Hur visar jag dolda filer och mappar i Windows?

Denna handledning guidar dig stegvis för att visa dolda filer och mappar i Windows genom att konfigurera standardmappalternativen. Som standard döljer operativsystemet Windows många känsliga systemfiler och mappar. Dolda filer är vanligtvis system- eller programfiler som döljs för att förhindra oavsiktliga ändringar som kan påverka systemets stabilitet. Ikoner för dolda filer och mappar har en ljusare färg än normala objekt, nästan som om de vore genomskinliga, för att inte förväxlas med program- eller användarmappar och raderas av misstag. Denna grafiska avgränsning hjälper dig också att enkelt identifiera dolda filer och mappar.

För att felsöka olika problem med ditt operativsystem måste du visa och komma åt dess dolda filer och mappar. Följ stegen nedan för att visa dolda filer och mappar på Windows-datorer.