Välj det paket som passar din organisation

Välj antal enheter:

Prenumerera på:

GravityZone Small Business Security

Gammalt pris: {PRICE_FULL}

{DISCOUNT_PERCENTAGE} RABATT

Årligt pris:

{PRICE_DISCOUNTED||PRICE_FULL}

Perfekt för små företag som vill ha säkerhet de kan konfigurera och glömma.

GravityZone Business Security

Gammalt pris: {PRICE_FULL}

{DISCOUNT_PERCENTAGE} RABATT

Årligt pris:

{PRICE_DISCOUNTED||PRICE_FULL}

Perfekt för små företag som vill ha enkel, men effektiv säkerhet.

GravityZone Business Security Premium

Gammalt pris: {PRICE_FULL}

{DISCOUNT_PERCENTAGE} RABATT

Årligt pris:

{PRICE_DISCOUNTED||PRICE_FULL}

Rekommenderas för företag som söker aggressivt skydd mot sofistikerade hot.

VAD DU FÅR:

 • Skydd mot phishing, ransomware och fillösa attacker
 • Säkerhetsöversikt över alla skyddade endpoints
 • Synlighet över upptäckta hot

Få allt i Small Business Security, plus:

 • Network Attack Defense för att skydda mot nätverksbaserade attacker
 • Web Access Control för att tillåta eller blockera webbåtkomst för användare eller applikationer
 • Device Control för att förhindra dataläckage och malware-infektioner via externa enheter
 • Endpoint Risk Analytics för att identifiera, bedöma och åtgärda svagheter i endpoints

Få allt i Business Security, plus:

 • Inställbar maskininlärning (HyperDetect) för att automatiskt stoppa riktade och avancerade angrepp
 • Sandbox Analyzer för säker analys av potentiella hot i en molnbaserad sandlåda
 • Fileless Attack Defense för att automatiskt upptäcka och blockera skript- eller minnesbaserade attacker före körning
 • Microsoft Exchange-täckning, topprankad antispam och antimalware för e-postservrar
simplify threat

"För småföretag som vill höja sin nivå av endpoint-säkerhet bör Bitdefender övervägas starkt."

Bitdefender utnämnd till ledare i IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses 2024 Vendor Assessment report.

dots

Jämför alla GravityZone-paket

GravityZone Small Business Security

GravityZone Business Security

GravityZone Business Security Premium

Antimalware
Icon
Icon
Icon
Antiphishing
Icon
Icon
Icon
Advanced Anti-Exploit
Icon
Icon
Icon
Process Inspector
Icon
Icon
Icon
Ransomware Mitigation
Icon
Icon
Icon
Automatic Disinfection and Removal
Icon
Icon
Icon
Firewall
Icon
Icon
Icon
Web Threat Protection
Icon
Icon
Icon
Fileless Attack Protection
Icon
Icon
Icon
Application Control (Blacklisting)
Icon
Icon
Icon
Network Attack Defense
Icon
Icon
Icon
Web Access Control
Icon
Icon
Icon
Device Control
Icon
Icon
Icon
Application Control (Whitelisting)
Icon
Icon

endast på plats

Tunable Machine Learning (HyperDetect)
Icon
Icon
Icon
Smart Centralized Scanning
Icon
Icon
Icon
Analytics
Executive Summary
Icon
Icon
Icon
Threats Explorer
Icon
Icon
Icon
Endpoint Risk Analytics
Icon
Icon
Icon
Cloud Sandbox Analyzer
Icon
Icon
Icon
Add-Ons (Purchased Separately)
Patch Management
Icon
Icon
Icon
Full Disk Encryption
Icon
Icon
Icon
Security for Mobile
Icon
Icon
Icon
Security for Email
Icon
Icon
Icon
Security for AWS
Icon
Icon
Icon
Integrity Monitoring
Icon
Icon
Icon

GravityZone Business Security Premium

Mycket effektivt och automatiserat förebyggande av hot, sanering, attackutredning och sandboxning i molnet. Perfekt för företag som vill ha ett tidigt och avancerat skydd mot attacker utan ytterligare detekterings- och svarsfunktioner.

GravityZone Business Security Enterprise

Den enda EDR-enheten på marknaden med automatiserad korrelation mellan olika endpoints och sömlöst integrerade robusta EPP-funktioner. Specialbyggt för säkerhetsteam i alla storlekar som söker oöverträffad effektivitet inom endpoint-säkerhet.

GravityZone XDR

Den enda XDR-lösningen på marknaden som naturligt korrelerar organisationsövergripande data för att automatiskt ge mänskligt läsbara insikter för varje säkerhetsincident. Utvecklat för att stärka säkerhetsteam av alla storlekar som vill öka effektiviteten i verksamheten och minska antalet missade hot, brus och larmtrötthet.

MDR PLUS

Bitdefender MDR PLUS-tjänsten ger dig alla MDR-skydd och lägger till den mest omfattande detekteringen och responsen för Dark Web som finns, där dedikerade underrättelseanalytiker kontinuerligt övervakar den mörka webben för att skydda dina viktiga data.

VAD DU FÅR:

 • Riskhantering för att identifiera och minska risker i samband med sårbarheter och felkonfigurationer i applikationer.
 • Skydd mot skadlig kod, 0-dagars och kända exploateringar, webbhot, nätfiske, utpressningstrojaner och manipuleringssäkra säkerhetskopior
 • Justerbar Machine Learning, Fileless Attack Defense och Sandbox Analyzer för att stoppa riktade och avancerade angrepp
 • Allt i GravityZone Business Security Premium
 • Insyn i en prioriterad lista över cross-endpoint-incidenter som kan tyda på en attack.
 • Kraftfulla funktioner för hotjakt och utredning, däribland direktsökning och historisk sökning
 • Enkla åtgärder för att begränsa och lösa hot i hela organisationen
 • Allt i GravityZone Business Security Enterprise (separat licens)
 • Utöka synligheten vid angrepp bortom slutpunkter med sensorer för: identitetstjänster, nätverk, moln och produktivitetsapplikationer 
 • Automatiserad triage, korrelation och undersökning av misstänkta signaler, som avslöjar hela attackbilden i lättlästa termer
 • Nyckelfärdig driftsättning och låg overhead för inbyggd XDR, inga anpassade integrationer och regler att bygga och underhålla
 • Allt är GravityZone Business Security Enterprise
 • 24x7-täckning från vårt globala nätverk av SOC, där skickliga analytiker kontinuerligt övervakar och skyddar din säkerhetsmiljö genom hela livscykeln för varningar
 • Snabb och avgörande respons med hjälp av omfattande förhandsgodkända åtgärder för att begränsa och mildra hot
 • Threat Hunting använder data från hundratals miljoner slutpunkter för att kontinuerligt identifiera och uppdatera hot mot kundernas miljöer
CSPM Plus

GravityZone CSPM+

Använd GravityZone CSPM+ för att få insyn i era molnkonfigurationer och identiteter och fokusera era efterlevnadsinsatser.

dots
Advanced Threat Intelligence

Bitdefender Offensive Security Services

Penetrationstestning (Pen) och Red Teaming-tjänster för att identifiera viktiga säkerhetsbrister och sårbarheter

dots

Jämför alla GravityZone-paket

Business Security Premium

Business Security Enterprise

Business Security Enterprise + XDR

MDR PLUS

Local and Cloud Machine Learning
Icon
Icon
Icon
Icon
Risk Management
Icon
Icon
Icon
Icon
Web Filtering and Content Control
Icon
Icon
Icon
Icon
Device Control
Icon
Icon
Icon
Icon
Process Protection
Icon
Icon
Icon
Icon
Exploit Defense
Icon
Icon
Icon
Icon
Network Attack Defense
Icon
Icon
Icon
Icon
Ransomware Mitigation
Icon
Icon
Icon
Icon
Optimized Cloud and Server Security
Icon
Icon
Icon
Icon
Tunable Machine Learning
Icon
Icon
Icon
Icon
Fileless Attack Defense
Icon
Icon
Icon
Icon
Cloud Sandboxing
Icon
Icon
Icon
Icon
Attack Forensics
Icon
Icon
Icon
Icon
Cross-Endpoint Detection & Visualization
Icon
Icon
Icon
Icon
Easy Investigation, One-Click Remediation 
Icon
Icon
Icon
Icon
Threat Hunting
Icon
Icon
Icon
Icon
Anomaly Defense
Icon
Icon
Icon
Icon
Identity, Cloud, Network, Productivity Sensors
Icon
Icon

Köps separat

Icon
Real-Time Extended Incident Visualization
Icon
Icon
Icon

Med XDR-sensorer som tillval

Automated Correlation and Analysis
Icon
Icon
Icon

Med XDR-sensorer som tillval

Incident Advisor, Cross-Org Response
Icon
Icon
Icon

Med XDR-sensorer som tillval

Turn-Key Deployment, Low Overhead
Icon
Icon
Icon

Med XDR-sensorer som tillval

Managed Detection and Response Services
24/7 Threat Management by Expert Team
Icon
Icon
Icon
Icon
Targeted Threat Hunting
Icon
Icon
Icon
Icon
MDR Portal and Monthly Service Reports
Icon
Icon
Icon
Icon
Dedicated Security Account Manager
Icon
Icon
Icon
Icon
Dark Web Monitoring
Icon
Icon
Icon
Icon
Add-ons (Purchased Separately)
Patch Management
Icon
Icon
Icon
Icon
Full Disk Encryption
Icon
Icon
Icon
Icon
Security for Email
Icon
Icon
Icon
Icon
Security for Mobile
Icon
Icon
Icon
Icon
Security for Containers
Icon
Icon
Icon
Icon
Integrity Monitoring 
Icon
Icon
Icon
Icon
Security for Storage
Icon
Icon
Icon
Icon
Data Retention (90, 180, 365 days)
Icon
Icon
Icon
Icon
Cloud Security Posture Monitoring
Icon
Icon
Icon
Icon
Offensive Security Services
Icon
Icon
Icon
Icon
Advanced Threat Intelligence
Icon
Icon
Icon
Icon
Premium Support
Icon
Icon
Icon
Icon
Professional Services
Icon
Icon
Icon
Icon

Secure (EDR) 

Rekommenderas för MSP som vill minska tiden som läggs på incidenthantering och öka produktiviteten.

Secure Plus (MDR)

Rekommenderas för MSP som vill ha hotövervakning, detektering och respons samt proaktiv människoledd hotjakt 24x7

Secure Extra (MXDR)

Rekommenderas för MSP som vill ha ett heltäckande hotskydd med övervakning dygnet runt, avancerad prevention, detektering och sanering med GravityZone XDR 

VAD DU FÅR:

 • Funktionen för begränsning av ransomware och omfattande förebyggande och skydd
 • Justerbar maskininlärning, förebyggande av fildelningsattacker och sandboxning i molnet
 • Detektering, utredning och svar på hot över endpoints
 • Allt i Secure-paketet
 • Säkerhetsövervakning dygnet runt, avancerat förebyggande av angrepp, upptäckt och åtgärdande av ett certifierat team av säkerhetsexperter
 • Hotjakt, expertrekommendationer och månatlig servicerapport
 • Allt i Secure Plus-paketet
 • Extended Detection and Response (XDR) Identitet
 • Extended Detection and Response (XDR) Produktivitet
mdr

Managed Detection and 
Response for MSPs

Sätt grunden för ett cybertåligt företag med övervakning och svar dygnet runt, intelligensbaserad hotjakt och expertrekommendationer till en överkomlig prispunkt.

dots

Jämför alla GravityZone-paket

Secure (EDR)

Secure Plus (MDR)

Secure Extra (MXDR)  

Endpoint Risk Analytics
Icon
Icon
Icon
Web Threat Protection
Icon
Icon
Icon
Device Control
Icon
Icon
Icon
Application Control (Blacklisting)
Icon
Icon
Icon
Firewall
Icon
Icon
Icon
Local and Cloud Machine Learning
Icon
Icon
Icon
Advanced Anti-Exploit
Icon
Icon
Icon
Automatic Disinfection and Removal
Icon
Icon
Icon
Fileless Attacks Defense
Icon
Icon
Icon
Network Attack Defense
Icon
Icon
Icon
HyperDetect™ (Tunable Machine Learning)
Icon
Icon
Icon
Sandbox Analyzer
Icon
Icon
Icon
Process Inspector
Icon
Icon
Icon
Ransomware Mitigation & Rollback
Icon
Icon
Icon
Incident Visualization
Icon
Icon
Icon
Anomaly Defense
Icon
Icon
Icon
MITRE Event Tagging
Icon
Icon
Icon
Extended Detection and Response (XDR) Identity

Tillgänglig

Tillgänglig

Icon
Extended Detection and Response (XDR) Productivity

Tillgänglig

Tillgänglig

Icon
Managed Detection and Response Services
24x7 Security Operations
Icon
Icon
Icon
Incident Root Cause & Impact Analysis
Icon
Icon
Icon
Threat Hunting
Icon
Icon
Icon
Threat Management
Icon
Icon
Icon
Expert recommendations
Icon
Icon
Icon
Monthly service report
Icon
Icon
Icon
Charged Add-Ons
Extended Detection and Response (XDR) Network
Icon
Icon
Icon
Extended Detection and Response (XDR) Cloud
Icon
Icon
Icon
Security for Mobile
Icon
Icon
Icon
Security for Email
Icon
Icon
Icon
Patch Management
Icon
Icon
Icon
Full Disk Encryption
Icon
Icon
Icon
Security for Exchange
Icon
Icon
Icon
Integrity monitoring
Icon
Icon
Icon
Professional Services
Icon
Icon
Icon