En guide till föräldrakontrollprofiler

En barnprofil är en anpassad uppsättning regler som gör det möjligt för Bitdefender Parental Control-appen att hantera och övervaka ett barns onlineaktiviteter. Den innehåller inställningar som är anpassade efter barnets ålder, t.ex. innehållsfilter och tidsbegränsningar. Med hjälp av Bitdefender Central-kontot kan föräldrar skapa, redigera och ta bort dessa profiler, samt tilldela och av tilldela enheter till dem, vilket säkerställer en säker och lämplig onlineupplevelse för sina barn.

 

Skapa en barnprofil

 1. Besök https://central.bitdefender.com/ och logga in på ditt Bitdefender Central-konto.
 2. Klicka på "Parental Control" i menyn till vänster. Parental Control
 3. Klicka på "Ny profil" för att skapa en ny barnprofil. New profile
 4. Ange barnets namn, profilbild och födelsedatum. Baserat på barnets ålder blockerar Bitdefender automatiskt vissa kategorier som chatt, sociala nätverk, explicit innehåll och mer. Du kan justera blockerade kategorier senare. Create profile
 5. Klicka på knappen "Spara". Den nya profilen skapas och visas på sidan. Save

 

Redigera en barnprofil

Du kan komma åt barnets profil som du har ställt in genom att klicka på knappen "Visa detaljer" i avsnittet Föräldrakontroll. Därifrån hittar du olika alternativ för att hantera profilen.

 1. Klicka på knappen "Visa detaljer" från barnets profil. View details
 2. För att ändra ditt barns profil, gå till "Redigera profil". Edit profile
 3. Använd motsvarande fält för att ändra barnets namn, födelsedag och profilbild.
 4. Klicka på "Spara ändringar" när du har ändrat de nödvändiga uppgifterna.

ⓘ När du ändrar barnets födelsedatum förblir de ursprungliga innehållsfiltren oförändrade. Dessa filter, som ställdes in när profilen skapades, förblir desamma oavsett barnets ålder. Om du vill justera begränsningarna när barnet blir äldre måste du göra det manuellt.

 

Ta bort en barnprofil

Om du raderar en barnprofil tas alla tillhörande data bort permanent, inklusive barnets instrumentpanel, regler för föräldrakontroll och varningar som är relaterade till profilen. Bitdefender föräldrakontrollapplikation förblir installerad på barnets enheter, men slutar att fungera.

 1. Klicka på knappen "Visa detaljer" på barnets profil.
 2. Gå till "Redigera profil".
 3. Klicka på knappen "Ta bort profil" och bekräfta borttagningen. Delete profile

 

Tilldelning av enheter

Om ditt barn har flera enheter (Windows, macOS, Android eller iOS) kan du tilldela dem till samma barnprofil.

 1. Klicka på knappen "Visa detaljer" i barnets profil.
 2. Klicka på antalet enheter som anges under barnets namn. devices
 3. Klicka på alternativet "Tilldela enhet".  Assign a device
 4. Välj enhetens namn och klicka sedan på knappen "Tilldela". Assign a device / Install a new device

Om enheten inte är synlig i listan, klicka på "Installera en ny enhet" och följ sedan instruktionerna på skärmen för att installera och konfigurera Bitdefender Föräldrakontroll på den nya enheten.

 

Ta bort tilldelning av enheter

När du tar bort en enhet från ett barns profil innebär det att enheten inte längre kommer att hanteras av Bitdefender Föräldrakontroll. De regler och inställningar som anges i barnets profil kommer inte längre att gälla för den enheten. Även om Föräldrakontroll-appen fortfarande är installerad på enheten, upphör den att fungera.

 1. Klicka på knappen "Visa detaljer" i barnets profil.
 2. Klicka på antalet enheter som anges under barnets namn. devices
 3. Leta reda på barnets enhet och klicka på alternativet "Ta bort enhet". Unassign device
 4. Tryck på knappen "Ja, avtilldela enhet" för att bekräfta åtgärden.