniska supportfunktioner som framgår av de standardmässiga tekniska supportvillkoren publicerade av Bitdefender på dess webbplats erbjuds at Bitdefender under prenumerationsperioden för Bitdefender Solution och kan innehålla livechatt med en teknisk supportkonsult och/eller hjälp från en teknisk supportkonsult via fjärråtkomst av enheten. Om sådana funktioner erbjuds och du väljer att använda sådan teknisk support skall detta styras av följande villkor: All sådan teknisk support ska tillhandahålls enligt Bitdefenders egna gottfinnande utan någon garanti av något slag. Det är helt och hållet ditt ansvar att genomföra en säkerhetskopiering av alla dina befintliga data och program innan du får någon teknisk support. Vid tillhandahållandet av den tekniska supporten kan Bitdefender bestämma att det tekniska problemet är utanför omfattningen av den tekniska supporten. Bitdefender förbehåller sig rätten att vägra, dra in eller avsluta den tekniska supporten enligt eget gottfinnande.

Bitdefender förbehåller sig rätten att sluta stödja sina produkter eller en version av sina produkter eller avbryta sina produkter eller produktfunktioner. Policyer för supportupphörande publiceras på Bitdefenders webbplats och kan nås på följande länk: https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/9048/.

 

BEGRÄNSAD GARANTI. BITDEFENDER upprätthåller användbarheten av BITDEFENDER-produkten under prenumerationsperioden genom regelbundna uppdateringar och uppgraderingar i enlighet med dokumentationen. BITDEFENDER garanterar att de medier på vilka Bitdefender distribueras är fria från defekter under en period av trettio dagar från det datum Bitdefender levererades till dig. Din enda ersättningen för ett brott mot denna garanti är att Bitdefender, enligt eget gottfinnande, kan ersätta det defekta mediet vid mottagande av det defekta mediet eller återbetala de pengar du betalat för Bitdefender.

FÖRUTOM SÅSOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, AVSÄGER SIG BITDEFENDER ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE BITDEFENDER SOLUTIONS, FÖRBÄTTRINGAR, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT DÄRTILL, ELLER NÅGRA ANDRA MATERIAL (REELLA ELLER ICKE-REELLA) ELLER TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV HONOM. BITDEFENDER AVSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA PÅSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR, DÄRIBLAND UTAN BEGRÄNSNING, PÅSTÅDDA GARANTIER OM HANDELSBARHET, ICKE-GENOMFÖRBARHET, OTILLGÄNGLIGHET ELLER SÄKERHETSBRISTER, SKADOR VID FÖRLUST AV GOODWILL, ARBETSSTOPP, DATAFÖRLUST, ENHETSSKADA ELLER ICKE FUNGERANDE FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL, ICKE-STÖRANDE, RIKTIGHET AV DATA, RIKTIGHET FÖR INFORMATIONSINNEHÅLL, SYSTEMINTEGRATION OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER genom filtrering, inaktivering eller borttagande av sådan tredje parts programvara, spionprogramvara, adware, cookies, e-post, DOKUMENT, annonser eller liknande, OAVSETT OM DET UPPSTÅR UR FÖRFATTNING. LAG, HANDELSFÖRLOPP, TRADITION OCH RUTIN ELLER HANDELSANVÄNDNING. Bitdefender agerar å sina leverantörers och marknadsföringspartners vägnar i syfte att frånsäga sig, utesluta och/eller begränsa skyldigheter, garantier och ansvar som framställs i detta avtal, men inte i några andra avseenden och för inget annat syfte. Föregående villkor ska gälla till det maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning.

Bitdefender Solution, såsom tillhandahålls enligt detta avtal, kan innehålla funktioner och funktionaliteter som tillåter dig att skydda känslig information på din enhet. Du måste tillhandahålla ett lösenord för att kryptera och skydda sådan information. Du är medveten om att funktionerna och funktionaliteten kan synkronisera krypterad information över enheter baserat på din begäran.Du kan inte återställa den information du har krypterat om du förlorar eller glömmer lösenordet. Du är medveten om att den krypteringsnivå som kan användas av Bitdefender Solution ska skydda din information från den genomsnittliga enhetsanvändaren; dock ska du vara medveten om att krypteringen kan brytas. Du är också medveten om att information som har krypterats inte kan avkrypteras om din hårddisk har bristfälliga sektorer eller går sönder. Bitdefender ska inte hållas ansvariga för åtkomst till din information om du lämnar ut ditt lösenord till en tredje part eller misslyckas med att använda rimliga ansträngningar för att skydda sådan information, lösenord, svar på uppmaningsfrågor eller för användarfel.

FRISKRIVNING FRÅN SKADOR, ANSVARSSKYLDIGHET, BROTT MOT KONTRAKTSSKYLDIGHETER. Alla som använder, testar eller utvärderar Bitdefender bär alla risker för kvalitet och prestanda för Bitdefender Solution. I ingen händelse ska BITDEFENDER vara ansvarsskyldiga för skador av något slag, däribland men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador som uppstår från användning, prestanda eller leverans av Bitdefender Solution, även om BITDEFENDER har gjorts medvetna om existensen eller möjligheten av sådana skador.

VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. I INGET FALL SKALL BITDEFENDERS ANSVAR ÖVERSTIGA DET INKÖPSPRIS SOM BETALATS AV DIG FÖR BITDEFENDER. De friskrivningar och begränsningar som anges ovan kommer att gälla oavsett om du accepterar att använda, utvärdera, eller testa Bitdefender.

Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina data regelbundet. Du ska alltid ha skyldighet att mildra din förlust.

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE. DEN HÄR MJUKVARAN ÄR INTE FELTOLERANT OCH ÄR INTE UTFORMAD ELLER AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I NÅGON RISKFYLLD MILJÖ, SOM KRÄVER FELSÄKER PRESTANDA ELLER DRIFT. DEN HÄR MJUKVARA SKA INTE ANVÄNDAS I DRIFTEN AV NAVIGATIONSSYSTEM, FLYGSYSTEM, KÄRNKRAFTVERK, KOMMUNIKATIONSSYSTEM, VAPENSYSTEM, DIREKT ELLER INDIREKT LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM, FLYGLEDARSYSTEM ELLER ANNAN APPLIKATION ELLER INSTALLATION DÄR FELAKTIGHETER KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG KROPPS- ELLER SAKSKADA.

Föregående begränsningar i ansvarsskyldighet gäller inte fall av obligatorisk lagstadgad ansvarsskyldighet, särskilt ansvarsskyldighet enligt produktansvarslag, ansvarsskyldighet för en garanti som har antagits och ansvarsskyldighet för avsiktlig eller negligerande skada på liv, lem eller hälsa.

All lagstadgad rätt att säga upp det här avtalet på grund av ett klandervärt brott av BITDEFENDER ska inte påverkas. BITDEFENDER garanterar inte att Bitdefender inte avbryts eller är felfria eller att felen kommer att rättas till. BITDEFENDER garanterar inte att Bitdefender-lösningen uppfyller dina krav.

Begränsning av ansvarsskyldighet enligt tysk och österrikisk lag.Avseende prenumerationer som köps av konsumenter som bor i Tyskland eller Österrike, gäller följande ansvarsskyldighet i stället: BITDEFENDER ska hållas ansvariga endast enligt följande omständigheter, oavsett laglig grund: (a) Om en av dess juridiska representanter eller chefer eller andra ställföreträdare har agerat avsiktligt eller grovt oaktsamt; (b) I händelse av ett klandervärt brott mot en viktig avtalsenlig skyldighet; uttrycket "viktig avtalsenlig skyldighet" beskriver en skyldighet i teorin, uppfyllandet som är en nödvändig förutsättning för implementering av BITDEFENDERS skyldigheter och som är en skyldighet på vars uppfyllande den respektive andra parten kan förlita sig som en generell regel. I händelse av ett mindre avsiktligt brott, är BITDEFENDERS ansvarsskyldighet för ekonomiska förluster eller skador på egendom begränsat till det belopp som är den typiskt förutsägbara förlusten. Föregående begränsningar i ansvarsskyldighet gäller inte fall av obligatorisk lagstadgad ansvarsskyldighet, särskilt ansvarsskyldighet enligt produktansvarslag, ansvarsskyldighet för en garanti som har antagits och ansvarsskyldighet för avsiktlig eller negligerande skada på liv, lem eller hälsa.

Eventuell lagstadgad rätt att avsluta detta avtal på grund av klandervärt brott av BITDEFENDER skall inte påverkas.

MEDGIVANDE TILL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION. Bitdefender kan skicka dig rättsliga meddelanden eller andra meddelanden och instruktioner om programvaran och dess underhåll eller om vår användning av den information du ger oss ("kommunikation"). Bitdefender kommer att skicka meddelanden via produkten eller via e-post till den primära användarens e-postadress, eller lägger ut meddelanden på webbplatser. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att få all kommunikation endast via dessa elektroniska hjälpmedel och att du bekräftar och påvisar att du kan komma åt meddelanden på webbplatser.

DATAINSAMLINGSTEKNIK. Bitdefender informerar dig att i vissa program eller produkter kan de använda datainsamlingsteknik för att samla in teknisk information (däribland misstänkta filer), för att förbättra produkterna, för att tillhandahålla tillhörande service, för att anpassa dem och för att förhindra olicensierat eller olaglig användning av produkten eller skador som kommer från de skadliga produkterna.

All information om hur personuppgifter bearbetas under användningen av Bitdefender Solution och tjänster specificeras i Bitdefenders sekretesspolicy. Genom att godkänna detta avtal godkänner du att dina personuppgifter samlas in enligt sekretesspolicyn som är publicerad på: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html.

Genom att godkänna det här avtalet godkänner och accepterar du att den säkerhetsteknik som används kan skanna trafik på ett opersonligt sätt för att hitta skadlig kod och för att förhindra skador som kan uppstå ur de skadliga produkterna. Du godkänner och accepterar att Bitdefender kan tillhandahålla uppdateringar eller tillägg till programmet eller produkten som automatiskt laddas ner till din enhet. Genom att godkänna detta avtal accepterar du att ladda upp exekverbara filer i syfte att skannas av Bitdefenders servrar.

Den här informationen från din dator kan skickas till Bitdefender endast med ditt tillstånd och kommer inte att skickas automatiskt. Informationen samlas in av Bitdefender i syfte att förbättra Bitdefenders produktprestanda eller statistiska information. Den här informationen kommer inte att sättas i relation till några personuppgifter eller personligt identifierbar information.

Förutom registreringsinformation till Bitdefender Solution, måste Bitdefender bearbeta och lagra viss information om ditt nätverk och utrustning för att tillhandahålla underhåll och tillhörande supporttjänster. För att förbättra sina produkter kan Bitdefender även ladda upp information med jämna mellanrum från installerad Bitdefender Solution om produktanvändning, upptäckt skadlig kod eller potentiellt oönskade filer och använda tjänsttrafik för att förbättra sina databaser och sin heuristik. Du godkänner att Bitdefender kan (i) använda uppladdade data från installerad Bitdefender Solution för att förbättra produkter och tjänster; (ii) använda uppladdade data för analys eller rapporteringssyften endast om sådan användning inte identifierar dig eller innehåller någon information som kan användas för en enskild person. Bitdefender förbehåller sig titel, ägarskap och alla rättigheter och intressen för all immateriella rättigheter eller produkt som resulterar från användning och analys av sådan information. Genom att använda Bitdefender Solution godkänner och accepterar du att Bitdefender kan samla in, lämna ut, lagra och analysera denna information för ovan nämnda syften.

För att främja medvetenhet, upptäckt och förebyggande av Internet-säkerhetsrisker, kan Bitdefender dela viss anonymiserad information med forskningsorganisationer och andra leverantörer av säkerhetsprogramvaror.

Skadeslöshet.Du skall se till att Bitdefender, dess licensgivare, distributörer, leverantörer (tillsammans "skadeslösa") skyddas, försvaras och hålls skadeslösa mot (i) eventuella och alla kostnader, avgifter, anspråk, skador, skyldigheter som uppstår och/eller åtgärder som vidtas mot någon av de skadeslösa, däribland utan begränsning utomstående juridiska avgifter, som uppstår från olagligt beteende och/eller överträdelse av rättigheter från tredje part, och/eller (ii) alla skador som du kan orsaka genom din användning av Bitdefender Solution.

KOMPLETTERANDE VILLKOR FÖR BITDEFENDERS DIGITALA IDENTITETSSKYDD.

De här villkoren gäller bara om du är registrerad i, har rätt till eller använder vår tjänst Bitdefenders digitala identitetsskydd från Bitdefender och dess partners.

Med hjälp av din e-postadress och ditt telefonnummer söker Bitdefenders digitala identitetsskydd först efter känslig information i offentliga register för att börja kartlägga ditt digitala fotavtryck. Tjänsten korrelerar alla informationsstycken som är kopplade till din identitet och visar namn, kön, födelsedatum, e-postadresser, telefonnummer, fysiska adresser, användarnamn, jobb, utbildning, webbadresser, foton som är kopplade till din offentliga identitet. Du kan visualisera all din information som har exponerats offentligt genom åren. Systemet letar även efter mer än 100 kategorier av data kopplade till din identitet, som e-post, lösenord, personnummer, kreditkort, resehandlingar och telefonnummer. Vi lagrar inte eller bearbetar inte informationen, vi visar bara referensen att informationen finns i dataintrånget. För varje dataintrång och möjlig identitetsstöld tillhandahåller vi tydliga åtgärder för att minska riskerna, som att byta lösenord.

Efter registreringen samlar vårt system in delar av information som är kopplad till din offentliga identitet och kontrollerar om den har exponerats i ett dataintrång eller på det publika Internet. Användarna aviseras direkt om personuppgifter exponeras.

Bitdefender övervakar enbart din e-postadress. Logga in i portalen för att se om du kan lägga till ytterligare information i övervakningssyfte.

BITDEFENDERS DIGITALA IDENTITETSSKYDD GER DIG VERKTYG OCH RESURSER FÖR ATT SKYDDA DIG FRÅN OCH ÅTERSTÄLLA FRÅN IDENTITETSSTÖLD, MEN ICKE DESTO MINDRE KAN INGEN IDENTITET VARA HELT SÄKER.

Den information du tillhandahåller krävs för att verifiera din identitet, debitera dig de avtalade avgifterna för våra tjänster och för att fullfölja vår skyldighet att tillhandahålla tjänsterna åt dig. Bitdefenders sekretesspolicy talar om hur Bitdefender (eller andra som agerar för oss) samlar in, använder och delar information om dig i samband med din användning av Bitdefenders digitala identitetsskydd och det är ditt ansvar att granska vår sekretesspolicy innan du samtycker till det här avtalet eller innan du använder våra tjänster.

Ytterligare friskrivningar från garantier och ansvarsbegränsning. Nedan finns ytterligare garantier och begränsningar av ansvarsskyldighet som gäller Bitdefenders digitala identitetsskydd:

INGA RÅD ELLER INFORMATION, OAVSETT MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅR FRÅN BITDEFENDERS DIGITALA IDENTITETSSKYDD, UTGÖR NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN FASTSLÅS I DETTA AVTAL. BITDEFENDERS DIGITALA IDENTITETSSKYDD TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. BITDEFENDER OCH DESS LEVERANTÖRER AV TREDJEPARTSTJÄNSTER LÄMNAR INGA FÖRESTÄLLNINGAR ELLER GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE TJÄNSTERNA OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE DETTA. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE GARANTERAR INTE BITDEFENDER ELLER DESS LEVERANTÖRER AV TREDJEPARTSTJÄNSTER OCH DERAS DATALEVERANTÖRER RIKTIGHET, PUNKTLIGHET, FULLSTÄNDIGHET, AKTUALITET, HANDELSBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE AV BITDEFENDERS DIGITALA IDENTITETSSKYDD OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR EVENTUELL FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR AV ELLER ORSAKAS HELT ELLER DELVIS AV ANVÄNDNINGEN AV BITDEFENDERS DIGITALA IDENTITETSSKYDD ELLER DATA HÄRI.

Du medger och garanterar oss att du kommer att använda Bitdefenders digitala identitetsskydd (och alla information däri) för att skydda mot eller förhindra bedrägeri, obehörig åtkomst till dina data, fordringar eller andra skyldigheter, och inte i något annat syfte. För att undvika tvivel kommer du inte att använda den information som görs tillgänglig av Bitdefender Digital Identity Protection för att avgöra någons behörighet för (a) kredit eller försäkring för personliga, familje- eller hushållsändamål, (b) anställning eller (c) en statlig licens eller förmån eller (d) något annat syfte som regleras av Fair Credit Reporting Act (FCRA); och (vii) du samtycker uttryckligen till att inte använda de data som hämtats från Bitdefender Digital Identity Protection för att direkt rikta in dig på och/eller erbjuda dina varor/tjänster till personer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien.

FORCE MAJEURE.Ingen part ska bryta avtalet i händelse av att vara oförmögen att fullfölja sina skyldigheter till följd av naturkatastrof, krig, nödsituationer, arbetsstrejk, terrordåd, betydande oanvändbarhet av Internet, oförmåga att anskaffa material eller annan orsak eller tillstånd utanför dess rimliga kontroll; förutsatt dock att om sådana orsaker varar under en period av mer än trettio (30) kalenderdagar, kan någon av parterna avsluta avtalet som påverkas av sådan force majeure efter ett skriftligt meddelande till den andra parten.

Du måste efterleva alla tillämpliga amerikanska och internationella lagar som styr export och återexport av Bitdefender Solutions, däribland U.S. Export Administration Regulations, samt slutanvändar-, slutanvändnings- och destinationsrestriktioner utfärdade av USA och andra regeringar. Utan att förminska från det generella i föregående: (i) du framhåller att du inte finns med på någon lista över nekade personer, overifierad lista, entitetslista, särskilt konstruerad medborgarlista, uteslutningslista eller någon annan lista publicerad av USA:s regering; och (ii) du kommer inte att använda, exportera eller återexportera Bitdefender Solution till områden, destinationer, företag eller individer som bryter mot USA:s och EU:s embargon eller handelssanktioner. Du ska skydda, försvara och hålla Bitdefender skadeslöst från och mot alla anspråk, krav, rättegångar eller åtgärder, och alla skador, skyldigheter, kostnader och utgifter som uppstår från ditt misslyckande med att efterleva den här skyldigheten.

Inga tredjepartsförmånstagare. Detta avtal är enbart avsett för dig och Bitdefender SRL och övriga företag i Bitdefender Group och deras respektive ombud, licensgivare, representanter, leverantörer, distributörer, återförsäljare och andra affärspartners. Ingen person som inte är en part i detta avtal kan agera till följd av detta avtal som en tredjepartsförmånstagare därav.

ALLMÄNT. Detta avtal styrs av lagstiftning i Rumänien och av internationella upphovsrättsregler och avtal. Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för att avgöra eventuell tvist som uppstår ur detta prenumerationsavtal skall vara domstolarna i Rumänien. Ingenting i detta prenumerationsavtal förminskar eventuella rättigheter du har enligt befintlig konsumentskyddslagstiftning eller andra tillämpliga lagar i din jurisdiktion som kanske inte kan frånträdas i kontrakt.

Ingen grupptalan

DU OCH BITDEFENDER ÄR ÖVERENS OM ATT BÅDA PARTER KAN HA FORDRINGAR PÅ DEN ANDRA PARTEN SOM ENSKILD PERSON OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN PÅSTÅDD GRUPP- ELLER REPRESENTANTPROCESS. Dessutom, om inte både du och Bitdefender kommer överens om annat, kan domstolen inte konsolidera mer än en persons fordringar och kan inte på annat sätt styra över någon form av representerande eller grupprocess.

I händelse av ogiltighet av någon bestämmelse i detta avtal skall ogiltighet inte påverka giltigheten av återstående delar av detta avtal.

Detta avtal beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i din delstat eller ditt land. Du kan också ha rättigheter avseende den part från vilken du anskaffade Bitdefender Solution. Detta avtal ändrar inte dina rättigheter eller skyldigheter enligt lagstiftningen i din delstat eller ditt land om lagstiftningen i din delstat eller ditt land inte tillåter att så sker.

Bitdefender och Bitdefenders logotyper är varumärken för Bitdefender. Alla andra varumärken som används i produkten eller tillhörande material tillhör respektive ägare. Prenumerationen upphör omedelbart utan meddelande om du bryter mot något av dess villkor. Du skall inte ha rätt till ersättning från Bitdefender eller någon återförsäljare av Bitdefender som en följd av uppsägningen. Villkoren om sekretess och restriktioner för användningen skall vara i kraft även efter en uppsägning.

Bitdefender kan ändra dessa villkor när som helst och de reviderade villkoren gäller automatiskt motsvarande versioner av Bitdefender Solution som distribueras tillsammans med de reviderade villkoren. Om någon del av dessa villkor bedöms ogiltig eller ogenomförbar, skall det inte påverka giltigheten av resten av villkoren, som skall förbli giltigt och verkställbart.

Bitdefender förbehåller sig rätten att godtyckligt ändra namn på sin lösning från tid till annan.

Detta avtal har ursprungligen framtagits på engelska. Även om Bitdefender kan tillhandahålla översatta versioner av detta avtal för din bekvämlighets skull, är det den engelska versionen av detta avtal som är den styrande versionen av detta avtal i händelse av konflikt eller avvikelseEventuella uppdateringar av detta dokument finns tillgängliga på https://www.bitdefender.com/site/view/subscription-agreement-and-terms-of-services-for-home-user-solutions.html.

Trots att detta avtal har beretts av Bitdefender bekräftar du att detta avtal utgör överenskommelsen mellan parterna och är avsett att konstrueras på ett sätt som överensstämmer med innehåll och aktiviteter häri och avtalets villkor. Ingen regel av strikt konstruktion avseende detta avtal ska tillämpas mot någon av parterna.

Kontakta BITDEFENDER, på 15A Sos. Orhideelor, Orhideea Towers Building, 9-12 floors, 6 District, Bukarest, 060071, Rumänien; tel +40 212 063 470; fax +40 212 641 799, e-postadress: office@bitdefender.com.