Upptäcker Bitdefender den nya Silver Sparrow-skadliga programvaran för Mac?

Från och med måndagen den 22 februari 2021 upptäcker Bitdefender Silver Sparrow. Bitdefender förhindrar, upptäcker och åtgärdar även de senaste cyberhoten.

 

Vad är Silver Sparrow?

Silver Sparrow är en ny skadlig programvara speciellt utformad för att rikta både Intel- och M1-Mac-datorer. Den här skadliga programvaran innehåller en okänd nyttolast och kan även köras på de nya Mac-datorerna med Apple Silicon-processorer. Dessutom kan den förstöra sig själv efter att ha gått in i macOS-systemet och lämnar inga spår av dess ursprungliga kod.

 

Hur kontrollerar jag om jag är skyddad mot Silver Sparrow?

För att vara säker på att du är skyddad mot den nya infektionen, håll ditt Bitdefender Antivirus för Mac uppdaterad. Om du är ansluten till Internet och Bitdefender Shield är aktiverat söker Bitdefender Antivirus för Mac efter uppdateringar varje timme. När en uppdatering är tillgänglig laddas den ned och installeras automatiskt på din Mac. Du kan också utföra manuella uppdateringar när som helst:

1. Klicka på "B" -ikonen i det övre menyraden och välj "Öppna huvudfönster" för att ta fram Bitdefender Antivirus för Mac.

2. Klicka på "Åtgärder" i menyraden.

3. Välj sedan "Uppdatera hotinformationsdatabasen".

4. Bitdefender söker efter uppdateringar.

5. Om det finns en uppdatering laddas den ned och installeras automatiskt på din Mac.