Konfigurerar avancerade inställningar för realtidsskydd

Bitdefender ger realtidsskydd mot flera olika hot genom att skanna alla öppnade filer och e-postmeddelanden. Skanning vi åtkomst förhindrar nya hot från att komma in i systemet. Bitdefender kan till exempel skanna ett Word-dokument efter kända hot när du öppnar det och ett e-postmeddelande när du får det. 

Konfigurera avancerade inställningar för realtidsskydd:

1. Klicka på Skydd på navigeringsmenyn i Bitdefender-gränssnittet.
2. I panelen VIRUSSKYDD klickar du på Öppna.
3. I fönstret Avancerat kan du konfigurera skanningsinställningarna efter behov.

Skanna endast program. Du kan konfigurera Bitdefender till att skanna endast öppnade appar.

Skanna potentiellt oönskade program. Välj det här alternativet för att skanna efter oönskade program. En eventuellt oönskad applikation (PUA) eller eventuellt oönskat program (PUP) är en programvara som oftast ingår i freewareprogram och som visar popup-rutor eller installerar ett verktygsfält i standardwebbläsaren. Vissa av dem ändrar hemsidan eller sökmotorn, andra kär flera processer i bakgrunden som gör datorn långsammare eller visar många annonser. De här programmen kan installeras utan ditt samtycke (kallas även adware) eller ingår som standard i expressinstallationspaketet (annonsstöd).

Skanna skript. Med funktionen Skanna skript kan Bitdefender skanna powershell-skript och office-dokument som kan innehålla skriptbaserad skadlig kod.

Skanna nätverksresurser. För att säkert komma åt ett fjärrnätverk från enheten rekommenderar vi att du har alternativet Skanna nätverksdelningar aktiverat.

Skanna arkiv. Att skanna inne i arkiv är en långsam och resursintensiv process och rekommenderas därför inte för realtidsskydd. Arkiv som innehåller infekterade filer är inte ett direkt hot mot ditt systems säkerhet. Hotet kan endast påverka ditt system om den infekterade filen extraheras från arkivet och körs utan att realtidsskyddet är aktiverat.

Om du bestämmer dig för att använda det här alternativet aktiverar du det och drar sedan reglaget längs skalan för att exkludera skanning av arkiv som är längre än ett givet värde i MB (megabytes).

Skanna bootsektorer. Du kan konfigurera Bitdefender att skanna startsektorerna på hårddisken. Den här sektorn på hårddisken innehåller den datorkod som behövs för att starta bootprocessen. När ett hot infekterar startsektorn kan enheten bli oåtkomlig och du kanske inte kan starta systemet och komma åt dina data.

Skanna endast nya och ändrade filer. Genom att endast skanna nya och ändrade filer, kan du kraftigt förbättra systemets responsivitet med en minimal förlust av säkerhet.

Skanna efter tangentloggning. Välj det här alternativet för att skanna systemet efter keyloggerappar. Keyloggers spelar in det du skriver på tangetbordet och skickar rapporter över Internet till en person med ont uppsåt (hackare). Hackaren kan utvinna känslig information, såsom bankkontonummer och lösenord ur den stulna uppgifterna, och använda detta för att skaffa sig personliga fördelar.

Tidig uppstartsskanning. Välj alternativet Tidig startskanning för att skanna systemet vid start så fort alla kritiska tjänster har laddats. Syftet med den här funktionen är att förbättra hotupptäckt vis systemstart och starttid för systemet.