Jämför våra produkter

GravityZone är en företagslösning som kan installeras lokalt eller hostas av Bitdefender. Flerlagerskydd med beprövad maskininlärning, avancerad heuristik, anti-ransomware, anti-exploit, signaturer, brandvägg och enhetskontroll ingår i respektive alternativ nedan.

SÄKERHETSPAKET FÖR SMÅ FÖRETAG

Perfekt för företag som vill ha kraftfull, enkel säkerhet

 

GravityZone
Elite

Rekommenderas för företag som söker aggressivt skydd mot sofistikerade hot

- 30%

GravityZone Advanced Business Security

Rekommenderas för mellanstora företag som söker ett omfattande skydd

- 30%

GravityZone Business Security

Perfekt för små företag som vill ha enkel, men effektiv säkerhet

HANTERINGSALTERNATIV

On premises/Cloud
On premises/Cloud
On premises/Cloud

TYPER AV SKYDDADE SLUTPUNKTER

Konsekventa, nästa generationssvar över alla typer av slutpunkter

 
 
 

Fysiska och virtuella arbetsstationer och servrar

Den senaste säkerheten för slutanvändarenheter.

Serversäkerhet med smart centraliserad skanning (VDI, DaaS) - on-premise eller i cloud (även tillgängligt genom CPU-anslutningslicens)

Pro-VM, Pro-Cloud-skydd med smart centraliserad skanning för hög prestanda och optimal användarupplevelse.

 

Mobila enheter

Enhets- och plattformsagnostisk mobilsäkerhet.

(Endast on-premise-konsol)
(Endast on-premise-konsol)
 

Microsoft® Exchange

Oöverträffat skydd mot skadlig kod, skräppost och nätfiskeförsök.

 

Smart Home Devices

Agentlösa skydd som kan upptäcka hot för IIoT, IoMT och andra typer av IoT.

Tillgänglig med NTSA-produkten
Tillgänglig med NTSA-produkten
Tillgänglig med NTSA-produkten

TEKNIKER

 
 
 

Riskanalys för Enheter

Utvärderar, prioriterar och härdar felkonfigurationer och inställningar för slutpunktssäkerhet med en lättförståelig prioriterad lista.

(Endast cloud-konsol)
(Endast cloud-konsol)
(Endast cloud-konsol)

Webbskydd

Skannar inkommande trafik, däribland SSL-, HTTP- och HTTPS-trafik, för att förhindra nedladdning av skadlig kod till slutpunkten. Blockerar automatiskt nätfiske och falska webbsidor. Visar sökbetyg som signalerar betrodda och ej betrodda sidor.

Enhetskontroll

Hot tar sig ofta in oupptäckta i företag via borttagbara enheter. Välj vilka enheter som ska få köra och bestäm vad som ska blockeras eller skannas automatiskt.

Svartlistning av program

Möjliggör full synlighet och kontroll över program som körs genom att svartlista oönskad programvara. Hjälper till att begränsa risken med att skadlig kod körs oupptäckt.

Applikationskontroll (Vitlistning)

Ger full synlighet och kontroll för program som installeras eller körs på företagets slutpunkter och förhindrar att program som inte tillåts enligt policyn körs.

(Endast on-premise-konsol)
 
 

Brandvägg

Fullutrustad tvåvägsbrandvägg som kontrollerar programåtkomst till nätverket och till Internet. Dessutom kan brandväggen skydda systemet mot portskanningar, begränsa ICS och varna när nya noder kopplas på en Wi-Fi-anslutning

Sandbox Analyzer

Skickar misstänkta filer för detonering, analys och ger en bedömning i realtid. Upptäcker nolldags- och målinriktade attacker, förhindrar realtidsattackskydd med auto-submit, analyserar vid företagsomfattande blockering.

 
 

HyperDetect™ (justerbar maskininlärning)

Inställbart maskininlärningslager, upptäcker sofistikerade hot. Blockerar hackingverktyg, fillösa attacker, nolldag, skadlig kod och mycket mer.

 
 

Smart centraliserad skanning

Tillåter upp till 30 % fler virtuella maskiner än traditionella lösningar genom att optimera och centralisera skanningsuppgifter.

 

Maskininlärning lokalt och i cloud

Förutsägande upptäckt av okänd skadlig kod, Dynamisk filanalys tränad på miljarder exempel, Lokal maskininlärning tränad på 80 000 funktioner av skadlig kod. Hotintelligens från mer än 500 miljoner slutpunkter över hela världen.

Avancerad Anti-exponering

Fokuserar på attackverktyg och tekniker för att upptäcka både kända och nolldagsexponeringar som riktar in sig på populära mjukvaruapplikationer.

Process Inspector

Beteendebaserad realtidsupptäckt; Övervakar alla processer som körs i operativsystemet och om processen anses skadlig kommer den att termineras. Tidigare kallat ATC /Advanced Threat Control).

Avhjälpning av utpressningsprogram

Skapar en säkerhetskopia i realtid av filerna innan de ändras av den misstänkta processen för att minska risken för att förlora data under avancerade utpressningsattacker.

Automatisk desinfektering och borttagning

Blockerar automatiskt bekräftade hot via en uppsättning fördefinierade regler, däribland processavslut, flytta till karantän eller blockera åtkomst.

Skydd mot fillösa attacker

Skyddar mot attacker som försöker att skriva ändringar direkt i minnet.

 

Skydd mot nätverksattack

Skyddar mot hot som använder nätverkssårbarheter.

UTÖKA SÄKERHETEN MED KOMPATIBLA PRODUKTER

 
 
 

TILLGÄNGLIGA TILLÄGG

 
 
 

E-postsäkerhet

För alla e-postklienter, däribland Office 365

tillgänglig (Endast cloud-konsol)
tillgänglig (Endast cloud-konsol)
tillgänglig (Endast cloud-konsol)

Patch Management

Håller OS och applikationer uppdaterade över hela Windows-installationsbasen

Full diskkryptering

Skyddar data för hela endpointhårddisken genom att använda krypteringsmekanismer tillhandahållna av Windows (BitLocker) och macOS (FileVault).

Security for AWS

är byggt för virtualisering och erbjuder flexibel prissättning och skalanpassas efter din storlek för optimal avkastning

tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

KOMPATIBLA PRODUKTER

 
 
 

Hypervisor Introspection

Skyddar företagskänsliga data innan de exponeras genom att upptäcka och stoppa cyberattacker i realtid på hypervisornivå

kompatibla (Endast on-premise-konsol)
kompatibla (Endast on-premise-konsol)
 

Säkerhet för lagring

Kompletta säkerhetslösningar för datalagringsskydd för ICAP-kompatibla fildelnings- och nätverkslagringssystem för företag

kompatibla
kompatibla
 

Network Traffic Security Analytics

Molnhotintelligens, maskininlärning och beteendeanalyser tillämpade på nätverkstrafik för att upptäcka avancerade attacker tidigt och möjliggöra effektiv hotjakt

kompatibla
kompatibla
kompatibla

TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER

 
 
 

Professionella tjänster

Stärk din organisation med optimal säkerhetskonfiguration, skydd och skräddarsydda tjänster.

tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

Premium-support

Välj Silver, Gold eller Platinum Premium Enterprise Support-paket, beroende på svarstider och typen av proaktiva tjänster som behövs för din organisation.

tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

Advanced Threat Intelligence

Samlar in data från sensorer över hela världen - korrelera hundratusentals komprometteringsindikatorer och gör data till åtgärdbara realtidsinsikter.

tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

Detaljer

Omfattar stationära datorer, servrar och Exchange-postlådor. Upp till 35 % av licenserna kan användas på servrar.
Omfattar stationära datorer, servrar och Exchange-postlådor. Upp till 35 % av licenserna kan användas på servrar.
Omfattar servrar och stationära datorer. Servrar kan utgöra högst 30 % av totalt antal enheter

SÄKERHETSPAKET FÖR MEDELSTORA OCH STORA FÖRETAG

Perfekt för medelstora och stora företag med omfattande, avancerade säkerhetsbehov och strikta efterlevnadskrav

 

GravityZone Ultra

Rekommenderas för företag som söker ett integrerat nästa-generations endpointskydd och en EDR-plattform som exakt skyddar mot sofistikerade cyberhot .


Letar du efter en oberoende EDR-lösning?

- 60%

GravityZone
Elite

Rekommenderas för företag som vill ha en enda plattform som integrerar skydd, härdning samt risk- och incidentanalys.

GravityZone Enteprise Licensing (à la carte)

Rekommenderas för företag som vill ha integrerad säkerhet med maximal licensieringsflexibilitet.

HANTERINGSALTERNATIV

On premises / Cloud
On premises / Cloud
On premises

TYPER AV SKYDDADE SLUTPUNKTER

Konsekventa, nästa generationssvar över alla typer av slutpunkter

 
 
 

Fysiska och virtuella arbetsstationer och servrar

Den senaste säkerheten för slutanvändarenheter.

Serversäkerhet med smart centraliserad skanning (VDI, DaaS) - on-premise eller i cloud (även tillgängligt genom CPU-anslutningslicens)

Pro-VM, Pro-Cloud-skydd med smart centraliserad skanning för hög prestanda och optimal användarupplevelse.

Mobila enheter

Enhets- och plattformsagnostisk mobilsäkerhet.

(Endast on-premise-konsol)
(Endast on-premise-konsol)

Microsoft® Exchange

Oöverträffat skydd mot skadlig kod, skräppost och nätfiskeförsök.

SÄKERHETSTEKNIKER

 
 
 

FÖREBYGGANDE MODULER

 
 
 

Maskininlärning lokalt och i cloud

Förutsägande upptäckt av okänd skadlig kod, Dynamisk filanalys tränad på miljarder exempel, Lokal maskininlärning tränad på 80 000 funktioner av skadlig kod. Hotintelligens från mer än 500 miljoner slutpunkter över hela världen.

Avancerad Anti-exponering

Fokuserar på attackverktyg och tekniker för att upptäcka både kända och nolldagsexponeringar som riktar in sig på populära mjukvaruapplikationer.

Automatisk desinfektering och borttagning

Blockerar automatiskt bekräftade hot via en uppsättning fördefinierade regler, däribland processavslut, flytta till karantän eller blockera åtkomst.

Skydd mot fillösa attacker

Skyddar mot attacker som försöker att skriva ändringar direkt i minnet.

Skydd mot nätverksattack

Skyddar mot attacker som försöker att skriva ändringar direkt i minnet.

HyperDetect™ (justerbar maskininlärning)

Inställbart maskininlärningslager, upptäcker sofistikerade hot. Blockerar hackingverktyg, fillösa attacker, nolldag, skadlig kod och mycket mer.

tillägg

Sandbox Analyzer

Skickar misstänkta filer för detonering, analys och ger en bedömning i realtid. Upptäcker nolldags- och målinriktade attacker, realtidsattackskydd med auto-submit, analyserar vid företagsomfattande blockering.

tillägg

UPPTÄCKTS- OCH RESPONSMODULER

 
 
 

Process Inspector

Beteendebaserad realtidsupptäckt; Övervakar alla processer som körs i operativsystemet och om processen anses skadlig kommer den att termineras. Tidigare kallat ATC /Advanced Threat Control).

Avhjälpning av utpressningsprogram

Skapar en säkerhetskopia i realtid av filerna innan de ändras av den misstänkta processen för att minska risken för att förlora data under avancerade utpressningsattacker.

Incidentvisualisering

Lättförståeliga visuella guider belyser kritiska attackvägar, lättar bördan för IT-personalen.

tillägg

Rotorsaksanalys

Belyser attackvektorn, attackens ingångspunkt och hur attacken uppstod. Hjälper till att hitta attackens ursprungsnod, markerad på incidentsidan. Förtroenderesultat ger kontext för säkerhetshändelser.

tillägg

Avvikelseskydd

Riktar in systemresurser på att hitta ovanliga beteenden baserat på MITRE-hottekniker och Bitdefenders egen forskning.

 
tillägg

MITRE-händelstaggning

MITRE-attackteknker och indikatorer på kompromettering ger insikter upp till minuten om namngivna hot och annan skadlig kod som kan vara inblandad.

 
tillägg

HÄRDNINGS- OCH RISKANALYSMODULER

 
 
 

Riskanalys för Enheter

Utvärderar, prioriterar och härdar felkonfigurationer och inställningar för slutpunktssäkerhet med en lättförståelig prioriterad lista.

(Endast cloud-konsol)
(Endast cloud-konsol)
 

Webbskydd

Skannar inkommande trafik, däribland SSL-, HTTP- och HTTPSs-trafik, för att förhindra nedladdning av skadlig kod till slutpunkten. Blockerar automatiskt nätfiske och falska webbsidor. Visar sökbetyg som signalerar betrodda och ej betrodda sidor.

Enhetskontroll

Hot tar sig ofta in oupptäckta i företag via borttagbara enheter. Välj vilka enheter som ska få köra och bestäm vad som ska blockeras eller skannas automatiskt.

Applikationskontroll (svartlistning)

Möjliggör full synlighet och kontroll över program som körs genom att svartlista oönskad programvara. Hjälper till att begränsa risken med att skadlig kod körs oupptäckt.

Applikationskontroll (Vitlistning)

Ger full synlighet och kontroll för program som installeras eller körs på företagets slutpunkter och förhindrar att program som inte tillåts enligt policyn körs.

(Endast on-premise-konsol)
(Endast on-premise-konsol)

Brandvägg

Fullutrustad tvåvägsbrandvägg som kontrollerar programåtkomst till nätverket och till Internet. Dessutom kan brandväggen skydda systemet mot portskanningar, begränsa ICS och varna när nya noder kopplas på en Wi-Fi-anslutning

UTÖKA SÄKERHET MED KOMPATIBLA PRODUKTER

 
 
 

TILLGÄNGLIGA TILLÄGG

 
 
 

E-postsäkerhet

För alla e-postklienter, däribland Office 365

tillgänglig (Endast cloud-konsol)
tillgänglig (Endast cloud-konsol)

Patch Management

Håller OS och applikationer uppdaterade över hela Windows-installationsbasen

tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

Full diskkryptering

Skyddar data för hela endpointhårddisken genom att använda krypteringsmekanismer tillhandahållna av Windows (BitLocker) och Mac (FileVault).

tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

HyperDetect™ och Cloud Sandbox

Aktivera HyperDetect™ och Cloud Sandbox för Enterprise a-la-carte-licensiering

 
 
tillgänglig

Slutpunktsdetektering och responsmodul

Aktiverar EDR-funktioner för Enterprise a-la-carte-licensiering

 
 
tillgänglig

Slutpunktsdetektering och responslagring

Aktiverar långvarig lagring av EDR-rådata (30, 90 och 180 dagar)

tillgänglig (Endast cloud-konsol)
 
 

KOMPATIBLA PRODUKTER

 
 
 

Hypervisor Introspection

Revolutionär teknik som använder hypervisor för att skydda virtuella maskiner från avancerade exploateringar på kärnnivå

kompatibla (Endast on-premise-konsol)
kompatibla (Endast on-premise-konsol)
kompatibla

Säkerhet för lagring

Maskininlärningsdriven skanning för skadlig kod för ICAP-kompatibel nätverkslagring (NAS) och fildelningssystem.

kompatibla
kompatibla
kompatibla

Advanced Threat Intelligence

Samlar in data från sensorer över hela världen - korrelera hundratusentals komprometteringsindikatorer och gör data till åtgärdbara realtidsinsikter.

kompatibla
kompatibla
kompatibla

Sandbox Analyzer On-premises

Nästa generations AI-drivna on-premises Sandbox med avancerad upptäckt, rapporterings- och attacksynlighet

kompatibla
kompatibla
kompatibla

TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER

 
 
 

Service pack för Hanterad upptäckt och respons

MDR-tjänsten är bemannad av våra erfarna säkerhetsanalytiker och använder en prisvinnande teknikuppsättning och övervakar detaljerad telemetri för att snabbt och effektivt svara på skadliga aktiviteter, aktivt ta bort hotet för att minska närvarotid och begränsa eventuella skador.

tillgänglig (Endast cloud-konsol)
 
tillgänglig när EDR-tillägg är på plats

Professionella tjänster

Stärk din organisation med optimal säkerhetskonfiguration, skydd och skräddarsydda tjänster.

tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

Premium-support

Välj Silver, Gold eller Platinum Premium Enterprise Support-paket, beroende på svarstider och typen av proaktiva tjänster som behövs för din organisation.

tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

Detaljer

Omfattar stationära datorer, servrar och Exchange-postlådor. Upp till 35 % av licenserna kan användas på servrar.
Omfattar stationära datorer, servrar och Exchange-postlådor. Upp till 35 % av licenserna kan användas på servrar.
A la carte-licensiering
 

För alla MSP:er NextGen AV & Endpoint Security (kärnprodukt)

Rekommenderas för MSP:er som vill ha omfattande täckning och överensstämmelse

Rekommenderas för MSP:er som vill ha avancerade enhetliga säkerhetslösningar

FUNKTIONALITET

 
 
 

Risk analys

Utvärderar, prioriterar och härdar felkonfigurationer och inställningar för slutpunktssäkerhet med en lättförståelig prioriterad lista.

Maskininlärning lokalt och i cloud

Förutsägande upptäckt av okänd skadlig kod, Dynamisk filanalys tränad på miljarder exempel, Lokal maskininlärning tränad på 80 000 funktioner av skadlig kod.

Cyberhotsintelligens

Hotintelligens med information om skadliga webbadresser, mönster, webbplatser, mm samlas in och uppdateras på 3 sekunder med Bitdefender Global Protective Network med över 500 miljoner slutpunkter

SårbarhetsSkydd

Fokuserar på attackverktyg och tekniker för att upptäcka både kända och nolldagsexponeringar som riktar in sig på populära mjukvaruapplikationer.

Kontroll av webbinnehåll

Begränsa användaråtkomst till potentiellt skadliga webbplatser eller webbkategorier som spel

Skydd mot nätverksattack

Skydda mot hot som exploaterar nätverkssårbarheter som råstyrkeattacker eller lösenordsstöld

Webbskydd

Skannar inkommande trafik, däribland SSL-, http- och https-trafik, för att förhindra nedladdning av skadlig kod till slutpunkten. Blockerar automatiskt nätfiske och falska webbsidor. Visar sökbetyg som signalerar betrodda och ej betrodda sidor.

Brandvägg

Slutpunkter skyddas med fullt utrustad tvåvägsbrandvägg med intrångsupptäckt, kritiskt för att skydda fjärrenheter.

Enhetskontroll

Hot tar sig ofta in oupptäckta i företag via borttagbara enheter. Välj vilka enheter som ska få köra och bestäm vad som ska blockeras eller skannas automatiskt.

Process Monitorering (Automatisk upptäckt)

Beteendebaserad realtidsupptäckt; Övervakar alla processer som körs i operativsystemet och om processen anses skadlig kommer den att termineras. Tidigare kallat ATC /Advanced Threat Control).

Full diskkryptering

Skyddar data för hela endpointhårddisken genom att använda krypteringsmekanismer tillhandahållna av Windows (BitLocker) och Mac (FileVault).

 
Tillägg
Tillägg

Patch Management

Manuell och automatisk korrigering av Windows och tredjepartsprogram som minskar programsårbarheter och risker för exploateringsattacker

 
Tillägg
Tillägg

E-postsäkerhet och skräppostskydd i cloud

Skydda Office 365 eller andra cloud- och on premise-e-postsystem, upptäck identitetsstöld, stoppa spam, nätfiske, avancerade attacker innan de når användarna.

 
Tillägg
Tillägg

Security for Virtualized Environments

Optimerat skydd för virtuella desktops eller servrar som

 
Tillägg
Tillägg

Security for AWS

VM-skydd som är integrerat med Amazon Web Services och optimerat för topprestanda

 
Tillägg
Tillägg

Lokalt skräppostskydd och säkerhet för Exchange

Skydd mot skräppost och skadlig kod för organisationer med egen Exchange-server

 
Tillägg
Tillägg

HyperDetect (justerbar maskininlärning)

Inställbart maskininlärningslager, upptäcker sofistikerade hot. Blockerar hackingverktyg, fillösa attacker, nolldag, skadlig kod och mycket mer.

 
 
Tillägg (Advanced Threat Security)

Skydd mot fillösa attacker

Skyddar mot skriptbaserade attacker som körs i minnet med verktyg som PowerShell eller kommandoprompten

 
 
Tillägg (Advanced Threat Security)

Sandbox Analyzer

Analysera automatiskt misstänkta filer genom att detonera i en säker cloud-miljö som levererar en slutsats och full insyn och kontext i hotåtgärder

 
 
Tillägg (Advanced Threat Security)

Incidentvisualisering

Visuell representation av varje steg i en attack som hjälper till att förstå inverkan, identifiera potentiella skyddsluckor och stöder överensstämmelse

 
 
Tillgänglig som tillägg och som fristående produkt kompatibel med konkurrerande AV/EPP (Endpoint Detection and Response)

Prioriterad varningsundersökning

Se misstänkt aktivitet som varningar som utnyttjar MITRE-händelser och undersöker potentiella intrång

 
 
Tillgänglig som tillägg och som fristående produkt kompatibel med konkurrerande AV/EPP (Endpoint Detection and Response)

Incidentrespons

Svara på incidenter med alternativ som slutpunktsisolering som kopplar bort ett system från nätverket eller liverespons som möjliggör fjärranslutning och logginsamling från den påverkade slutpunkten.

 
 
Tillgänglig som tillägg och som fristående produkt kompatibel med konkurrerande AV/EPP (Endpoint Detection and Response)

Avvikelseskydd

Riktar in systemresurser på att hitta ovanliga beteenden baserat på MITRE-hottekniker och Bitdefenders egen forskning.

 
 
Tillgänglig som tillägg och som fristående produkt kompatibel med konkurrerande AV/EPP (Endpoint Detection and Response)

Vi finns här för dig

Via telefon, webb, chatt eller e-post finns vårt hängivna supportteam här för att hjälpa dig med installation, driftsättning och andra frågor du har.

Get support