SÄKERHETSPAKET FÖR SMÅ FÖRETAG

Perfekt för företag som vill ha kraftfull, enkel säkerhet

GravityZone Business Security Premium

Rekommenderas för företag som söker aggressivt skydd mot sofistikerade hot.

Lär dig mer

GravityZone Business Security

Perfekt för små företag som vill ha enkel, men effektiv säkerhet.

Lär dig mer

Small Business Security

Perfekt för små företag som vill ha säkerhet de kan konfigurera och glömma.

Lär dig mer

Hanteringsalternativ

On premises/Cloud
On premises/Cloud
Cloud
Typer av skyddade slutpunkter

Konsekventa, nästa generationssvar över alla typer av slutpunkter

Fysiska och virtuella arbetsstationer och servrar

Den senaste säkerheten för slutanvändarenheter.
yes
yes
yes

Serversäkerhet med smart centraliserad skanning (VDI, DaaS) - on-premise eller i cloud (även tillgängligt genom CPU-anslutningslicens)

Pro-VM, Pro-Cloud-skydd med smart centraliserad skanning för hög prestanda och optimal användarupplevelse.
yes

Microsoft® Exchange

Oöverträffat skydd mot skadlig kod, skräppost och nätfiskeförsök.
yes
SÄKERHETSTEKNIKER

Riskanalys för Enheter

Utvärderar, prioriterar och härdar felkonfigurationer och inställningar för slutpunktssäkerhet med en lättförståelig prioriterad lista.
yes (Endast cloud-konsol)
yes (Endast cloud-konsol)

Webbskydd

Skannar inkommande trafik, däribland SSL-, http- och https-trafik, för att förhindra nedladdning av skadlig kod till slutpunkten. Blockerar automatiskt nätfiske och falska webbsidor. Visar sökbetyg som signalerar betrodda och ej betrodda sidor.
yes
yes
yes

Enhetskontroll

Hot tar sig ofta in oupptäckta i företag via borttagbara enheter. Välj vilka enheter som ska få köra och bestäm vad som ska blockeras eller skannas automatiskt.
yes
yes

Svartlistning av program

Möjliggör full synlighet och kontroll över program som körs genom att svartlista oönskad programvara. Hjälper till att begränsa risken med att skadlig kod körs oupptäckt.
yes
yes

Applikationskontroll (Vitlistning)

Ger full synlighet och kontroll för program som installeras eller körs på företagets slutpunkter och förhindrar att program som inte tillåts enligt policyn körs.
yes (Endast on-premise-konsol)

Brandvägg

Fullutrustad tvåvägsbrandvägg som kontrollerar programåtkomst till nätverket och till Internet. Dessutom kan brandväggen skydda systemet mot portskanningar, begränsa ICS och varna när nya noder kopplas på en Wi-Fi-anslutning
yes
yes
yes

Sandbox Analyzer

Skickar misstänkta filer för detonering, analys och ger en bedömning i realtid. Upptäcker nolldags- och målinriktade attacker, förhindrar realtidsattackskydd med auto-submit, analyserar vid företagsomfattande blockering.
yes

HyperDetect™ (Inställbar maskininlärning)

Inställbart maskininlärningslager, upptäcker sofistikerade hot. Blockerar hackingverktyg, fillösa attacker, nolldag, skadlig kod och mycket mer.
yes

Smart centraliserad skanning

Tillåter upp till 30 % fler virtuella maskiner än traditionella lösningar genom att optimera och centralisera skanningsuppgifter.
yes

Maskininlärning lokalt och i cloud

Förutsägande upptäckt av okänd skadlig kod, Dynamisk filanalys tränad på miljarder exempel, Lokal maskininlärning tränad på 80 000 funktioner av skadlig kod. Hotintelligens från mer än 500 miljoner slutpunkter över hela världen.
yes
yes
yes

Avancerad Anti-exponering

Fokuserar på attackverktyg och tekniker för att upptäcka både kända och nolldagsexponeringar som riktar in sig på populära mjukvaruapplikationer.
yes
yes
yes

Process Inspector

Beteendebaserad realtidsupptäckt; Övervakar alla processer som körs i operativsystemet och om processen anses skadlig kommer den att termineras. Tidigare kallat ATC /Advanced Threat Control).
yes
yes
yes

Avhjälpning av utpressningsprogram

Skapar en säkerhetskopia i realtid av filerna innan de ändras av den misstänkta processen för att minska risken för att förlora data under avancerade utpressningsattacker.
yes
yes
yes

Automatisk desinfektering och borttagning

Blockerar automatiskt bekräftade hot via en uppsättning fördefinierade regler, däribland processavslut, flytta till karantän eller blockera åtkomst.
yes
yes
yes

Skydd mot fillösa attacker

Skyddar mot attacker som försöker att skriva ändringar direkt i minnet.
yes
yes

Skydd mot nätverksattack

Skyddar mot hot som använder nätverkssårbarheter.
yes
yes

Utöka säkerheten med kompatibla produkter

Laddade tillägge

Security for Email

För alla e-postklienter, däribland Office 365
tillgänglig (Endast cloud-konsol)
tillgänglig (Endast cloud-konsol)
tillgänglig

Patch Management

Håller OS och applikationer uppdaterade över hela Windows-installationsbasen
tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

Full Disk Encryption

Skyddar data för hela endpointhårddisken genom att använda krypteringsmekanismer tillhandahållna av Windows (BitLocker) och macOS (FileVault).
tillgänglig
tillgänglig
tillgänglig

Security for Mobile

Mobil säkerhetslösning på enheten för iOS-, Android- och ChromeOS-enheter
tillgänglig (Endast cloud-konsol)
tillgänglig (Endast cloud-konsol)
tillgänglig (Endast cloud-konsol)
Kompatibla produkter

Advanced Threat Intelligence

Samlar in data från sensorer över hela världen - korrelera hundratusentals komprometteringsindikatorer och gör data till åtgärdbara realtidsinsikter.
kompatibla
kompatibla
kompatibla

Security for Storage

Kompletta säkerhetslösningar för datalagringsskydd för ICAP-kompatibla fildelnings- och nätverkslagringssystem för företag

Security for AWS

är byggt för virtualisering och erbjuder flexibel prissättning och skalanpassas efter din storlek för optimal avkastning
kompatibla
kompatibla
kompatibla
Tillgängliga tjänster

Professionella tjänster

Stärk din organisation med optimal säkerhetskonfiguration, skydd och skräddarsydda tjänster.
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig

Premium-support

Välj Silver, Gold eller Platinum Premium Enterprise Support-paket, beroende på svarstider och typen av proaktiva tjänster som behövs för din organisation.
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Detaljer
Omfattar stationära datorer, servrar och Exchange-postlådor. Upp till 35 % av licenserna kan användas på servrar.
Omfattar servrar och stationära datorer. Servrar kan utgöra högst 30 % av totalt antal enheter
Omfattar servrar och stationära datorer. Servrar kan utgöra högst 30 % av totalt antal enheter

Säkerhetspaket för medelstora och stora Företag

Perfekt för medelstora och stora företag med omfattande, avancerade säkerhetsbehov och strikta efterlevnadskrav

GravityZone Business Security Enterprise

Rekommenderas för företag som söker ett integrerat nästa-generations endpointskydd och en EDR-plattform som exakt skyddar mot sofistikerade cyberhot .'

Letar du efter en oberoende EDR-lösning?

Läs mer

GravityZone Business Security Premium

Recommended to companies looking for a single platform that integrates prevention, hardening, and risks & incidents analytics.

Läs mer

GravityZone à la carte

Rekommenderas för företag som vill ha integrerad säkerhet med maximal licensieringsflexibilitet.

Läs mer

Hanteringsalternativ

On premises/Cloud
On premises/Cloud
On premises/Cloud
Typer av skyddade slutpunkter

Konsekventa, nästa generationssvar över alla typer av slutpunkter

Fysiska och virtuella stationära och bärbara datorer

Den senaste säkerheten för slutanvändarenheter.
yes
yes
yes

Serversäkerhet med smart centraliserad skanning (VDI, DaaS) - on-premise eller i cloud (även tillgängligt genom CPU-anslutningslicens)

Pro-VM, Pro-Cloud-skydd med smart centraliserad skanning för hög prestanda och optimal användarupplevelse.
yes
yes
yes

Microsoft® Exchange

Oöverträffat skydd mot skadlig kod, skräppost och nätfiskeförsök.
yes
yes
yes (Endast on-premise-konsol)

SÄKERHETSTEKNIKER

FÖREBYGGANDE MODULER

Maskininlärning lokalt och i cloud

Förutsägande upptäckt av okänd skadlig kod, Dynamisk filanalys tränad på miljarder exempel, Lokal maskininlärning tränad på 80 000 funktioner av skadlig kod. Hotintelligens från mer än 500 miljoner slutpunkter över hela världen.
yes
yes
yes

Avancerad Anti-exponering

Fokuserar på attackverktyg och tekniker för att upptäcka både kända och nolldagsexponeringar som riktar in sig på populära mjukvaruapplikationer.
yes
yes
yes

Automatisk desinfektering och borttagning

Blockerar automatiskt bekräftade hot via en uppsättning fördefinierade regler, däribland processavslut, flytta till karantän eller blockera åtkomst.
yes
yes
yes

Skydd mot fillösa attacker

Skyddar mot attacker som försöker att skriva ändringar direkt i minnet.
yes
yes
yes

Skydd mot nätverksattack

Skyddar mot attacker som försöker att skriva ändringar direkt i minnet.
yes
yes
yes

HyperDetect™ (Inställbar maskininlärning)

Inställbart maskininlärningslager, upptäcker sofistikerade hot. Blockerar hackingverktyg, fillösa attacker, nolldag, skadlig kod och mycket mer.
yes
yes
Tillägg

Sandbox Analyzer

Skickar misstänkta filer för detonering, analys och ger en bedömning i realtid. Upptäcker nolldags- och målinriktade attacker, realtidsattackskydd med auto-submit, analyserar vid företagsomfattande blockering.
yes
yes
Tillägg
UPPTÄCKTS- OCH RESPONSMODULER

Process Inspector

Beteendebaserad realtidsupptäckt; Övervakar alla processer som körs i operativsystemet och om processen anses skadlig kommer den att termineras. Tidigare kallat ATC /Advanced Threat Control).
yes
yes
yes

Avhjälpning av utpressningsprogram

Skapar en säkerhetskopia i realtid av filerna innan de ändras av den misstänkta processen för att minska risken för att förlora data under avancerade utpressningsattacker.
yes
yes
yes

Incidentvisualisering

Lättförståeliga visuella guider belyser kritiska attackvägar, lättar bördan för IT-personalen.
yes
yes
Tillägg

Rotorsaksanalys

Belyser attackvektorn, attackens ingångspunkt och hur attacken uppstod. Hjälper till att hitta attackens ursprungsnod, markerad på incidentsidan. Förtroenderesultat ger kontext för säkerhetshändelser.
yes
yes
Tillägg

Avvikelseskydd

Riktar in systemresurser på att hitta ovanliga beteenden baserat på MITRE-hottekniker och Bitdefenders egen forskning.
yes
Tillägg

MITRE-händelstaggning

MITRE-attackteknker och indikatorer på kompromettering ger insikter upp till minuten om namngivna hot och annan skadlig kod som kan vara inblandad.
yes
Tillägg
HÄRDNINGS- OCH RISKANALYSMODULER

Riskanalys för Enheter

Utvärderar, prioriterar och härdar felkonfigurationer och inställningar för slutpunktssäkerhet med en lättförståelig prioriterad lista.
yes (Endast cloud-konsol)
yes (Endast cloud-konsol)
yes (Endast cloud-konsol)

Webbskydd

Skannar inkommande trafik, däribland SSL-, HTTP- och HTTPSs-trafik, för att förhindra nedladdning av skadlig kod till slutpunkten. Blockerar automatiskt nätfiske och falska webbsidor. Visar sökbetyg som signalerar betrodda och ej betrodda sidor.
yes
yes
yes

Enhetskontroll

Hot tar sig ofta in oupptäckta i företag via borttagbara enheter. Välj vilka enheter som ska få köra och bestäm vad som ska blockeras eller skannas automatiskt.
yes
yes
yes

Applikationskontroll (svartlistning)

Möjliggör full synlighet och kontroll över program som körs genom att svartlista oönskad programvara. Hjälper till att begränsa risken med att skadlig kod körs oupptäckt.
yes
yes
yes

Applikationskontroll (Vitlistning)

Ger full synlighet och kontroll för program som installeras eller körs på företagets slutpunkter och förhindrar att program som inte tillåts enligt policyn körs.
yes (Endast on-premise-konsol)
yes (Endast on-premise-konsol)
yes (Endast on-premise-konsol)

Brandvägg

Fullutrustad tvåvägsbrandvägg som kontrollerar programåtkomst till nätverket och till Internet. Dessutom kan brandväggen skydda systemet mot portskanningar, begränsa ICS och varna när nya noder kopplas på en Wi-Fi-anslutning
yes
yes
yes

Utöka säkerheten med kompatibla produkter

Tillgängliga tillägg

Security for Mobile

Mobil säkerhetslösning på enheten för iOS-, Android- och ChromeOS-enheter
Tillgänglig (Endast cloud-konsol)
Tillgänglig (Endast cloud-konsol)

Security for Email

För alla e-postklienter, däribland Office 365
Tillgänglig (Endast cloud-konsol)
Tillgänglig (Endast cloud-konsol)

Patch Management

Håller OS och applikationer uppdaterade över hela Windows-installationsbasen
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig

Full Disk Encryption

Skyddar data för hela endpointhårddisken genom att använda krypteringsmekanismer tillhandahållna av Windows (BitLocker) och Mac (FileVault).
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig

Modul för Endpoint Detection and Response

Aktiverar EDR-funktioner för Enterprise a-la-carte-licensiering
Tillgänglig

Slutpunktsdetektering och responslagring

Aktiverar långvarig lagring av EDR-rådata (30, 90 och 180 dagar)
Tillgänglig (Endast cloud-konsol)
Kompatibla produkter

Security for Storage

Maskininlärningsdriven skanning för skadlig kod för ICAP-kompatibel nätverkslagring (NAS) och fildelningssystem.
kompatibla
kompatibla
kompatibla

Advanced Threat Intelligence

Samlar in data från sensorer över hela världen - korrelera hundratusentals komprometteringsindikatorer och gör data till åtgärdbara realtidsinsikter.
kompatibla
kompatibla
kompatibla
Tillgängliga tjänster

Service pack för Managed Detection and Response

MDR-tjänsten är bemannad av våra erfarna säkerhetsanalytiker och använder en prisvinnande teknikuppsättning och övervakar detaljerad telemetri för att snabbt och effektivt svara på skadliga aktiviteter, aktivt ta bort hotet för att minska närvarotid och begränsa eventuella skador.
Tillgänglig (Endast cloud-konsol)
tillgänglig när EDR-tillägg är på plats

Professionella tjänster

Stärk din organisation med optimal säkerhetskonfiguration, skydd och skräddarsydda tjänster.
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig

Premium-support

Välj Silver, Gold eller Platinum Premium Enterprise Support-paket, beroende på svarstider och typen av proaktiva tjänster som behövs för din organisation.
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Detaljer
Omfattar stationära datorer, servrar och Exchange-postlådor. Upp till 35 % av licenserna kan användas på servrar.
Omfattar stationära datorer, servrar och Exchange-postlådor. Upp till 35 % av licenserna kan användas på servrar.
A la carte-licensiering

Säkerhetssvit för hanterade tjänstleverantörer

Lösningar utformade för Cloud and Managed Service Providers för att minimera säkerhets- och driftskostnader och maximera vinsten.

För alla MSP: er AV NextGen & Endpoint Security (kärnprodukt)

Lär dig mer

Rekommenderas för MSP:er som vill ha omfattande täckning och överensstämmelse

Lär dig mer

Rekommenderas för MSP:er som vill ha avancerade enhetliga säkerhetslösningar

Lär dig mer

FUNKTIONALITET

Risk analys

Utvärderar, prioriterar och härdar felkonfigurationer och inställningar för slutpunktssäkerhet med en lättförståelig prioriterad lista.
yes
yes
yes

Maskininlärning lokalt och i cloud

Förutsägande upptäckt av okänd skadlig kod, Dynamisk filanalys tränad på miljarder exempel, Lokal maskininlärning tränad på 80 000 funktioner av skadlig kod.
yes
yes
yes

Cloud Threat Intelligence

Hotintelligens med information om skadliga webbadresser, mönster, webbplatser, mm samlas in och uppdateras på 3 sekunder med Bitdefender Global Protective Network med över 500 miljoner slutpunkter
yes
yes
yes

Sårbarhetsskydd

Fokuserar på attackverktyg och tekniker för att upptäcka både kända och nolldagsexponeringar som riktar in sig på populära mjukvaruapplikationer.
yes
yes
yes

Kontroll av webbinnehåll

Begränsa användaråtkomst till potentiellt skadliga webbplatser eller webbkategorier som spel
yes
yes
yes

Skydd mot nätverksattack

Skydda mot hot som exploaterar nätverkssårbarheter som råstyrkeattacker eller lösenordsstöld
yes
yes
yes

Webbskydd

Skannar inkommande trafik, däribland SSL-, http- och https-trafik, för att förhindra nedladdning av skadlig kod till slutpunkten. Blockerar automatiskt nätfiske och falska webbsidor. Visar sökbetyg som signalerar betrodda och ej betrodda sidor.
yes
yes
yes

Brandvägg

Slutpunkter skyddas med fullt utrustad tvåvägsbrandvägg med intrångsupptäckt, kritiskt för att skydda fjärrenheter.
yes
yes
yes

Enhetskontroll

Hot tar sig ofta in oupptäckta i företag via borttagbara enheter. Välj vilka enheter som ska få köra och bestäm vad som ska blockeras eller skannas automatiskt.
yes
yes
yes

Process Inspector (automatisk detektering)

Beteendebaserad realtidsupptäckt; Övervakar alla processer som körs i operativsystemet och om processen anses skadlig kommer den att termineras. Tidigare kallat ATC /Advanced Threat Control).
yes
yes
yes

Security for Mobile

Mobil säkerhetslösning på enheten för iOS-, Android- och ChromeOS-enheter
yes Tillägg
yes Tillägg

Full Disk Encryption

Skyddar data för hela endpointhårddisken genom att använda krypteringsmekanismer tillhandahållna av Windows (BitLocker) och Mac (FileVault).
yes Tillägg
yes Tillägg

Patch Management

Manuell och automatisk korrigering av Windows och tredjepartsprogram som minskar programsårbarheter och risker för exploateringsattacker
yes Tillägg
yes Tillägg

E-postsäkerhet och skräppostskydd i cloud

Skydda Office 365 eller andra cloud- och on premise-e-postsystem, upptäck identitetsstöld, stoppa spam, nätfiske, avancerade attacker innan de når användarna.
yes Tillägg
yes Tillägg

Security for Virtualized Environments

Optimerat skydd för virtuella desktops eller servrar som
yes Tillägg
yes Tillägg

Security for AWS

VM-skydd som är integrerat med Amazon Web Services och optimerat för topprestanda
yes Tillägg
yes Tillägg

Lokalt skräppostskydd och säkerhet för Exchange

Skydd mot skräppost och skadlig kod för organisationer med egen Exchange-server
yes Tillägg
yes Tillägg

HyperDetect (Inställbar maskininlärning)

Inställbart maskininlärningslager, upptäcker sofistikerade hot. Blockerar hackingverktyg, fillösa attacker, nolldag, skadlig kod och mycket mer.
yes Tillägg (avancerad hotsäkerhet)

Skydd mot fillösa attacker

Skyddar mot skriptbaserade attacker som körs i minnet med verktyg som PowerShell eller kommandoprompten
yes Tillägg (avancerad hotsäkerhet)

Sandbox Analyzer

Analysera automatiskt misstänkta filer genom att detonera i en säker cloud-miljö som levererar en slutsats och full insyn och kontext i hotåtgärder
yes Tillägg (avancerad hotsäkerhet)

Incidentvisualisering

Visuell representation av varje steg i en attack som hjälper till att förstå inverkan, identifiera potentiella skyddsluckor och stöder överensstämmelse
yes Tillgänglig som tillägg och som fristående produkt kompatibel med konkurrerande AV/EPP (Endpoint Detection and Response)

Prioriterad varningsundersökning

Se misstänkt aktivitet som varningar som utnyttjar MITRE-händelser och undersöker potentiella intrång
yes Tillgänglig som tillägg och som fristående produkt kompatibel med konkurrerande AV/EPP (Endpoint Detection and Response)

Incidentrespons

Svara på incidenter med alternativ som slutpunktsisolering som kopplar bort ett system från nätverket eller liverespons som möjliggör fjärranslutning och logginsamling från den påverkade slutpunkten.
yes Tillgänglig som tillägg och som fristående produkt kompatibel med konkurrerande AV/EPP (Endpoint Detection and Response)

Avvikelseskydd

Riktar in systemresurser på att hitta ovanliga beteenden baserat på MITRE-hottekniker och Bitdefenders egen forskning.
yes Tillgänglig som tillägg och som fristående produkt kompatibel med konkurrerande AV/EPP (Endpoint Detection and Response)

Extended Detection and Response

Uppfyller direkt från boxen incidentresponderns behov av att integrera ytterligare telemetrikällor, leverera kontextualiserade säkerhetsincidenter och mer omfattande svarsfunktioner.
yes Tillgänglig som ett tillägg. Kräver tilläggen Advanced Threat Security och Endpoint Detection and Response